Kopa mitambo

Friday, 18 April 2014

PATA MKUSANYIKO WA NYIMBO ZA KUKUMBUKA MATESO YA YESU


Mdau wa GK leo tumekuwekea baadhi ya nyimbo ambazo hapana shaka zitakubariki moyo wako katika siku hii maalumu ya kukumbuka mateso na kifo cha mkombozi wa ulimwengu Yesu Kristo.

Anza na wana Kijitonyama Uinjilisti kwaya na wimbo uitwao 'Nakimbilia Msalabani' wimbo huu ulirekodiwa wakiimba katika moja ya ibada kanisani kwao Kijitonyama Lutheran (Si rasmi, bali mtu alirekodi kwa matumizi yake) hapana shaka utabarikiwa nao.Hapa tunao wana AIC Chang'ombe Choir (CVC) katika album yao iliyopita iitwayo Jihadhari na Mpinga Kristo' wimbo tumekuchagulia 'Inasikitisha sana'.

Tunaye Flora Mbasha katika moja ya nyimbo ambazo mpaka leo zinabariki na kugusa wengi licha ya kwamba aliimba miaka takribani sita iliyopita. Wimbo unaitwa 'Aliteseka'

Hapa tunao kwaya iliyotamba sana miaka ya mwanzo ya 90 jijini Dar es salaam, ikifahamika kwa jina la kwaya mtakatifu Maurus kanisa Katoliki Kurasini. Kutoka kwao tumekuchagulia wimbo Yesu Akalia.
 

Mitaa ya Kinondoni, jijini Dar es salaam, tunakutana na kwaya ya Kinondoni kanisa la Kisabato, kwaya ambayo ilivuma sana enzi zake chini ya mwalimu wao Gideon Kasozi, kutoka kwaya hii tumekuchagulia wimbo 'Yesu Alisononeka'.Malizia na wana Kinondoni Revival kutoka Assemblies of God, kwaya ambayo imeendelea kusimama katika utumishi kwa miaka kadhaa na kuendelea kubariki wengi. Kupitia album yao ya Mtu wa nne ambayo bado haijapata mrithi wake, tumekuchagulia wimbo uitwao 'Imekwisha'. Tunakutakia Ijumaa Kuu yenye tafakari kuu juu ya maisha yako na yangu.TAHADHARI KUTOKA JESHI LA POLISI KATIKA KUSHEREHEKEA PASAKA

Tunapoelekea kipindi hiki cha sikukuu ya Pasaka, Jeshi la Polisi nchini, linatoa tahadhari kwa
wananchi kuwa makini katika suala la usalama wa maisha na mali zao.

Uzoefu unaonyesha kwamba, katika kipindi kama hiki cha sikukuu kuna baadhi ya watu hupenda kutumia fursa hiyo kufanya vitendo vya uhalifu. Hata hivyo, Jeshi la Polisi katika mikoa yote limejipanga vizuri kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba hakuna vitendo vyovyote vya uhalifu vitakavyojitokeza na endapo vitajitokeza viweze kudhibitiwa kwa haraka.

Aidha, ulinzi umeimarishwa kwenye maeneo yote, yakiwemo maeneo ya kuabudia, fukwe za bahari, sehemu za starehe na maeneo mengine ambayo yatakuwa na mikusanyiko mikubwa ya watu.

Vilevile, Jeshi la Polisi linawataka madereva na watu wote watakaokuwa wakitumia barabara, kuwa makini na kuzingatia sheria za usalama barabarani, kuepuka kwenda mwendo kasi, kujaza abiria kupita kiasi na

kutumia vilevi wawapo kazini.

Wamiliki wa kumbi za starehe wazingatie uhalali na matumizi ya kumbi zao katika uingizaji wa watu kulingana na
uwezo wa kumbi hizo, badala ya kuendekeza tamaa ya fedha kwa kujaza watu kupita kiasi.

Aidha, wazazi wawe makini na watoto wao, kutokuwaacha watembee peke yao ama kwenda disko toto bila kuwa chini ya uangalizi wa watu wazima ili kuepusha ajali na matukio mengine yanayoweza kusababisha madhara juu yao.

