Latest Posts

SHANGWE ZA GK  NI BARAKA ZA NDOA KWA WAIMBAJI WA KWETU PAZURI 2015
Katika shangwe za GK jumamosi ya leo, tupo katika kwaya maarufu ndani na nje ya Tanzania, wanafahamika kwa jina la Ambassadors of Christ kwaya kutoka kanisa la Sabato Remera huko Kigali nchini Rwanda. Mwaka jana na mwaka huu umekuwa na baraka sana kwa upande wa waimbaji kupata wenza wa maisha lakini kubwa zaidi kuliko yote ni ndoa baina ya waimbaji nyota  ambao pia ni viongozi wa kundi hilo Joseph na Gicari ambao walifunga ndoa hivi karibuni, lakini pia walitanguliwa na harusi nyingine za Fredo na Lilian, mapema kabisa mwanadada Uwera Illumine alifunga ndoa na Rukundo. Licha ya harusi pia waimbaji wa kwaya hiyo kuna wengine wamepata watoto na wengine kufanya vyema katika masomo yao. Zifuatazo ni baadhi ya picha za harusi hizo

Joseph na Gicari 
Mwanadada Kelly hakukosa katika harusi ya rafiki yake akiwa kama mpambe na mumewe wakiwa wamesimama nyuma ya maharusi

Ambassadors wakiimba harusiniLilian na Fredo

Waimbaji wa Ambassadors wakiongozwa na malkia wa Kwetu Pazuri mwanadada Yvonne wakiwa harusini


Ambassadors na mwimbaji mwenzao

Uwera na Rukundo

Ambassadors wakiwa na furaha na maharusi©AOCC

Nimekupata Yesu

SIKUKUU YA VIJANA ILIVYOADHIMISHWA T.A.G AZIMIO REVIVAL ARUSHA
Tarehe 4 Oktoba ilikuwa siku ya kihistoria kwa Tanzania Assembliues of God. Upekee wa siku hiyo unatokana na maadhimisho ya siku ya vijana ambayo hufanyika kila mwaka. T.A.G Azimio Revival Christian Church ni moja ya makanisa Jijini Arusha yaliyoadhimisha tukio hilo ambalo limeambatana na kumsifu Mungu, igizo, ngonjera, shukurani, mafundisho, na kila aina ya shangwe katika kulisifu Jina la BWANA Yesu.

Zifuatazo ni picha za tukio kama ambavyo GK imefanikiwa kukuletea Roho wa Bwana akitawalaa katika uwepo wake


Igizo

Kwaya

Mwenyekiti wa vijana akimlisha keki mchungaji kiongozi, Emanuel Munisi.Katibu wa vijana, Boniphace akimlisha keki mmoja wa wakinamama, Mama Caren
Mama mchungaji akitamka maneno ya baraka kwa vijana baada ya kutunukiwa zawadi.
Mchungaji Kiongozi, Emanuel Munisi, alishindwa kuzuia hisia zake na kuwa mwenye tabasamu muda wote
Sehemu ya vijana na waumini katika picha
Kanisa la Azimio Revival lipo Jijini Arusha, Kata ya Elerai, Mtaa wa Azimio. Unaweza kufika kanisani hapo kwa kushukia kituo cha Soseji, ambacho kiko mkabala na supermarket ya Mariam, karibu na Arusha Meat, iwe unatokea Ngara motni ama Mjini.

Ibada ya Jumapili huanza saa tatu na nusu, na Jumatatu ndio siku ya vijana, wakati Jumatano ni siku ya mafundisho ya Biblia kuanzia saa kumi na nusu jioni.
SOMO: MADHABAHU YA LAANA - ASKOFU GWAJIMASOMO: MADHABAHU YA LAANA

Hesabu 22: 1-6
“Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu ng'ambo ya pili ya Yordani karibu ya Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Moabu akawaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi; Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, Sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka, kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki, mwana wa Sipori, alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori, hata Pethori, ulio kando ya Mto, mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita, akisema, Tazama, kuna watu waliotoka Misri; tazama, wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi, njoo wewe, nakusihi unilaanie watu hawa; maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza, tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikiye hubarikiwa, na yeye umlaaniye hulaaniwa.”


