Latest Posts

SOMO: NAZI HAIVUNDIKWI
Na Faraja Naftal Mndeme.

Itakuwa jambo la kushangaza na la kustaajabisha kumuona mkulima wa nazi anachukua nazi na kwenda kuivundika ili iive kwa ajili ya matumizi. Nazi ni jamii ya zao la matunda ya michichikichi. Nazi pia ni aina ya tunda ambalo linajulikana kama aina ya matunda yenye jina la matunda jiwe (Stone fruit or drupe). Inasadikiwa asili ya nazi ni kutoka katika Nchi za Ki-Amerika kabla ya kuanza kusambaa Barani Ulaya na ndipo mabara Mengine.

Nazi haivundikwi, husibiri mpaka pale itakapokomaa ndipo itunguliwe au ianguke kwa ajili ya matumizi. Mnazi wa kawaida ukitunzwa vyema huchukua miaka 6 mpaka 10 kuweza kuzaa vyema. Inasadikiwa, kiwango cha maisha ya mnazi ni miaka 15 mpaka 20. Mnazi wenye umri huo huweza kuzaa katika kiwango cha ubora wake kati ya nazi 40 mpaka 75 kulingana na matunzo unayopewa.

Kwenye maisha yetu ya kila siku kuna kitu kinaitwa maamuzi. Kila siku tunafanya maamuzi mbalimbali kulingana na matokeo ambayo tunayatarajia katika siku za usoni mwa maisha yetu. Maamuzi madogo madogo ya kila siku ndio hupelekea kupata matokeo bora ya maamuzi makubwa au tunayonaona ya kawaida kwenye maisha yetu ya kila siku. Mara nyingi watu wanafikiri maamuzi ni swala ambalo lipo tu lakini ki-ukweli maamuzi ni hatua, unaweza ukaamua ufanye au usifanye maamuzi lakini mwisho wa siku kufanya au kutokufanya ni uamuzi pia.

Upende usipende maisha yetu ya kila siku yamejawa na maamuzi. Inashangaza kuna baadhi ya maamuzi kwenye maisha mara nyingi tunaogopa kuyafanya kwa kisingizio cha muda. Je kweli ni muda au sisi binafsi ndio hatupo tayari kufanya maamuzi?

Maamuzi mengi kwenye maisha yetu ya kila siku yapo tu. Upende usipende kuna wakati utafikia na itakupasa uyafanye tu. Haijalishi utakuwa kwenye hali gani lakini maamuzi yanapaswa kufanyika. Huku kuchelewa kufanya maamuzi kusiko na tija mara nyingi huepelekea kupatwa na misongo ya mawazo isiyokuwa na lazima. Iwapo wakati umefika wa kufanya maamuzi fulani magumu, haina haja ya kujiuliza mara mbili mbili kwamba nifanye au nisifanye maana kuna wakati itakupasa uyafanye tu hata kama itakuwa umechelewa. Ni muhimu kujua maamuzi yanayohitaji uharaka kufanywa na yale ambayo hayahitaji uharaka lakini mwisho wa siku maamuzi lazima yafanyike.

Inakuwa tatizo maamuzi yanapaswa kufanyika haraka wewe unasema kesho ipo, je nani aliyeiona kesho? Nazi haivundikwi na ukiivundika utakuta imeoza na imeshaharibiwa na wadudu na itakuwa haifai kwa matumizi tena. Hakikisha unafanya maamuzi kulingana na inavyopasa kufanyika. Iwapo yanahitaji uharaka fanya vivyo acha visingizio. Unapomaliza mwaka jiulize wapi ulipaswa kufanya maamuzi kwa haraka wewe ukazubaa? Wapi ulifanya maamuzi na haukupaswa kufanya?

Nazi Haivundikwi.
E-mail:naki1419@gmail.com
+25571974255
God Bless Y’All
TUNAWEZA KUBORESHA ZAIDI CHAGUZI ZIJAZO, TUWE MAKINI

Jumapili ya tarehe 14, ilishuhudiwa maelfu ya wananchi wakijitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa/vijiji, ambapo wajumbe wa serikali pamoja na wenyeviti walichaguliwa. Hongera kwa kila aliyechaguliwa, na pole kwa kila aliyeangushwa, ila yote kwa yote tunaamini ushirikiano utakuwepo kwa ajili ya kuwaletea wananchi maendeleo.

Wakati zoezi likiendelea, GK ilizungukia baadhi ya vituo jijini Arusha na kushuhudia namna zoezi linavyoendelea, ambapo jambo la kwanza linalopongezwa ni kujitokeza kwa watu, vijana kwa wazee - kutumia haki yao ya Kikatiba kuchagua viongozi stahiki. Pongezi hizi pia zivifikie vyama vya siasa kwa juhudi za kuelimisha wananchi wapate kujitokeza siku ya upigaji. Yawezekana kabisa mhusika kutoka chama A alihamasisha wananchi, lakini wakaenda kupiga kura kwa ajili ya chama B. Kikubwa hapo tumeangalia hamasa, na hapo ni heko kwa wote waliowakumbusha wananchi kujiandikisha na kisha kwenda kupiga.

