Latest Posts

SOMO: KUKOSA NIDHAMU YA MAISHA NI MAANGAMIZO YA HATIMA YA MTU

Na Kelvin Kitaso,
GK Contributor.


“Fanya kitu sahihi, wakati sahihi na mahali sahihi” Shauri
Mara nyingi tumekuwa tukifahamu nidhamu kwa kuzingatia sana masuala ya nje kama vile utii, heshima,unyenyekevu na mengine mengi yafananayo na hayo na kwamba kuwapo na dharau, kiburi, ufanywaji wa mambo ya aibu, unyama na mengine ni matokeo ya ukosefu wa nidhamu ya ndani ya mtu binafsi (mental discipline). Lakini hapa tutazungumzia masuala ya nidhamu katika Nyanja zote za maisha yaani nidhamu binafsi, kimasomo,kikazi, katika mambo ya Mungu, kifamilia, muda n.k. Nidhamu ya ndani ya mtu ndio inayoweza kufanya mabadiliko katika ufanisi wa kazi au utendaji wa mambo ya mtu na kubadilisha mfumo mzima wa Maisha.
Nidhamu ni neno dogo sana kulitamka ila ni kitu kikuu mno kumfanya mtu kufikia malengo yake na kuwa mtu wa tofauti na watu wengine wamzungukao. Kinachotofautisha mtu huyu na Yule ni nidhamu yao katika kuishi kwao.

Maana ya neno nidhamu.
Nidhamu ni ile hali ya mtu kuwa makini katika kufuata uongozi sahihi au kanuni sahihi ili kufikia malengo yaliyotarajiwa. Na nidhamu ya ndani ni ile nguvu ya ndani ya mtu ambayo imejengeka, imeimarika kiasi cha kufanya mambo katika ufanisi na ujuzi wa hali ya juu yaani kufanya kitu sahihi, wakati sahihi na mahali sahihi ili kufikia kusudi sahihi.

Ni wazi ya kwamba watu tumekuwa tukitafuta matokeo mazuri kiafya, kimasomo, kikazi, kifamilia, kibiashara, kijamii yaani kimaisha kwa ujumla lakini imekuwa ni kazi nzito, ngumu na inayochosha


kufikia malengo hayo, Jiulize je, ninafuata kanuni sahihi na kwa umakini? kwani mipango tu na juhudi nyingi hazitoshi kuleta matokeo mazuri. Kunahitajika kitu cha muhimu kinachofuatwa mara kwa mara ili kurahisisha ufikiaji wa lengo hilo, kitu hicho ni nidhamu.

Pia nidhamu tunaweza kulinganisha na egemeo katika kurahisisha utendaji wa kazi yaani katika nyenzo.  Tujikumbushe fizikia

Nyenzo ni kitu ambacho kinatumika katika kurahisisha kazi. Nyenzo ina sehemu kuu tatu yaani mzigo, egemeo na jitihada.  Mzigo pekee pamoja na jitihada haviwezi kurahisisha kazi, na muda mwingine kazi huonekana ni ngumu sana kwa kukosekana kwake kwani lazima kuwepo na kitu cha muhimu sana ambacho ni egemeo.

Vivyo hivyo ili kurahisisha utendaji kazi, au ufikiwaji wa malengo husika ya mtu, lazima kuwe na vitu vikuu vitatu vinavvyo ambatana, ambavyo ni malengo, nidhamu pamoja na juhudi. Kuwa na mipango tu, au maono tu  pamoja na juhudi nyingi haviwezi kurahisisha kufikia mafanikio yako, lazima kuwe na kitu kimoja cha muhimu kinachotegemewa kurahisisha kazi ambacho ni nidhamu.
Hebu tuangalie kwa upana kidogo kuhusu vipengele mbalimbali vya ukosefu wa nidhamu

1.    Ukosefu wa nidhamu katika muda
Huyu kwa kweli ndiye adui mkubwa ambaye anazuia mafanikio makubwa ya watu wengi, kwani ana uwezo wa kupoteza, kuharibu na hata kufanya mipango ya mtu isitimie, kama tulivyomtazama kwa undani wake katika sura zilizotangulia.