Baalam alikuwa mchawi aliyetaka kuwalaani wana wa Israei. Wana wa Israeli walikuwa wameshinda kila walipokuwa wakafika mahali. Wakakutana na mfalme wa moabu ambaye alimkodisha baalam ili awalaani wasije wakamshinda. “Ukilaaniwa hata kama ulikuwa unaelekea kushinda unashindwa.” Baalam alijaribu kuwalaani watu wa Bwana lakini hawakulaanika.

Yoshua 13:22
“ufalme wote wa Ogu uliokuwa katika Bashani, huyo aliyekuwa akitawala katika Ashtarothi na katika Edrei (huyo alisalia katika mabaki ya wale Warefai); kwa kuwa Musa aliwapiga hao na kuwafukuza. Pamoja na hayo wana wa Israeli hawakuwafukuza Wageshuri, wala Wamaaka; lakini Wageshuri na Wamaaka wamekaa kati ya Israeli, hata siku hii ya leo.”

Hesabu 22:7
“Wazee wa Moabu, na wazee wa Midiani, wakaenda, wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao; wakamfikilia Balaamu, wakamwambia maneno ya Balaki.”

Kuna ujira wa uganga ambao ni mahitaji ya mchawi anayoyataka ili atimize mambo yake. Huyu baaalam mchawi alichukua ujira ili awalaani wana wa Israeli. Kwenye maisha yetu ya kila siku inawezekana kuna mtu anakuona umefanikiwa sana kwenye ndoa, kazi, biashara akakuonea wivu na kuamua kwenda kwa mganga wa kienyeji na kutoa ujira ili ulaaniwe ushuke chini na kushindwa kuendelea kufanikiwa.

Hesabu 23:1
“Balaamu akamwambia Balaki, Nijengee hapa madhabahu saba, ukaniandalie hapa ng'ombe waume saba, na kondoo waume saba. Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka, ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Balaamu akamwambia Balaki, Simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda, labda Bwana atakuja kuonana nami; na lo lote atakalonionyesha nitakuambia. Akaenda hata mahali peupe juu ya kilima. Mungu akakutana na Balaamu; naye Balaamu akamwambia, Nimetengeneza madhabahu saba, nami nimetoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Bwana akatia neno katika kinywa chake Balaamu, akasema, Umrudie Balaki; ukaseme maneno haya.”

Kwenye maisha ya kawaida wachawi nao wana wana madhabahu za kutoa laana ili ziwapate watu waliokusudiwa. Laana ya kichawi hutokea kwenye madhabahu ya kichawi. Baalam alianza kuangalia kwenye ulimwengu wa rohoni ili shetani aje na kuitamka ile laana kwa wana wa Israeli lakini Yehova aliingilia kati na kuizuia laana ile isifanikiwe kutoka kwenye madhabahu ya kishetani ya baali. Baalam alijitahidi ili awalaani wana wa Israeli lakini mdomoni mwake ilitoka Baraka kwasababu Mungu aliingilia madhabahu yake na kumfanya atamke baraka. Hii inamaanisha hata kwenye maisha ya kila siku yeyote anayetaka kukulaani wewe au biashara yako au ndoa yako au kazi yako laana isiyo na sababu haiwezi kukupata kwa jina la Yesu, baalam ahamisha madhabahu ili aweze kuwalaani wana wa Israeli vizuri lakini kila alipokwenda aliishia kuwabariki.

Kila madhabahu iliyo jengwa ina jina lake, jina la madhabahu ndilo linalofanya madhabahu iwe na matokeo Fulani yanayoendana na jina lake. Wana wa Israeli walisafiri kwa miaka 40 kufika kwenye nchi ya ahadi. Ukiangalia kwenye maisha ya kila siku mtu anaweza kuchelewa kuolewa au kufanikiwa kwasababu ya kudharau mambo madogo madogo ambayo ni ya Mungu lakini yanaonekana kama mambo ya kitoto kwenye macho ya wanadamu, jambo lingine mtu anaweza kuchelewa ni kujifanya anajua kila kitu. Mambo ya Mungu ni kama mambo ya kitoto na ukijfanya unayajua sana unaweza ukajikuta unaharibikiwa kabisa. Kwenye maisha ya kila siku Mungu hujidhihirisha kwenye mambo madogo na manyonge ambayo kibinadamu yanadharaulika.
Wana wa Israeli walichelewa kufika kwenye nchi ya ahadi sababu walijifanya wanamjua sana na Mungu ndipo akaamua kuwachelewesha kwa miaka 40 mpaka ule ujuaji wao uishe. Mungu alitaka Misri iwatoke ndani yao kwamaana kama walikuwa wakifanya hivi na hivi waache wafanye hivi. Sababu nyingine Mungu alitaka kuwafundisha vita ndiomaana aliwachelewesha kufika kwenye nchi ya ahadi.