Pamoja na hayo, kuna changamoto ambazo ni sharti serikali ikazishughulikia ili kuziepuka kipindi kijacho, ili kuweka mambo sawa kwa wanancho. Baadhi yake ni kama ifuatavyo, kama ambavyo GK imeshuhudia kwenye vituo mbalimbali.

1. Msimamizi mmoja kwa wananchi chini ya 1000

Kuna baadhi ya maeneo yalionekana dhahiri kwamba msimamamizi amezidiwa na idadi ya watu, na kwa mujibu wa maelezo ambayo GK imepata kutoka vituoni, serikali ilipanga msimamizi mmoja kwenye kituo ambacho waliojiandikisha walikuwa chini ya watu 1000. Hiyo ina maana kwamba kama kituo kimeandikisha wapiga kura 800, basi watakuwa na msimamizi mmoja tu. Na kuanzia 1000, basi hapomkutakuwa na wasimamizi wawili. Shida ikatokea baasa ya watu kumalizana na ratiba ya ibada pamoja na sherehe mbalimbali zilizokuwepo na kisha kuelekea vituoni, hapo ndipo msururu wa watu ukawa unaongezeka ilhali muda nao umeyoyoma. Hili lingeweza kuepukika kwa kuwa na wasimamizi wawili.


2. Upigaji wa kura maeneo ya nje
Sehemu nyingine za upigaji wa kura zilikuwa nje, mathalani chini ya miti. Hapo pia kuna hatihati ya kuvurugika kwa shughuli nzima, ikizingatiwa kwamba kama mvua ingenyesha, basi zoezi ingebidi liahirishwe na kurejewa upya ndani ya siku saba. GK imeshuhudia wananchi kwenye kituo kimojawapo wakiangukiwa na manyunnyu, lakini pamoja na hayo, hawakukata tamaa na kueleza kwamba watakuwepo hadi kieleweke. Ieleweke kwamba mwitikio wa watu umekuwa mkubwa kuliko miaka ya nyuma. kama mvus ingenyesha na watu kuondoka kutokana na uchaguzi kuahirishwa, basi hapana shaka siku ya kupiga kura upya kuna wengine ambao walikuwepo siku ya kwanza, hawatorudi tena.
3. Ubandikwaji wa majina

Kuna baadhi ya maeneo wananchi wamepata shida kuona majina yao, na hivyo kuanza kuhaha kutafuta huku ikibidi kumuuliza msimamizi ambaye pia kwa wakati huo anahudumia msururu wa watu, wale wenye kujua kusoma na hata wale wasiojua kusoma, ikiwemo wale wasioweza kufuata utaratibu. kama kungekuwa na utaratibu mzuri wa makaratasi ya majina kubandikwa sehemu moja inayoonekana na wote basi ingesaidia kupunguza msongamano usio na lazima. Pamoja na hayo, kuna maeneo makaratasi yalishaanza kuchanika ama majina kufutika na hivyo kutoonekana. Hili limekuwa kikwazo kwenye maeneo mengi.

4. Uchapishaji wa makaratasi
Kama kuna uzembe wa hali ya juu umefanyika, basi ni kwenye uchapaji wa majina ya wagombea. Kuna sehemu majina yamechanganywa na hivyo kupelekea kushindwa kuelewa maandalizi yote yalikuwa ni ya kazi gani. Mathalan, jina la mgombea wa chama B limeandikwa kwenye nembo ya chama A. Inakanganya. Lakini pia pamoja na hayo, kuna suala la wino na idadi ya makaratasi. Kuna maeneo ilibidi uchaguzi uahirishwe kwasababu tu makaratasi yalikuwa machache kuliko idadi ya walijiandikisha. Muda mwingine haivumiliki.


Haya na mengineyo mengi yanaweza kuepusha vurugu zisizo la lazima, ni tumaini letu kwamba yatazingatiwa kwenye chaguzi nyingine zote zinazokuja. Lakini pamoja na hayo, haina budi kutoa pongezi kwa jeshi la Polisi. Kwa awamu hii wananchi wameona kwamba kumbe jeshi liko imara. Namna walivyojitahidi kudhibiti fujo za aina mbalimbali ambazo ilikuwa zitokee. Ikiwemo ya watu ambao hawajaandikishwa kwenye kituo husika kutaka kupiga kura kwa lazima. GK ilishuhudia kwa nyakati tofauti polisi wakidhibiti hilo kwa lugha isiyokera wala isiyo na mabavu.


Kituo chako cha upigaji kura hali ilikuwaje kiujumla? Tuandikie maoni yako hapo chini... GK itakuletea picha kamili za vituo ambavyo ilizungukia. Kaa nasi.