Wananchi wakumbuke kutokuacha makazi yao bila uangalizi na endapo italazimu kufanya hivyo watoe taarifa kwa majirani zao, na pale wanapowatilia mashaka watu wasiowafahamu wasikae kimya, watoe taarifa haraka kwenye vituo vya polisi vilivyo karibu yao, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa haraka.

Mwisho, Jeshi la Polisi linapenda kuwashukuru wale wote ambao tayari wamefunga kamera za CCTV katika maeneo yao ya biashara hususani yale yanayokuwa na mikusanyiko mikubwa ya watu, yakiwemo maduka, mahoteli na maeneo ya benki.

Jeshi la Polisi linaendelea kuwasisitiza ambao bado hawajaweka kamera hizo, kuweka ili ziweze kusaidia kubaini wahalifu na hata kurahisisha ukamataji wa wahalifu hao endapo uhalifu unatokea.

Tunawatakia Watanzania wote Pasaka njema.


Imetolewa na:-
Advera Senso-SSP

Msemaji wa Jeshi la Polisi.

SOMO : K U J I N Y O N G A K W A Y U D A

Mfano wa mtu aliyejinyonga©pconormanning

Neno la Uzima kutoka kwa  Askofu Zachary Kakobe        
Tovuti       : www.bishopzacharykakobe.org
Leo, tunaendelea kujifunza Biblia yetu kwa kuzidi kukichambua Kitabu cha MATHAYO. Leo, tutajifunza kwa undani, MATHAYO 27:1-26. Katika mistari hii, pamoja na mambo mengine, tutajifunza juu ya KUJINYONGA KWA YUDA. Tutayagawa mafundisho tunayoyapata katika mistari hii, katika vipengele vitano:-

(1) KUPELEKWA KWA YESU MBELE YA PILATO (MST 1-2)

(2) KUJUTA NA KUTUBU KWA YUDA (MST 3-5)

(3) KUJINYONGA KWA YUDA (MST 5)

(4) KONDE LA DAMU AU KONDE LA MFINYANZI (MST 6-10)

(5) YESU MBELE YA KITI CHA HUKUMU (MST 11-26)


(1) KUPELEKWA KWA YESU MBELE YA PILATO (MST 1-2)

Katika kipindi chote cha usiku kama tulivyoona katika MATHAYO 26:57-66, Yesu aliletwa katika baraza la wakuu wa makuhani, waandishi na wazee. Mahali hapa, walitafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu na wakatoa hukumu ya kumuua. Hata hivyo, baraza hili, halikuwa na uwezo wa kisheria wa kutoa hukumu ya kifo kwa mtu, kama jinsi Mahakama ya Mwanzo katika nchi yetu isivyokuwa na uwezo huo. Uyahudi yote ilikuwa chini ya utawala wa Kaisari wa Rumi. Kaisari huyu, ndiye aliyekuwa Mtawala Mkuu wa sehemu kubwa ya dunia ya wakati huo. Chini yake, walikuwepo Wakuu wengine wa Majimbo au Mikoa mbalimbali. Pontio Pilato, alikuwa Mkuu wa Jimbo au Mkoa wa Uyahudi ambaye cheo chake katika Biblia kinajulikana kwa jina la LIWALI (MST 2; LUKA 3:1). Huyu ndiye aliyekuwa na uwezo wa kisheria wa kutoa hukumu ya kifo. 

Hivyo, mapema asubuhi, wakuu wa makuhani walimfunga Yesu, wakamchukua na kumpeleka kwa Liwali wa Uyahudi, Pontio Pilato. Kutoka kwa Kayafa Kuhani Mkuu mpaka kwa Pilato ilikuwa karibu MAILI MOJA. Mikono ya Yesu ilifungwa kwa kamba ikiwa nyuma mgongoni kama ilivyokuwa desturi ya wafungwa wa nyakati zile. Kamba hiyo ilifungwa kiunoni pia. Akiwa ametemewa mate na kupigwa makonde na kufungwa hivyo, aliongozwa barabarani mapema asubuhi, kwa maili moja, na kundi kubwa la watu wakiwa nyuma yake wakimdhihaki. Pilato hakuwa Myahudi, bali Mataifa. Hapa tunaona Mataifa na Wayahudi wakishirikiana katika dhambi ya kumhukumu Yesu, ili Yesu awe Mwokozi wa Mataifa na Wayahudi pia.