Aina za wokovu

Kuna aina ya wokovu ambao mtu anajisimamia mwenyewe mpaka anasimama imara. Wokovu mwingine ni ule mtu anafuatiliwa mpaka anasimama na kujisimamia mwenyewe, wokovu mwingine ni ule ambao mtu anafuatilia mambo fulani fulani ili ayapate na akishayapata anaondoka na kuendelea na mambo yake. Kuna baadhi ya watu wanawafuatilia watu wa kuwaoa/olewa nao sababu wanajua wakitaka kupata watu wazuri wa kuoana nao wanapatikana kanisani hivyo wanajifanya nao wameokoka wako ndani ya wokovu ili wapate mambo yanayofanana na hayo. Kuna ule wokovu wa asili ambao Mungu anakupa na anakupa ili kukutengeneza uwe mtu wa vita na anakuwa anakucheleweshea baadhi ya vitu usivipate ili akufundishe uwe mtu wa vita na ukija kuvipata unakuwa una uwezo wa kuviongoza na kuvimiliki.
Mungu ni Mungu wa vita sisi pia tunatakiwa tuwe watu wa vita

Waefeso 6: 12

“Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho.”

Maana yake tunapopita kuna viumbe wa giza kwenye ulimwengu wa rohoni kwa maana mashetani na mapepo ambayo yanatuzuia tusiende kule tunapotaka kwenda hivyo hiyo ndiyo vita yetu tuliyo nayo. Ule uwezo wako wa kuwaendea na kuwapiga kwenye ulimwengu wa rohoni ndivyo uwezekano wako wa kumili vilevile kama ulivyo shinda baadaye.
Sisi ni vinywa vya Bwana na mabalozi wa Mungu hapa duniani.

Ukiri

“Katika jina la Yesu laana ya wachawi inayotokea kwenye madhabahu haitanipata mimi kwa jina la yesu.”

Kuna baadhi ya koo zimejengewa madhabahu za kumilikiwa ambapo familia zinakuwa zinamilikiwa na balaa, ajali, magonjwa, zingine zinakuwa za kuzuia mafanikio na vitu mbalimbali na unapofanikiwa kuzibomoa madhabahu hizo ndipo unapenya kwenye maisha yako. Kuna madhabahu ambazo zimeshikilia roho za watu ambapo unaweza kumwona mtu mjanja kweli lakini ukimwangalia kwenye mambo ya kufanikiwa hana kitu. Kuna baadhi ya mambo huwezi kuyachangamkia sababu umelazwa kwenye madhabahu.

Matendo 17:23
“Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, KWA MUNGU ASIYEJULIKANA. Basi mimi nawahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua.”
Kwenye madhabahu hii inategemea kuhani anasema nini sababu Mungu wake hajulikani.

Maombi
“Katika jina la Yesu ninaamuru kila madhabahu iliyonilaza na aliyenilaza ninaivunja kwa jina la Yesu, ninawaponda na kuwaangamiza makuhani wa madhabahu kwa jina la Yesu, ninazinyamazisha kafara za madhabahu kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu. Amen”

Mwanzo 33:20
“Akajenga huko madhabahu, akaiita, El-elohe-Israeli (El-elohe-Israeli maana yake ni Mungu, Mungu wa Israeli).”
Neno Israeli maana yake ni “aliyeshindana akashinda”, Unaweza kuona shetani alipotaka kuiteka nchi alibomoa madhabahu kwanza. Duniani wachawi wanajua kuna watu ukiwasonga’songa uhusihano wa watu wengi na Mungu utaharibika
Warumi11:3 “Bwana, wamewaua manabii wako, wamezibomoa madhabahu zako, nami nimesalia peke yangu, nao wananitafuta roho yangu. Lakini ile jawabu ya Mungu yamwambiaje? Nimejisazia watu elfu saba wasiopiga goti mbele ya Baali. Basi ni vivi hivi wakati huu wa sasa, yako mabaki waliochaguliwa kwa neema.”

