Latest Posts

SOMO: SADAKA IGUSAYO MOYO WA MUNGU (2)
Na Kelvin Kitaso
GK Contributor.
"Utoaji ulio mwema ni mlago wa mafanikio na uponyaji wa kimwhili, kiuchumi, na kiroho"

Wiki iliyopita tulitazama sehemu ya kwanza ya namna ambavyo wengi wanapapasa tu, lakini wachache wanamgusa Mungu kwa utoaji wao. Unaeweza kuiona tofauti hiyo (bofya hapa kusoma) kwenye hilo toleo. Wiki hii tunaenedelea na namna ya kuugusa moyo wa Mungu.

Nakumbuka siku moja nikiwa nimesafiri kuelekea mahali pa faragha kwa ajili ya maombi binafsi, nikiwa huko nilipata mguso wa tofauti sana wa kutoa mavazi yote ya thamani niliyokuwa nayo nimpatie mtu wa Mungu ambaye nilimkuta katika eneo hilo, suala hili lilikuwa gumu sana, haswa ukizingatia nami sikuwa na mavazi mazuri na ya kupendeza zaidi ya yale, nilishindana na ile sauti ya kufanya jambo hili, ila mwisho nikaona ni vyema niitii ile sauti na kutoa, haikuchukua muda mrefu kuna mama mmoja alikuja nyumbani na kuleta nguo nyingi zaidi ya zile nilizotoa na kupata viatu vizuri, kwangu hii ni uaminifu wa Mungu asemaye, “Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa; kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa-sukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa kifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakacho pimiwa”

Dhabihu inayougusa moyo wa Mungu ni dhabihu inayouma katika moyo wa mwanadamu, yaani kutoa kitu ukipendacho na ukionacho kuwa bora kuliko vyote na wapenda kukitumia ila kwa ajili ya BWANA unaamua kutoa si jambo rahisi na kufanya hivyo ni ishara ya upendo sana kwa Mungu na huonyesha kuwa unamjua unayemtumikia. Yaani dhabihu ambayo yaweza kuugusa moyo wa Mungu hata wewe mwenyewe ukitoa unaona umetoa kitu mbele za BWANA na wakati mwingine hata nafsi yako yagoma kabisa kwa kuwa nafsi ina tabia ya kujipenda yenyewe.

Mwanzo 22:2 “Akasema, Umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakaokuambia.” Mungu anamtaka Ibrahimu atoe mtoto pekee aliye naye na ampendaye, si jambo rahisi kwa watu walio wengi kufanya hivi. Kwa mfano huu ni sawa na umehangaika kupanga miaka mingi sana halafu unapata tu nyumba yako mwenyewe ukasikia Mungu anakuambia nataka utoe hiyo nyumba uliyonayo umpatie mtu Fulani, au umetembea muda mrefu sana kwa miguu halafu umepata gari zuri la pekee na ulipendalo sana halafu ukasikia Mungu anakuambia toa hilo gari umpatie mtu fulani si jambo rahisi.

Kumtii Mungu ni jambo la msingi sana katika maisha yetu, akisema hata kama jambo ni gumu sana wewe tii tu kwa kuwa kamwe hafanyi jambo hili kumkomoa mwanadamu, ila yeye hufanya yote kwa utukufu wake na ili kumfanya mwanadamu afurahie wema wake. Kwa Ibrahimu ukiendelea kusoma utaona kuwa Mungu anamuambia kwa kuwa hakumzuilia mwanae pekee ni lazima ambariki.

Sauti ya Mungu wakati mwingine inakuja kinyume na wewe ulivyo na waweza jiuliza mbona mimi nina vichache sana kwa nini amechagua mimi nitoe na si wale wenye navyo, ila jawabu ni kuwa Mungu amekuheshimu na amechagua kukubariki ndiyo maana amekuchagua wewe kati ya wengi.

