Latest Posts

 SOMO : KANISA LA FILEDELFIA - ASKOFU KAKOBE


(UFUNUO 3:7-13)

“Na kwa malaika wa kanisa lililoko filedelfia andika:

Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu na wa kweli, aliye na ufunguo wa daudi,yeye mwenye kufunga wala hapana afunguaye, naye afungaye wala hapana afunguaye, nayajua matendo yako.Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza jina langu,wala hukulikana jina langu.Tazama, nakupa walo wa sinagogi la shetani, wasemao kuwa ni wayahudi nao sio bali wasema uongo.Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele yako na kujua ya kuwa nimekupenda.Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi name nitakulinda, utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakaao juu ya nchi.Naja upesi.Shika sana ulichonacho asije mtu akaitwaa taji yako.Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu,wala hatatoka tena humo kabisa, name nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya, ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya.Yeyealiye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa.

Vipengele:

( 1 ). Mlengwa.

( 2 ). Wasifu wa Yesu Kristo.

( 3 ). Sifa njema za kanisa.

( 4 ). Karipio.

( 5 ). Maelekezo ya jinsi ya kufanya.

( 6 ). Ahadi.

( 7 ). Unabii kuhusiana na majira ya kanisa.
( 1 ) Mlengwa.

Mlengwa wa waraka huu ni kanisa la filadelfia.

Kanisa hili lilikuwa Asia ndogo maeneo ya Uturuki kwa sasa. Kanisa hili lilikuwa maili 30 kusini mashariki kutoka kanisa la Sardi.Mji huu wa filadelfia zabibu zilistawi sana hivyo mvinyo wa kila namna utokanao na zabibu ulipatikana hivyo kulikuwa na walevi wa kila namna.

( 2 ). Wasifu wa Yesu Kristo.

(Ufunuo 3:7) Yesu kristo hapa anajitokeza kama aliye mtakatifu na wa kweli, akimaanisha katika majira ya unabii wa kanisa ni katika kipindi hiki kanisa lingerejezwa katika utakatifu kama nyakati za kanisa la kwanza vilevile kanisa likarudia kweli, masomo ya utakaso, ubatizo wa maji mengi, ubatizo wa Roho mtaktifu n.k vikaanza kufundishwa tena. Vilevile anajitokeza Kama aliye na ufunguo wa daudi mwenye kufunga wala hapana awezaye kufungua tena mwenye kufungua wala hapana awezaye kufunga. Kinachozungumziwa katika ufunguo huu ni
§ Miujiza: kama Daudu alivyompiga goliath, ni katika majira ya filadelfia miujiza kwa jina la Bwana ikaanza kuonakana tena baada ya kukosekana kwa kipindi chote hicho ambavyo hata kipindi cha martin luther haikuwepo.Katika kipindi hichi Roho Mtakatifu alianza kufanya kazi tena na ule mvinyo uliokuwa mwingi katika mji wa filedelfia ulikuwa unaashiria Roho mtakatifu (Efeso 5: 18), (matendo 2:13) Ujazo wa Roho mtakatifu unafananishwa na kulewa pombe kwa sababu pombe huondoa aibu,huleta ujasiri na Roho mtakatifu hivyohivyo. Akifungua hapana awezaye kufunga, ni katika majira haya Injili ilifunguliwa sana na kweli ilidhihirishwa kipekee.

( 3 ). Sifa njema za kanisa.

(ufunuo 3:7) – wamelitunza neno la Bwana pamoja na kuzungukwa na makanisa

mengi yaliyozungukwa na makanisa yenye mafundisho ya wanikolai na yezebeli kama Sardi na Thiatra.

( 4 ). Karipio.

Hakuna karipio, kanisa hili lilikaa katika kweli, hata sisi tukikaa katika kweli, neno la Mungu kama lilivyo hatuwezi kuwa na karipio lolote, hawezi kuwa na neno juu yetu Yesu atakaa kwetu na Roho mtakatifu atatenda kazi pamoja na sisi hata ukamilifu wa dahari.

( 5 ). Maelekezo ya jinsi ya kufanya.

(Ufunuo 3:11) kanisa hili walitakiwa kushika sana ulichonacho, kushika sana neno(ufunuo3:10-11)

( 6 ). Ahadi.

(Ufunuo 3:8) – Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele zako, maana ni kwamba kanisa hili lilikaa katika hili hivyo lilifunguliwa mlango wa kuhubiri injili hata leo sisi tukikaa katika kweli Bwana atafungua mlago.

(Ufunuo 3:9)- tazama nakupa walio wa sinagogi la shetani, wasemao kwamba ni wayahudi, nao sio, bali wasema uongo maana yake ni kwamba pale ambapo kanisa lina juhudi ya kukaa katika usafi na utakatifu wa kristo nitakupa watu wanaojifanya wameokoka(wayahudi) kumbe sio, hao watasujudu mbele ya watu waliokoka maana yake watakiri na kushushwa chini ya watakatifu.

(Ufunuo 3:10)- Kwa kuwa umelishika neno la subira, mimi name nitakulinda.

(ufunuo 3:10)- atalitoa kanisa halitakuwapo katika dhiki kuu.

(ufunuo 3:12)- watakatifu watakuwa ni nguzo mbinguni watang’aa kipekee watatengwa, watafahamu jina jipya la Mungu, Yesu, mbingu mpya hayo yote tutapata kujulishwa tukishinda.

( 7 ). Unabii kuhusiana na majira ya kanisa.