SOMO: MAVAZI YA MTU ALIYEOKOKA - ASKOFU KAKOBE


Yesu ametuagiza watu tuliookoka katika MATHAYO 5:16,akisema, “Vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni”. Ni muhimu kufahamu kwamba watu ambao hawajaokoka ingawa hawafahamu kwa undani mafundisho ya Biblia, lakini wanajua sana kipi ambacho hakifai mbele za Mungu; kwasababu kazi ya Torati au Biblia, imeandikwa mioyoni mwao na dhamiri yao kuwashuhudia (WARUMI 2:14-15). Ndiyo maana mataifa wanajua kwamba wizi, rushwa, magendo, kutoa mamba, kulewa au kuvuta sigara, uasherati au uzinzi, masengenyo, uongo, n.k. vyote hivi ni dhambi, ingawa ukiwauliza maandiko hawajui. Hatuwezi kamwe kuangaza mbele yao ikiwa tunavaa mavazi ambayo wanajua kwamba ni mavazi yasiyompasa mtu anayesema ameokoka. Ni kwasababu hii, leo tunajifunza kuhusu mavazi ya mtu aliyeokoka; na tutaligawa somo letu katika vipengele vine:-
( 1 ). UTAKATIFU MWILI NA ROHO
( 2 ). JINSI MAVAZI YANAVYOMTAMBULISHA MTU
( 3 ). AGIZO LA MUNGU LA KUTOKUFUATISHA NAMNA YA DUNIA HII
( 4 ). MISINGI SITA YA KUFAHAMU MAVAZI YANAYOTUPASA KUVAA WATU TULIOOKOKA

( 1 ). UTAKATIFU MWILI NA ROHO
Watu wengine kwa kutokufahamu, wanafikiri kwamba utakatifu ni katika roho tu na kwamba eti Mungu anaangalia ndani tu, haangalii nje. Hii siyo sahihi kulingana na maandiko. Yesu anasema “safisha kwanza ndani…………ili nje yake nayo ipate kuwa safi ( MATHAYO 23:26 ). Unaona, ni suala la ndani na nje.Utakatifu ni yote yanayohusiana na mwili unaoonekana nje, na roho inayoonekana ndani ( 1 WAKORINTHO 7:34; 2 WAKORINTHO 7:1 ). Yale ambayo mataifa watayaona kwetu ni yale ya mwili yaani ya nje na siyo ya roho wasiyoweza kuyaona kwa macho. Mtu aliyeokoka anatambulika kwa matunda yake na matunda ya mti huonekana nje ya mti siyo ndani ( MATHAYO 12:33 ).

( 2 ). JINSI MAVAZI YANAVYOMTAMBULISHA MTU.
Mavazi yana sehemu kubwa sana katika jamii, katika kumtambulisha kwamba yeye ni nani, ana tabia gain n.k.Kuna usemi wa kiingereza unaosema, “what you wear, tells what yourare”. yaani, “mavazi yako yanaeleza waziwazi kwamba wewe ni nani”. Kutokana na mavazi ya mtu, tunaweza kumtambua mtu huyo kwamba ni askari polisi au wa usalama barabarani, askari wa magereza, J.K.T, au Jeshi la wananchi, Daktari au Nesi, mwanafunzi au makenika, motto mdogo au mtu mzima., mwendawazimu au mwenye akili timamu n.k. Tukimwona mtu mzima barabarani amevaa nepi, tutajua huyo ni mwendawazimu. Tukimwona mkulima analia huku amevaa suti, tutajua pia kuwa huyo ni mwenda wazimu n.k. Mavazi yanamfanya mtu adhaniwe kwamba ni kahaba ( MWANZO 38:15 ) Mavazi ya Musa ambaye ni Mwebrania au Mwisraeli, yalimfanya aitwe Mmisri (KUTOKA 2:17-19). Watu tuliookoka, tunaweza kuitwa Wamisri au watu ambao hawajaokoka kutokana na mavazi yetu.

