Latest Posts

HOJA: HALI HALISI YA MKENGEUKO WA MAADILI KATIKA JAMII (4)
Makala iliyopita tulikuwa tukijifunza Maeneo ya utandawazi yanayoongoza kuchochea mkengeuko wa maadili. Humo tulichambua habari za “Mitandao ya kijamii” na “mitandao ya simu za mkononi”. Leo naomba nikushirikishe mtazamo wa Yesu Kristo kuhusu kizazi kilichokuwa kimeathiriwa na mkengeuko wa maadili

Askofu Sylvester Gamanywa

Mkengeuko wa maadili enzi za Bwana Yesu duniani

Athari za mmomonyoko wa maadili katika jamii hazikuanza hivi leo kwenye kizazi chetu. Hata enzi za Yesu Kristo alipokuwepo duniani, kizazi kile kilikuwa kimeathirika kimaadili na mpaka Yesu akawa anakitafsiri kuwa ni kizazi kikaidi, kizazi cha zinaa na kadhalika. 

"Na alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache" (Mt 9:36-37)

Sasa maandiko tuliyosoma hapa juu yanatupeleka kwenye somo muhimu juu ya mtazamo wa Yesu alivyoutafsiri mkengeuko wa kimaadili enzi hizo. Kwanza tumesoma kwamba “aliwahurumia”. Kisa cha kuwahurumia ni kwa sababu aliwoana “wamechoka” na “kutawanyika” kama “kondoo wasio na mchungaji”! Katika kuchambua maandiko haya, napenda kwanza tupitie tafsiri ya misamiati ya haya maneno ya “uchovu” na “mtawanyiko” aliougundua Yesu kwenye makutano yake:
  1. Tafsiri ya uchovu na mtawanyiko
Maandiko yanatupa picha ya mtazamo wa Yesu kwa jinsi alivyowaona makutano waliokuwa wakimfuata na kumsikiliza. Kwa macho ya Yesu, makutano japokuwa walikuwa wakimfuata kwa wingi na wakiwa mahali pamoja kumsikiliza; bado yeye aliwaona kila mmoja ni amechoka na kutawanyika sawa na kondoo asiye na mchungaji.

Unajua utamaduni wa kuchunga kondoo wa mashariki ya kati ya enzi hizo, mchungaji hutangulia kondoo na kondoo humfuata kwa nyuma. Sisi tumezoea mchungaji kutanguliza kondoo mbele na yeye kufuata kwa nyuma ya kondoo. Lakini Mashariki ya kati mchungaji hutangulia kondoo na huwaita kwa sauti na humfuata nyuma. Kwa utaratibu huu, utaona kwamba, kama kondoo wa jinsi hii hawana mchungaji mbele yao anayewaongoza kwenda mahali, maana watajiendelea wenyewe kwa uzoefu lakini itafikia mahali ambapo watasambaratika kila kondoo na njia yake.

Tukirejea tafsiri ya mtazamo wa Yesu kuhusu uchovu na mtawanyiko wa makutano yake, ni kwamba “uchovu” unaotajwa na Yesu na hali ya kukata tamaa na kupoteza matumaini kutokana na matatizo sugu ya kiroho, kiafya, mpaka kiuchumi.

Kumbuka kwamba, mfumo wa utawala wa enzi hizo haukuwa mfumo unaojali sana maslahi ya raia wake. Ulikuwa ni mfumo wa kifalme ambao raia wote ni mali ya mfalme. Ardhi yote ni mali ya mfalme. Na shughuli za uzalishaji wa uchumi ni mali ya mfalme.

Tukirejea kwenye mfumo wa kidini, walikuwepo viongozi wa dini ya kiyahuni, ambao nao walikwisha “kuchakachua maadili” ya kiimani’ na wanawaongoza watu kwa desturi za kibinadamu badala ya kuzingatia misingi ya kimungu kwa mujibu wa torati ya Musa.

Kwa mazingira haya, jamii ya makutano yaliyomjia Yesu walikwisha kukata tamaa ya kuwa raia huru, na kujikatia tamaa, na hapakuwepo na mwelekeo wenye matumaini.

