Latest Posts

CHAGUO LA GK NI UJUMBE MUHIMU KWAKO ULIYEKATA TAMAA NA KUYUMBISHWA


Chaguo la leo kutoka GK ni mahususi kwa wewe msomaji wetu ambaye unapitia katika wakati mgumu wa majaribu mbalimbali, kuonewa, kudhulumiwa, kuteswa ama ukiwa unavutwa na watu wengine kutenda mambo ambayo yapo kinyume na mapenzi ya Mungu hali inayokufanya kukuweka katika wakati mgumu.

GK inaungana na mwimbaji wa leo Emmanuel Mgogo anakwambia 'Msikilize Mungu'. Ni wimbo mzuri wakukuweka vyema unapohitaji kuweka uamuzi, lakini pia muziki na sauti zinakurejeshea tabasamu la matumaini usoni. Tunakutakia jumapili njema uutazamapo na kuusikiliza. Barikiwa


SOMO: NGUVU YA KUGEUKA - MTUMISHI MADUMLA
Mtumishi Gasper Madumla.
Bwana Yesu asifiwe sana…

Kati ya jambo kubwa na la msingi katika maisha yako ni ” kugeuka kutoka katika hali ya uaharibifu kuelekea katika njia ya Bwana ”,Kwa sababu hata maana halisi ya kuokoka ni kugeuka kwa kuacha yote maovu na kumpokea Bwana Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yako.Hivi unajua hata kumuona Mungu ni kumgeukia Yeye kwa kuacha dhambi,tena kwa kuichukia. Shida ya leo ni kwamba watu wamegeuka nusu nusu yaani katika dhambi kidogo,na kwa Mungu kidogo. Neno ” geuka” ni kubadili/kuacha yaliyokuwepo maovu na kuanza kwa muelekeo mpya katika kuyafanya mapenzi ya Mungu Baba.

Hivyo nisemapo ” nguvu ya kugeuka” ni sawa na kusema-Nguvu ya kuyaelekea mapya ya Bwana. Yaani ni kubadili mfumo mzima wa maisha yako kwa kuacha yote maovu uliyoyazoelea kuyafanya.Katika kuacha yote na kumgeukia Bwana ipasavyo ndipo penye mpenyo wako,na ndipo maisha ya wokovu yanapatikana. Ngoja tuliangalie jambo hili kiblia,tunasoma hapa;

” Musa akasema, Nitageuka sasa, niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei.
Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa! Musa! Akasema, Mimi hapa.
Naye akasema, Usikaribie hapa; vua viatu vyako miguuni mwako; maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. ” Kutoka 3:3-5

Sikia;

Mara tu baada ya Musa kugeuka,tunaona Mungu akianza kusema naye. Mungu hakusema naye pale Musa alipokuwa akitizama kwengine,lakini alipoamua kugeuka,gafla Mungu anaanza kusema naye na kumpa maagizo makubwa sana. Ndiposa nikajifunza baadhi ya mambo kwa habari ya kumgeukia Bwana;01. Ukigeuka,ni lazima Bwana aseme nawe.

Kwa neno hilo,yamkini Musa asingeligeuka basi maagizo hayo yote asingeyapata.Maelekezo ya Mungu yalihitaji utayari wa Musa katika kugeuka. Na ndivyo jinsi ilivyo hata sasa.Maelekezo ya Mungu kwako yanategemea kugeuka namna ya kugeuka kwako,tena hatma ya maisha yako yanategemea mgeuko wako kwa Bwana.Haijalishi unapitia mazingira gani,lakini ukiamua kugeuka basi tegemea kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako.

Kwa lugha nyepesi kabisa ni kwamba hata kama Mungu alimuita Musa,lakini Musa asingeligeuka na kuitika basi maagizo yale asingeyapata. Leo,tazama ni mara ngapi umeisikia sauti ya Bwana ikikuita ili ugeuke kutoka katika huo ubaya, lakini hutaki kugeuka kwa sababu ya kuwa na shingo ngumu hatimaye kukosa maagizo ya Bwana Mungu aliye hai.