Kusipokuwa na umakini katika kutumia muda, yaani kuwa mahali sahihi, ukifanya kitu sahihi kwa wakati sahihi lazima kunakuwa na upungufu katika kupata matokeo yaliyokusudiwa. Kama maandiko matakatifu yanavyo sema katika kitabu cha Mhubiri 3:1Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu.”

Kwa hiyo tangu mbingu na nchi ziumbwe, mwanadamu aliumbwa ili afanye mambo yake yote kwa kufuata utaratibu. Mtume Paulo aliwaonya waefeso kuhusu kuutunza muda , alisema  “Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda; si kama watu wasio na hekima bali kama watu wenye hekima; Mkiukomboa wakati kwa maana nyakati hizi ni za uovu” Waefeso 5:15-16

Na pia kuna usemi wa kiingereza usemao “you can choose to be the manager of time or the servant of time” it is your choice, ikimaanisha ya kwamba ni wewe tu mwenye maamuzi ya kutumia muda kwa kuuongoza (ukawa meneja) au ukaongozwa na muda (ukawa mtumwa). Hivyo ni vema kupata moyo wa hekima katika kuyafanyia kazi mafundisho haya nawe utakuwa mwenye hekima. Weka nidhamu ya hali ya juu katika kutumia muda wako.
2.    Ukosefu wa nidhamu katika mambo ya Mungu
Mungu wetu ni Mungu ambaye yuko makini na anayefuata utaratibu katika kufanya mambo yake yote. Katika siku sita za uumbaji aliumba kwa mpangilio thabiti na ndio matokeo mpaka sasa vitu vilivyoumbwa vipo. Vivyo hivyo kama wana wa Mungu aliye hai imetupasa kutii na kufuata maagizo anayotuagiza kila siku ili tuwe kama alivyotukusudia.

Wakristo wengi wamekuwa ni watu ambao wanapenda matokeo mazuri tu katika uhusiano wao na Mungu na kufikiri kwamba unakuja kiurahisi rahisi. Lahasha! Kuna juhudi zinatakiwa ikiwa na kufuata uongozi kwa ufasaha ndipo matokeo yanakuja.   katika kila jambo linahitaji kufuata uongozi wa neno la Mungu ambayo ndiyo nidhamu. Ni kweli yote yanawezekana kwa Mungu tukiamini na zaidi tukiwa na nidhamu kwa mambo yake.
3.    Ukosefu wa nidhamu katika kula/kunywa.
Unaweza dharau na kuona ni jambo dogo sana kutazama masuala ya afya ila hili ni jambo kubwa sana kwa kuwa mafanikio yako yanategemea sana afya yako ilivyo, kama afya yako si njema si rahisi kufikia malengo uliyonayo.

Tatizo si chakula ila tatizo ni wewe umekosa nidhamu katika matumizi ya chakula, kama una nidhamu nzuri utajua ni nini ukile kwa wakati fulani na nini usile kwa wakati fulani, ukifahamu kuwa kitu fulani kinaweza kuleta hatari ya afya yako nidhamu inakufundisha uache ili kuitunza afya yako iwe njema kukusaidia kutimiza malengo uliyonayo katika maisha yako. Mfano kuna watu wanavuta sigara na kunywa pombe wakifahamu kuwa ni hatari kwa afya zao na jamii iwazungukayo, jawabu rahisi kutoka kwao ni wamekosa nidhamu ambayo ingewasaidia kukwepa kwa kuwa nidhamu yatufunza kuwa makini kufanya mambo ya faida kwetu wenyewe.

Nidhamu katika mfumo mzima wa afya ni wa muhimu sana katika kuyafikia malengo au ndoto zako. Mungu wetu mwenyewe anataka tuwe na afya njema wakati wote ndio maana kwa kupigwa kwake msalabani sisi tumepona yaani tu wazima.

Ili tuweze kuwa na afya njema inatakiwa tujali afya za miili yetu kwa kutumia chakula bora pamoja na maji safi na salama.