Kutokana na uchovu wa makutano, kila mtu katika makutano hayo alikuwa na mawazo yake tofauti katika kufanya maamuzi. Kumbuka kwamba, hapaokuwepo na taasisi inayowajumuisha kwa nia ya kuwaongoza kijamii, kwa hiyo, hawakuwa na mtazamo wa kitaasisi, bali kila mtu, sawa na kuku wa kienyeji, alijitafutia chakula chake mwenyewe.
  1. Athari za uchovu na mtawanyiko wa akili
Kutokana na uchovu na mtawanyiko wa kiakili wa makutano; inaonesha tayari walikwisha kuathirika kwa habari ya uwezo wa kukabiliana na matatizo na kuyatafutia ufumbuzi. Uwezo wao wa kufiriki ulikwisha kuathirika na kila alipojitokeza mtu mwenye uwezo wa kutatua matatizo walikuwa tayari kumtawaza awe mfalme wao, ili aendelee kuwasaidia. Ndivyo walivyomchukulia hata Yesu mwenyewe.

Hali hii ndiyo inalikabili taifa letu pamoja na nchi nyingi za kiafrika. Tumekwisha kuathirika kwa sababu ya uchovu na tumetawanyika kimawazo. Ndiyo maana tunapokutana na changamoto hasi, tunajikuta hatuna mtazamo wa aina moja wa kukabiliana na matatizo! Wakati baadhi yetu tukutanapo na matatizo ama tunaamua kwenda “likizo ya kufikiri” kwa muda; wengine huamua “kuyasusia matataizo” na kuyatelekeza ili yajitatue yenyewe; na wengine huamua kushinikiza watu wasiohusika wasadie kufikiri! Na kundi hili hufikia uamuzi huu wa kuwalazimisha wengine wasiohusika ndio wawasaidie kutatua matatizo yao kwa lazima hususan baada ya kujikuta katika mazingira magumu, hawana msaada wa kibinadamu na wakati huo huo binadamu wenzao wapo lakini hawataki kutoa msaada!


Visa vya mifano hai kuhusu uchovu na mtawanyiko wa kimawazo
  1. Abiria walipoamua kufunga barabara magari yasipite
Wiki nilikuwa safari kutoka Dodoma nikirejea Dar es salaam. Tulipofika eneo karibu na Kibaigwa tukakuta magari yamesimama na barabara imefungwa kw akuwekwa mawe katikati ya barabara. Tulipouliza kisa cha kufungwa kwa barabara ndipo tuliposimuliwa kisa kimoja cha aina yake kama ifuatavyo:

Basi moja la abiria lililokuwa likielekea Kagera lilipofika hapo likaharibika, na limekuwepo hapo tangu jana yake. Abiria wamejikuta wamekwama hapo. Hakuna matengenezo yanayofanyika. Abiria wakaamua kurudishiwa nauli zao ili wajitafutie usafiri mwingine wakanyimwa. Abiria hao wakajaribu kuwasiliana na SUMATRA ili angalau wapate ushauri huko nako wakagonga mwamba.


Wakati huo huo kuna abiria wenye watoto wadogo na wamelala hapo usiku kucha hakuna huduma yoyote ya chakula wala maji! Kila gari linasosimamishwa ili kuomba msaada lakini kila gari inawapita bila kutoa msaada wowote. Mwishowe kwa hasira, abiria wakaamua kufanya “maamuzi magumu”! Wakaamua kuingia porini na kusomba mawe na kuamua kufunga barabara ili magari yasipite hapo mpaka “kieleweke”!
  1. Madereva wa bodaboda Kibamba wafunga barabara Kwa saa mbili
Kabla hatujaingia jijini Dar es Salaam, tulipofika kibamba tukakutana mkwamo wa magari ambayo papnde zote hayaendi. Msafara wetu tunaokuja Dar umesimama, na msafara wa kutoka Dar kwenda Kibaha nao umesimama huko huko. Gari letu lilikuwa umbali wa mita kama mia tatu kutoka kwenye tukio lililosababisha mkwamo wa magari.

Tulipofuatilia huko mbele, kumbe kuna maiti imelala katikati ya barabara. Tukaambia hiyo ni maiti ya dreva wa bodaboda ambaye aligongwa na gari na kufariki hapo hapo! Dreva aliyegonga aliamua kutokusimama akaenda zake. Ndipo ghafla madereva wa bodaboda wakakusanyika na kuwa kikubwa na wakafanya maamuzi magumu ya kufunga barabara magari yasipite hapo.

