Latest Posts

SOMO: USIMNENE MABAYA MKUU WA WATU WAKO -MCHUNGAJI MADUMLA


Bwana Yesu asifiwe…

” Mkuu wa watu wako” ni kiongozi wa mamlaka fulani haswa mamlaka ya kiserikali mwenye kutawala kwa mujibu wa sheria za nchi husika. Mtu wa namna hii hujulikana kuwa ni mkuu wa watu,au kwa lugha ya kiofisini anaweza kuitwa mkubwa wa kazi-Yeye husimamia shughuli zote za eneo lake na huongoza kundi la watu.

Kiongozi wa namna hii,anaweza akawa ameokoka au la! hajaokoka.Kazi yake kubwa ni kuongoza watu sawa sawa na mamlaka aliyopewa. Kila mmoja anapaswa kufuata sheria za nchi zinazoongozwa na mkuu huyo akiwa ameokoka au hata kama hajaokoka,kwa sababu mamlaka yoyote imewekwa na Mungu;

” Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu; kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu; na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. “Warumi 13:1

Haupaswi kumnenea mabaya kiongozi wako eti kwa sababu amekuudhi au amekwenda kinyume nawe katika yale unayoyataka yafanyike,au kwa sababu hajaokoka kama wewe ulivyookoka. Ninaposema ” Kumnenea mabaya ” nina maana ya kumtukana,kumkashifu kwa lugha mbaya za matusi n.k

Wapo watu wenye kunena mabaya kwa wakuu wao,kana kwamba wao wanaweza kuongoza. Leo neno la Mungu linatuonya,kuzuia vinywa vyetu visinena mabaya kwa viongozi wetu,bali vinywa vyetu vinene yaliyomema yenye kujenga nchi au mahali husika,hata kama mkuu amekosea katika utendaji wake wa kazi bali tumia muda huo kumlekebisha kwa maombi,na kinywa kinene juu ya matengenezo.

Tumuangalie Paulo mtume alipokamatwa na kuonewa na mkuu wa watu wake,jinsi ilivyokuwa. Tunasoma;

” Ndipo Paulo akamwambia, Mungu atakupiga wewe, ukuta uliopakwa chokaa. Wewe umeketi kunihukumu sawasawa na sheria, nawe unaamuru nipigwe kinyume cha sheria?

Wale waliosimama karibu wakasema, Je! Unamtukana Kuhani Mkuu wa Mungu? Paulo akasema, Sikujua, ndugu zangu, ya kuwa yeye ni Kuhani Mkuu; maana imeandikwa, Usimnenee mabaya mkuu wa watu wako.” Matendo23:3-5

Paulo alijaribu kumnenea vibaya kuhuni mkuu kwa maana hakujua kwamba mtu huyo ni kuhani yaani ni mkuu wa watu,mwenye mamlaka. Ndio maana aliweza kujirudi haraka na kusema ” sikujua ndugu zangu ya kuwa yeye ni kuhani mkuu…” kwa lugha nyepesi ni kwamba Paulo hakupaswa kutamka mabaya juu ya mkuu wa watu.

Ikiwa Paulo mtumishi wa Bwana hakupaswa kutamka neno baya kwa kuhani mkuu,basi hata sisi hatupaswi kutamka mabaya kwa wakuu wetu,na makuhani wetu mahali tunapoabudu. Kumbuka ya kwamba mkuu wa watu,huwekwa na Mungu hata kama baadaye atageuka na kuwa dikteta,mkuu wa namna hii ( dikteta ),BWANA atashughulika naye.

Mtu yeyote asiyetii mamlaka za serikali mtu huyo hufanya dhambi. Tena hajakamilika katika imani yake hata kama ameokoka kama tulivyo leo.

Jiulize ni mara ngapi umemnenea mabaya mkuu wa watu wako mahali ulipo na ukadhani ya kwamba upo sahihi? Au ni mara ngapi ulinena mabaya kwa kuhani wako mahali unapoabudu kisha ukaona ni sawa ? Tena ukadhani kuwa si dhambi,au ukaona ni dhambi ndogo ndogo tu?

Bali mimi ninakuambia leo,kwamba ikiwa ulifanya hivyo basi ujue ulifanya dhambi na ukumbuke kwamba hakuna dhambi ndogo wala dhambi kubwa,dhambi zote ziko sawa-lakini dawa ya dhambi ni kuitubia kwa kumaanisha kuiacha,tubia uovu huo wa kuwanenea vibaya watu waliowekwa na Mungu katika nafasi mbali mbali.