Kijana mmoja katika Mathayo 19:21-22 “Yesu akamwambia, Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, Nawe utakuwa na hazina mbinguni; kisha njoo unifuate. 22 Yule kijana aliposikia neno lile, akaenda zake kwa huzuni; kwa sababu alikuwa na mali nyingi.” Kutoa na kuacha unavyomiliki kwa ajili ya Mungu ni suala la kujikana, kwa yule kijana alipoambiwa atoe alivyonavyo awape maskini aliondoka kwa kuhuzunika na akaona kuwa Mungu hamtakii mema kwa kumuagiza kutoa vitu vyake, ila laiti angejua siri iliyomkuta Ibrahimu na mjane wa Sarepta basi angetoa naye kwa kuwa angepata maradufu ya vile alivyokuwa navyo.

Mfano mwingine ni kitabu cha 1 Wafalme 17:13-16 “Eliya akamwambia, Usiogope; enenda ukafanye kama ulivyosema; lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee; kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. 14 Kwa kuwa BWANA, Mungu wa Israeli, asema hivi, Lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile BWANA atakapoleta mvua juu ya nchi. 15 Basi akaenda, akafanya kama alivyosema Eliya; na yeye mwenyewe, na Eliya, na nyumba yake, wakala siku nyingi. 16 Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la BWANA alilonena kwa kinywa cha Eliya.”

Kutoa si kuwa navyo vitu vingi sana ila hata vile vidogo ulivyonavyo Mungu anataka umtumikie navyo, mjane wa Sarepta alidhani kuwa kutoa kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ni mpaka awe na vitu vingi sana ila sivyo Mungu anavyotaka kwa watu wake. Kutoa ni moyo na wala si wingi wa vitu ulivyo navyo.

Kutoa ni muhimu sana kwa kuwa ni kujiwekea hazina mbinguni ambapo nondo na kutu hawali, kama isemavyo katika Mathayo 6:19-21 “Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba; 20 bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi; 21 kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako.”

Kutoa mbele za Mungu unajiwekea hazina mbinguni mahali ambapo utakuwa ukiishi milele, mfano mmoja aliutoa Mzee Moses Kulola kwa kusema “unakuta mtu anajisifu kuwa ana milioni kumi (10) benki ana mali nyingi sana ila hana hazina yoyote mbinguni na ni bahiri katika kutoa, ukimuuliza mtu huyu anaenda mbinguni, akifika bila shaka hata mahali pake kama atapata bahati hiyo hakutakuwa na hazina halizojiwekea.” Ukifahamu kuwa wewe duniani unapita kuelekea mbinguni weka juhudi katika siri hii pia. Kutoa katika hali ya kawaida ni kama kupoteza ila ni njia ya kujazwa vingi zaidi, ndiyo maana biblia usema kuwa “amfadhiliye/amsaidiaye maskini amkopesha BWANA”  

Mungu anataka watu wake kujitoa kwa ajili ya kuifanya kazi ya injili na ana thamini sana wote wanaojitoa kwa ajili ya injili. Hagai 1, Na BWANA uumizwa sana na watu wanaothamini mambo ya nyumba zao na kusahau kazi ya nyumba ya BWANA.

Alisema nami mama yangu kuwa imenipasa kujisikia vibaya na kuona aibu sana pale napopendeza na kuonekana nipo vizuri sana huku wakitazama familia yangu na wazazi wangu hata kwa sehemu ndogo sana hatufananii, yaani nimewaacha mbali sana na hata aibu kutambulisha kuwa ni wazazi wangu. Lengo la nasaha hii kwangu ni kunihimiza kuwa nina wajibu wa kuwafanya wazazi wangu wang’ae na kupendeza hata watu wakitazama waone namna ninavyo jali.


Sehemu  tatu za sadaka igusayo moyo wa Mungu

       Kutoa miili yetu kama sadaka na dhabihu takatifu iliyo hai.
       Kutoa muda wako kama dhabihu takatifu iliyo hai ili ikamfanyie yeye manukato.
       Kutoa mali na fedha zako kwa ajili ya kumtumikia BWANA.

Katika maeneo yote haya Mungu alifanya ili mwanadamu afurahie uzuri na uaminifu wa Muumba wake, na anafurahi sana kuona mwanadamu anashiriki pamoja naye na kumshirikisha katika kila jambo ampalo.