Kwa upande wetu hatukuwa na njia ya kando ya kupenya ili tuendelee na safari kwa sababu kila upande kuna mabonde na makorongo ambayo gari haiwezi kupita. Kituko kingine, madereva wengine wasio na uvumilivu wakaamua michepuko kupita pembeni wakafunga njia ya madereva walioko mbele yao washindwe kuendelea na safari! Tulikwama hapo tangu saa 2.00 usiku na kuondoka eneo hilo ilikuwa ni saa 4.00 usiku.

Msomaji unaweza kuhoji kwamba, katika maelezo yote haya, mkengeuko wa maadili uko wapi? Tukutane toleo lijalo tutaanzia hapa tulipoishia leo!

Itaendelea wiki ijayo
CHAGUO LA GK: HESHIMA (KWA MAMA) YAKE JANET OTIENO

Twatumai u mzima mdau wa GK na kwamba Jumapili yako inaenda vema. Hata kama sivyo, bado ni jambo la kumshukuru Mungu kwa maana pumzi unayo, na unaweza kuendelea kusemezana naye.

Kwa wiki hii tukiwa bado kwenye msimu wa Upendo kwa Mama inayoratibiwa na Mkundi Promotions, basi hebu tuelekee nchini Kenya na kukutana na mwanamama Janet Otieno ambaye anatukumbusha kwamba hapa duniani hakuna kama mama, na muhimu sana kumpenda, kwenye video yake mpya ambayo ameitoa wiki hii, Heshima.

Tazama video ifuatayo kisha kama uko kanda ya kaskazini, tukutane kwenye uwanaja wa Chuo Kikuu cha Ushirika, (Moshi Cooperative University) tarehe 30 Novemba kwenye tamasha la Upendo kwa Mama, kisha tusubirie ratiba ya mji unaofuatia.

Onyesha upendo kwa mama.

SOMO: HAWAJAKUKATAA WEWE, WAMENIKATAA MIMI NISIWE MFALME WAO


Kutokana 3:4,11 Mungu alimteua Musa aende kuwatoa Israel mikononi mwa farao,Mungu akampa mamlaka Musa juu ya Israel Kwa hiyo walikuwa ni wao wamsikilize anachosema wafanye maana Mungu alikuwa anawasiliana Na Musa Na kumpa agizo,
Ndivyo ilivyokuwa kwa Samueli walikuwa wamsikilize Na kufanya hivyo hivyo,
Lakini walifika mahali wakakataa kumsikiliza,

1samuel 8:7
Mungu akasem hawajakukataa wewe kuwa mfalme wao Bali wamenikataa mimi....
Ndugu yangu katika kristo huyo Mchungaji anayekufundisha Neno la Mungu,Mungu amemuweka mbele yako umsikilize kupitia lile neno la Mungu analolipokea Kwa ajili ya maonyo kwako au Kwa ajili ya Baraka kwako,lakini unapokataa Na kudharau ujuwe ujamkataa yeye Bali umemkataa Mungu,ndiyo maana kunawatu wanamateso mengi wamekimbia huku Na huko kutafuta Maombi lakini hakuna mabadiliko unajuwa ni Kwa nini Kwa sababu wamemkataa Mungu,
Badilika uwe Na utii Kwa Mtu wa Mungu aliyewekwa mbele yako akuongoze...

RATIBA YA MAAZISHI YA MAREHEMU GEORGE NJABILI
Marehemu George 'Bonge' Njabili
Kwa sasa msiba upo nyumbani kwa marehemu Tabata Bima karibu na Shule ya St Mary's ambapo watu mbali mbali wanaweza kufika kutoa pole kwa familia ya Marehemu.

Ratiba ya kuuaga mwili itaanza kesho saa 4 kamili aubuhi nyumbani kwa marehemu hadi hapo itakapo ishia kisha msafara utaanza kuondoka kuelekea katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Mtoni ambapo watu watapata nafasi ya kuaga tena kabla ya safari ya kuupeleka mwili Tukuyu, mkoani Mbeya.

Kwa mujibu wa mtoa ratiba, Benjamin Kihogo ambaye pia ni mwalimu wa kwaya ya Mtoni, ameeleza kwamba pia watu wanaweza kuchangia kwa kupitia namba ya kaka wa marehemu Tigopesa 0654 02 14 23 Mpesa 0754 46 41 02.