Hapa nitatilia mkazo sana katika suala la kunywa maji, kwani mwili wetu umejengwa kwa asilimia 100 ambapo 60% ni maji na 40% ni chakula, kumaanisha ya kwamba 3/5 ya mwili ni maji tu na 2/5 ni chakula. Kwa hiyo inatakiwa tunywe maji kwa wingi na kwa kufuata utaratibu ili tuikinge miili yetu dhidi ya magonjwa, cha kushangaza watu wengi wanatumia chakula kwa wingi na maji yanatumiwa kama ya ziada tu, na zaidi utafiti unaonyesha ya kwamba 90% ya magonjwa yote huanzia kwenye mfumo wa mmeng’enyo wa chakula hivyo ni wazi kwamba kutozingatia kanuni sahihi za utumiaji wa lishe bora unapelekea kuibuka kwa magonjwa mengi.

Kwa kawaida kila mtu anapaswa kunywa maji yasiyopungua lita 3 kwa siku, lakini swali ni hili; je? Unakunywa kiwango sahihi, wakati sahihi, mahali sahihi ili uweze kupata matokeo sahihi? au matokeo yoyote? Unaweza ukasema huyu mwandishi anaongea nini, jibu ni kwamba kama unataka upate matokeo sahihi ni lazima ufuate kanuni sahihi. Hapa nitakufundisha kanuni rahisi sana itakayokusaidia kunywa maji na kupata matokeo mazuri maana imefanyiwa utafiti, kujaribiwa na hata kutumiwa kwa miaka mingi na matokeo tunayaona.

Kwanza unapoamka alfajiri kwa ajili ya maombi, mazoezi au kujiandaa ni lazima unywe 150cl ambayo ni sawa na lita 1.5 kwa muda wa dakika 2  ̶ 5. Na muda unaofaa ni (saa 10, 11 na 12) alfajiri kulingana na muda unaoamka ukichelewa sana saa 1 asubuhi. Imethibitishwa kwamba maji yanayonywewa muda huu yana umuhimu mkubwa sana katika ufanisi wa kazi zako za siku nzima.

Pili mchana saa moja kabla, au baada ya chakula kati ya saa7, 8 hadi 9 unakunywa 75cl ambazo ni sawa na 3/4 ya lita. Vivyo hivyo na jioni kati saa (12,1 na  2 )usiku unakunywa robo tatu ya lita yaani 1/2 +1/4.  Maji yanayoshauriwa kutumiwa ni ya kawaida usipende kutumia maji ya baridi. Ukianza kuifuata kanuni hii itakusaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kwa muda mrefu na kuufanya ubongo wako ufanye kazi vizuri, pia itakukinga dhidi ya maradhi kwani kila sehemu ya mwili imepata kiasi chake cha maji kinachotakiwa. Sio hivyo tu bali utalala kwa wakati unaostahili kulala na utaamka kwa muda unaopaswa hivyo kuzuia kusinzia wakati wa kazi/ibaada/mikutano n.k.  Kwa wiki mbili za kwanza unapoanza unaweza ukaona ni kazi sana kwani unakunywa maji kwa muda usio na kiu bali kuanzia wiki ya tatu itakuwa ni tabia yako iliyojengeka na kuimarika na utayafurahia matokeo yake.

Pia kuhusu umuhimu wa maji katika Maisha ya mtu, naomba utafakari sana kuhusu UUMBAJI katika kitabu cha Mwanzo 1:2 “Nayo nchi ilikuwa ukiwa,tena utupu,na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji; Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji” Hivi? Kwanini roho wa Mungu alikaa juu ya maji na sio chini kwenye vilindi au mbinguni? Hii ni kuonyesha kwamba alikuwa anaatamia uumbaji (kuumbwa kwa nchi) hivyo hata kama hali uliyonayo ni ya ukiwa kiasi gani, maji ni ya muhimu sana katika kuumba afya njema.