Itaendelea wiki ijayo...

Mwalimu Kelvin Kitaso anapatikana kupitia 0767190019 / 0713804078 na pia kupitia barua pepe; kitasokelvin@gmail.com

SOMO: MAMBO MAWILI MATATU YA KUFANYA ILI KUVUKA NYAKATI NGUMU


MAMBO MAWILI MATATU YA KUFANYA ILI KUVUKA NYAKATI NGUMU;

1. Iongeleshe hiyo hali/ jambo/ jaribu/ tatizo/ changamoto/ uhitaji.
"Usikae kimya tu. Kile usichokisemesha hakitabadilika kuwa vile unataka kiwe"
*Daudi alimsemesha Goliati (1Samweli 17:44-45).
*Yesu aliusemesha mtini ukanyauka (Marko 11:14-20).
*Yesu aliisemesha homa iliyokuwa inamtesa mama mkwe wa Petro (Luka 4:38).
*Yesu aliisemesha maiti iliyokuwa kaburini siku nne (Yohana 11:40-44).
*Yesu alisema tunaweza kuiambia milima ing'oke na ikatii (Marko 11:24).
*Ni muhimu ujue kuwa ULIMI NI MOTO na wewe mwenye nao ndiye unaamua unateketeza kipi, unasafisha kipi kwa moto ulionao kwenye ulimi (Yakobo 3:6a).

2. Izungumzishe nafsi yako na moyo wako.
-Wewe ni roho una nafsi na unakaa katika mwili. Kama usipopata "sapoti" ya nafsi yako kwenye hali yoyote unayopitia, na ukaacha nafsi yako iwaze na kufikiri na kutafakari kila wazo na fikira inayokuja ndani yako, hakika utapoteza vita.
Watu waliofanikiwa ni wale wanaoweza kuzitawala na kuzitiisha nafsi zao.
Kwanini kutiisha na kutawala nafsi yako?
Nafsi yako ni kiwanda kinachobeba mambo matatu makubwa uliyonayo: Hisia, akili na utashi.
Ebu fikiri upo katikati ya upinzani halafu "akili yako haiko sawa" au "hisia zako umeshindwa kuzithibiti" ama "umekosa utashi" wa kuendelea kupambana!

Kwenye Biblia, Daudi ni mfano hai wa watu waliokuwa wakijua siri hii ya kuiongelesha nafsi yake. Ifuatayo ni mistari michache aliyokuwa akiisemesha nafsi yake;

"Nafsi yangu, umngoje Mungu peke yake kwa kimya.
Tumaini langu hutoka kwake"
(Zaburi 62:5).

"Ee nafsi yangu, umhimidi BWANA. Naam vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu"
(Zaburi 103:1).

"Ee nafsi yangu, umhimidi BWANA, Wala usizisahau fadhili zake zote.
Akusamehe (wewe nafsi yangu) maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote.
Aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema..."
(Zaburi 103:2-4).

*Mzee Yakobo naye aliwahi kuiongelesha nafsi yake;

" Simeoni na Lawi ni ndugu; panga zao ni silaha za jeuri.
Nafsi yangu, usiingie katika siri yao,
Fahari yangu usiungane na kusanyiko lao..."
(Mwanzo 49:5-6).

Na wewe unaweza kuisemesha nafsi yako kwa maneno ya kujenga, ahadi za Mungu nakadhalika.
"Wewe ni nabii wa maisha yako. Usipofanya chochote Mungu hafanyi chochote"
-Inuka sogea kwenye kioo, jiangalie kwa dakika mbili tatu, jitamkie kupenya na kuvuka, jitamkie uhuru, jitamkie ushindi, jitamkie kibali, jitamkie upendeleo, jitamkie neema iliyozidi.
Usiruhusu kinywa chako kusema kinyume na maisha yako.
"Yale unayojiongelea na kujisemea yanaweza kukufingua au kukufunga"
(Mithali 6:2).