Watu wengi tumejizuilia haadi zetu kwa sababu hatujaamua kumgeukia Mungu ipasavyo.Yamkini hata kufanikiwa kwako kungekuwa ni kukubwa kuliko hivyo ulivyofanikiwa sasa, laiti kama ungemgeukia Mungu na kuacha vyote kwa ajili yake.Kuacha yote ni kuacha kila namna ya dhambi na kuyaona mambo hayo kama mavi kwa ajili ya kumpata Kristo ( Wafilipi 3:8)

Maagizo ambayo Bwana atakupa mara tu baada ya kumgeukia,mara nyingi maagizo hayo huwa ni magumu kiasi kwamba huwezi kuyatimiliza wewe kwa akili zako mwenyewe pasipo kuhitaji msaada wa Roho mtakatifu.

Mfano;

Maagizo aliyopewa Musa ni maagizo magumu,kwa maana Mungu anamtuma kwa Farao mahali ambapo Musa alipakimbia,na isitoshe yeye Musa hakuwa msemaji mzuri, hivyo Mungu akaachilia msaidizi kwa Musa ambaye ni ndugu yake Haruni. Kwa lugha nyingine Haruni alikuwa kama Roho mtakatifu kwa Musa na Musa alikuwa kama Mungu kwake,na ndiposa mambo yakaenda ipasavyo.

Hata wewe,ukipewa agizo na Bwana baada ya kumgeukia ujue basi utamuhitaji Haruni wako ambaye kwa sasa Haruni ni Roho mtakatifu.02.Kugeuka ni kutubu kila uovu/Kuvua utu wa kale.

Bwana akamwambia Musa avue viatu,akimaanisha ayaache mambo ya kele,auache uovu,aziache dhambi zake,atubie kila uaovu. Tazama neema hii,ni neema ya namna gani,yaani mara tu ya kugeuka Mungu anaachilia fursa ya kuziungama madhambi yako. Wakati utakapoamua kumgeukia Bwana basi ujue Bwana atakuona angali u mbali,tazama jinsi mwana mpotevu alivyogeuka,tunasoma;

” Alipozingatia moyoni mwake, alisema, Ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa.
Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako;
sistahili kuitwa mwana wako tena; nifanye kama mmoja wa watumishi wako.
Akaondoka, akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana.” Luka 15:17-20

Biblia inasema huyu kijana ” alipozingatia moyoni mwake” kumbe! Kugeuka ni kuzingatia moyoni kuacha maovu. ” Kuzingatia moyoni ” ni kugeuka kwa moyo kutoka njia moja na kuelekea njia nyingine,au kwa lugha nyepesi ni ile hali ya kugeuza nia yako ya ndani. Biblia imesema pia ” Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, …” Warumi 12:2

Kijana alipozingatia moyoni mwake,akageuka akaondoka mpaka kwa babaye,na tazama babaye akamuona angali mbali naye. Na hivi ndivyo inavyokuwa hata sasa,Yeyote aliyegeuza nia yake -Bwana humuona mtu huyo tangia mbali.

Zipo faida nyingi sana kwa kumgeukia Mungu kwa toba halisi.Mfano huo mdogo wa kijana aliyekuwa amepotea mbali na uso wa babaye unatuonesha jinsi gani alivyopewa vitu vya thamani pasipo kuviomba apewe.Na ndivyo hali ilivyo hata sasa,Ukigeuka na kuacha dhambi,basi ujue kwamba utapokea mambo mazuri makubwa hata kama hukuyaomba.Faida ya kwanza kwa yule amgeukiaye Mungu ni kuheshimishwa mno.

Kijana aliyepotea,aliporudi kwa babaye aliheshimishwa mno kiasi kwamba hata yeye mwenyewe alijishangaa jinsi ambavyo baba yake alivyompokea.Hata kwako inawezekana kuheshimishwa mno endapo ukiamua leo kuyaacha ya kale,na kumgeukia Mungu aliye hai.

Nampenda Zakayo jinsi anavyotufundisha kwa habari ya kugeuka.Alipotaraji kumuona Bwana Yesu alibidi apande juu ya mkuyu sababu alikuwa mfupi wa kimo. Biblia inasema;

” Na Yesu, alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. ” Luka 19:5

Bwana Yesu alipomuita Zakayo,Zakayo aligeuka na kumtizama kisha Yesu akamwambia ” shuka upesi kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako” Kwa lugha nyingine pata picha kama Yesu alivyomuita Zakayo,kisha Zakayo asingemgeukia Yesu na kuendelea kuungangania mkuyu unafikiri wokovu mkuu ungeliingia nyumbani mwake?