Kwa kuwa afya njema ni ya muhimu sana kwa mafanikio ya mtu, Big Results Now (BRN) yaani matokeo makubwa sasa kwa afya yako yanawezekana kwa kufuata utaratibu sahihi ulioelekezwa. Wewe andaa maji yako tu, na uyatumie.

Daudi anamuomba Mungu na kumwambia “Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, Tujipatie moyo wa hekima” na katika tafsiri ya The Living Bible usema “Teach us to number our days. And recognize how few they are, help us to spend them as we should,” utafsiri maneno haya kwa Kiswahili chake kuwa Utufundishe kuhesabu siku zetu. Tujue ni jinsi zilivyo chache, utusaidie kuzitumia jinsi itupasavyo.” Zaburi 90.12. Daudi kwa kuwa na hekima alifahamu kuna umuhimu sana wa kujua siku zake kuwa zi chache na kuna umuhimu mkubwa sana wa kuishi kwa hekima katika siku hizo. Ni dhahiri kuwa kama hujui kuwa una siku chache za kuishi duniani ni kazi kwako kuishi kwa hekima na hata kujua ni namna gani unapaswa kufanya hili afya yako iwe chache sana.

Itaendelea wiki ijayo.
_____
Mwalimu Kelvin Kitaso anapatikana kupitia 0767190019 / 0713804078 na pia kupitia barua pepe; kitasokelvin@gmail.com

Somo hili ni sehemu ya kitabu cha, Adui wa Mafanikio yako ambacho tamasha la uzinduzi litafanyika Jumapili hii tarehe 31 kwenye kanisa la Victory Living Centre (Mabibo-External) tamasha.

http://www.gospelkitaa.co.tz/2015/05/somo-kukosa-nidhamu-ya-maisha-ni.html
SOMO: NGUVU YA MAONO KATIKA KUAMUA KIWANGO CHA HATMA YAKO (4)SOMO: NGUVU YA MAONO KATIKA KUAMUA KIWANGO CHA HATMA YAKO
MNENAJI: Mwalimu Dickson Cornel Kabigumila.
Tulikoishia sehemu ya tatu;
KWANINI MUNGU HUTOA MAONO KWA WATU?
i) Ili kujifunua kwa wanadamu
ii) Ili kujitukuza mbele za wanadamu
iii) Ili kutatua changamoto na vilio vya watu
iv) Ili kuweka msingi kwa ajili ya vizazi vingi vijavyo
v) Ili kuyapa thamani na maana maisha ya mbeba maono
Niliyazungumzia kwa kina mambo haya, ili kujifunza zaidi tafuta somo hili sehemu ya tatu.