( 3 ). AGIZO LA MUNGU LA KUTOKUFUATISHA NAMNA YA DUNIA HII
“ wala msifuatishe namna ya dunia hii………..( WARUMI 12:2 )”,ni agizo la Mungu kwetu tuliokoka. Kuwa rafiki wa dunia yaani kuwa kama watu wa dunia, ni kuwa adui wa Mungu (YAKOBO 4:4 ). Hatupaswi kabisa kuzifuata njia za mataifa katika kufanya jambo lolote ( KUMBUKUMBU LA TORATI 18:9; 2WAFALME 17:8-11; 21:2; ZABURI 106:35; YEREMIA 10:2; WAEFESO 4:17 ). Kuna namna ya dunia au mataifa katika mavazi, hatupaswi kuifuatisha. Shetani ni mungu wa dunia hii ( 2WAKORINTHO 4:4 ). Atafanya kila namna kutufanya sisi tuliookoka tuwe kama watu wa dunia katika mavazi ili tuwe adui wa Mungu. Tukifanya hivi kanisa la Mungu litanyonywa nguvu yake na hatuwezi kuwatiisha Mataifa kwa neno au kwa tendo kutokana na ishara na maajabu ( WARUMI 15:18-19 ). Hatuwezi pia kuwa barua au waraka wa injili unaosomeka kwa mataifa, ( 2 WAKORINTHO 3:2-3 ), Tutawanyoshea kidole kimoja vitaturudia vidole vine.
( 4 ). MISINGI SITA YA KUYAFAHAMU MAVAZI YANAYOTUPASA KUVAA WATU TULIOKOKA.
1. Mavazi ni ya kuficha uchi-Mapambo yoyote hayatakiwi.
Kusudi la Mungu kutupa mavazi ni kuficha uchi wetu (MWANZO 3:21 ). Mapambo yoyote au Vyombo vya uzuri ni machukizo mbele za Mungu ( KUTOKA 33:4-6; HOSEA 2:13; EZEKIELI 23:26-30,40,42; YEREMIA 4:30 ).. Hatupaswi kuyaridhia mafundisho ya Yezebeli mwanamke aliyejipamba kwa uwanja machoni na kupamba kichwa na hatimaye akafa kifo cha kuhuzunisha ( 2 WAFALME 9:30-37; UFUNUO 2:20 ). Heleni au pete za masikio, dusumali yaani mapambo ya kichwa, vikuku na mafurungu yaani aina zozote za bangili, pete, azama ( pete za puani ), vioo ( miwani ya jua ), marashi, mishipi mikubwa ( fingerbelt ), rangi za macho, midomo au kucha, wanja za macho, mikufu au chain, shanga za aina yoyote, mapambo ya dhahabu yoyote iwe ni mikanda ya saa ya dhahabu au mishipi ya dhahabu, vyote siyo vya lazima na ni machukizo mbele za Mungu ( ISAYA 3:16-26; 1TIMOTHEO 2:9; 1PETRO 3:3-5). Mishipi ni vazi ( YEREMIA 13:1-2 ), lakini inapokuwa mikubwa kiunoni tayari ni namna ya dunia. Kujipaka marashi au manukato ya kutufanya tunukie kila mahali ni namna ya dunia hii. Yesu alimiminiwa marhamu au manukato ikiwa ni utabiri wa kuzikwa kwake (MATHAYO 26:7-12). Desturi ya wayahudi katika kuzika ilikuwa kuuzongazonga mwili wa maiti pamoja na manukato na madawa ili usinuke maana walikuwa wanakuja kuuangalia. Pia makaburi yao yalikuwa yanachongwa mwambani (YOHANA 19:38-40; MARKO 16:1; 2NYAKATI 16;13-14; MWANZO 49:33-50; 50:26 ). Dhahabu ni nzuri lakini siyo kwa ajili ya mapambo bali ni kwa ajili ya kutengenezea vyombo kama vya hospitali, katika eropleni n.k, ambavyo vinahitaji madini laini ( soft metal ). Wakati Mariamu na Yusufu alipopewa dhahabu kama zawadi kwa mtoto Yesu ( MATHAYO 2:11 ), haikuwa kwa ajili ya mapambo ya Mariamu, bali kwa ajili ya gharama ya kuondoka Bethlehemu mpaka Misri na kuweza kuishi huko ugenini mpaka Herode alipofariki. Dhahabu ilitumika kama fedha yenye dhamani na iliwasaidia maskini Mariamu na Yusufu. Hekalu la Sulemani lilijengwa kwa dhahabu likaja kuvunjwa ili Mungu atufundishe kwamba hatasita kumwadhibu yeyote.Musa hakuingia Kanaani, hata kama mtu ni tajiri mkubwa ataanguka hukumuni pasipo wokovu ( ZABURI 49:16-20 )
2. Mavazi ya kukosesha ni machukizo kwa Bwana ( MATHAYO 18:6-7 )
Ni wajibu wa wanawake kuwalinda wanaume kutokana na mavazi yao (YEREMIA 31:22 ). Mavazi yoyote ya kuonyesha ndani , mavazi mafupi yasiyoweza kufunika magoti mwanamke anapokaa, mavazi yanayoacha makwapa wazi yaani yasiyo na mikono, au yanayoacha kifua, tumbo au mgongo wazi, mavazi ya kubana, mavazi yenye matundu au yanayochanwa mbele au nyuma ili kuonyesha underskirt, kujifunga kanga bila kuvaa gauni na kuacha kifua na mgongo wazi, yote haya ni mavazi yanayokosesha wanaume siyo ya Kikristo. Wanaume kuvaa shati bila kufunga vishikizo na kuonyesha kifua hadharani au kufunga taulo na kuacha kifua wazi na kuonekana hadharani, kuvaa bukta hadharani, yote haya ni machukizo.
( 2 ). Mavazi ya kututambulisha sisi sawa na Mataifa ni machukizo ( WARUMI 12:2 ). Mavazi yoyote ambayo yatatufanya tuonekane kama wahuni au mataifa siyo sahihi katika Ukristo. Jeans, Kadeti, mitindo yoyote ya mashono ya kihuni, viatu virefu vinavyotufanya tushindwe kukimbia na kuwa na mwendowa madaha ( ISAYA 3:16-17 ), kuning’iniza funguo na mafilimbi kwenye mkanda kama mapambo, mashati mapana au kofia za macheki bob n.k, yote haya ni machukizo. Ndevu za kutufanya tuitwe “Mzee Ndevu” au “Mzee Masharubu” tunapaswa kuziondoa.