Ukiamua kwa dhati kuachilia mkuyu ulioushikilia,na kumgeukia Bwana basi tegemea wokovu mkuu ndani ya maisha yako.Mkuyu wa leo inawezekana ukawa ni mitazamo yako ya kiimani kwamba umengangania dini yako na wala si wokovu.Au mkuyu wa leo unawezekana ukawa ni kuukataa wokovu ulio mkuu,Lakini leo Bwana akuambia shuka upesi kutoka katika huo mkuyu,kisha ukauone wokovu mkuu ndani ya maisha yako.

Nguvu ya kugeuka inakufanya kushuka zaidi mbele za Bwana,yaani kunyenyekea ili Bwana akupandishe Yeye,na hapo ndipo ukristo halisi hupatikana.

Wapo watu wenye kungangania dhambi kidogo,wokovu kidogo kwamba hawataki kugeuka moja kwa moja mbele za Bwana.Nao hujikuta wakipita katika hali ngumu,sababu wamegeukia mambo mengi ya kidunia na wala sio Mungu aliye hai.Bwana Mungu aliye hai ameweka fursa ya kumrudia Yeye sasa,* Tafadhali nipigie tuombe pamoja,piga kwa namba yangu hii;

0655-11 11 49.

Mch.Gasper Madumla.

Beroya bible fellowship church.

S.L.P 55051,Dar.UBARIKIWE.
UJUMBE MAALUMU KWA WASIO OA AMA KUOLEWA KUTOKA KWA MCHUNGAJI
Ujumbe huu ni maalumu kwa wasio oa ama kuolewa kama ulivyotolewa na mwanzilishi pia mchungaji wa kanisa la NewSpring lililopo kwenye mji wa Anderson nchini Marekani, mchungaji Perry Noble, kama ilivyoandikwa kupitia kwenye mtandao wa Kikristo wa Christian Post

Kuna watu wengi wapweke siku hizi duniani, naelewa ugumu wa kuwa mpweke, sikufunga ndoa mpaka nilipokuwa na miaka 28. Natumaini leo kupitia maneno manne yafuatayo yatakutia moyo kama bado hujaoa au kuolewa.

#1 - Subira

Ukikimbilia kwenye ndoa, utajaribiwa kutaka kutoka kwenye ndoa wakati mkeo anaonekana kama ameacha kukupa kile ulichokuwa ukitarajia. Kuwa mpweke sio ugonjwa, ni kipindi ambacho Bwana atakufundisha mambo mengi kuhusu wewe na watu wengine kama tu utwakuwa na subira na kushiriki pamoja naye katika kipindi hicho.

#2 - Harakati
Uamuzi sahihi kwasasa kwa mtu ambaye hajaoa au kuolewa ni uamuzi wa kumfuata Yesu sikh zone za maisha yako. Imekuwa kawaida kwa watu wanaofanikiwa kuingia katika mahusiano kunasababisha wahusika kuacha kumtazama Yesu. Hata hivyo, kumbuka kama mtu atakutoa katika uhusiano wako na Yesu kuliko kukusogeza karibu naye, ni uhakika kwamba uhitaji kuwa na huyo mtu.

#3 - Shauku
Binafsi jiulize hili swali: Kama Mungu akikupatia mtu sasa hivi je utakuwa baraka kwake ama kwao au utakuwa laana?. Kuwa mkweli na nafsi yako kujibu hili swali. Kama unaona mwanya kwenye maisha yako unaosababisha kuwa laana usivunjike moyo, zaidi hivyo vitu viwe kama changamoto ya kumuuliza Yesu kubadili moyo wako na kuufanya uwe na hamu ya kumjua Kristo, ambaye ni pekee anayeweza kubadili laana kuwa baraka.


#4 - Mtazamo
Kumbuka hii Mungu ni mwema na hutaka mambo mazuri yatokee kwa watoto wake. Haijalishi mipango yako uliyopanga, Mungu anakuwazia mema. Mda wowote unaoanza kuona uhusiano wako unazama kwenye matatizo inabidi kuwa mkweli kwa kujiuliza swali mwenyewe "je hili ni kubwa zaidi kuliko vile ningeweza kufikiri ama kuomba?" Kama jibu ni hapana bass ujue kwamba Mungu amekuandalia mazuri mengi…. na ametuita tu watoto wake kufanya mambo mengi lakini maelewano yasiyofaa sio kati ya mambo mazuri kutoka kwa Mungu.
NYOTA WA MUZIKI WA INJILI AMJIA JUU MCHUNGAJI ALIYEWATAKA WAUMINI KUMNUNULIA NDEGE YA KIFAHARI

Aina ya ndege ambayo mchungaji huyo amewataka waumini wake wamnunulie.