Sehemu ya nne;
Tabia za Maono ya Kimungu;
Utajuaje kuwa hayo maono uliyonayo ni maono ya Kimungu?
Zifuatazo ni tabia au sifa za maono yoyote ya Kimungu;
1. Huwa ni ya mtu mmoja na si kikundi cha watu;
Maono ya Mungu humjia MTU MMOJA na si kikundi cha watu.
*Ibrahimu aliona maono ya kuwa Baba wa mataifa na kuwa na uzao kama mchanga wa bahari akiwa peke yake, hata mkewe Sara hakujua.
* Nuhu alipata maono ya kujenga safina kwa sababu mvua kubwa ilikuwa ikija juu ya nchi na aliyapata peke yake, mkewe na watoto hawakuwepo.
*Isaka akiwa peke yake alipata maono ya kupanda mbegu wakati wa kiangazi na akavuna mno kiasi cha kuwa na uchumi mkubwa kuliko taifa zima la Wafilisti, mkewe Rebeka hakujua wala wanae Esau na Yakobo.
* Rebeka akiwa peke yake alipata maono kuhusu mimba ya mapacha aliobeba, ya kuwa mkubwa atamtumikia mdogo, mmewe Isaka hakujua na alitaka kumpa baraka Esau asiyestahili kwa sababu hakuwa ameyajua maono.
* Yusufu akiwa kijana mdogo aliona maono ya kuja kuwa mtu mkubwa kuliko ndugu zake na ya kuwa atawatunza, ndugu zake na wazazi wake hawakuona, na hata alipojaribu kuwashirikisha ilileta uadui.
* Musa akiwa peke yake anachunga kondoo wa Yethro mkwewe alipata maono ya kuwatoa nduguze kutoka utumwani Misri, mkewe Spora hakuwepo wala baba mkwe wake kuhani Yethro.
* Kahaba Rahabu akiwa peke yake bila kujali ya kuwa ni kahaba na mtenda dhambi aliyedharauliwa akiwa peke yake alipata maono na kujua kuwa Israeli watauangamiza mji wake, akafanya mikakati ba michakato ya kuwa rafiki yao na akajiponya yeye na ndugu na wazazi wake na kuingia kwenye orodha ya ukoo wa Yesu.
* Mariamu akiwa peke yake alipata maono ya kumzaa mwokozi wa ulimwengu na hakujiuliza itakuwaje mchumba wake Yusufu na wazazi wake watachukuliaje.
Sikiliza mpendwa wangu, Mungu huwa anafanya kazi na mtu mmoja anayemuelewa, halafu wengine huelewa baada ya kuona "mwanga" na "impact" ambayo yule mbeba maono ameanza kuileta.
(Zaburi 14:2, Ezekieli 22:30).
Jiandae, Watu hawatayapokea maono yako wala kuyakubali mpaka watakapoona nuru fulani imeanza kutokea;
Hakuna aliyekubaliana na Yusufu. Wazazi wake walimpinga, ndugu zake walitaka kumuua, na waliposhindwa walimuuza awe mtumwa.
Lakini Yusufu hakusubiri watu wakubali alichobeba, aliendelea kuamini ndoto yake na mwisho wa siku ilitimia.
Hakuna aliyekubaliana na Nuhu ya kuwa gharika kubwa itakuja. Hakuna aliyekubali kuwa watu wote wataangamia. Hakuna aliyewahi kuona chombo kikielea juu ya maji, walimshangaa na kumuona kichaa alipotumia miaka 40 kutengeneza safina ambayo hawakuwahi kuiona kabla.
Hakuna aliyemuelewa Musa aliposema ana maono ya kuwatoa Israeli utumwani. Hata Waisraeli hawakumwamini. Walimuona mzee wa miaka zaidi ya 80, atafanya nini huyu?
Mpaka walipoziona "ishara" alizokuwa nazo!
Hakuna aliyemuamini Daudi kwamba anaweza kumpiga na kumuua Goliati, wote walisema ni kijana mdogo, wote walisema huna uzoefu, wote walisema hayo maono yako yatakutokea puani kijana (1Samweli 17),
Mpaka alipowasimulia "aliyokwishaanza kufanya" (kuua dubu na simba akiwa machungani) ndipo wakaamini ana kitu!
Hata Yesu alipoanza kazi ya kutimiza Maono yake aliyobeba, Watu wa mji wake hawakukubali kuwa ana kitu cha ziada, hawakumpa mkono wa shirika. Walipoziona Ishara alizofanya ndipo walipoulizana "ameyapata wapi haya? Na hizi kazi anazofanya na hekima hii kubwa kaitoa wapi huyu mwana wa seremala?"
Cha kujifunza;
- Hakuna maono ya Kimungu yanayokubalika haraka.
- Kama Mungu amekupa maono, usipoyaamini wewe na kuyafanyia kazi hakuna atakayefanya kwa niaba yako.
- Usitake watu wakuelewe na kukuamini kwenye maono uliyobeba, wao hawaoni unachoona, hawana picha uliyonayo.
- Watu huanza kukukubali na kukupa mkono wa shirika pale wewe unapoanza kuyafanyia kazi maono yako na wakaona na kupata picha ya unachofanya.