Majira ya kanisa katika unabii yaliashiria jinsi kanisa litakavyokuwa miaka ya 1750 mpaka 1905. Baada ya Martin Luther kuwa amemaliza kazi nzuri katika majira ya kanisa la Sardi(wale wananotoroka) na kuanza kukaa katika kweli wanayofunuliwa, alipotoka Martin luther katika kanisa lake la Evenjilical Church likaja kanisa la Anglican, ambayo ilitokana katika mambo ya kitawala baadaye ikagawanyika vipande viwili High church(ilikuwa kama katholic na sanamu, low church(ilifanana na lutheran) likiwa na tofauti ndogo baadaye likaja Moravian. Katika kipindi hiki kweli nyingi zilianza kufunuliwa na kukawa na mafundisho mengi sana na wahubiri wa kila namna ambao walifundisha mafundisho hayo, na kuyasimamia eg:

v JONATHAN EDWARDS: Huyu alifariki 1758, alijifunza masomo ya akina Martin Luther akawa ameokoka, katika mafundisho yake alifundisha kuwa watu wenye sehemu katika kanisa lazima wawe ni wale waliookoka tu, na watu ambao hawajaokoka hawana sehemu katika kanisa hawawezi kuhesabika kama mshirika sawasawa na (matendo 2:17).

ii) GEORGE WHITEFIELD: Huyu alifariki 1770, kabla ya kufariki huyu ndiye aliyekuwa wa kwanza kufanya mikutano ya hadhara ya injili ambayo leo inafahamika kama crusade, mpaka kipindi chake watu waliamini mahubiri na mafundisho sio hadharani ni kanisani, ilikuwa kama kichekesho, vilevile huyu alikuwa wa kwanza kuhubiri bila majoho kamaYesu na mitume waliohubiri kwenye maboti,gerezani n.k jambo hili halikuwepo katoliki wala kipindi cha martin luther. George Whitefield alihubiri sana kiasi kwamba ilifikia mahali katika mikutano yake ya injili ilifikia kuwa na watu 8000 kila siku mwezi mzima, baadaye alifikia kuhubiri kusanyiko lenye watu 20,000 na linakumbukwa sana kusanyiko moja lililokuwa na watu 20,000 ambalo aliwapelekea kushiriki meza ya Bwana hadharani. Pamoja na kazi ya injili kubwa aliyokuwa na ifanya bado injili yake ilikuwa na mgogoro alifundisha habari za Election and pre-destination kwamba Mungu katika mpango wake tangu mwanzo amewachagua watu wa kwenda mbinguni.

v JOHN WESLEY: Huyu ndiye chimbuko la masomo ya utakatifu ni mtu ambaye anaheshimika sana alileta masomo ya utakaso katika kanisa ambayo yalikuwa yamesahaulika. Mwanzo wake kihistoria, alizaliwa 1703 alifariki 1791, akiwa na miaka 6 aligundua Mungu ana makusudi yake baada yakusahaulika kwenye ghorofa lililowaka moto ambalo hatimaye alipona aliopopewa ngazi na wazazi wakeashuke kupitia dirisha tangu wakati huo aliona Mungu alimuita awahubirie watu watoke katika Moto. Hatimaye 1738 aliokoka, Mungu alimuandaa sana alikulia Anglicana , alijifunza sana kwenye mafundisho ya George Whitefield lakini alipingana na mafundisho ya Pre-destination, and election hadharani, hatimaye George Whitefield akakubali kujinyenyekeza na kumpisha Wesley awe mwalimu, afundishe naye akaacha kuhubiri katika kipindi hichi unyenyekevu ulikuwepo kutokana na unyenyekevu. John Wesley alihubiri sana walimwita kichaa, alifanya kazi kwa saa nyingi sana aliweka record ya kutembea maili 250,000 kutumia farasi, alitoa sermons (hotuba) 40,000. Aliweka mkazo mkubwa sana katika utakatifu na utakaso, alipata vita vikali sana, shetani alishindana sana na Wesley, alikutana na mateso mengi sana maudhi, alitupiwa mayai viza(yaliooza) sehemu nyengine alikuwa anrushiwa mawe: ilikuwa haipiti hata siku moja hajafanyiwa moja kati ya hayo, hakujali! Siku moja alihubiri bila kupata hayo yote hajarushiwa mawe wala kutukanwa akaogopa sana, akaingia kichakani kutubu, akijua ameshusha viwango alikuwa akitubu kwa sauti kwamba ‘Bwana bila shaka nimeanza kukosea ndio maana leo mpaka jioni sijapigwa mawe’ kwa sababu aliomba kwa kelele wakapita wahuni wakasikia sala ile wakamrushia mawe Wesley, Wesley baada ya kuona hivyo alimshukuru Bwana hapohapo akasema ‘Bwana asante kwa kuwa leo haijapita nimerushuwa mawe tayari’.Kanisa lake liliitwa Methodist.

v WILLIAM CARY: Huyu ni mmishenari anayekumbukwa sana India baada ya kipindi cha Mtume Tomatho kufia huko mda mrefu, huyu aliweka msisitizo mkubwa kuhubiri injili ulimwenguni mwote akawakumbusha watu maneno ya Yesu kristo ya kuhubiri injili ulimwenguni kote, wakati huo injili inahubiriwa sana Uingereza, Marekani na nchi za kandokando alianzisha mashirika mbalimbali kufanya shughuli hiyo mashirika kama ‘London missionary society la mwaka 1795, Church missionary society (1799), British and foreign bible society lililosambaza sana Biblia (1804) matokeo yake wakatokea watu wengi ambao walisafiri kutoka nchi za mbali watu kama DAVID LIVINGSTONE kuja mpaka Afrika, CARY mwenyewe alienda mpaka India.

v WILLIAM BOOTH: Huyu alianzisha jeshi la wokovu(Salvation army) akaweka msisitizo mkubwa sana katika mafundisho ya utii, na wakristo kama askari wa Yesu.Walikuwa wanitana askari mwanzo lilikuwa linaitwa Haleluya Army, watu wakawa wanapeana vyeo baadaye likaitwa volunteer army ndio likaja salvation army, wakiwa wanavaa uniform kama za askari.

v CHARLES SPERGION: Huyu aliishi1784-1872 huyu anakumbukwa sana juu ya mkazo aliouweka katika mafundisho ya ubatizo wa maji tele, akapinga ubatizo wa watoto wadogo, mwaka 1863 ndio kulikuwa na mkazo mkubwa sana wa mafundisho hayo ya ubatizo.

v DWITT LEAMAN MUDDY: Huyu alishi 1837-1899 anakumbukwa sana kama baba wa injili kule marekani huyu naye alihubiri kwa uzito mkubwa na kuwaleta watu wengi katka wokovu 1894.