Leo,watu wanajikwaa sana katika vinywa vyao kwa kuwasema vibaya watumishi wa Mungu ( makuhani ) wakidhani wapo sawa. Utakuta waamini tena watenda kazi kutwa ni kumsema vibaya kuhani wao. Ni dhambi ukifanya hivyo.

Ikumbukwe kwamba;hutakiwi kunyanyua kinywa chako na kumnenea mabaya mtu aweye yote. Zipo njia nyingi za kuwalekebisha wakuu wenye makosa wawapo madarakani lakini sio kwa kuwanenea mabaya.

Sasa ikiwa unahukumiwa ndani yako katika dhambi ya namna hii pale ulipochukua muda wako na kumnenea vibaya mkuu wa watu,iwe ni kuhani wako mahali pale unapoabudu,au iwe ni kiongozi wowote wa serikali. Basi muda huu ni muda mzuri wa kukisogelea kiti cha rehema ili utubie dhambi hiyo. Ninaomba tusaidiane wote mimi na wewe katika maombi hayo kwa kunipigia sasa kwa namba yangu ya simu hii 0655111149.

Mchungaji Gasper Madumla.

S.L.P 55051 Dar,Tanzania.

Beroya bible fellowship church.(Kimara,Dar-TZ )

UBARIKIWE.
SOMO: FIMBO NI INJILI YA MTOTO

Kwa wakati wa sasa adhabu ya viboko imekuwa gumzo kubwa sana na zimeanzishwa mamlaka kubwa sana zinazohusiana na haki ya watoto na katika mamlaka hizo za kimataifa zimekuwa na kampeni ihusianayo na kuzuia adhabu ya viboko kwa watoto kwa madai ya kuwa ni unyanyasaji kwa mtoto. 

Kuna haki za watoto kutoka umoja wa mataifa na katika haki hizo usisitiza kuwa adhabu ya viboko siyo sahihi kwa mtoto ila suala hili bado linamkanganyiko mkubwa sana na mvutano mkubwa kwa kuwa zipo jamii na dini mbali mbali zinazo amini kuwa viboko ni njia ya kumtengeneza mtoto katika maadili yaliyo mema.

Licha ya hii sheria ya umoja wa mataifa bado kuna mvutano mkubwa sana kati ya wazazi wao wenyewe kwa kuwa wapo wanaoamini kuwa kumchapa mtoto anapokosea ni sawa na kumnyanyasa, na wengine uamini kuwa ni njia njema ya kumfanya mtoto kukua katika malezi safi.
Katika sura ya kwanza tulitazama kwa kina ni nafasi gani wanayo wazazi katika familia, na katika kuzitazama nafasi hizo tukaona ni vyema sana kuangalia nafasi ya Mungu na nafasi ya wazazi na kugundua kuwa wazazi wanapaswa sana kuiga nafasi ya Mungu vile afanyavyo kama kiongozi, rafiki, na mkufunzi asemaye, “Mimi ni BWANA, Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata.” Na kama mzazi ufuata nafasi ya Mungu kwa kujifunza kutoka kwa Mungu ni vyema kuona ni kwa namna gani Mungu anafanya pale watoto wake tunapokosea, kwa kuwa husema, “Wote niwapendao mimi nawakemea, na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu (Yohana 3:19).” Kumbe Mungu mwenyewe hupenda kutoa adhabu kwa watoto wakoseao kwa sababu ya upendo alio nao, basi ni jambo la busara zaidi kwa mzazi kutoa adhabu kwa mtoto wake anapokosea, Mithali 13:24 “Yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanae bali yeye ampendae humrudi mapema”

Fimbo kwa mtoto si mbaya na wala si kitu cha kubeza kwa wazazi kukitumia ila ni mbaya kama itatumika vibaya. Na ni njia kuu ambayo inatajwa kwenye biblia kama njia ya kumfanya mtoto akue katika njia ipasayo, maandiko yanasema, katika Mithali 23:13-14 “Usimnyime mtoto wako mapigo; Maana ukimpiga kwa fimbo hatakufa. 14 Utampiga kwa fimbo, Na kumuokoa nafsi yake na kuzimu.” 