- Ukisubiri watu wayakubali maono yako kwanza ndipo uanze utakufa nayo.
- Kama Mungu amekuamini na kukupa maono, wewe na Mungu mnatosha kuyafanya kuwa halisi, Msingi wa maono yoyote ya Kimungu hujengwa na mtu pamoja na Mungu aliyempa maono.
2. Maono ya Kimungu huinua vita na upinzani;
Maono yoyote ya Kimungu yamebeba suluhu kwa maelfu ya watu, yamekusudia kumtambulisha na kumuinua Mungu na Ufalme wake, yamekusudia kuweka msingi wa vizazi vingi, yamekusudia kumpa mbeba maono maana na heshima katika kizazi chake na dunia yake.
Na Shetani asingetamani haya yatokee. Atainua vita ya ajabu ambayo hukuitarajia.
Atawatumia hata ndugu zako wa damu na marafiki wa karibu kukupiga vita na kukuzuia kama ilivyokuwa kwa Yusufu na Daudi.
Atawatumia watu ambao walipaswa kukutia moyo na kukuonesha njia kuanza kukuzuia na kukuzima kama alivyofanya kwa Daudi akimtumia Sauli ammalize. Kama alivyomtumia Mfalme Herode kutaka kummaliza mfalme Yesu.
Utashangaa watu ambao ulitarajia watakupa msaada na kukuelewa ndio wamekuwa adui zako.
Maono huleta upinzani, Maono huleta maadui.
Ukiona hivi ujue tayari Ufalme wa giza umejua una kitu cha ajabu umebeba. Usipoteze muda kupigana na wanadamu au kuyaacha maono yako, ni wakati wa kuomba zaidi na kuendelea kufanya vitu kimya kimya.
Utashangaa baada ya muda Mungu amekomesha upinzani na umeanza kupenya.
Lakini ukiangalia upinzani utapoteza maono ambayo yamebeba thamani kubwa ya maisha yako.
Ili upate maziwa usiogope mateke ya ng'ombe.
Ili upate asali mzingani usiogope ukali wa nyuki.
Ili umuue Goliati na kupata heshima yako halisi usisikilize sifa ya Goliati na walioshindwa kumuua bali jikumbushe yale ambayo umewahi kuyafanya kwa mkono wa Mungu yawe chachu ya kukupa hatua nyingine!
3. Maono yoyote ya Kimungu hayasubiri uwe na kila nyenzo na rasilimali ya kuyafanya halisi, yanataka uanzie hapo ulipo ukiwa na mtaji wa Maono yenyewe kama ramani, Mungu aliyekupa maono, Imani katika Mungu, faraja ya Neno la Mungu, akili na ufahamu wako huohuo mdogo ulionao, watu wachache hao hao wanaoamini kuwa unaweza na muda wa masaa 24 uliyonayo kwa siku!
Huu ni mtaji mkubwa sana... Watu, pesa na fursa nyingine vitakujia ukichukua hatua ya kwanza!
Malaika alipomtokea Gideoni wakati amejificha akipepeta ngano hakumpa kila kitu, alimpa "cha kufanya" (kuwapiga Midiani), halafu akampa utambulisho wake halisi "Salaam Eee Shujaa Mkubwa" badala ya alivyokuwa akijichukulia na kuchukuliwa na watu wengine, halafu akamwambia "Enenda kwa uwezo wako huo" (hicho hicho ulichonacho) nawe utawapiga Midiani kama unapiga mtu mmoja (Waamuzi 6).
Mungu anataka "uanze hapo ulipo na hicho kidogo ulichonacho"
Ushuhuda wangu:
Mwaka 2009 nilikuja Dar kusoma chuo pale DIT, nikiwa pale nilijifunza kutumia kompyuta.
Mwaka ule baada ya kujifunza kutumia kompyuta nikakiunga na mtandao wa kijamii wa Facebook, wakati ule usingeona post hata moja ya Neno la Mungu.
Kwangu niliona ile ni fursa, nikaanza kuandika post zenye jumbe za Neno la Mungu, kwa zaidi ya Mwaka sikupata hata "Like" moja... Lakini hiyo haikunikatisha tamaa, nilijua kuna watu wanasoma na kuna watu wanabadilika. Baada ya muda Watu waliookoka walipoona ninachofanya nao wakaanza kupost jumbe za Neno la Mungu. Mapinduzi yakawa yametokea. Watu wakaanza kulike na ku-comment post zangu na ku-share na wengine!