Baadaye yakaibuka kwa ghafla juu ya Mafundisho ya ubatizo wa Roho Mtakatifu mji wa Sunderland, watu wakwa wananena kwa Lugha: kukatokea uamsho wa ajabu sana watu wakaanza kuombea bila kufundishwa na mtu wakaanza kutoa mapepobaada ya hapo akotokea mhubiri mwingine aliyeitwa:

v SMITH WIGGLESWORTH: Huyu ni mmarekani aliishi1859-1946, baada ya kujifunza uamsho huo wa sunderland ambaye aliombewa akapona vidonda vya tumbo. Huyu ndiye mhubiri wa kwanza aliyehubiri mikutano ya injili kutumia ishara,miujiza katika injili yake vilema walitembea, wafu walifufuliwa, vipofu waliona.

Mpaka majira hayo vikawa vimerudi vitu vingi sana vilivyokuwa vimepotea tangu nyakati za kanisa la kwanza Eg: wokovu,ubatizo wa maji tele, ubatizo wa Roho mtakatifu,maombezi, mikutano ya injili ,utakatifu na utakaso na utii wa kijeshi wimbi hili liliitwa PENTECOSTALISMkwa sababu lilihusishwa na matendo ya mitume sura ya pili ya wakati wa mitume sku ya Pentecoste.


PICHA ZA MATUKIO DUNIANI KWA WIKI ILIYOISHA JANA
©Jorist Wise
Ndani ya siku moja kuna mengi yanaweza kutokea, lakini katika wiki moja, matukio ya kutisha yameikumba dunia, ambapo vifo na majeruhi wengi yametokea. Kuanzia huko Chile ambapo kumekuwa na mlipuko wa Volcano Calbuco uliohamisha maelfu ya wakazi nchini humo, hadi Nepal ambapo zaidi ya wananchi 3500 wanahisiwa kufariki dunia, huku zaidi ya wengine 6000 wakijeruhiwa. Kuachana na hilo, Kaskazini mwa bara la Afrika, majanga ya melei kuzama yanazidi kutokea ambapo wahamiaji wamekuwa wakijaribu kuvuka bahari ili kusaka maisha bora barani Ulaya, Italia ikiwa ni nchi ya kupitia.

Zifuatazo ni picha za matukio hayo kama ambavyo GK imekukusanyia.

Chile

Takriban wakazi 1500 wamehamishwa makazi yao kutokana na mlipuko wa volcano Calbuco ambayo, ambayo imelipuka baada ya miaka 42. madhara makubwa yamejitokeza kusini mwa nchi hiyo, ikiwemo miji ya Puerto Varras na Puerto Montt ambapo maeneo kadhaa yamefunikwa na majivu, jambo ambalo lieleta taharuki kwa binadamu na mifugo.
Mlipuko wa volcano ulioambatana na majivu na radi. ©David Cortes Serey/AFP
Taswira kabla ya mlipuko © Andeshandbook.org
Taswira kutoka upande mwingine. ©Martin Bernetti/AFP/Getty images
Majivu yaliyotokana na mlipuko huo, ambayo pia huathiri usafiri wa anga kwa kiasi kikubwa. ©AP Photo/Diego Main/Aton Chile
Vijana wakiondoa majivu kwenye paa la nyumba yao, ambayo yametokana na mlipuko wa volcano. ©Martin Bernetti/AFP/Getty images
 
Mji ukiwa umebadilishwa rangi kwa uwepo wa majivu ya volcano Calbuco. ©EPA/Felipe Trueba
Armenia
Takriban miaka 100 iliyopita kwenye vita kuu ya kwanza ya dunia (1914-1918), kulitokea mauaji ya takribani Waarmenia milioni moja na laki mbili, ambao walishambuliwa na majeshi ya utawala wa Ottoman (Uturuki). Hata hivyo taifa la Uturuki limekataa kkubali kwamba mauaji hayo yalikuwa ya halaiki. Wakati Armenia wanaadhimisha kwa masikitiko, Uturuki kwa upande wao watakuwa wanaadhimishwa kwa shangwe.

Hivi karibuni Papa Francis alinukuliwa akiyaelezea mauaji hayo kuwa ya halaiki, jambo ambalo lilizua tafrani baina ya taifa la Uturuki na Vatican. Mataifa kadhaa ikiwemo Ufaransa na Urusi yameainisha mauaji hayo kama ya kimbari. Ujerumani imekuwa taifa jingine ambalo hivi karibuni limetoa rai kwa mauaji hayo kutambulika kama ya kimbari. Marekani haiyatambui mauaji hayo kama ya kimbari.

Sehemu ya waombolezaji kwenye kumbukumbu ya miaka 100 ya mauaji ya kimbari nchini Armenia
Mtazamaji akitazama picha kwenye makumbusho ya mauaji ya halaiki nchini Armenia. © Karen Minasyan AFP/Getty Images.
Sehemu ya waandamanaji nchini Armenia, tarehe 24 Aprili 2015.

Burundi
Nchini Burundi kwake Rais Pièrre Nkurunziza machafuko yamezuka na kupekelea vifo vya watu watatu, mara baada ya chama tawala nchini humo, CNDD FDD kutangaza kuwa  Rais Nkurunziza atagombea kwa awamu ya tatu kiti hicho, taarifa ambayo iliibua mtafaruku baina ya vyama vya upinzani vya siasa sanjari na wananchi.

Kufuatia hali ya hofu iliyotawala nchini humo, tayari wakimbizi wanaokadiriwa kuwa zaidi ya laki moja wameshavuka mpaka na kukimbilia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Uganda - ambapo Tanzania nayo  inatarajiwa kupokea.