Nyota wa muziki wa injili duniani Kirk Franklin wa nchini Marekani imembidi kuingilia kati kutoa maoni yake juu ya mchungaji Creflo Dollar ambaye amewataka waumini wake wamnunulie ndege ya kifahari aina ya Gulfstream G650 yenye thamani ya dola za kimarekani milioni 65 sawa na shilingi bilioni 119 kwa ajili ya huduma yake.

"Mchungaji kuwataka waumini wamnunulie ndege binafsi wakati wahubiri wanaogelea kwenye maumivu ni ukosefu wa utu, nikitanguliza tamaa yangu ili ionekane kama hitaji, huo ni ukosefu wa utu" alisema Franklin kupitia chapisho la blog ya Patheos yenye kichwa cha habari "Gharama kubwa ya utu".

Kitendo cha mchungaji huyo  kiliamsha hisia zaidi kwa wananchi ambao walianza kujitokeza wakipinga mpango wa mchungaji Dollar  ambaye ni mwanzilishi wa huduma ya World Changers Church International ya kuchangisha dolla milioni 65 za kimarekani kutoka kwa watu laki mbili ili kununua ndege hiyo.

Kirk kushoto pamoja na mchungaji Creflo Dollar
Mambo yalizidi kwenda vibaya zaidi siku ya jumatatu baada ya watu walioanzisha kampeni ya kupinga mpango wa mchungaji huyo kama ilivyoripotiwa na mtandao wa The Christian Post kuzidi kuongezeka wakilazimisha huduma ya mchungaji huyo kusimamisha zoezi lao la uchangishaji pesa za kununulia ndege hiyo. "Kwasasa hakuna kampeni hiyo tena" alisikika akisema Juda Engelmayer wa 5W inayojihusisha na mambo ya mahusiano na jamii (Public Relations), kitengo ambacho kilikuwa kinamwakilisha mchungaji huyo katika zoezi la kuchangisha pesa hizo kama alivyohojiwa na Christian Post siku ya Jumatatu.

Ambapo mpango wa kusimamisha zoezi la uchangishaji fedha ulifanikiwa ikiwa pamoja na tovuti iliyokuwa imefunguliwa rasmi kwa ajili ya zoezi hilo kuzimwa hewani. Hata hivyo licha ya kusimamisha zoezi hilo Engelmayer amesema mchungaji Dollar kwasasa amekazia kwenye kufundisha kuhusu Yesu na Biblia na kuondokana na kusimangwa ila ikitokea wakapata bei nzuri na nia bado basi watanunua ndege hiyo.

Christian Post imeripoti


RAIS KIKWETE ATEUA WABUNGE WAPYA WAWILI BUNGE LA JAMHURI
Ikulu ya Magogoni. ©TheHabari
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, amewateua wabunge wawili (2) wapya wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

Walioteuliwa ni Dkt. Grace Khwaya Puja na Bwana Innocent Sebba.

Rais amefanya uteuzi huu  kwa mamlaka aliyopewa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 66 (I) (e) ambapo amepewa mamlaka ya kuteua wabunge wasiozidi 10.

Uteuzi huu umekamilisha idadi ya wabunge ambao Mheshimiwa Rais amepewa  kwa mujibu wa mamlaka aliyonayo Kikatiba.

Wabunge ambao wameshateuliwa ni:
-       Mhe. Profesa Makame Mnyaa Mbarawa
-       Mhe. Profesa Sospeter Mwijarubi Muhongo
-       Mhe. Dkt. Asha Rose Migiro
-       Mhe. Janet Zebedayo Mbene
-       Mhe. Saada Salum Mkuya
-       Mhe. Zakhia Hamdani Meghji
-       Mhe. Shamsi Vuai Nahodha
-       Mhe. James Fransis Mbatia

Uteuzi huu umeanza tarehe 20 Machi,

Taarifa ya Ikulu.
DALILI CHACHE KWAMBA UKO KATIKA MUELEKEO MZURI
Na Faraja Naftal Mndeme.
GK Contributor.