Kuna madhabahu ya usalama ambayo mtu anaitengeneza ili awe salama, biashara yake iwe salama, familia yake iwe salama na unaweza kuona kuna baadhi ya familia ambazo watu wanaishi ndani yake na wamejiwekea ulinzi kutoka kwenye madhabahu hizi ili kujilinda. Ufalme wa shetani unafanya kazi na baadaye unakuumbua, shetani haukuachi hivihivi unakuwa unatoa kafara kwenye madhabahu hizo mpaka unaishiwa unafariki wewe mwenyewe.

Kutoka 17:15 “Musa akajenga madhabahu, akaiita jina lake Yehova-nisi (Yehova-nisi maana yake ni Bwana ni bendera yangu); akasema, Bwana ameapa; Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi.”
Amaleki ni kabila ambalo kipindi wana wa Israeli wakiongozwa na Musa walipita kwenye nchi yao ambapo wana wa Israeli waliwaomba wapiti kwa Amani bila kushika chochote chao wala maji yao wala udongo wao ni kupita tu lakini amaleki walikataa na kujaribu kuwazuia wasipite na ikumbukw Bwana aliwalaani amaleki kizazi hadi kizazi na leo hii Mungu anafanya vita na amaleki wa Tanzania anayewatesa watu na ndoa zao, anayewatesa watu na ajira zao, anayewatesa watu na uchumi wao, Mungu ameapa kufanya nao vita na wameshapigwa kwa jina la Yesu. Musa alipeleka barua ya kuwaomba kupita katika njia kuu kwenda kwenye nchi ya ahadi hivyo watulie bila kuogopa jinsi walivyokuwa wanaonekana lakini walipokataa Mungu aliwatia wana waIsraeli nguvu wakawashinda amaleki na kusonga mbele kwenye nchi ya ahadi.

“Biblia imetufundisha mambo matatu la kwanza tunatakiwa tutambue yale tunayotakiwa kuyafanya “iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu”, “hamkosi kuzitambua hila zake adui”, pili Biblia imetufundisha kutoka kwa wenzetu ambao walifanya makosa walipokuwa ndani ya wokovu ili kupitia yale makosa yao sisi tujifunze na Tatu Biblia imetufundisha yale ambayo hayakutimia kwa mikono ya akina Petro, Yohana na manabii wengine sisi tuyatende kama Askari wa Mbinguni, Mabalozi wa mbinguni hapa duniani”
SOMO: ADUI NDIYE KAKUPANDISHA MLIMANI, LAKINI UTASHUKA KWA USHINDI
King Sam.

Shalom Wana wa Mungu aliye hai;

JE unajuwa Adui ndiye amesababisha wewe kuupanda huo Mlima unaopanda Leo katika maisha yako hiyo shida uliyonayo ni Mlima huo ugonjwa ni Mlima huo umasikini ni Mlima hata kwenye ndoa kwenye biashara au kazi Kama kuna mapito una pitia juwa in Mlima lakini Leo Mungu anataka ujuwe utashinda katika jina la Yesu
Haijalishi ni Mlima gani una panda utashinda katika jina la Yesu


Samueli 2 Samuel 15:30
Daudi akapanda akishika njia ya kuupandia mlima wa Mizeituni, akilia alipokuwa akipanda; naye alikuwa amejifunika kichwa chake, akaenda hana viatu; na watu wote waliokuwa pamoja naye wakajifunika vichwa vyao, kila mmoja wao, wakapanda juu, wakilia walipopanda.
31 Mtu mmoja akamwambia Daudi ya kwamba, Ahithofeli yu katika hao waliopatana na Absalomu; Daudi akasema, Ee BWANA, nakusihi, uligeuze shauri la Ahithofeli liwe ubatili.