Polisi wakitawanya wananchi kwa virungu na gesi "mabomu" ya machozi. Kwa nyakati nbyingize, silaha za moto zimeripotiwa kutumika. ©Reuters

Polisi wakikabiliana na wananchi. ©AFP
Nepal
Tetemeko la ardhi ambalo limeikumba Nepal limepelekea zaidi ya wananchi 3,700 kufariki dunia na wengine zaidi ya 6,000 kujeruhiwa, huku Umoja wa Mataifa ukikadiria kwamba watoto zaidi ya milioni 1 wanahitaji makazi, kutokana na madhara yaliyojitokeza.

Taifa hilo ambalo limebarikiwa kuwa na milima mirefu duninani imeshuhudiwa na mataifa mengine ikipeleka wanajeshi 9 kati ya 10 katika zoezi la uokoaji, ambapo pia mataifa kama Marekani, Ujerumani, Israel, na India wamepeleka misaada na vikosi vya uokoaji, ili kunusuru madhara zaidi ya yale ambayo yamekwisharipotiwa tayari.

Licha ya majengo kuporomoka, majeruhi kadhaa pia wameripotiwa kutoka Mlima mrefu zaidi duniani, Everest, ambapo tetemeko lilipelekea barafu kufunika watalii na waongozaji wao. Tetemeko hilo limeripotiwa kuwa na kipimo cha richa 7.9

Sehemu ya kivutio cha utalii ikiwa imebomolewa na tetemeko hilo
Zoezi la uokoaji likiendelea.
Wanajeshi kazini
Wakazi wakijaribu kumuokoa mtu aliyefunikwa na kifusi ©Narendra Shrestha/EPA
Manusura wa tetemeko hilo akitolewa na waokoaji. ©Omar Havana/Getty Images

Mabaki ya makazi yaliyoharibiwa na tetemeko, Kashamandu, Nepal ©Navesh Chitrakar/Reuters
Athari upande wa barabara. ©Xinhua/Zuma Press
Manusura wa tetemeko akiwa amejawa na hisia ©Narendra Shrestha/EPA
Mwili wa mkazi wa Kashmandu ukiwa umefunikwa na kifusi. ©Navesh Chitrakar/Reuters
Kama unaishi kwa amani, basi hauna budi kumshukuru Mungu licha ya makwazo mengi unayokutana nayo. Sanjari na hilo, usiache kuombea majanga yaliyotokea kwa wananchi wa mataifa haya (wenzetu). Tukutane wiki ijayo.
OMBEA TAIFA NA WAIMBAJI HAWA KATIKA CHAGUO LA GK

Leo katika chaguo la GK tupo Kinondoni kanisa la Kilutheri ambako tumekuchagulia kwaya ya Uinjilisti Sayuni kupitia album yao ya tatu ya video tumekuchagulia wimbo uliobeba album hiyo uitwao 'Dua na Maombezi' wimbo maalumu ambao unahimiza watu kuliombea taifa ili Mungu aliponye na rushwa, ajali, majanga mbalimbali pia kuwaombea watanzania ambao wanapitia mapito mbalimbali yakiwemo kufungwa magerezani, ugonjwa na madhaifu mengine mbalimbali ili Mungu akawe kimbilio lao na taifa letu limgeukie Mungu wimbo kutoka kitabu cha 1Timotheo 2:1.

Tunakutakia utazamaji mwema na kutendea kazi ujumbe uliomo kwenye wimbo huu kutoka kwa Uinjilisti Sayuni . Jumapili njema


SOMO: NENO LA MUNGU HALITAPITA BILA KUTENDA


NENO LA MUNGU HALITAPITA BILA KUTENDA

Na King Sam

SHALOM MWANA WA MUNGU,MUNGU AMEAHIDI KUKUBARIKI KUKUINUA KUKUTAJIRISHA KUKUPA USHINDI NDIVYO LILIVYO NENO LAKE HALIBADILIKI

Mathayo 24:35. Mbingu na nchi zitapita; lakini maneno yangu hayatapita kamwe.

KAMWE NENO LAKE HALITAPITA KILE ALICHOSEMA NDIYO KITATIMIA KATIKA MAISHA YAKO,TATIZO HALIKO KWAKE LIKO KWAKO,KAMA MUNGU AMESEMA NITAKUPONYA HAWEZI KUSEMA UONGO NENO LAKE HALIJIPINGI NI AMINA NA KWELI,

UNATAKIWA KUJUWA TU HIVI KUNA MUDA WA KUPOKEA ALICHOSEMA MUNGU, MUNGU SI MUONGO,YAWEZEKANA WEWE UMEGEUKIA MIUNGU MINGINE UKIFIKIRI MUNGU AMECHELEWA KUKUPA ALICHOSEMA MAANA KUNA WATU WENGINE WAMEACHA KUMSUBIRI MUNGU MPAKA WAMEJIPATIA MALI KWA NJIA YA UDANGANYIFU WENGINE HATA KAZI WAMEJIPATIA KWA NJIA ISIYOPENDEZA WENGINE HATA KUOLEWA KWA NINI KWA SABABU WAMESHINDWA KUMSUBIRI MUNGU WAMEONA KAMA AMECHELEWA KAMA WANA WA ISRAEL WALIPOONA MUSA AMECHELEWA

Kutoka 32:1 Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni, wakamwambia, Haya! Katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata.

KUNA MAANGAMIZI KWA KILE AMBACHO MTU AMEJIPATIA KWA KUTOKUMSUBIRI MUNGU AKAJIPATIA KWA NJIA NYINGINE NDIYO MAANA UNAONA KUNA MATATIZO YA NDOA KWA SABABU MTU ALIKATA TAMAA NA KUAMUA KUJITAFUTIA MCHUMBA NJE YA MUNGU,HATA KAMA NI BIASHARA NDIVYO HIVYO KILA KITU UTAKACHO JIPATIA UNAPOONA KAMA MUNGU AMEKAWIA UJUWE KITAKUWA NA MATATIZO KATIKA MAISHA YAKO KWA MTU WA HIVYO,