3. Muongeleshe Mungu kuhusu hilo jambo.

*Jizoeze kukata rufaa mbele za Mungu haraka sana unapogundua huna nguvu na akili za kibinadamu za kutatua jambo fulani (Isaya 38:1-8).

*Ni vema ujue Mungu huwatendea watu sawa na "walivyosema masikioni mwake" na si zaidi au pungufu ya walichosema (Hesabu 14:28).

*Ni vema ujue kuwa Mungu huwapa watu haki au hukumu kutegemea na walichosema kwake.
"Kwa maneno yako utahesabiwa haki (ukitumia vizuri ulimi wako kwenye uwepo wa Mungu), na kwa maneno yaki utahukumiwa (ukitumia vibaya maneno yako kwenye uwepo wa Mungu)" (Mathayo 12:34-37).

* Mungu anasubiri ukusudie Neno ili alithibitishe na Mwanga uziangazie njia zako (nguvu za Ufalme wake, Ufalme wa nuru zikusaidie kupenya)" (Ayubu 22:28).

* Mungu anasubiri umwambie ili ayaumbe matunda ya midomo yako (Isaya 57:19).

Hitimisho:
-Lisemeshe linalokusumbua
-Isemeshe nafsi yako
-Msemeshe Mungu

Mwl Dickson Cornel Kabigumila


MAHAFALI YA 11 YA KOZI YA LIFE TRANSFORMATION LIVING WATER CENTRE
Baadhi ya wanafunzi walihitimu  Life Transformation koziwakitoa shuhuda mbele ya waumini kanisani hapo wakati wa ibada
Siku ya Jumapili Katika Kanisa la Living Water Centre Kawe kulikuwa na mahafali ya 11 ya kozi inayoitwa Life Transforming, kozi ambayo inakuwa ni darasa la kukulia maisha ya wokovu ama darasa la utumishi katika Ufalme wa Mungu.

Apostle Onesmo Ndegi, kiongozi wa huduma ya Living Water Centre Ministry Kawe  ambaye ndio kiongozi wa kozi hiyo alikuwepo kuhudhuria mahafali hayo, ambapo kozi hiyo ilianza mwaka 2004 ikiwa na wanafunzi wachache huku iidadi ikizidi kuongezeka, na tangu chuo kianze mwaka huu ni mahafali ya 11.

Mahafari hayo yalipambwa na Uimbaji, maigizo, dance na shuhuda za kile ambacho Mungu amewatendea wanafunzi hao katika kipindi chote walichosoma. Wengi wao katika shuhuda wamesema darasa hilo limewafundisha kumtumikia Mungu zaidi

Wakitoa shukrani zao kwa Mungu na mtumishi wamesema kuwa wamefundishika vyema kwa sababu wapo tofauti sana na walivyokuwa awali kabla ya kuanza darasa na wamefanyika utu upya na kwao hadi jana wanahitimu darasa wamepata mabadiliko makubwa.

Katika risala yao walisema kuwa elimu hii ya kozi ya Life Transformation imewapa msingi na kuwajenga kiroho na kimwili, pia imewapa uwezo wa kujitambua na kufikiri, kufanya mambo kwa usahihi na kufanya maamuzi thabiti juu ya maisha yao, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, aliye msaidizi wetu. 

"Imetuwezesha kufahamu kiundani maana ya wokovu na umuhimu wa wokovu katika maisha yetu. Tumepata elimu sahihi juu ya jinsi ya kuukulia wokovu, kuwa waadilifu, kuwa na moyo wa msamaha, kujua nafasi ya kiongozi wa kiroho, nini hasa maana ya imani na utakatifu kwa ujumla wake. Vilevile tumeelewa umuhimu wa kulisoma neno na kujua msaada mkubwa uliopo katika neno kwenye maisha yetu na jinsi itupasavyo kuliishi Neno." Alisema msoma risala.

Katika kozi hiyo wamekuwa wakisoma na kufanya majaribio ya mitihani mara kwa mara jambo lililowasaidia kuwainua katika kukua kiroho na pia wakaahidi kuyaishi yale mema yote waliyo yapata katika darasa hilo ili kuzidi kufikia lile kusudi la Mungu aliloliweka juu yao.