Umekuwa unalia huku ukiupanda huo Mlima wengine in marafiki zenu wamesababisha uupapande huo Mlima lakini Yule Adui ambaye amefikiri kuwa wewe kuupanda huo Mlima ndiyo umeshindwa yeye ndiye atakayeshindwa kwa jina la Yesu,kuupanda kwako Mlima siyo kunamaanisha umeshindwa hapana kuna ushindi mbele yako katika jina la Yesu,japo kunawatu wana kuzomea wanakutukana kutokana na hali unayopitia ngoja nikuambie Leo hao hao wanaokuzomea ndiyo watakuja kunyenyekea mbele zako katika jina la Yesu,

Mlima Wowote katika maisha yako ni jaribu lakini katika Hilo jaribu kuna ushindi katika jina la Yesu wewe simama kwa Mungu maana ndiko kunaushindi katika jina la Yesu,
Mathayo Matthew 4:8
Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu, na fahari yake,

Juu ya huo Mlima kunaushindi kwa sababu Mungu amekuchagua amekupaka mafuta yake matakatifu usiogope anasema
Isaya Isaiah 43:5 Usiogope; maana mimi ni pamoja nawe; nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi;
6 nitaiambia kaskazi, Toa; nayo kusi, Usizuie; waleteni wana wangu kutoka mbali, na binti zangu kutoka miisho ya dunia.
7 Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, niliyemwumba kwa ajili ya utukufu wangu; mimi nimemwumba, naam, mimi nimemfanya

Utakapo shuka kwenye Mlima utashanga kila kitu kufunguka kwa sababu una ushindi vile ambavyo hauna no kwa sababu unapanda Mlima iwe Nina kazi Biashara Ndoa au elimu au watoto muda tu utakaposhuka Mlima utashangaa jinsi una fanikiwa katika Jina la Yesu
Mathayo Matthew 8:1
Naye aliposhuka mlimani, makutano mengi walimfuata.

Yesu amekuchagua wewe kwa sababu ya hiyo Biashara au Ndoa au huduma au kazi au kutuza hiyo familia usiogope wanaokucheka usiogope rafiki kuwa Adui utashinda katika jina la Yesu.
KWA TAARIFA YAKO TAMTHILIA YA EMPIRE ILIVYOANZA KUWACHEFUA WAKRISTO MAREKANI
Haya msomaji wetu wa Gospel Kitaa karibu katika kipengele chetu maalumu ''KWA TAARIFA YAKO'' ambacho kinakujia kila siku za alhamisi ndani ya GK kikiwa na lengo la kukupatia habari ambayo iliwahi kutukia lakini yawezekana huijui pia yawezekana ilitukia ukawa unaijua lakini GK ikawa imesahau mahali au kuna sehemu haina usahihi utapata fursa ya kusahihisha kwa kuweka comment yako chini kabisa kwenye habari husika. Karibu

Lucious na familia yake ambayo ndiyo kinara cha tamthilia ya Empire©cinemablend
KWA TAARIFA YAKO leo hii ni kuwataarifu watazamaji wa moja ya tamthilia maarufu ya nchini Marekani inayoendelea kujizoelea umaarufu duniani iitwayo 'Empire' ambayo imeigizwa na nyota wa kuigiza wenye asili ya kiafrika. Kuhusu tamthilia hii ambayo imeanza kuonyeshwa msimu wa pili ama season 2 huku wiki hii ikiwa ni sehemu ya tatu, inadaiwa imejizoelea mamilioni ya watazamaji nchini Marekani inakoonyeshwa hususani waumini wa dini ya Kikristo.

KWA TAARIFA YAKO pamoja na kwamba tamthilia hii kujizoelea mashabiki wengi wakiwemo wa makanisani lakini tayari waandaaji wamejikuta matatizoni kiasi cha kudaiwa baadhi ya watazamaji kuanza kupungua baada ya kutajwa kwa jina la mwimbaji mkongwe wa injili duniani mchungaji Donnie McClurkin kwenye moja ya uigizaji ndani ya tamthilia hiyo kwamba nguli huyo atakuwa mmoja wa waimbaji watakaohudhuria kwenye tamasha la utolewaji tuzo za chama cha kutetea haki za wapenzi wa jinsia moja kiitwacho LGBTQ kitendo ambacho kiliibua mjadala kwa waumini wengi kwa kutopendezwa na uamuzi wa waigizaji pamoja na watengenezaji kumtaja mwimbaji huyo kwenye jambo ambalo anapingana nalo.