1. UNATOA MSAADA KWA WENGINE.

Namna dunia yetu ilivyo leo na mambo yanavyokwenda ni ngumu sana kutumia muda wako kuishughulisha na mambo ya mtu mwingine wakati  ya kwako yanakuongoja.Lakini zaidi ya yeyote tunatambua hakuna mtu anayeweza kuishi kwa kijtegemee mwenyewe kwenye kila jambo kwenye maisha yetu kama wanadamu.Mifumo ya Uchumi,Elimu,Siasa na Ya Kijamii mara nyingi haitoi mwanya wa kuweza kuwasaidia wengine kwa ukaribu haswa katika dunia yetu ya Mitandao ya Kijamii.Ni Muhimu kuwasaidia wengine si kwa sababu wao wanahitaji msaada wako bali ni moja ya akiba unayojiwekeze katika siku zako za usoni pindi na wewe utakapohitaji msaada wao.

2.  KUTAMBUA CHANGAMOTO NI SEHEMU YA MAISHA.

Hakuna mtu anaishi bila changamoto lakini kuna wengine wanafanikiwa kuvuka kwenye changamoto kwa urahisi kwa sababu ya aina ya mtazamo juu ya changamoto wanazopitia maishani mwao.Muda mwingine vile unavyozitazama changamoto zinazokuzunguka ni changamoto pia.Mtu ambaye mwenye ufahamu sahihi huwekeza muda wake katika kutatua changamoto zake maana anatambua changamoto ni sehemu ya mafanikio kwenye maisha yake.Changamoto hutusaidia kukua katika mitazamo mbali mbali maishani mwetu na kuweza kutusogeza katika mafanikio tunayoyahitaji.

3. KUTOKUWA MLALAMISHI WA MAMBO.

Mara nyingi kulalamiki hakukusaidii kutatua tatizo bali kunasaidia kukuongezea mzigo wa msongo wa mawazo kutoka hatua moja kwenda nyingine.Kulalamika kupita kiasi ni dalili kwamba bado hakuna ukomavu kwenye utashi wako na ni dalili ya kwamba hauko kwenye muelekeo bora.Mtu mwenye muelekeo mzuru hutumia muda wake kufikiria na kutenda kile anachofikiria kwamba ni sahihi na kinaweza kumvusha kutoka hatua moja ya maisha yake kwenda nyingine.Ulalamishi wa jambo lolote ni dalili ya kwamba una uoga wa fikra na kimawazo na pia kuna aina fulani ya ukomavu unakosekana kwenye tamia yako.Ni Muhimu kupunguza Ulalamishi usiokuwa na maana na kuwekeza muda wako kwenye kutafuta suluhisho ya kile kinachokukabili.

4.UNAFURAHIA MAFANIKIO YA WENGINE.

Kila mtu kwenye maisha ana aina fulani ya mafanikio amabayo mwingine hata.Unapoweza kufurahia aina ya mafanikio ambayo mwingine ameyapata ni dalili kwamba kuna ukomavu mkubwa kwenye akili yako na uko katika ueleko sahihi.Wivu,Chuki,Husuda,Kijicho ni dalili ya kwamba ukomavu wako wa kitabia,kiakili na kifikra ni mdogo.Muda mwingie namna nzuri ya kufanikiwa kwenye maisha ni kutambua na kufurahia mafanikio yaw engine maana kupitia wao unaweza kujifunza mambo kadha wa kadha kutoka kwao.Chuki hukujengea kiburi,majuto na hasira ambazo hazina msingi na mashiko yoyote na zaidi ya yote unajitengenezea mazingira ya kuharibu nafsi yako kwa kuilisha sumu mbaya ambapo itakuchukua muda kuitoa na isipotoka inaweza kukupelekea mauti.