(2) KUJUTA NA KUTUBU KWA YUDA (MST 3-5)

Yuda alipoona ya kuwa Yesu amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akasema, NALIKOSA. Yuda, hakutegemea kwamba matokeo ya kumsaliti Yesu yangekuwa hivi. Alidhani Yesu angetoka mikononi mwao baada ya kukamatwa kama alivyofanya awali (YOHANA 8:59; 10:39; LUKA 4:28-30), hivyo akajua kwamba angekuwa amepata zile pesa, na tena Yesu asingekuwa amedhurika kwa lolote. Baada ya kuona sasa kwamba Yesu hapa amekubali kuuawa na sasa anafungwa na kupelekwa kwa Pilato, ndipo akajua kwamba kweli Yesu anauawa, NIPO AKAJUTA. Dhambi huja kwetu namna hiyo. Unapofanya dhambi, dhambi huwa tamu kama asali kinywani, na mtu huwa hategemei kwamba litatokea lolote baya, hata akionywa, huona wanaomuonya kwamba ni wapumbavu. 

Matokeo mabaya ya dhambi yanapoonekana kwa mtu, huwa siyo matamu tena. Kile kilichokuwa kitamu kinywani, kinabadilika tumboni, kinakuwa ni nyongo za majoka (AYUBU 20:12-14). Ndipo mtu anapojuta. Mtu anapofanya uasherati au uzinzi anajiona bingwa, akipata mimba asiyotegemea au akipata UKIMWI, NDIPO anapojaa majuto. Vivyo hivyo kwa mwizi, mlevi, mvuta sigara au bangi au anayekula madawa ya kulevya, mpokea rushwa n.k. Yuda, hapa alijuta, akasema, “Nimekosa” na akafanya malipizo kwa kurudisha fedha zisizo halali, hata hivyo hakuwa na toba iliomletea wokovu! Yako maneno mengi ya Kiyunani yanayozungumzia toba . Toba ya Yuda inaitwa “METAMELOMA”. Hii siyo toba ya kweli iletayo wokovu. Ni toba inayotokana na majuto ya MATOKEO ya dhambi na siyo majuto ya CHANZO cha matokeo hayo ya dhambi. 

Mtu mwenye toba ya namna hii huwa hana nia ya kuacha dhambi hiyo. Hujuta binafsi tu, wala hamwendei Mungu na kusema “Nimekosa mbele ya mbingu na nchi” kama mwana mpotevu. Yuda aliwaendea watu wa nchi tu na kuwaambia “Nimekosa”, hakumwendea Mungu kama alivyofanya Petrio alipomkana Yesu. Toba halisi inayoleta wokovu inaitwa “METANOIA”. Mtu hujuta binafsi na kuchukia dhambi ambayo ndicho chanzo cha matokeo yake ya dhambi. Kisha humwendea Mungu wa mbingu na kutubu kwake, kisha huwa tayari kuacha kabisa dhambi ZOTE kuanzia wakati huo na kutenda yanayompendeza Mungu, na pia kuwa tayari kufanya malipizo au marekebisho ya kosa lake kwa WATU wa nchi kwa kuwaambia nao, “Nimekosa”. Yuda pamoja na “toba” yake hakumaanisha kuacha dhambi zote, kwa jinsi ambavyo alivyokwenda kujinyonga baada ya “toba” hiyo.