MUNGU HACHELEWI KILA KITU KINAWAKATI WAKE MAANA AMESEMA KWA NENO LAKE LITATIMIA TU KATIKA JINA LA YESU WEWE SUBIRI

ANGALIA HUYU MTU KWENYE BIBLIA NDIPO UTAJUWA KWAMBA MUDA WAKO UKIFIKA NENO LITATIMIA TU

Yohana 5:5 Na hapa palikuwa na mtu, ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka thelathini na minane.6 Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, Wataka kuwa mzima? ALIKUWA NA MIAKA MINGAPI LAKINI MIDA WAKE ULIPOFIKA HAKUTOKA KWA DESTURI KAMA WENGINE WALIVYO PONA,WEWE MUDA WAKO UKIFIKA KAMA NI UPONYAJI AU BIASHARA AU KUINGILIWA NK ITAKUWA NI KWA NJIA AMBAYO SI YA MAZOEA KAMA WENGINE WALIVYOZOEA KATIKA JINA LA YESU,

MUNGU ANAJUWA MUDA WAKO WA KUTOKA HAPO ULIPO WEWE UNATAKIWA KUMWAMINI MUNGU TU UNAONA HUYU MWANAMKE ALIKUWA NATOKA DAMU MIAKA KUMI NA KIWILI LAKINI ALIAMINI TATIZO LAKE LITAISHA AKISHIKA UPINDO WA VYAZI LA YESU,

TATIZO WATU HAWANA IMANI KAMA UKIWA NA IMANI UNAWEZA SUBIRI UKIJUWA MUNGU HASEMI UONGO

BIBLIA INASEMA PASIPO IMANI..

Waebrania 11:6 Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao.

NDUGU YANGU HAKUNA HALI UNAYOPITIA AMBAYO UWEZI UKASEMA HAKUNA MAJIBU WEWE ANGALIA. NENO LA MUNGU TU MUNGU AMETOA MAJIBU YA HICHO UNACHOKIPITIA KILA TATIZO LA MTU LINAJIBU KWA NENO LA MUNGU AMESEMA UTASHINDA AMESEMA YEYE NI BWANA AKUPONYAYE NK

JUWA TU JE UNAMSUBIRI BWANA HUKU UKIMWAMINI AU UMEGEUKIA MIUNGU MINGINE?

YESU AKUTIE NGUVU UWEZEKUWA NA IMANI NA KUMSUBIRI MUNGU AKUTENDEE ALICHOSEMA MAANA YEYE SIYO MUONGO KATIKA JINA LA YESU POKEA HIYO NEEMA KATIKA JINA LA YESU AMEN.

KWA TAARIFA YAKO: SAFARI YA GOSPEL KITAA HADI HIVI SASA
Haya msomaji wetu wa Gospel Kitaa karibu katika kipengele chetu maalumu ''KWA TAARIFA YAKO'' ambacho kinakujia kila siku za alhamisi ndani ya GK kikiwa na lengo la kukupatia habari ambayo iliwahi kutukia lakini yawezekana huijui pia yawezekana ilitukia ukawa unaijua lakini GK ikawa imesahau mahali au kuna sehemu haina usahihi utapata fursa ya kusahihisha kwa kuweka comment yako chini kabisa kwenye habari husika. Karibu

Januari 2012, wafuasi wakiwa 600
Gospel Kitaa, ambayo imeanza mwaka 2011, imekuwa na lengo hasa la kuwavuta vijana na kuwafanya wawe watumishi wa Mungu, kwa namna ambavyo anapenda wamtumikie. KWA TAARIFA YAKO jina la Gospel Kitaa lililenga hasa jamii ya watu mbalimbali, kwanza Gospel ikilenga kuwavuta wale wote wanaopenda na wasio na mashaka na injili, na pia neno Kitaa likiwalenga vijana moja kwa moja, ambao hufika kutazama kinachojiri "kitaani".

Kwa mwendo wa kusuasua na kama mzaa ndivyo ambavyo blogu hii ilianza, ikiendeshwa na Ambwene M. Mwamwaja, kabla ya kuungana naye Elie J. Chansa, na kisha Silas E. Mbise, na hivi karibuni Boniface Kazi. KWA TAARIFA YAKO Team GK wanaoonekana ni hao 4, ila pia kuna wale ambao hawaonekani, mmojawapo ni wewe unayetembelea tovuti kila siku :-) .

Mwenendo


Mwaka 2011 mwezi Aprili ndio ambapo habari ya kwanza iliandikwa kwenye blog hii, ambayo ilikuwa inamhusu mwimbaji Joyce Mlabwa, ambaye alikuwa ametoa toleo lake la pili la album ya picha za sauti. (bofya hapa kusoma) Kipindi hicho blog ikifahamika kama gospelkitaa.blogspot.com

Mwezi Aprili ulishuhudia habari moja tu ikiandikwa, kisha ikifuatiwa na habari mbili kuandikwa mwezi Mei, kisha kufuatiwa na miezi 4 ya ukimya kutokana na majukumu mengine ya kujenga taifa. Hata hivyo nguvu iliongezwa mara baada ya timu kuongezeka, baada Elie kujunga na GK, ambapo mwaka 2012 ukashuhudia jumla ya habari 750 zikiandikwa, kulinganisha na habari 18 kwa mwaka 2011.

KWA TAARIFA YAKO, GK ambayo ilizaliwa jijini Manchester Uingereza ambako wazo la Ambwene kuwa na blog ya kuandika habari za Kristo lilikamilika kwa vitendo akisaidiwa na rafiki yake Dkt Mbonea Mrango. Ila KWA TAARIFA YAKO makao makuu ya Gospel kitaa yalikuwa Kurasini kwenye majengo ya WAPO Radio FM ambako timu nzima ilikutana hapo, iliendelea kufanya vema, na kuanza kupata wadau mbalimbali ambao pia walikuwa wakiisikiliza WAPO Radio FM kwa njia ya mtandao, mara tu ilipoanza. Na hicho ndio chanzo cha mitandao mingine mingi kunakili ratiba ya vipindi kama ilivyoandikwa, ikiwemo mitandao ambayo haiandiki kuhusu habari za injili.