( 4 ). Mwanamke hana budi kuvaa mavazi ya kike na mwanamume mavazi ya kiume ( KUBUKUMBU LA TORATI 22:5 ).
Mwanamke hapaswi kuvaa suruali, bukta au kaputura. Brauzi zinazokuwa kama mashati ya kiume au fulana za kiume, mwanaume kuvaa kanga, wanaume kuvaa mikufu n.k., yote haya siyo sehemu ya Ukristo.
( 5 ). Vaa kwa utukufu wa Mungu ( 1 WAKORINTHO 10;31 )
Hatuvai kwa kushindana. Kuazimana nguo kwa lengo la mtu kuonekana ana nguo, siyo Ukristo. Kupamba kichwa ( 2 WAFALME 9:30 ), kwa kukali nywele, ku-relax kuweka rasta, kuchoma nywele n.k., siyo sehemu ya Ukristo. Mwanamke awe na nywele ndefu kama fahari yake kwa kuzitunza kikawaida, mwanaume asiwe na nywele ndefu kama za kike ( 1 WAKORINTHO 11:14-15 ). Kwa ajili ya malaika, mwanamke anaposali au kuomba au kuhubiri afunike kichwa kwakitambaa kisiwe chenye shanga kama vitamba Arabuni. Hii pia ni kuonyesha dalili ya kumilikiwa na mwanamume ( 1 WAKORINTHO 11:5,8-13 ). Mwanamume wakati wa kusali au kuhubiri hapaswi kuvaa kofia ( 1WAKORINTHO 11:4,7 ).

( 6 ). Maandishi katika mavazi yanapaswa kuwa yale tu ya kumtukuza Mungu (KUMBUKUMBU LA TORATI 11:18-21).
Kanga au T-shirt au nguo zozote tunazovaa ni lazima tuangalie maandishi yake. Maandishi ya kihuni kama “mtaa wa pili mtanikoma” “Mimi shangingi” “Sijui kosa langu” n.k., hatuna budi kuyafuta au kuyakata na kuyatoa katika kanga zetu na pia kanga zza jinsi hiyo hatupaswi kuziuza katika maduka yetu pamoja na mapambo yote. Vilevile mifuko ya plastiki iliyoandikwa “ MICHAEL JACKSON n.k.,haifai, kwa muhtasari, tuwe macho kuzijua hila za Ibilisi katika mavazi yetu. Anakuja kijanja sana. Saa zinazotoa sauti za muziki usio wa Kikristo ni namna ya dunia hii.

HOJA: UHALIFU UTAPUNGUA KATIKA JAMII KWA KUPUNGUZA IDADI YA WAHALIFU
©Dreamstime
Jamii yetu inalalamika kwa sababu ya kuongezeka kwa uhalifu katika jamii. Juhudi nyingi zinafanyika katika kupambana na uhalifu ili kuudhibiti usiongezeke. Lakini uovu ni matokeo ya vitendo vya wahalifu katika jamii. Uhalifu unapoongezeka maana yake idadi ya wahalifu nayo imeongezeka. Ndiyo maana napendekeza kwamba, njia ya kupunguza uhalifu ipo ila haitumiki. Ninakupa kisa kimoja ambacho kitakufungua macho:

Askofu Sylvester Gamanywa
“Walimu wa sheria na Mafarisayo wakamleta mwanamke mmoja aliyefumaniwa akizini. Wakamsimamisha katikati ya umati wa watu wote. Wakamwambia Yesu, “Mwalimu, huyu mwanamke amekutwa akizini. Katika sheria, Mose alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake wa namna hii, mpaka wafe. Sasa Wewe wasemaje?’’ Walimwuliza swali hili kama mtego ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaanza kuandika ardhini kwa kidole Chake. Walipoendelea kumwulizauliza akainuka, akawaambia, “Kama kuna mtu ye yote miongoni mwenu ambaye hana dhambi na awe wa kwanza kumtupia jiwe.’’ Akainama tena na kuandika ardhini. Waliposikia haya, wakaanza kuondoka mmoja mmoja, wakianzia wazee, hadi Yesu akabaki peke Yake na yule mwanamke akiwa amesimama mbele Yake. Yesu akainuka na kumwambia, “Wako wapi wale waliokuwa wanakuhukumu kuwa mwenye hatia?’’Yule mwanamke akajibu, “Hakuna hata mmoja Bwana.’’Yesu akamwambia,“Hata Mimi sikuhukumu. Nenda zako, kuanzia sasa usitende dhambi tena.’’ (YH.8:3-11)