Miaka miwili na nusu baadaye rafiki yangu niliyesoma naye "Chekechea" aitwaye Newton Deus (Admin wa website yangu ya www.yesunibwana.org) akanitafuta na kunishauri nifungue blog ili masomo yasije kupotea, nikamjibu nikamuambia sina utaalamu katika hilo! Huyu rafiki akaniambia nimpe tu jina la blog ninalotaka yeye atashughulikia kuitengeneza na kuhamisha post kutoka Facebook kwenda blog, na nisimpe chochote hiyo ni sadaka yake kwa Mungu! Na huu ndio ulikuwa mwanzo wa www.yesunibwana.org website ya kiswahili ya Neno la Mungu ambayo kwa mwaka jana imetembelewa na watu karibu 70, 000 kwa mwaka mmoja tu. Imetembelewa na watu kutoka mataifa zaidi ya 54 duniani... Kwa mwaka jana tu nimepata watu waliookoka baada ya kusoma mafundisho na kunitafuta zaidi ya 100, na mamia wengi waliokuwa wamerudi nyuma, wagonjwa, wenye shida na walioteswa na nguvu za giza waliofunguliwa.
Sasa nahubiri redioni, nafanya semina kubwa na makongamano mengi yanayogeuza maisha ya wengi.
Lakini nilianza na ukurasa wangu wa facebook. Sikusubiri kila kitu kiwe sawasawa!
Mwalimu Christopher Mwakasege aliwahi kusema, "Vijana wengi wanataka kuwa kama Mwakasege, wajaze viwanja namna hii lakini hawajui NILIANZA NA MTU MMOJA SEBULENI KWANGU"
Ayubu 8:7;
"Japokuwa mwanzo wako ulikuwa mdogo lakini huo mwisho wako ungeongezeka sana"
Ni muhimu ujue hili;
"Kila kilichozaliwa na Mungu huanzia chini na kukua kuwa kitu kikubwa cha baraka"
- Mbegu zote huanza chini mchangani kabla ya kuwa mavuno makubwa
- Watu wote maarufu na wakuu waliowahi kuishi duniani walianza kama mimba tumboni kwa mama zao.
- Jua halianzi na mionzi mikali na ya joto bali huanza kama nuru tu ya mapambuzuko lakini huzidi kukua na kuongezeka na kuwa jua kali.
Kila kilichotoka kwa Mungu huanza chini na kukua kuwa kitu cha baraka kwa wengi.
"Kama chembe ndogo ya haradali (ndogo kuliko ya mtama na ulezi), lakini hukua na kuwa mti mkubwa uletao kivuli kwa wanyama wengi wakubwa, na ndege huja na kujenga viota vikubwa juu yake"
Usisubiri upate kila kitu ili uanze kutimiza ndoto, mawazo na picha uliyonayo, anzia hapohapo ulipo!
4. Katika maono yoyote ya Kiungu upinzani na changamoto ni madarasa ni maandalizi kwa ajili ya hatua kubwa mbele;
Mungu hutumia upinzani, vita na changamoto anazopata mbeba maono kama njia ya kumsogeza karibu na Mungu, kujenga imani yake, kumfundisha uongozi, kumpa uzoefu, kumkosoa, kumuimarisha, na kumuandaa kwa hatua kubwa za utukufu mbele.
* Yesu asingekuwa bora kama asingepata upinzani toka kwa walimu wa dini, na wapinzani wake wengi, walimuongezea vitu vingi.
* Yusufu hakuwalaani na kuwakasirikia ndugu zake bali alisema, "Ninyi mlitumiwa na Mungu kunifikisha hapa... Mlikusudia mabaya lakini Mungu aliyatumia kunipa mema na kunifikisha kwenye hatma yangu"
* Daudi hakumchukia Mfalme Sauli wala hakupigana naye, alimchukulia kama darasa lake, alijifunza kwake, hata alipopata nafasi za kumuua hakumuua.
Alijua njia ya kwenda "next level" haihitaji watu ambao hawabebi misamaha na kuachilia. Alijua akianza kuwalipa mabaya adui zake atapanda mbegu mbaya itakayomsumbua.
Aliacha Mungu afanye hukumu.
(Warumi 12 ina mwongozo mzuri sana)!
Changamoto na hali unazopitia sasa zinakuandaa kwa hatua kubwa na bora za maisha yako!
"Ujapopita katika moto hautakuunguza, wala maji mengi hayatakugharikisha" (Isaya 43:2).
"Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya maana wewe u pamoja nami" (Zaburi 23).
Mistari yote hiyo miwili inatufunulia yafuatayao;
- Unapokuwa na maono hautapita "tambarare" tu utapita na mabondeni na milimani
- Kuna nyakati za kuumiza kama moto, na kuna nyakati unahisi unazama lakini Mungu hatakuacha kama wewe mwenyewe hautajikatia tamaa.
- Uzuri ni kwamba inasema "ujapopita" ikimaanisha "unapita" tu na hautakaa hapo milele, haleluya!
Unapita kaka, unapita dada, unapita mwanaume, unapita mwanamke... Barabara mbovu siku zote haizuii gari kwenda linapotakiwa kwenda... Barabara mbovu hutumia muda, mafuta na umakini mkubwa lakini kamwe haikatishi safari... Barabara mbaya ndicho kipimo bora cha dereva bora!
NB: Yarudie masomo haya mara nyingi uwezavyo, hautabaki ulivyokuwa...
Somo litaendelea.......