Julai 2014, wafuasi 9000
Uanzishwaji wa ukurasa wa facebook ulifanikisha kueneza injili kwa watu wengi zaidi, ambapo wafuasi walianza kufuatilia mtandao huu kutoka kila kona ya dunia. Ufuatiliaji wa habari za makanisa mbalimbali bila ya kubagua imekuwa sababu nyingine ya GK kupata mashiko, ambapo pamoja na kukua kwake, changamoto nazo zilizidi kukua, ikiwemo ile ya kufuatilia habari kwa muda mrefu na kisha mara baada ya kuandika, watu wengine kuinakili kama ilivyo na kuifanya yao (bila kueleza chanzo chao). KWA TAARIFA YAKO hilo ndilo lililopelekea kuanza mfumo wa kuweka alama kwenye picha na video ambazo GK imezipiga. Tazama baadhi ya video hizo kwa kubofya hapa.

Kwa kadri siku zilivyokuwa zinaenda na changamoto kuzidi, ndivyo ambavyo kumekuwa na mabadiliko kadha wa kadha ili kuendana na teknolojia, kuwezesha kufikisha injili katika viwango vya juu. Mwaka 2013 ulishuhudia mabadiliko ambayo kwa KWA TAARIFA YAKO hata mitandao mingine ililazimika kuiga mfano, ambapo Gospel Kitaa ilihama kutoka www.gospelkitaa.blogspot.com kwenda www.gospelkitaa.co.tz/ ukiuliza waendeshaji, safari kwao bado kufika mwisho.

Ni mengi yangewezwa kuzungumzwa kuhusu safari ya GK hadi kufikia hivi sasa, ila kiufupi. Tunaamini kwamba kuna mahala mtu huguswa na kile ambacho huwa tunakichapisha hapa, aidha kwa utafiti wetu, ama kupitia walimu mbalimbali na wahubiri ambao hutuma mafundisho yao kwa ajili ya kukufikia. Kama ambavyo hatutozi kwa ajili ya kuweka mafundisho kutoka kwa mtu yeyote, ndivyo tunaamini kwamba mafundisho yanafanyika baraka kwako. Maoni yako ni muhimu kama kuna mafundisho uliyoguswa nayo, jambo ambalo pia linamtia moyo mwalimu kuendelea kufundisha. Kama ungependa kuwa sehemu ya Team GK kwenye mkoa wowote uliopo, milango yetu iko wazi kwa ajili ya kumtwalia BWANA Yesu utukufu.

Ila kama ulikuwa hujui, KWA TAARIFA YAKO Team GK na majukumu yao ni kama ifuatavyo. Ambwene Mwamwaja; Mkurugenzi/Mwandishi mwandamizi, Elie Chansa; Mhariri/Mpiga picha mkuu, Silas Mbise; Mratibu/Mwandishi Mpiga picha, Boniface Kazi; Mpiga picha/Graphics

Katika yote tunayofanya na kupitia, tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kueneza Injili kwa mfumo wa dijitali. Pamoja na yote, KWA TAARIFA YAKO mtandao huu usingefaa kitu kama haukupata watembeleaji wa kila siku kama wewe. Ahsante sana, endelea kueneza ujumbe kwa wengine injili na izidi kusonga mbele.

Hiyo ndio KWA TAARIFA YAKO, vinginevyo tukutane wiki ijayo...
UBATIZO NI HAKI YAKO (1) - MCHUNGAJI MADUMLA
Mchungaji Gasper Madumla


Bwana Yesu asifiwe…

Haki ya msingi kwako ni ubatizo. Haki hii ni kwa kila aaminie jina la Yesu Kristo,anapaswa abatizwe kama vile Yesu Kristo alivyobatizwa akionesha kielelezo cha imani yetu.Biblia inasema;

” Yesu akajibu akamwambia, Kubali hivi sasa; kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali.
Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini; na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake;” Mathayo 3:15-16

Hivyo basi ubatizo ni haki yako ya msingi. Na kwa sababu ubatizo ni haki yako ya msingi basi ujue shetani na mapepo yake hayatakupa mpenyo kuipata haki hii ya ubatizo kiuharisia wake,maana shetana na nguvu za giza zipo tayari kuregeza uzi ukayafanya mambo mengine ya kiimani lakini sio ubatizo!


Wabatizwa wakiwa katika mto Yordani-Israeli katika moja ya ziara yangu ( Katikati ni askofu wa jimbo la Tarime EAGT,Askofu Fransis Mbwilo )

Tafsiri nyepesi na iliyo sahihi ya ubatizo ni;

Ubatizo ni tendo la imani la kuuzika utu wa kale pamoja na mambo yake na kufufuka katika nguvu za Kristo Yesu./Au kufa na kufufuka pamoja na Kristo Yesu.

Neno linasema; ” Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake?
Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima.” Warumi 3:4

Biblia inaposema ”… Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake… ” maana yake tuliuzika utu wa kale wenye kuharibika.Kumbuka hili;huwezi kuzika mwili nusu,bali kinachozikwa ni lazima kiwe kitu kizima yaani ni chote, mfano mtu azikwapo-ni lazima azikwe mwili wote maana haiwezekani kuzikwa kichwa tu na kubakia kiwili wili,hivyo hata katika ubatizo mtu hawezi akabatizwa kwa kunyunyuziwa maji,bali apaswa azamishwe mwili mzima kuwakilisha tendo la kiimani la kuzikwa na kufufuka na Yesu Kristo.


~ Mkristo asiyebatizwa amekosa haki yake.

~ Mkristo aliyebatizwa kwa ubatizo mwingine uwaye yote isipokuwa ubatizo aliobatizwa Yesu Kristo amekosa haki yake pia.

~ Hakuna ujanja ujanja wa ubatizo wa kunyunyuziwa maji kichwani au njia nyingine yoyote ile,ubatizo halisi ni mmoja tu wa maji mengi uliovuviwa na Roho mtakatifu.

Ni afadhari sana upoteze haki nyingine kuliko kupoteza haki yako ya ubatizo. Kwa sababu ubatizo ni sehemu kubwa ya wokovu,yaani asemaye ameokoka sharti abatizwe.Maana imeandikwa;

“ Aaminiye na kubatizwa ataokoka; asiyeamini, atahukumiwa.” Marko 16:16

Ooh,kumbe!