(3) KUJINYONGA KWA YUDA (MST 5)

KUJIUA kwa namna yoyote, ni sawa na dhambi ya KUUA, na hukumu yake ni kutupwa katika moto wa milele, mara tu baada ya kujiua huko. Mtu anapojiua kwa kujinyonga, kunywa sumu, kujitupa chini kutoka orofani, kujaribu kutoa mimba, kunywa vidonge vingi n.k; mtu wa namna hii hujipeleka mwenyewe moja kwa moja Jehanum. Roho zote ni mali ya Mungu (EZEKIELI 18:4). Mwanadamu hana ruhusa ya kuitoa roho yake au ya mtu mwingine. Kufanya hivyo ni kufanya dhambi. Yuda alijinyonga kwa sababu ya kukubali kwenda mahali pa peke yake, akiwa na fadhaiko kubwa moyoni. Fadhaiko kubwa la moyo linatokana na sababu mbalimbali, huwafanya wanadamu wengi kujiua (ANGALIA MIFANO YA KUJIUA: 1 SAMWELI 31:2-6; 2 SAMWELI 17:23; 1 WAFALME 16:18). Yuda aliposhikwa na fadhaiko hili, badala ya kwenda kwa mitume wenzake 11, aliamua kwenda mahali pa peke yake bondeni. Hili lilikuwa kosa kubwa, lililomsababisha ajinyonge. Tunapopatwa na fadhaiko, ni vema kuwa pamoja na watu wa Mungu ambao “watachukuliana mizigo” pamoja nasi. 

Thursday, 17 April 2014

KWA TAARIFA YAKO : TAKRIBANI MAKANISA 20 HUFUNGWA NA KUUZWA KILA MWAKA NCHINI UINGEREZA

Haya msomaji wetu wa Gospel Kitaa karibu katika kipengele chetu maalumu ''KWA TAARIFA YAKO'' ambacho kinakujia kila siku za alhamisi ndani ya GK kikiwa na lengo la kukupatia habari ambayo iliwahi kutukia lakini yawezekana huijui pia yawezekana ilitukia ukawa unaijua lakini GK ikawa imesahau mahali au kuna sehemu haina usahihi utapata fursa ya kusahihisha kwa kuweka comment yako chini kabisa kwenye habari husika. Karibu


Kanisa la Mtakatifu John lililopo Blackpool Uingereza, lilijengwa mwaka 1844, bado linavutia.


KWA TAARIFA YAKO hii leo tupo nchini Uingereza, moja ya taifa ambalo limesifika kupeleka wamisionari sehemu mbalimbali duniani kuhubiri habari njema za Yesu Kristo na habari hizo kuwafikia vyema wapelekewaji ambao wengi wao wamebadilisha maisha yao na kuamua kumfuata Kristo. Mbegu ya Waingereza hao imefanya kazi njema ambayo imezaa matunda bora ambayo hata sasa ni ushahidi katika mataifa hayo kwakuwa injili ya Kristo imesimama mpaka leo.

KWA TAARIFA YAKO pamoja na taifa hilo kuwa nambari wani katika kusamabaza injili ya Kristo, lakini kwasasa mambo ni tofauti katika taifa hilo ambalo awali misingi yake ilijengwa katika Kristo nasasa ni mabadiliko makubwa kwani asilimia 70 ya wakazi wa nchi hiyo kwasasa hawaamini uwepo wa Mungu, zaidi ya kuamini mambo ya kisayansi jambo ambalo limesababisha hata mahudhurio makanisani ni hafifu hususani kanisa Anglikana ambalo ndio kanisa mama nchini humo ambalo naweza sema ni kanisa ambalo lina majengo mazuri sana yaliyotunzwa toka enzi hizo mpaka sasa yakiendelea kuwa na mvuto wa kipekee ndani na nje ya majengo hayo. 

KWA TAARIFA YAKO kwa mujibu wa taarifa kutoka katika moja ya vyanzo vya habari vya kanisa Anglikana la nchi hiyo ni kwamba takribani makanisa 20 hufungwa kila mwaka na majengo yake kugeuzwa kwa matumizi mengine kulingana na mnunuaji anavyoamua ama mkodishaji wa jengo, pamoja na wananchi wasehemu husika. KWA TAARIFA YAKO jambo hili limekuwa lakawaida sana kwa miaka ya karibuni katika nchi hiyo, ambapo makanisa ambayo hufikiriwa kufungwa hupelekwa wachungaji katika makanisa hayo ili kuvuta watu kuja kusali endapo lengo halitatimia la watu kuitikia mwito basi kanisa hilo hufungwa na jengo kuingizwa mnadani chini ya usimamizi wa kanisa kwa matumizi mengine lakini pia mtumiaji wa jengo hutakiwa kulitunza kwa ajili ya kumbukumbu ya vizazi vijavyo kama ilivyoada ya Waingereza. 