“Wahalifu wa siri” wanapo watuhumu “wahalifu waliofichuliwa”

 

Unaweza kusema kuna tofauti gani kati ya “wahalifu wa siri” na “wahalifu waliofichuliwa” Tofauti `iko katika misemo ya misamiati. Maana ya wahalifu wa siri ni matendo yao maovu yanaendelea sirini, faraghani, au kwa mbinu za hali ya juu zilizofichika.

Na “Wahalifu waliofichuliwa” ni watu wale ambao matendo yao maovu yamejulikana hadharani kwa ushahidi usio na shaka upo. Lakini ukweli wa mambo, ni kwamba, bado hawa wote ni “wahalifu tu” kwa sababu ya ubaya wa maovu yao ule ule wenye madhara yale yale, isipokuwa tu “madhara ya maovu yaliyotendwa kwa siri” athari zake zaweza kujuliakana hadharani peke yake pasipo kujulikana chanzo chake.

Lakini kwa kesi yetu hapa ni mazingira ambayo, uhalifu wa aina moja unapotendeka, wanaokamatwa na kuhukumiwa kwa hatia ni baadhi tu, lakini wengine wanaendelea na uhalifu kama kawaida. Mfano halisi hapa ni wa Mwanamke alikamatwa akizini. Hapakuwepo na shida kumleta kwenye mahakama ya sheria ya torati kwa sababu “ushahidi wa zinaa” ni pale analipokutwa akizini. Kumbuka kwamba, amri ya Torati inakataza mwanamke aliyekwisha kuolewa kujamiiana na mtu mwingine ambaye si mume wake. Na adhabu ya kosa hilo ni “kupigwa mawe hadi kufa”!

Mahali ambapo sheria hii haikuzingatiwa katika kesi hii ni pale ambapo, aliletwa mhalifu mmoja tu, na mhalifu wa pili hakuletwa mahakamani. Aliletwa mwanamke tu. Kumbuka zinaa lazima itendwe na watu wawili. Mwanamke na mwanamume. Hapa aliletwa mwanamke tu, lakini mwanamume hakujumuishwa. Na hapa ndipo kuna “double standards”! Unamshitaki mmoja na kumwacha mwingine aliyestahili hukumu ile ile.

Pengine hii haitoshi kufikisha ujumbe wangu hapa. Kwenye kesi wakuu wa dini ya kiyahudi, ndio waliokuwa wamemleta hukumuni mwanamke aliyekamatwa akizini. Na walikuja kwa kishindo huku wakiweka bayana ukweli wa kisheria kuhusu sheria iliyovunjwa na adhabu iliyowekwa na Musa. Wao wakijifanya wasimamizi wa sheria ya Musa walitaka kuona kama Yesu atakwepa, au kuipinga sheria isichukue mkondo wake kwa ajili ya kuadhibu uhalifu uliofanyika.

Yesu naye hakutaka kuingia katika mtego wao kirahisi. Kwa kuwa aliwajua unafiki wao, na kwa kuwa aliwajua kuwa na wao pia ni “wahalifu wa siri” akaamua kuweka mtego wa kuwanasa pale pale. Badala ya Yesu kupingana na matakwa ya sheria, akatoa idhini kwa mtu anayejitambua kwamba yeye si “mhalifu wa siri” mwenye kutenda uhalifu wa aina ile ile: basi ajitokeze wa kwanza na kumpiga mwanamke mzinzi mawe, ili kutimiza sheria.

Kama tulivyosoma matokeo ya kisa, ni kwamba, hakuna hata mmoja, aliyethubutu kumtupia jiwe Yule mwanamke aliyeletwa hukumuni kwa Yesu! Huu ulikuwa ni ushahidi usio na shaka kwamba, “hawa wakuu wa dini ya kiyahudi, wote walikuwa ni wazinzi”! Wote walikuwa na hatia ya uhalifu ule ule wa mtuhumiwa waliyekuwa wakidai ahukumiwe kwa mujibu wa sheria.

Kama nilivyotangulia kusema awali, ya kwamba, “wahalifu wa siri” wanaposhinikiza hukumu ya adhabu itendeke dhidi ya “wahalifu waliofichuliwa hadharani” lakini watu wenye kuleta mashtaka dhidi ya uhalifu; wao wenyewe wanastahili hukumu ile ile na wao.

Wakuu wa dini ya kiyahudi, pamoja na kwamba walijulikana hadharani kwamba, ni wachaji Mungu na ndio wa kuigwa kwa mfano wa maisha ya uchaji Mungu; kumbe wao ndio walikuwa vinara katika kuendesha maovu lakini mafichoni.