5. UNAFURAHIA MAFANIKIO YAKO.

Mara nyingi tumetumia muda mwingine kujilinganisha na wengine kama ishara ya kwamba hatujafanikiwa lakini tunasahau hata kile ulichokipata ni kufanikiwa maana kuna mtu anafikiria kufika hatua kama yako lakini hajafanikiwa.Kufurahia kile unalichonacho ni hatua thabiti ya kuonyesha una shukrani kwenye kile ulichopatiwa na pia unaweza kuongezewa kingine.Ni vigumu sana kumapatia mtu kitu kingine wakati kila cha kwanza ulichompatia anakilalamikia kupita maeleo.Mafanikio yako ya leo ni jitihada zako za jana,Furahia jitihada zako za jana kwa kuwekeza leo ili kesho yako iwe bora kuliko leo yako.Dunia imeeumbwa kwa mfumo wa kupata na kushukuru,Iwapo huna furaha na kile ulichonacho leo ni ngumu kufurahia kile utakachopata kesho na unaweza ukawa unajitengenezea misongo   ya mawazo isiyokuwa na ulazima.Jifunze kufrahia mafanikio yako katika kila hatua maana Hayo ni Matunda ya jitihada zako na ni nzuri kwa afya ya akili yako pia.

E-mail:naki1419@gmail.com
+255788454585
God Bless Y’All
SOLLY NA MALOPE KUTUA APRILI 4 TAMASHA LA PASAKA
Na Mwandishi Wetu

Malkia wa nyimbo za Injil barani Afrika, Bi Rebecca Malope. ©Gospel Kitaa
MUIMBAJI nguli wa Kimataifa wa nyimbo za Injili, Rebecca Malope anatarajia kuwasili Jumaosi ya Aprili 4 akitokea Afrika Kusini kwa lengo la kupanda jukwaa la maadhimisho ya miaka 15 ya Tamasha la Pasaka.

Solly Mahlangu akizungumzia tamasha la Pasaka

Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na Mkurugenzi wa Msama Promotions, Alex Msama ambaye ni Mwenyekiti wa Kamati ya maandalizi ya tamasha hilo imekamilika kwa kiasi kikubwa hivyo mashabiki wa muziki wa injili hapa nchini kujitokeza kwa wingi kufanikisha tamasha hilo ambalo litakuwa ni la aina yake.

Msama alisema mwimbaji mwenzake raia wa Afrika Kusini naye pia anatarajia kuwasili Jumamosi akitokea Afrika Kusini na kundi lake ambalo litatoa burudani kwa wakazi wa Dar es Salaam.

Msama alisema Muingereza Ifeanyi Kelechi na Eiphraim Sekeleti wanatarajia siku moja kabla ya kuwasili Malope na Mahlangu.

“Tamasha la mwaka huu lina mambo mengi ambayo yataendana na miaka 15 ya tamasha hilo kubwa hapa Tanzania kwa sababu linashirikisha waimbaji wa Kimataifa na viongozi wakubwa serikalini ambao hufikisha ujumbe wa serikali na neno la Mungu pia,”alisema Msama.

Msama alisema muimbaji Mtanzania anyeishi Kenya Faustine Munishi anatarajia kuwasili Aprili 3 kwa lengo la kufikisha ujumbe wa Neno la Mungu kupitia waimbaji na viongozi wa dini watakaojitokeza uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam.
KWA TAARIFA YAKO HUYU NI MMOJA KATI YA WAIMBAJI WA SASA WA JOYOUS INAYOJIFUNIA
Mashambulizi Joyous 19
Haya msomaji wetu wa Gospel Kitaa karibu katika kipengele chetu maalumu ''KWA TAARIFA YAKO'' ambacho kinakujia kila siku za alhamisi ndani ya GK kikiwa na lengo la kukupatia habari ambayo iliwahi kutukia lakini yawezekana huijui pia yawezekana ilitukia ukawa unaijua lakini GK ikawa imesahau mahali au kuna sehemu haina usahihi utapata fursa ya kusahihisha kwa kuweka comment yako chini kabisa kwenye habari husika. Karibu
KWA TAARIFA YAKO hii leo tupo nchini Afrika ya kusini ambako tutakujulisha kuhusu mwimbaji mpya wa Joyous Celebration ambaye anazungumzwa sana midomoni mwa mashabiki wa kundi hilo nchini humo na nje ya nchi hiyo ambao wamesikiliza kazi za kundi hilo kuanzia toleo la 17 mpaka toleo jipya la 19 ambalo DVD pamoja na CD tayari zimeshaanza kuuzwa na kuvunja rekodi ya mauzo nchini humo ndani ya wiki moja tangu kuanza kuuzwa.