ZIKIWA ZIMEBAKIA SIKU SITA KULEKEA SACRIFICE OF PRAISE CONCERT SEASON 2


zikiwa zimebakia siku sita kulekea Sacrifice Of Praise Concert katika kanisa la E.A.G.T Mikanjuni kuanzia muda wa saa nane mchana hadi saa kumi na mbili jioni
Tanga ni zamu yenu sasa katika season 2 ya tamasha hili ambalo lita hudumiwa na waimbaji mbalimbali akiweno Daniel Manimba,Godfrey Mkanumkole,Edna Kuja,Hugo Mlula,Shela Mnyayi,Selestina,Nyangusi,Angel Benard pamoja na waimbaji wengine wa nyimbo za injili. Likiongozwa na MC Chavala
Bila kusahu GK nayo itakuepo kukuletea kila kitakacho jiri uko Tanga Hii sio ya kukosa kwa mtu  wa Tanga pamoja na sehemu zingine.

RAISE YOUR STANDARDS KATIKA  PICHA 117

 Ambayo ilifanyika katika kanisa la HFCC Sakina
Tarehe 23/5/3015 kuanzia muda wa saa 8 mchana mpaka saa 1 jioni.
Iliunganisha vijana wa  vyuo vikuu pamoja na  vijana wengine ilikujifunza jinsi na sababu ya kuongeza viwango ambapo walijifunza mambo mbali mbali juu ya namna aya kuongeza viwango vyao 
Ni hatari kumkuta mtu mwenye maono makubwa lakini matukio yake ya kila siku hayaendani kabisa na kule anapoelekea. hayashabihiana wala kufanana kabisa na ndoto yake. Ni vigumu kuongeza viwango bila kubadili ratiba yako ya siku kwani ndoto yako ya miaka kumi ijayo haitatokea mwaka wa kumi (10) badili hujengwa taratibu kwa matukio yako ya kila siku badala ya kusubiri huku ukiimba wimbo wa SIKU MOJA (One day I will be the greatest). Ndoto zitabaki kuwa ndoto kama hazitafanyiwa kazi kila siku. 
GK nayo ilikuwepo Ungana nasi katika picha.


                                                      Mwalimu Cosmas Kisela 
Mwalimu Shemeji Melayeki naye alifundisha somo la ongeza viwango vyako kwa kubadili kila unachokifanya kila siku                                                                 Mr Forward 


                                                 FDG Dancer  wakiaanza kufanya mambo yao

 Godsurrender naye akiimba kiabo chake cha Hii kazi ina mwenyewe 

 Muda wa sebene sasa