Tafadhali tusitoke nje ya mada. Msingi wa mada sio “kuwatetea na kuwalinda wahalifu” ili waendelee na uhalifu wao katika jamii pasipo kuchukuliwa hatua. Kumbuka sheria inayotajwa hapa ni sheria iliyowekwa na Mungu mwenyewe kwa hiyo haina mjadala hata kidogo.

Msingi wa mada hii, ni kuweka bayana unafiki uliokithiri wa “wahalifu wa siri” wenye kufanya maovu yenye kuleta madhara makubwa kwa jamii, lakini hao hao ati ndio “wanaharakati wa kukemea maovu yanayofichuliwa hadharani”!

Hapa ni muhimu turejee kwa Yesu jinsi alivyoamua utata wa kesi. Alisema “yeye ambaye hana dhambi” na awe wa kwanza kumpiga jiwe mwanamke mzinzi. Washtaki wote waliondoka bila kuaga na kumwacha mwanamke peke yake na Yesu. Msingi wa mada hapa ni kuturejesha kwenye uhalisia wa mambo hasa

Ufumbuzi ni kufuta uhalifu kwa kuwabadili wahalifu

 

Yesu akainuka na kumwambia, “Wako wapi wale waliokuwa wanakuhukumu kuwa mwenye hatia?’’Yule mwanamke akajibu, “Hakuna hata mmoja Bwana.’’Yesu akamwambia,“Hata Mimi sikuhukumu. Nenda zako, kuanzia sasa usitende dhambi tena.’’ (YH.8:10-11)

Kwanza kabisa, tunamwona Yesu kama vile hajali kuhusu dhambi iliyotendwa na mwanamke. Wala hatumwoni Yesu akihangaika kumhoji kwanini alifanya dhambi ile na kuhatarisha maisha yake. Uamuzi wa Yesu kwa mwanamke ulikuwa: “Hata mimi sikuhukumu. Nenda zako, kuanzia sasa usitende dhambi tena.”!

Kauli ya Yesu imejumuisha mambo mengi mazito ambayo hayakuandikwa yote kwenye kisa hiki. Jambo la kwanza ni kwamba, Yule mwanamke tayari alikwisha kujuta na kufanya uamuzi moyoni mwake kwamba, akiponyoka pale asingependa kuendelea na uzinzi. Hilo Yesu aliliona moyoni mwa mwanamke Yule. Lakini jambo la pili ni “utume” uliomleta Yesu duniani ambao sio “kuhukumu bali kuokoa”!

Wakati ule misheni yake ni “kufuta uhalifu kwa kumbadili mhalifu”, badala ya “kumhukumu mhalifu afe katika uhalifu” wake. Sheria kazi yake ni “kumwadhibu mhalifu” na sio “kumbadilisha mhalifu”! Kwa msingi huu sheria ni dhaifu na “haina msaada kwa wahalifu”, bali ni kuwaadhibu wazidi kutumikia uhalifu wao wakiwa nje ya jamii huru.

Pamoja na ukweli huu, kwa jicho la mtu yule ambaye ni “mwathirika wa vitendo vya uhalifu” uliosababishwa na “mhalifu”, asipoona kwa macho “sheria imemwadhibu mhalifu wake”; yeye bado hataridhika nafsi mwake kwamba haki imetendeka. Lakini ukweli wa mambo ya kiroho ni mpana sana, kwa sababu kila mtu pasipo msaada wa Yesu, ni mhalifu anayestahili kuadhibiwa kila siku kwa sababu ya kukosea sheria kila siku.

Kwa hiyo hisia ya kutaka haki itendeke kwa wengine inaweza kuwa ni ubinafsi tu wa wengine waadhibiwe lakini yeye aachiwe, asamehewe, asihukumiwe kwa makosa yale yale ambayo alikosewa yeye na kutaka wahalifu wengine wahukumiwe kisheria.

Lakini tukirejea kwa uamuzi wa Yesu, yeye mtazamo wake na utume wake ni kutoa ufumbuzi wa kudumu kwa habari ya uhalifu. Ufumbuzi kamili, ni “kumbadilisha kitabia mhalifu” aondokane na kasumba ya uhalifu ambao unamwendesha kama mtumwa wa hulka mbaya.

Tamko la Yesu kwa yule mwanamke lilikuwa: “…kuanzia sasa usitende dhambi tena.”! Kwa tamko hili mwanamke yule hakuwa tena “mzinzi” mbele za Mungu na jamii. Pili, alipokea uwezo wa “kutokuzini tena”! Yesu asingeliweza kumpa agizo ambalo halina uwezo wa kulitekeleza. Na hii ndiyo neema iliyoletwa na Yesu badala ya sheria iliyoletwa na Musa.