KWA TAARIFA YAKO mwimbaji tunayekufahamisha hii leo japo kwa ufupi ni mwanakaka Sibusiso Desmond Noah Mthembu, mwimbaji huyu amebarikiwa sauti inayowabariki wengi. Katika DVD mpya ameshiriki kuimba kama mwanzishaji katika nyimbo tatu ukiwemo wimbo maalumu kwaajili ya mwimbaji wa kundi hilo aliyefariki mwezi Disemba mwaka jana Lihle Mbanjwa, uitwao Haleluyah Nkateko huku DVD ya 18 akiimba pambio lililomuongezea umaarufu la Umoya praise medley lakini safari yake aliianza rasmi katika DVD ya 17 akiimba wimbo wa kitamaduni.

KWA TAARIFA YAKO kabla mwimbaji huyu hajajiunga na Joyous, alibahatika kuonwa na mmoja
wa viongozi wa Joyous bwana Lindelani Mkhize (choirmaster) akiimba nyimbo kanisani ambapo kiongozi huyo akamfuata kijana huyo na kumwambia aende akajiunge na Joyous, mwaliko ambao aliufurahia lakini alimuomba kiongozi huyo kumvumilia mpaka amalize shule ndio aje kujiunga jambo ambalo alikubaliwa na kweli alipomaliza shule alikaribishwa moja kwa moja kundini humo.


KWA TAARIFA YAKO kijana huyu ambaye huwa anamshukuru Mungu kila iitwapo leo kutokana na nafasi aliyompa ya utumishi, kwani akiangalia alikotoka hakuwa na kitu, nguo pia alikuwa nayo moja kauka nikuvae lakini sasa anauwezo wa kubadili na kabati lake linaonyesha kuna nguo, ameongeza kuwa katika familia yao ni yeye pekee ambaye ameonekana kupewa akili zaidi na neema ya kufika chuo kikuu, lakini pia aliweka wazi kwamba hana kumbukumbu yeyote aliyoachiwa na baba yake ambaye alifariki wakati mwimbaji huyo mdogo na kuwaambia mashabiki wake katika ukurasa wake wa Facebook kwamba picha aliyokuwa ameweka anafanana kabisa na baba yake, hivyo sura yake anamwakilisha marehemu baba yake.KWA TAARIFA YAKO aidha kuna siku Sibu aliweka wazi kwenye ukurasa wake wa facebook akiwashukuru watu waliokuwa wakimtukana kupitia inbox lakini pia aliwashukuru wale wote wanaomtia moyo, na kumpongeza kwa kazi nzuri ndani ya Joyous Celebration. Aidha Noaha alianza kuaminika toka mwanzoni alipojiunga kwani alipewa wimbo kuanzisha kwenye tamasha la Joyous Rewind, walipoenda Ghana mwimbaji huyo alipewa aanzishe pambio la Phindukhulume, lakini pia watu wengi wakiwemo viongozi wa Joyous na waimbaji wa kundi hilo wamemtabiria kijana huyo kufanya makubwa sana kwenye medani ya uimbaji.

Hiyo ni KWA TAARIFA YAKO wiki ijayo... hii leo, vinginevyo tukutane wiki ijayo...
USOMAPO MUNGU AKUPE NEEMA YA KUELEWA KATIKA JINA LA YESU


USOMAPO MUNGU AKUPE NEEMA YA KUELEWA KATIKA JINA LA YESU


Kumbukumbu la Torati 4:15-19
Jihadharini nafsi zenu basi; maana hamkuona umbo la namna yo yote siku ile BWANA aliyosema nanyi kutoka kati ya moto;
msije mkajiharibu nafsi zenu, mkajifanyia sanamu ya kuchonga, mfano wa sura yo yote, mfano wa mwanamume au mwanamke,
mfano wa mnyama ye yote aliye duniani, au mfano wa ndege ye yote arukaye mbinguni,
au mfano wa kitu cho chote kitambaacho juu ya ardhi, au mfano wa samaki ye yote aliye majini chini ya nchi;
tena usije ukainua macho yako hata mbinguni, na ulionapo jua, na mwezi, na nyota, jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishwa na kuviabudu, na kuvitumikia, ambavyo BWANA, Mungu wako amewagawanyia watu wote chini ya mbingu zote.
KWA NINI UNAJITUNGIA IBADA?

Ujumbe kutoka kwa mwinjilisti King Sam