Kanisa kuu Anglikana maarufu, la Durham Cathedral lenye miaka takribani 1000 toka lijengwe bado imara na linavutia wengi.©Wikipedia
KWA TAARIFA YAKO katika kufanya juhudi za kuwarejesha waumini kanisani, dayosisi za kanisa hilo hufanya maarifa wanayodhani yakazaa matunda, moja wapo ni kanisa la Mtakatifu Margaret lililopo King's Lynn waliamua kufungua mgahawa wa McDonalds kanisani hapo ili kuvutia vijana na waumini wengine kurudi kanisani, lakini pia kama haitoshi kuna makanisa ambayo hayapo mbali na baa ili kuwapa fursa waumini wake wanaopenda kutumia vileo kuingia katika baa hizo baada ama kabla ya ibada.


Kanisa likiwa na bango la Mgahawa wa McDonalds yote haya ili kuvutia waumini.
KWA TAARIFA YAKO wiki iliyopita nilihudhuria ibada ya kumuaga mchungaji msaidizi katika kanisa ninalosali maeneo ya Kensington magharibi mwa jiji la London, mchungaji huyu amekuwepo kanisani hapo kwa miaka mitano na ndiye alikuwa mshauri wangu wa kiroho hasa baada ya kufahamiana naye kwamba aliwahi kuishi Tanzania kwa miaka kadhaa, lakini pia kama haitoshi ni kati ya watumishi ambao wanamwamini Kristo, mchungaji huyu amehamishiwa huko Hastings kwakuwa kuna kanisa ambalo linahitaji mwamko kiupya hasa kutokana na kuwa na waumini 30 tu tena ni wazee ambao ibada zao zinaendeshwa kitamaduni zaidi. KWA TAARIFA YAKO lengo la mchungaji huyo kuhamishiwa huko ni kuokoa kutofungwa kwa kanisa hilo, endapo basi mwitikio utakuwa mzuri (kitu ambacho GK inakiombea kwamba Mungu akatende jambo) kanisa hilo halitafungwa.


Kanisa la Mtakatifu Bartholomew's katika mnada. soma orodha ya makanisa yanayouzwa kwasasa chini

20 WAUWAWA KATIKA SHAMBULIO LINGINE NIGERIA

Mtoto Goodness Adams mwenye miezi 10, ni mmoja wa majeruhi wa shambulizi la Jumatatu nchini humo. ©AP
The evil strikes again, ni sentensi ambayo ninaona nianze nayo. Na hapa ninazungumzia mashambulizi ya mfululizo nchini Nigeria ambapo kundi lenye msimamo mkali la kiislamu, Boko Haram limeripotiwa kushambulia tena siku ya Jumatano asubuhi kwenye kijiji cha Wala, wilayani Gwoza, watu bado wakiwa na kumbukumbu changa za kupoteza wenzao kwenye mlipuko mwingine uliotokea Nyanyan, mjini Abuja.

Serikali bado ikijipanga, wananchi bado wakitafutana, wanaohama bado wakifunga mizigo yao, Boko Haram nao wameendeleza mkakati wao wa mashambulizi kaskazini mwa Nigeria, jambo ambalo limewafanya watu kutawanyika na kupoteana, akiwemo mtoto Goodness Adams, mwenye umri wa miezi 10, ambaye alinusurika kwenye mlipuko wa Nyanyan.