~ Ubatizo huja baada ya kuamini. Kwa lugha nyepesi ni kwamba hakuna ubatizo pasipo kuamini. Na ndio maana nalikueleza kuwa ubatizo ni tendo la imani. Kama kuna suala la kuamini kwanza ndipo ubatizwe hii inahusishwa na uwepo wa mafundisho ya msingi juu ya ubatizo.

Biblia imeweka mkazo juu ya kuamini kabla kubatizwa, ” Aaminiye na kubatizwa ataokoka;…”

Mtu hawezi kubatizwa pasipo kuamini.

Imeandikwa;

“ Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji; yule towashi akasema, Tazama, maji haya; ni nini kinachonizuia nisibatizwe? [ Filipo akasema, Ukiamini kwa moyo wako wote, inawezekana. Akajibu, akanena, Naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mwana wa Mungu.]Akaamuru lile gari lisimame; wakatelemka wote wawili majini, Filipo na yule towashi; naye akambatiza.” Matendo 3:36-38

Towashi alipoamini tu,akabatizwa saa ile ile. Na ndivyo inavyopaswa katika ubatizo,pale mtu anapoamini fundisho la Kristo Yesu juu ya ubatizo inafaa abatizwe saa ile ile. Towashi alikuwa darasani akifundishwa neno la Bwana kupitia kinywa cha Filipo,

Kama Towashi atuoneshavyo kwamba ili mtu abatizwe ni lazima apitie darasa la fundisho la ubatizo ili apate haki yake,kisha akiamini ubatizwa mara.

Sasa,unisikilize mpendwa; 

Kama kuna hali ya kupitia darasa kusudi uamini,ili hatimae ubatizwe basi mtoto mchanga hawezi kupitia darasa lolote lile,wala mtoto mchanga hawezi kuamini. Na kama hawezi hivyo vyote,basi ni dhahili hastahili ubatizo kabisa maana hawezi kuamini.

Bali kwa habari ya mtoto mchanga,anaweza kuwekwa wafku kwa Bwana kupitia mtumishi wa Mungu iwe katika ibada au hata nyumbani anaweza kupelekwa kwa Bwana kwa kuwekwa wafku,ikiwa na maana mtoto huyo anakabiziwa kwa Mungu mwenyewe.

Haki hii ya ubatizo ikifanywa kama mapokeo tu,haina maana na wala udhihilisho wa nguvu za Roho mtakatifu hautaonekana.

Sikia,hata kama watu watabatizwa kwa maji mengi,lakini kama ubatizo huo haukuambatana na mafundisho ya kina yenye kuuleta uwepo wa Roho mtakatifu na ikatokea kwamba Roho wa Bwana hakuhusika basi ubatizo huo utakuwa ni wa kimapokeo na wala utu wa kale kwa wale watakao batizwa hautavuliwa. Ngoja nikupe mfano kidogo;

Sauli kabla ya kuchaguliwa na Bwana awe mfungwa wa Kristo Yesu,yaana mtume wa Bwana-alibatizwa kwa ubatizo wa maji mengi na akaendelea kuwaudhi waamini wa Kristo Yesu. Mtu huyu alibatizwa kama mapokeo ya dini yao ya kiyahudi,lakini katika ubatizo huo hakukuwa na kuuzika utu wa kale maana bado aliendelea kuua. Imeandikwa;

” Enyi wanaume, ndugu zangu na baba zangu, nisikilizeni, nikijitetea mbele yenu sasa. Waliposikia kwamba anasema nao kwa lugha ya Kiebrania wakazidi kunyamaza; akasema,

Mimi ni mtu wa Kiyahudi, nalizaliwa Tarso, mji wa Kilikia, ila nililelewa katika mji huu, miguuni pa Gamalieli, nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi, nikawa mtu wa jitihadi kwa Mungu kama ninyi nyote mlivyo leo hivi;nikawaudhi watu wa Njia hii hata kuwaua, nikawafunga, nikiwatia gerezani, wanaume na wanawake. ” Matendo 22:1-4

Paulo anawaeleza kwamba alipitia taratibu zote za sheria ya baba zake,ambapo sheria moja wapo ya dini ya Kiyahudi ni ubatizo wa Yohana. Ubatizo wa Yohana ni ubatizo wa maji mengi,sasa ingawa Paulo alibatizwa huko kwa maji mengi kama mapokeo ya kidini lakini bado aliendelea kuwa muuaji yaani utu wake wa kale haukufa!

Mpaka pale alipobatizwa tena kwa Roho mtakatifu ndipo akauzika utu wake wa kale na kuupata utu wa utukufu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Ndio maana ninakuambia kila ubatizo ni lazima usimamiwe na kuongozwa na Roho mtakatifu mwenyewe ili nguvu za kuzika utu kale zionekane.

Makanisa ya leo,ipo shida hii;

* Wengi ubatiza kwa kufuata mapokeo pasipo kuongozwa na Roho mtakatifu,maana hata fundisho lenye nguvu hukosekana na hatimae ubatizo unakuwa hauna nguvu yoyote. Na ubatizo usio kuwa na nguvu yoyote ni sawa kama kuogelea tu katika maji kisha na kurudi nyumbani ukiwa vile vile.

* Makanisa mengi huwanyima waanio haki hii ya msingi . Maana huwazuia kwa kuwaambia ubatizo waliobatizwa awali wakiwa wachanga unatosha! Wengine bado huendelea kuwanyunyizia maji badala ya kuwazamisha kama ipasavyo.

Ifike wakati sasa waamini wajue kabisa kwamba katika ubatizo ndipo mahali sahihi pa kuzika magonjwa na kila aina ya udhaifu uliopo katika miili yetu…* Kwa huduma ya maombi na maombezi,nipigie sasa kwa namba hii;0655-11 11 49.

Mch.Gasper Madumla

Beroya bible fellowship church.