KWAHERI RAFIKI GEORGE, NASI TUNAFUATIA - MSAMI
Na Joseph Msami,
GK Author.
Marehemu George bonge, Joseph Msami na Ritha Chuwalo.
Nimesikitishwa sana na msiba wa huyu mutumishi na rafiki yangu! Nilipomwona zaidi ya miaka kumi iliyopita nilimpenda na kumwomba awe rafiki yangu. Wakati huo hata simu za mikononi zilikuwa siyo nyingi akanipa no ya mezani ofisini kwake.
Niliwasiliana naye sana na hata mara nyingine nahisi nilikuwa namsumbua. Lakini nimejifunza sana unyenyekevu wake mkuu ambao siwezi kuusahau na namna alivyokuwa akimpokea mtu yeyote utadhani wanafahamiana naye kwa muda mrefu!

Imeniuma sana kumpoteza mtu huyu muhimu. Pia nimetiwa changamoto ya kujiandaa muda wowote (Zaburi119:1-5) ili andiko likitimia niwe tayari.

Natamani ningekuwa Dar nishuhudie safari ya mwisho ya rafiki yangu. Nawaombea sana hususani shemeji (mke wa George). Mungu hatawapungukia.

SOMO: MAMBO YATAKAYOLIFANYA JINA LA YESU LIKUPE MATOKEO

Leo nimeamka nikiwa na mzigo na kiu ya kukupa siri hizi zitakazo kusaidia kuwa na ubora na ufanisi katika matumizi ya Jina kuu la Yesu.
Maana kwa Wakristo wengi limekuwa ni jina lisilotoa matokeo na kufanya makubwa kama lilivyofanya nyakati za Mitume wa Yesu na kanisa la kwanza. Naomba ujitahidi kulipitia somo hili kwa umakini na moyo uliofunguka na hakika utapokea kiwango kipya cha ufunuo na upako uliomo ndani ya jina hili kuu la Yesu.
Nakukaribisha, katika jina la Yesu.

Mstari wa kusimamia:
"Kwa maana kila atakayeliitia jina la BWANA ataokolewa" (Warumi 10:13).

Utangulizi:
Matatizo mengi tuliyonayo yametokana na KUFUMBA MDOMO na kuacha KULITUMIA JINA LA YESU KWA IMANI.
Wengi wanalitumia JINA LA YESU kama kibwagizo cha maombi, na kwa namna hiyo haliwezi kutoa matokeo.

Unapotaka jina la Yesu likupe matokeo lazima ujue na kufanyia kazi mambo yafuatayo:

1. Ni jina TULILOPEWA KISHERIA NA MUNGU kutawala na kumilki na kufunga na kufungua chochote duniani kama Ufunguo wa Ufalme wa mbinguni:

"Kwa maana hakuna JINA JINGINE TULILOPEWA litupasalo kuokolewa kwalo" (Mdo 4:12).
Biblia inasema hili JINA LA YESU tumepewa liwe la kwetu kisheria.
Ni JINA TULILOPEWA si "jina tuliloazimwa" kwa muda.
Ukielewa na kuamini kwamba JINA LA YESU NI MALI YAKO pamoja na mamlaka na nguvu iliyomo ndani yake, Hakika Utaanza kulitumia bila hofu na mashaka wala hautalisema kama kibwagizo cha maombi, na litakupa matokeo na miujiza isiyokuwa ya kawaida.

2. Elewa kwamba IMANI YAKO KUHUSU JINA LA YESU inapaswa kuwa sawa na IMANI YAKO KWA YESU MWENYEWE.

Unajua kuna watu WANAMWAMINI MNO YESU, na wanaamini kama angekuwepo "Live" kimwili, angeweza kutatua na kukomesha kila msiba wao.
Lakini watu hawa HAWANA IMANI YA KIWANGO HICHOHICHO kwa JINA LA YESU.
Zingatia hili:
Yesu kama "mwili" ameketi mkono wa kuume mbinguni anatuombea sasa (Waebrania 7:25, 1Yoh 2:1-2, Warumi 8:33-34).
Yesu kama "mwili" yuko mbinguni akituandalia makao (Yohana 14:1-3).