Mchungaji Donnie McClurkin©CP
KWA TAARIFA YAKO jambo lingine ambalo linadaiwa limeanza kupunguza watazamaji hususani wa makanisani ni kitendo cha kuanza kujiita Mungu kwa mmoja wa waigizaji nyota wa tamthilia hiyo Terrence Howard ama Lucious jina la uigizaji ndani ya Empire kimewahudhi wengi kwakuwa hakileti picha nzuri licha ya kwamba ni uigizaji tu. KWA TAARIFA YAKO mchungaji McClurkin alitajwa na mwigizaji miss Lawrence ama anajulikana kwa jina la malkia wa mitindo ambapo alionekana amelala juu ya piano na kutaja jina la mwimbaji huyo kuhudhuria tuzo hizo jambo ambalo limemfanya mchungaji McClurkin kutoa ujumbe ambao ulipongezwa na wengi kwakuwa licha ya kutajwa jina lake kwenye jambo baya lakini ameamua kuwasamehe watengenezaji wa tamthilia hiyo tofauti na waimbaji wengine ambao tayari wameshafanya mipango ya kuwashitaki waandaaji wa tamthilia hiyo.

KWA TAARIFA YAKO mchungaji McClurkin katika kuweka mambo sawa moja ya maneno yake amesema alijua kutajwa kwake katika tamthilia hiyo baada ya kusoma jumbe kwenye mitandao yake ya kijamii kuhusiana na tamthilia hiyo inayoosheshwa na kituo maarufu cha FOX, amesema kitendo ambacho huenda kilipangwa kwa ubaya Mungu amebadili kwa wema, licha ya muongozo uliotumika na Lee Daniel mmoja wa watengenezaji wa tamthilia hiyo ambayo ni mwanaume anayejihusisha na mapenzi ya jinsia moja, imesaidia kuzua tahadhari kwenye injili ya Kristo Yesu ambayo ndiyo aimbayo, kuhubiri na kuwezesha, kisha nguli huyo aliwashukuru mashabiki wote wa injili ambao amewaita madada na kaka zake kwa ushirikiano wao, kumtia moyo na upendo walioonyesha kwake na kuwataka kutoonyesha ubaya kwa Lee Daniel zaidi ya kumuonyesha Upendo wa Kristo alisema mchungaji huyo.

Waigizaji nyota wa Empire Terrence na Taraji katika pozi©billiboard
KWA TAARIFA YAKO inadaiwa kitendo cha waandaaji hao kutaja jina la mchungaji huyo katika eneo ambalo lina utata ni kwasababu ya mchungaji Donnie McClurkin kupitia maisha hayo enzi za utoto wake pale alipobakwa na mjomba wake akiwa na miaka 8 kisha kutendwa jambo hilo tena na mtoto wa mjomba wake wakati akiwa na miaka 13. Mchungaji huyo aliweza kumjua Mungu lakini amesema badala ya watu wa kanisani kumsaidia kukaa karibu na Mungu na kuachana na tabia hiyo badala yake walimchukua na kumuunganisha na watu wanaojihusisha na vitendo hivyo na kujikuta huko lakini Mungu aliweza kumtoa katika tabia hiyo miaka michache baadae na hajarudia mambo hayo tena na huwa na kawaida ya kupinga mapenzi ya jinsia moja na kwamba watu wanaweza kubadilika na kuachana na tabia hizo wakimaanisha. Historia yake ya nyuma na tabia ya kukemea vitendo vichafu yawezekana ndio maana inadaiwa jina lake kutajwa kwenye sehemu hiyo.

Lee Daniels mtengenezaji wa Empire ©thesourceHiyo ni KWA TAARIFA YAKO hii leo kama ulikuwa hujui, vinginevyo tukutane wiki ijayo...