ITAENDELEA

UBARIKIWE.
GLORIOUS WORSHIP TEAM NA SUNDAY CELEBRATION MSIMU WA 6

Kama ilivyo ada kwa siku za Jumapili, Glorious Worship Team inakuletea Sunday Celebration ambayo inakujia mahsusi kukuinua viwango vyako kiroho na kimwili, kupitia sifa na kuabudu, pamoja na mafundisho ya namna mbalimbali - bure bila kiingilio kwenye ukumbi wa Victoria Service Station.

Wakati unakaribishwa kwa ajili ya tarehe 26, yaani Jumapili hii, GK tunakuletea picha kadhaa za namna mambo yalivyokuwa Jumapili iliyopita, ambapo Eric Shigongo sanjari na Masanja Mkandamizaji walinena na watu waliojitokeza siku hiyo.
MAMBO MATANO AMBAYO KILA MTU HUPENDA KUFANYIWA
Na Faraja Mndeme,
GK Contributor.

1.KUSIKILIZWA.
Moja ya hitaji muhimu la mwanadamu yoyote ni kupenda kusikilizwa na watu wanaomzunguka.Hakuna mwanadamu yoyote ambaye hapendi kusikilizwa.Unapompa  mwingine thamani ya kumsikiliza unapata nafasi ya kuweza kupata nafasi kwenye moyo wake.Hata iwapo muda mwingine huenda kinachoongelewa hakikupendi sana,msikilize bila kumuhukumu wala kumwingilie pindi anapozungumza.Msikilize kwa umakini na utaratibu.Mara nyingi huenda tunasikiliza ili kuweza kutoa majibu ya kile kinachozungumzwa lakini muda mwingine imetupasa kusiliza tu bila kutoa jibu lolote.Baadhi wengine hawajawahi kupata nafasi kusikilizwa bila kuhukumiwa na wengine hawajawahi kusikilizwa kabisa.Hii ni Moja ya namna mojawapo ya kuweza kupata kibali kutoka kwa wengine.

2. KUPENDWA.
K wa miaka kadha wa kadha sijawahi  kutana na mwanadamu ambaye anasema hapendi kupendwa.Kila mmoja wetu wanatamani kuona hisia zao zinathaminiwa.Kupenda mwingine kuna ambata na mambo kadha wa kadha.Unapoaamua kuwapenda wengene hauangali namna walivyo na n wanaweza kuwa na mchango gani kwenye maisha yako bali unapojenga utamaduni wa kuwapenda wengine unapata wigo mpana wa kuweza kupata kibali kwenye maisha yao binafsi,biashara,kazi na kwenye shughuli mbali mbali.Ni muhimu kuhakikisha unawapenda wengine bila ukomo.Upendo hauchagui,umri,rangi,kabila au dini.Upendo ni lugha inayoweza kuongelewa na mioyo yote ya wanadamu ulimwenginu.Wapende wengine bila kuhukumu namna ya makosa yao yalivyo na madhaifu yao.


3.  KUTHAMINIWA.
Kila mmoja wetu anatamani kuonekana ni bora kwa wengine licha ya madhaifu walio nayo.Mahangaiko mrngi tunayoyaona leo kwenye ulimwengu huu ni ya kutafuta kuonekana una aina fulani ya thamani.Mavazi tunayovaa,vyakula tunavyokula,makazi yetu na mambo mengi haya yote yanaonyesha namna kila mtu anavyopenda kuonekana ni bora hata iwapo kuna mapungufu kadha wa kadha.Thamani ya mwanadamu haishuki bali tabia ya mtu ndio inaweza kushuka au kupanda thamani.Thamani ya mwanadamu haina kilinganisho cha gharama hapa ulimwenguni.Hakikisha unajenga utaratibu wa kuwathamini wengine,thamini mawazo yao,maisha yao na kile wanachokifanya bila kujenga hali ya kutanguliza kuhukumu bila kuonyesha uthamani wao.


4. KUKUBALIWA.
Wanadamu wengi wa dunia ya tatu tumekuwa na chgamoto ya kuwaku bali wengine kama walivyo,Mahangaiko mengi tunayoyaona leo ni kwa sababu wengi wetu hatujajengewa mfumo wa kujikubali na kuwakubali wengine kama walivyo.Madhaifu yao ndio nguvu zetu,Ni muhimi unajenga kuwakubali wengine bila kujenga hoja zisizo na msingi ambazo zitaonyesha wa kuwadhalilisha na kuwafedhehesha.Muda mwingine iwapo unaona huwezi kumkubali mtu kama alivyo usionyesha kitendo chochote ambacho kitaonyesha hisi hasi ambazo zitakuwa hazina msingi wowote.Unapotaka kibali kwa moyo wa mwingine anza kumkubali na kupokea kama alivyo.Taratibu taratibu ndipo unaweza kumsaidia kutokana na hali aliyokuwa nayo.


5. KUPONGEZWA.
Miezi michahche iliyopita nilikuwa nafanya kozi fupi ya namna ya kuwafundisha Mbwa ili kuweza kufanya kile unachotaka.Katikati ya kozi niligundu moja ya hatua muhimu ya pale Mbwa anapofanya vizuri kile ulichomwagiza basi Unampongeza.Mara unapojenga utamaduni wa kumpongeza ndipo alipojenga jitihada za kufanya vyema zaidi kili ulichomwagiza afanye.Je iwapo Mbwa napenda kupongezwa vipi kuhusu mwanadamu ambaye ana hisia kamili? Ni muhimu unajenga tabia ya kuwapongeza wengine pale wanapofanya vyema bila kinyongo na kijicho.Wapongeze na wafurahie kwa mafanikio yao.Pongeze zinaweza zisiwe vitu vya thamani  bali hata namna unavyowazungumzia kwa wengine.Kuna njia kadha wa kadha ya kuonyesha pongezi zako kwa wengine.Pongezi ni moja ya njia nyingine ya kupata kibali kwa Wakuu na Wanadamu pia.


E-mail:naki1419@gmail.com
+255788454585
God Bless Y’All