Sheria ilifunua na kuadhibu uhalifu, lakini haikuwa na uwezo wa kumbadili mhalifu asitende uhalifu. Neema ya Yesu imekuja na uwezo wa kumbadili mhalifu asifanye uhalifu tena! Laiti ujumbe huu ungeeleweka kama ulivyo kwa wenye mamlaka ya kufanya maamuzi katika jamii. Wangeliufanyia utafiti ujumbe huu na kuona unaweza kuleta mabadiliko makubwa kiasi kwa habari ya kupambana na uhalifu.

Kazi ya sheria ni kudhibiti uhalifu, kwa maana ya kuuadhibu lakini sio kuuzuia kabisa usitendeke. Uhalifu ni uharibifu wa kitabia kwa sababu ya mkengeuko wa kimaadili. Hakuna sheria yoyote iwe ya kijamii au kimataifa inayoweza kumbadilisha mhalifu kitabia. Ila kazi yake ni kuadhibu.

Nini tunachokihitaji katika jamii? Ni kukoma kwa uhalifu usiwepo! Ufumbuzi wake ni nini? Ni “kubawadilisha wahalifu kitabia wasifanye uhalifu” tena. “Wenye dhambi wakitubu kwa Yesu husamehewa na kupokea uwezo wa kutokutenda dhambi tena.”

Kwanini tusiwahamasishe “wahalifu wa siri”, wanaoendelea na uhalifu kwa siri, wajisalimishe kwa Yesu, kwa nia ya kutaka kuacha kabisa uhalifu, watubu kwake kisha awape uwezo wa kutokutenda uhalifu tena!
mwisho

NYOTA WA MUZIKI WA INJILI MAREKANI NA FAMILIA YAKE WAANDAMANA
Nyota wa muziki wa injili duniani Donnie McClurkin alikuwa mmoja kati ya maelfu ya wakazi wa jiji la New York nchini Marekani ambao waliandamana katika kampeni inayoendelea ya kupinga kuuwawa kwa wanaume weusi wasiokuwa na silaha kunakofanywa na vikosi vya usalama vya nchi hiyo.

Katika maandamano hayo McClurkin aliandamana pamoja na dada yake mchungaji Andrea Mellini McClurkin aliyeambatana na mumewe Louis Mellini pamoja na watu wa karibu wa mwimbaji huyo pamoja na waimbaji wengine na watu maarufu ambao tokea kutokea kwa kifo cha bwana Eric Garner wa Missouri aliyefariki wakati akikamatwa na polisi akilalamika kwamba hawezi kupumua hali iliyomfanya kufariki dunia.

Kampeni hiyo ambayo inaendelea kuchukua sura katika miji mbalimbali nchini Marekani imekuja kufuatia kufutwa kwa kesi za askari wote waliohusika na mauaji ya watu hao. Ambapo katika maandamano hayo watu wote hutumia neno 'Siwezi kupumua' ama 'I can't Breath' ikiwa neno alilosema marehemu Garner.

Mamilioni wakiwa wamekusanyika jijini New York kupinga mauaji.
Mchungaji Donnie McClurkin akiwa na shemeji yake Louis Mellini katika maandamano hayo

Dada yake Donnie, mchungaji Andrea Mellini akiwa na mumewe katika maandamano hayo
Kitu kimoja kutetea usawa
Baadhi ya umati wa watu waliokuwa katika maandamano hayo
Louis akichukua picha ya pamoja ©Perfecting Faith Church 


JOHN LISU MARA YA KWANZA MBEYA TOKEA 1999, MAANDALIZI YOTE TAYARI

Wakazi wa Jiji la Mbeya watakuwa na shamrashamra mara baada ya zoezi la upigaji kura kwenye uchaguzi wa Serikali za Vijiji na Mitaa, ambapo John Lisu pamoja na waimbaji wengine wengi watakuwa kwenye ukumbi wa St. Marry - kwenye ziara ya "Uko Hapa Tour - The Sound of Worship", ambapo mara ya mwisho kuhudumu jijini humo ilikuwa mwaka 1999.

Gospel Kitaa ambayo imeweka kambi jijini humo imeshuhudia maandalizi yote yakiwa vema huku wakazi wa jiji hili wakiwa na shauku ya kumuona John na timu yake baada ya kumsikia sana kwenye vituo vya Redio na hata kwenye Video, pasi na kumuona live kwa macho.

Pamoja na waimbaji waliotangazwa awali kwamba watakupepo miongoni mwao Ambwene Mwasongwe na Emanuel Mgogo, kuna wengine pia watakaohudumu ikiwemo Josephat Mwansjisi, huku Prasie Team ikitokea TAG Forest ya zamani.

Viingilio katika tamasha hilo ni elfu kumi (10,000) kwa VIP;  shilingi elfu tano (5,000) kawaida wakati watoto watachangia shilingi elfu tatu (3,000), na tayari ukumbi umeshakaa sawia kwa ajili ya kupokea watu. Tukutane Forest Mpya kwenye ukumbi wa St Marry.