Biblia inatoa tafsiri ya wazi ya neno ‘injili’ katika Warumi 1:16 kwa kusema, “ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye,” napenda kuifananisha fimbo na injili kwa kuwa ni kitu ambacho kimeandikwa kwenye Biblia na ni kitu ambacho kinapaswa kutendewa kazi. Kiboko kwa mtoto uleta wokovu wa nafsi yake kwa kila akipataye. 

Kumlea mtoto kama alelewavyo mtu mzima ni kosa kubwa sana na si kwamba unampenda bali unamsababishia maangamizo makubwa sana katika maisha yake ya baadae. Waebrania 12:7-10 “Ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili; Mungu awatendea kama wana; maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? 8 Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana wa halali. 9 Na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi, nasi tukawastahi; Basi ni afadhali sana kujitia chini ya Baba wa roho zetu na kuishi? 10 Maana ni hakika, hao kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vyema wao wenyewe; bali kwa faida yetu, ili tuushiriki utakatifu wake. 11 Kila adhabu wakati wake haionekani kitu cha furaha, bali cha huzuni; lakini baadaye uwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani.”

Yapo mambo ya msingi sana ambayo Mtume Paulo anayazungumzia mambo hayo uonyesha juu ya umuhimu wa adhabu kwake akoseaye, na anamfananisha mwana asiyerudiwa au kupewa adhabu na Baba yake ni sawa na yeye asiyependwa, kwa tafsiri hii ni kusema kuwa kama haukumrudi/kumuadhibu mwanao akoseapo ni sawa na kutompenda na kumtakia maisha mabaya katika kukua kwake; maana Paulo anamfananisha yeye asiyeonywa ni kama mwana haramu/asiye na thamani/ asiye na haki sawa na watoto wengine. Mstari wa tisa (9) Paulo anaonyesha ni kwa namna gani alikuwa akikuzwa kwa kusema kuwa naye alikuwa akirudiwa lakini katika kurudiwa kwake alikuwa akiwastahi wazazi wake, ni sawa na anasema kuwa, ‘nilikuwa nakubaliana na kukupokea kule kurudiwa’. Ila jambo pia la msingi anasisitiza Paulo ni kusema kuwa kule kuadhibiwa kulikuwa ni kwa faida yake yeye mwenyewe, japo mtoa adhabu alipata faida ya kule kubadilika na kufanya vizuri kwa mtoto ila zaidi ilikuwa ina faida kubwa kwa mtoto. Kila adhabu itolewapo uonekana ni kitu kibaya na kisicho furahisha na uleta huzuni pia kwake yeye aipataye adhabu hiyo ila ni kitu chenye maana kubwa sana kwake aliyezoezwa kupata.

Wiki ijayo tuatazama kwa nini adhabu ya viboko ni muhimu kwa mtoto. _____
Mwalimu Kelvin Kitaso anapatikana kupitia 0767190019 / 0713804078 na pia kupitia barua pepe; kitasokelvin@gmail.com
HOJA: JE MUNGU NDIYE MTEUZI WA VIONGOZI WA KISIASA? (Sehemu ya mwisho)
Askofu Sylvester Gamanywa,
Mwangalizi Mkuu, WAPO Mission International.
©Moore Head Foundation
Jumatatu iliyopita tulifanya uchambuzi kuhusu uhuru wa kujichagulia viongozi (soma hapa) ambao ulitolewa na Mungu katika maandiko. Tukajifunza kwamba, Mungu alitoa mwongozo tu wa vigezo vya kuwapata viongozi wanaofaa, lakini wenye kupendekeza ni watu wenyewe. Kisha tuligusia habari za mfumo wa uongozi wa makundi ambao unalenga uwakilishi katika usimamizi wa mambo ya wengine. Leo napenda kuja kwenye msingi wa swali la mada ambalo linataka kujua kama Je! Mungu ndiye mteuzi wa viongozi wa kisiasa? Tuendelee…

Biblia isemavyo kuhusu kupiga kura

Kura kwa tafsiri ya kawaida ni uchaguzi unaofanywa kwa kusudi la kumpata kiongozi atakayeshika wadhifa fulani na lazima tendo hilo hufanyika kwa siri. Hata hivyo, mtindo wa kupiga kura ni utamaduni wa kale na ulitumika hata kwenye utawala wa Israeli katika kufanya maamuzi. Lakini hata Biblia imeandika mifano mingi kuhusu matumizi ya kura katika mambo mengi lakini kwa hapa nitawasilisha mifano michache tu ili kuweka mkazo katika mada.