Kozi hiyo huwa inafanyika katika kanisa la Living Water Centre Ministry Makuti Kawe Dar es Salaam kila mwanzoni mwa mwaka mwezi January kwa miezi 3-4. Tangu miaka kadhaa imepita hadi mahafali hii ya mwaka 2015 kozi hiyo imesaidia watu wengi kuwa watumishi wazuri wa Mungu kutokana na masomo wanayojifunza.Apostle Onesmo Ndegi Kiongozi wa huduma ya Living Water Centre Ministry   na Mke wake Lilian Ndegi wakifuatilia shuhuda kwa umakini sana
Mhitimu akitoa shuhuda mbele ya waumini kanisani hapo wakati wa ibada

Baadhi ya wahitimu wa darasa hilo wakitoa shukrani zao kwa waalimu na watumishi waliohusika kuwafundisha.
Wahitimu wa darasa hilo wakiimba katika kwaya yao ya pamoja 
Furaha kiongozi wa kwaya hiyo akiongoza nyimbo.
Umati wa waumini na ndugu wa wahitimu walipohudhulia ibada hiyo kuja kuwatazama ndugu zao


Apostle Onesmo Ndegi Kiongozi wa huduma ya Living Water Centre Ministry,Mke wake Lilian Ndegi,na wachungaji wengine waliokaa viti vya mbele wakiimba na kucheza mbele za Mungu

Katika uwepo wa BwanaMchungaji  Naomi Mhamba mmoja wa waalimu wa darasa hiloLilian Ndegi akiongoza maombi
Ilikuwa furaha sana mbele za Bwana
Kwaya ya The Living Waters wakihudumu katika mahafali hayo


Wahitimu wakicheza na kufurahi mbele za Bwana
Risala ya wahitimu ikisomwa mbele ya Kiongozi wa Kanisa hilo Apostle Onesmo Ndegi na waumini kwa ujumla.

Risala ya wahitimu ikikabidhiwa kwa Kiongozi wa Kanisa hilo Apostle Onesmo Ndegi na wachungaji wengine
 Kiongozi wa Kanisa la Living Water Center Apostle Onesmo Ndegi akijibu risala ya wahitimu

Pia mahafali hayo yalikwenda sambamba na ugawaji wa vyeti kwa wahitimu hao

 ugawaji wa vyeti kwa wahitimu hao
Mmoja wa wahitimu hao alipokuwa akizungumza juu ya wao kama darasa la Life Transformation kozi juu ya zawadi walizo nazo kwa watumishi walio husika katika kuwatumikia na kuwaundisha
zawadi zikigawiwa kwa watumishi na waalimu wa darasa hilo.

Baadhi ya zawadi za vifaa vya usafi  zilizo wasilishwa na wahitimu wa darasa hilo katika mahali hayo
Lilian Ndegi mmoja mwa waalimu wa darasa hilo alipokuwa akiongea na kuwahisi wahitimu hao juu ya maisha yao ya Mungu baada ya kumaliza darasa
Picha ya pamoja kati ya wanafunzi na watumishi wa Mungu walihusika katika kipindi chote cha darasa Life Transformation kozi
Picha ya pamoja kati ya wanafunzi na watumishi wa Mungu walihusika katika kipindi chote cha darasa Life Transformation kozi

TAMASHA LA WAJUMBE WA KRISTO KATIKA PICHA

Siku ya Jumapili kwenye kanisa la TAG Bethel Christian Center jijini Arusha, kumefanyika tamasha lilioandaliwa na CAS Band kwa lengo la kutambulisha jina jipya la band hiyo ambayo sasa linaitwa Bethel Alive Band.

Majira ya saa 10 jioni mpaka saa 12 na nusu jioni ndipo tukio hilo lilifanyika, GK ilikuwepo na hapa inakupa matukio katika picha kama yalivyojiri.

CAS Band ambao kwa sasa ni Bethel Alive Band

                                                                           Paul Clement

 
 Angel Benarnd
 Picha 15 za Tamasha La Wajumbe wa Kristo