 SOMO: SABABU CHACHE ZINAZOTUFANYA TUHESHIMU WALIOTUTANGULIA


Na Faraja Naftal Mndeme,
GK Contributor

SABABU CHACHE ZINAZOTUFANYA TUHESHIMU WALIOTUTANGULIA

I. USHAURI WAO NI BORA.

“Wahenga walisema ukimwona Nyani Mzee Ujue Amekwepa Mishale Mingi” . Maisha tulio nayo ni mapambano ya kila siku yasiyo na mwisho ambayo yana matokeo mbali mbali. Wazee waliotutangulia ni watu muhimu sana wa kuwasikiliza maana wao wana ujuzi mkubwa katika hii dunia kwa sababu mbali mbali . Mara nyingi vijna wengi wanaokuwa wanakuwa na maisha ya nadhari vichwani mwao lakini wazee mara nyingi huwa wanajua hali halisi ya maisha ya kila siku yalivyo na kwamba ukifanya aina fulani ya jambo unaweza kupata aina fulani nay a matokeo na pia unaweza kufanikiwa au hapana.
Unapomwona mtu mzima aliyekutangulia kwenye hii dunia ni muhimu kumsikiliza maana unaweza kujifunza yaliyo mengi kupita yeye ambayo muda mwingine yanaweza yasiweko kwenye vitabu na unaweza usiwe umefundishwa darasani .Elimu ya Darasani na Kwenye Makaratasi ni tofauti sana na elimu halisi ya mitaani tunapoishi na changamoto tunazokutana nazo.Muhimu sana kujenga utaratibu na tabia ya kuwasikiliza waliokutangulia maana wanaweza kukusaidia kukuvusha eneo moja kwa haraka zaidi .

II. WATAKUOKOLEA MUDA WAKO BINAFSI

Muda ni moja ya rasilimali ambayo ikipotea hawezi kuirejesha na thamani yake ni kubwa zaidi. Hakuna mtu anaweza kujua thamani halisi ya muda mpaka muda utakapopea ndipo unaweza kugundua. Kitendo cha wewe kurudia rudia makosa waliyofanya waliokutangulia ni moja wapo ya namna ya kupoteza muda pasipokuwa na ulazima lakini unapokaa na watu ambao wamekutangulia na ambao wana uwezo mkubwa wa kupambanua mambo ni rahisi kukueleza na kukusaidi kutambua gharama za makosa ambayo waliyafanya na ambayo wewe haupaswi kuyarudia kuyafanya. Kuna namna mbili za kujifunza kutoka kwa wengine , kwanza tunajifunza kutokana na makosa waliyoyafanya wao na pia tunajifunza kutokana na mafanikio waliyoyafikia katika kipindi cha uhai wao. Ni muhimu sana kukaa chini na kuwasikiliza kwa kile ambacho wanakueleza. “Mtu asiyewasikiliza Walimtangulia,Kuna Wakati atalia na Asiwepo Mtu Wa Kumfariji”

III. HUFUNGUA MILANGO MIPYA YA NAFASI.

Kila mmoja wetu anahitaji nafasi mpya kwenye maisha yetu kuweza kufikia ndoto za maisha yake ya kila siku lakini namna tunavyoweza kufikia nafasi hizo ni kwa njia tofauti tofauti. Unapopata wasaa wa kuwasikiliza waliokutangulia unapata wasaa wa kutengeneza nafasi mpya kwenye maisha yako ambayo hapo mwanzo usingeliweza kuipata .Nafasi ya kuwasikiliza waliokutangulia inakupa uwanda mpana wa kuendelea kujifunza lakini pia kuweza kuongeza ujuzi wa ziada ambao kwa hali ya kawaida ungeweza kutumia gharama kubwa y a kuweza kuupata.
Kusikiliza ni Moja ya Taalamu ngumu ambayo watu wengi hatunayo lakini kwa kuwasikiliza waliokutangulia kunaweza kukusaidia kuongeza ujuzi na uwezo wa taaluma yako ya kusikiliza ambayo pia itakuongezea nafasi ya ziada ya kupata nafasi nyingine bora zaidi za kuweza kujifunza na kuongeza ujuzi wa ziada.

IV. PICHA HALISI YA TABIA YAKO.

Moja ya Picha halisi ya tabia ya mtu ni namna anavyowaheshimu watu waliomtangulia kwenye hii sayari .Unapomuona mtu anakosa adabu na heshima kwa watu waliomtangulia ni picha ya tabia yake ya ndani namna alivyo.Heshimu yako kwa watu waliokutangulia inasaidia wengine kujua taswira yako ya ndani ambayo kwa hali ya kawaida tusiipate. Tabia ya Mtu ya Heshima inakupa picha halisia ya maisha na jamii inayomzunguka kwa ujumla.Unaweza ukakosa nafasi muhimu kwenye maisha yako sababu tu ulikosa heshima sehemu fulani kwa mtu aliyekutangulia. Picha ya Heshima tunayoiona inatupa mwangaza namna ambavyo unaweza ukawaheshi wengine hata ambao uko nao katika hatua ya kawaida ya masiha yako ya kila siku hapa duniani. E-mail: naki1419@gmail.com 
+255788454585 
God Bless You All.