Jambo la kwanza Biblia inatoa sababu ni kwanini kura hutumika kwenye maamuzi yanayotaka uchaguzi. Mtunga mithali anasema kwamba: “Kura hukomesha mashindano; hukata maneno ya wakuu.” (Mith.18:18) Hapa tunashuhudia kwamba kazi kubwa ya kura ni “kukomesha masindano”!!!! Ni “Kukata maneno ya wakuu.”!! Kwa maelezo mengi kazi ya kura ni “kuondoa ubishi wa nani anastahili zaidi au anahitajika zaidi au afaa zaidi nk.

Mfano wa kwanza wa kura tunakuta kwenye kitabu cha Hesabu pale ilipofikia wana wa Israeli wameingia katika nchi ya Kanaani waliyoahidiwa miaka mingi, na iliyoeagharibu zaidi ya miaka 40 jangwani na kizazi cha kwanza kulichotoka Misri kikaishia jangwani.

Happa tunakuta mwongozo kuhusu mgao wa ardhi hiyo kulingana na idadi ya makabila 12 ya wana wa Israeli. Inaonekana kwamba ungekuwepo ubishi wa kila kabila kutaka kuchua ardhi ya upande fulani kwa sababu ya uzuri wake kuliko maeneo mengine.

Hapa kumaliza ubishi huu, mwongozo ni kupiga kura ili kuona kila kabila linashinda kupewa eneo gani: “Lakini nchi itagawanywa kwa kura; kwa majina ya kabila za baba zao, ndivyo watakavyopata urithi. Kama kura itakavyokuwa, ndivyo urithi wao utakavyogawanywa kati yao, hao wengi na hao wachache.” (Hes.26:55-56)

Mfano wa pili ambao ningependa kuuzumgumuzia ni mtindo uliotumika kumpata kuhani Mkuu wa kufukiza uvumba mahali pa Patakatifu pa Patakatifu. Utaratibu wa kila mwaka ulikuwa ni kuchagulia kuhani mmoja atakayeingia huko kwa mujibu wa taratibu za kutoa dhabihu hekaluni. Tunasoma kwamba wakati ule ulipokaribia ujio wa Yesu Kristo duniani, mtu mmoja kuhani jina lake Zakaria alipata kura nyingi na kuchaguliwa kuingia Patakatifu pa Pataakatifu:

“Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu,, kama ilivyo desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba.” (Luk.1:8-9)

Mfano wa tatu na wa mwisho ninaopenda kuutoa ni ule ambao mitume wa Kristo, kabla ya kujazwa Roho Mtakatifu walifanya uchaguzi wa kuziba nafasi ya Yuda Iskkariote aliyemsaliti Yesu na kasha akaishia kujinyonga. Tunasoma kwamba: “Wakawapigia kura; kura ikamwangukia Mathiya; naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume kumi na mmoja.” (Mdo.1:26)

Kwa ushahidi wa maandiko tuliyopitia tunajua kwamba, utaratibu wa kupiga kura unatambuliwa na Mungu na hivyo ni mapenzi yake kuwachagua viongozi wa kijamii kwa uchaguzi.Chaguo la Mungu hujulikana vipi
wakati ni watu wanajichagulia wenyewe?

Kujibu swali hili ni kitendawili kigumu sana. Hakuna mwenye majibu yaliyo kamili. Lakini sio kwamba majibu sahihi hayapo. Yapo. Ugumu upo kwenye kuyatambua na kuyakubali. Mimi pia napenda kutoa mchago wangu katika kujibu swali gumu. Lakini nataka kuanza kwa kuchambua dhana ambazo zinatumika na wengine kujibu swali hili. Mwisho nitajibu nionavyo mwenyewe. Hebu tuanze na “Dhana zilizopo katika jamii ya waamini dini”:

1.   Mungu hutumia ushawishi wake kupitia akili za wapiga kura

Hii ni dhana maarufu hasa katika jamii ya waamini wa dini ya Kikristo ambao huamini kwamba, “Mungu hutumia ushawishi wake kwa kuwaingizia akilini wapiga kura kwamba ni nani anayewafaa kuwa kiongozi wao. Dhana hii inatokana na itikadi kwamba, wacha Mungu wakimwomba Mungu ili awasaidie wapiga kura kumchagua kiongozi ambaye ni chaguo lake, basi Mungu hujibu sala zao kwa njia hii ya ushawishi maalum unaoingia katika akili za wapiga kura ili wapate kumchagua anayestahili.