Mtoto huyo ambaye alitibiwa kwenye hospitali ya Asokoro, aliendelea kutunzwa hapo kwa kuwa iliaminika kuwa mama yake alifariki dunia, hadi pale ambapo ndugu zake walifanikiwa kumpata kwenye hospitali ya Wuse, iliyopo pia jijini Abuja - hatua ambayo itamrejesha mtoto huyo kwa mama yake.
Mtiririko wa matukio
Jumatatu tarehe 14: Shambulizi kwa mabasi ya abiria zaidi ya 15 eneo la Nyanyan, lililopelekea vifo vya watu 71 na wengine 124 kujeruhiwa. 
Jumanne tarehe 15: Kutekwa kwa wasichana 100 ambao walikuwa kwenye mitihani yao ya mwisho wilayani Gwoza.
Jumatano tarehe 16: Mauaji ya watu 20 wilayani Gwoza.
Mwanamama akichangia damu kwa ajili ya waathirika wa mlipuko wa bomu jijini Abuja. ©AP

IGIZO LA YESU 'PASSION OF CHRIST' KUPAMBA IJUMAA KUU JIJINI LONDON KESHO


Ijumaa ya kesho itakuwa wakati mwingine kwa wakazi wa jijini London nchini Uingereza, na watembeleaji wa jiji hilo ambao watabahatika kufika eneo la wazi la Trafalgar square lililopo katikati ya jiji hilo kupata fursa ya kujionea kwa mara nyingine igizo la maisha ya Yesu ambalo hufanyika kila mwaka siku ya Ijumaa kuu katika eneo hilo kuanzia majira ya saa sita mchana bila ya kiingilio.

Mwigizaji mkuu katika igizo hilo anafahamika kwa jina la James ambaye muonekano wake anafanana kabisa na mwigizaji wa filamu ya Yesu ama Jesus Film bwana Brian Deacon. Igizo hilo litaanza majira ya saa sita mchana ambapo taasisi inayoandaa onyesho hilo linalofahamika kama 'Passion of Christ' hufanya igizo hilo mara mbili saa sita na saa tisa alasiri.


Wednesday, 16 April 2014

MAKALA: UNANGOJA NINI GROUP NA REMIX YA UNANGOJA NINI


Kona zote za Tanzania, na nchi jirani, wimbo Unangoja Nini unafahamika, ni wimbo ambao umegusa watu miaka ya tisini, watoto kwa wakubwa, mguso huo unaotokana na namna ambavyo ujumbe umesukwa, ndani ya dakika chache, mtu unahubiriwa kwa njia ya uimbaji hadi ukifanya shingo yako kuwa ngumu basi hata radio yako inaweza kukushuhudia - ya kwamba ulisikia injili hiyo na ukaipuuza, ukaona ujinga.

Baadhi ya nyimbo nyingine ambazo ziliambatana na Unaongoja Nini kwenye album ambayo ilifahamika kwa jina hilohilo la Unangoja Nini ni pamoja na Yerusalemu, Ayubu, Haleluya Shangilia, Maombi ni Muhimu, Angukia Mikononi mwa Bwana na nyinginezo nyingi. Lakini kuelekea kukumbuka siku ya kufufuka kwa Yesu Kristo, leo nitagusia wimbo wa Haleluya Shangilia, remix. Kufahamu walioongoza nyimbo  hizo bofya hapa.Miaka zaidi ya 20 imepita tangu kurekodiwa kwa wimbo huo awali, na sasa wae wakongwe wamerejea upya, na sasa wakitambulika kama Unangoja Nini Group huwa nawaita U.N.G. Ifahamike kuwa Naioth Propheric Singers, ama kwa jina maarufu NPS, yenye maskani yake kanisa la Naioth Gospel Assemblies, makao makuu Mabibo Makuburi kwa Askofu David Mwasota, ndio walioimba kwa mara ya kwanza, na wakongwe haohao sasa bado wanaendelea na huduma ya uimbaji, kwaya ikiwepo kanisani ikiendelea, lakini pia wengine wakiwa na U.N.G.

Katika toleo lao ambalo wamerekodi hivi karibuni, na Gospel Kitaa ikapata fursa ya kusikia album nzima pamoja na kupata nakala ya awali, nyimbo zimepikwa upya katika mfumo wa kisasa, mfumo ambao ni dhahiri usingewezekana miaka 20 iliyopita.