Hivyo Yesu akiwa kama "mwili" hawezi kutokea na kukusaidia.
Yesu yuko pamoja nasi siku zote hata ukamilifu wa dahari kupitia Roho wake mtakatifu ambaye ametupa kama arabuni (guarantee) hata siku ya unyakuo na kupitia JINA LAKE.
Ili Yesu atokee katika ulimwengu wa roho na kukifanya ukitakacho itakubidi uliamini jina lake kwa kiwango kilekile unachomwamini Yeye kama angekuwepo live!

"Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale WALIAMINIO JINA LAKE" (Yoh 1:2).
Mstari huu wa Biblia unaongelea na kutuonyesha "IMANI KATIKA JINA LA YESU" ambayo ni kuliamini jina lake kwa kiwango kilekile ambacho unakiamini kama Yesu angekuwepo mzimamzima!

Ukisoma Matendo 3:16, utagundua kwamba KILICHOMFANYA KIWETE ATEMBEE NI IMANI KATIKA JINA LA YESU.

Utakapoanza kuambatanisha imani yako yote KATIKA JINA LA YESU kwa kiwango kilekile ambacho ungemwamini Yesu kama ungekutana naye live, hakika miujiza mikubwa itaanza kutokea maishani mwako na kupitia maneno na mikono yako!

"Nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kwamba mnao Uzima wa milele ninyi MNAOLIAMINI JINA LA MWANA WA MUNGU" (1Yoh 5:13).

Kumbuka uzima wa milele ni nuru iliyomo ndani ya mwamini ambayo inapong'aa gizani, giza haliiwezi na halitakuja kuiweza milele (Yoh 1:4-5).
Na huu uzima wa milele unaopindua giza uko mikononi na ndani yao WANAOLIAMINI JINA LA MWANA WA MUNGU, JINA LA YESU!

3. Elewa kwamba MAMLAKA YOTE ALIYONAYO YESU imefungwa ndani ya JINA LAKE.

Yesu alipofufuka na kuwatokea wanafunzi wake, aliwaambia AMEIPINDUA SERIKALI YA SHETANI.
Aliwaambia ANAYO MAMLAKA YOTE MBINGUNI NA DUNIANI (Mathayo 28:18).
Lakini ukisoma Biblia yako vizuri utagundua hii mamlaka yake IMEWEKEZWA KATIKA JINA LAKE.
Wafilipi 2:5-11 inatuambia kwamba:
Yesu alipokubali kutii na kujinyenyekeza hata mauti ya msalaba na kutimiza kusudi la babaye alilompa, ndipo Mungu alimkirimia JINA LIPITALO MAJINA YOTE ili kila kitu cha MBINGUNI, DUNIANI NA KUZIMU kitii na kujisalimisha kwa Yesu Kristo (kipige goti) na kikiri kuwa YESU KRISTO NI BWANA kwa utukufu wa Mungu Baba.
Hii ni mamlaka na mamlaka hii imewekwa ndani ya JINA LA YESU.

Ukielewa kuwa mamlaka yote aliyonayo Yesu imewekwa katika jina lake kama yasemavyo maandiko, itakusaidia kupandisha Imani yako na thamani yako katika jina la Yesu na litaanza kukupa matokeo kila ukilitumia.
Jina la Yesu linafanya kazi kwa wenye maarifa na siri hii.

4. Elewa kwamba jina la Yesu ni kitu halisi (ni roho) kwenye ulimwengu wa roho.

Usipoelewa kwamba jina hili la Yesu ni KITU HALISI (ROHO) katika ulimwengu wa roho, hautaweza kulitumia kufanya mambo makubwa rohoni.

Daudi alijua siri hii, alijua ya kuwa JINA LA BWANA ni kitu halisi katika ulimwengu wa roho kiasi kwamba wakati Goliati anakuja na Panga, fumo na mkuki, Yeye (Daudi) naye alichukua silaha halisi isiyoonekana kwa macho ila inayotajwa kwa mdomo, JINA LA BWANA na akapata ushindi wa kishindo dhidi ya Goliati na kuua MAKUMI ELFU YA WAFILISTI.
Kasome 1Samweli 17 utaona jambo hili kwa uwazi.

"JINA LA BWANA NI NGOME IMARA wenye haki hulikimbilia wakawa salama" (Mith 18:10).

Kwa leo niishie hapa,
Mwl Dickson Cornel Kabigumila
www.yesunibwana.org