Hata hivyo, watu wasioamini katika mambo ya dini, wanaweza kupinga ukweli wa dhana hii kwa madaia kwamba, wagombea wa nafasi za uongozi ndio wenye kushawishi akili za wapiga kura kwa kutoa ahadi za mambo watakayowafanyia na kwamba hayo ndio ushawishi unaowaongoza wapiga kura kuwachagua au kutokuwachagua.

2.     Mungu hutoa mvuto maalum kwake amtakaye akubalike kwa wengi

Dhana hii nayo inabeba sehemu kubwa ya waamini katika jamii ya Kikristo kwa kuona mvuto anaokuwa nao mgombea kwa kupata washabiki wengi sana kwenye mikutano ya kampeni. Dhana hii inaamini kwamba, mtu anayekubali kwa Mungu lazima atakuwa kivuo kwa watu wengi ili wapate kumpigiia kura za ndiyo kwa kigezo hicho tu.

Kama ilivyo dhana ya kwanza ya ushawishi maalum, hali kadhalika na hii ya mvuto maalum kwa watu wengi. Wasioamini katika dhana hii wanapinga wakisema, wako wagombea ambao walikuwa na mvuto mkubwa lakini hawakuchaguliwa na wengi kama ilivyokuwa imetabiriwa. Na wako waliochaguliwa kwa sababu ya mvuto lakini baada ya kushika madaraka wakapoteza mvuto huo kwa jamii.

Hizi zote ni dhana. Zinaweza kuwa na ukweli kiasi fulani, lakini hakuna ushahidi wa kimaandiko wa kuthibitisha yasemwayo. Ni dhana. Kwa wengine wanaita ni imani tu.

Maoni yangu binafsi

Ninatambua na kukubali kwamba Mungu anautambua uchaguzi kama njia ya raia kuwapata viongozi wao. Na nina imani kwamba, Mungu anao uwezo wa kumwezesha yule ambaye ni chaguo lake, hata kwa mfumo wa kupiga kura kumfanya achaguliwe na watu wake mwenyewe.

Lakini pia natambua kwamba, Mungu hategemei kura za wengi ili mtu wake apite. Kura za wengi ni matokeo ya mapenzi ya Mungu kwa yule aliyemridhia kushika madaraka ya utawala. Pamoja na udhaifu wa binadamu katika harakati za kuchakachua utaratibu wa uchaguzi, bado yule ambaye ni chaguo la MUngu ndiye atakayepita na kushika madaraka.

Na kama Mungu hamtaki mtu hata kama anapendwa na wengi hatapita. Na yule aliyeteuliwa na Mungu hata kama wengi hawamtaki bado atapita. Yote hayo yanawezekana kwa Mungu. Ili mradi niweke angalizo hapa. HAKUNA AWEZAYE KUSHKA MADARAKA AMBAYE HANA RIDHAA YA MUNGU. HAKUNA.

MWISHO

HABARI PICHA: SUNDAY EXPLOSION KWA MARA YA KWANZA T.A.G THE GOD'S GLORY TEMPLE ARUSHA

Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kanisa la T.A.G The God's Glory Temple lililopo Mbauda JR Jijini Arusha wakitambulisha ibada ya kusifu na kuabudu ambayo imepewa jina la  Sunday Explosion, ikiongozwa na wenyeji God's Glory Worship Team (GGWT) kutoka katika kanisa hilo.
Tamasha hili lilikusanya waimbaji na wanakwaya mbalimbali kutoka katika Mji wa Arusha kwa lengo la kumfanyia Mungu ibada ya kusifu na kumwabudu.

Ni mara ya kwanza kanisa hili la T.A.G The God's Glory Temple kuandaa ibada ya kusifu na kuabudu,  ambapo muitikio wa watu ulikuwa ni mkubwa tofauti na ilivyotarajiwa.
GK nayo ilipata fursa ya kuungana na waabudu Jumapili ya kwanza ya mwezi Agosti. Ungana nasi kwa pamoja katika picha kwenye ibada hii ya kusifu na kuabudu.