Latest Posts

Kopa Mitambo

IMANI YA KIMUNGU - MCHUNGAJI JOSEH JONES

Kama wewe ni raia wa Tanzania unahitaji upate fedha kupanda daladala na kuishi lakini kama wewe ni raia wa mbinguni hauhitaji fedha kwenda mbinguni na fedha ya ufalme wa Mungu ni Imani. “Biblia ina sema mwenye haki wangu atatembea kwa imani” na wala hatuwezi kuingia katika ufalme wa Mungu bila imani.

Waefeso2. 8 Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu;

Waebrania11: 1 Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. akini pasipo imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao.

Kama unataka kumpendeza Mungu lazima uishi kwa imani na ndani kuna uponyaji, wokovu, amani, nguvu na pasipo kutumia imani huwezi kupokea Baraka hizo. Tunahitaji kuwa na uvumilivi
Warumi1: 17 Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani; kama ilivyoandikwa, Mwenye haki ataishi kwa imani.

Imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu na hiyo ndiyo njia pekee unayoweza kupokea imani kwa kusoma neeno la Mungu, kutafakari na kulitenda neno la Mungu na imani. Nenda kwenye ATM ya Mungu (Biblia) na uchukue imani. Neno la Mungu ni mbegu na Yesu alisema mfano wa mpanzi aliyeenda kupanda mbegu

Marko4: 13 Akawaambia, Hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Mpanzi huyo hulipanda neno. Hawa ndio walio kando ya njia lipandwapo neno; nao, wakiisha kusikia, mara huja Shetani, akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kadhalika na hawa ndio wapandwao penye miamba, ambao kwamba wakiisha kulisikia lile neno, mara hulipokea kwa furaha; ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache; kisha ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara hujikwaa. Na hawa ndio wale wapandwao penye miiba; ni watu walisikiao lile neno, na shughuli za dunia, na udanganyifu wa mali, na tamaa za mambo mengine zikiingia, hulisonga lile neno, likawa halizai. Na hawa ndio waliopandwa penye udongo ulio mzuri; ni watu walisikiao lile neno na kulipokea, na kuzaa matunda, mmoja thelathini, mmoja sitini, na mmoja mia. Akawaambia, Mwaonaje? Taa huja ili kuwekwa chini ya pishi, au mvunguni? Si kuwekwa juu ya kiango? Kwa maana hakuna neno lililositirika, ila makusudi lije likadhihirika; wala hakuna lililofichwa, ila makusudi lije likatokea wazi. Mtu akiwa na masikio ya kusikilia, na asikie.

Neno la Mungu ni mbegu ambayo siku zote hutenda kazi. Tunalipanda neno la Bwana ndani ya mioyo Yetu na mbegu ya Mungu itakuwa ndani ya mioyo yetu tukiipanda na kama tukipanda viazi je vitakuwa mahidi? Jibu ni Hapana! bali vitakuwa viazi, na tukitaka imani lazima tupande neno la Mungu ndani ya mioyo yetu.

Ndani ya mioyo yetu tukipanda neno la Mungu mara kwa mara baadaye mti wa imani utaanza kukua. Lazima tuwe wavumilivu na tuusubiri ule mti wa imani kwenye mioyo yetu uanze kukua. Kwa imani na uvumilivu tutadiriki Baraka za Mungu.

Yakobo1: 21 Kwa hiyo wekeeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia, kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo.

Tunataka kukombolewa tulipokee neno la Bwana na lianze kukua, kazi yetu ni kulisikia neno la Mungu kila siku na ni kazi ya Mungu kulifanya neno lake likuwe ndani yetu hivyo kazi yetu ni kulifanya.

Warumi10: 8 Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako, na katika moyo wako; yaani, ni lile neno la imani tulihubirilo. Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu.

Imani ni kuamini kwa mioyo yetu na kuongea kwa midomo yetu na wakati watu wanakuambia kuhusu kuokoka wanapanda mbegu ndani ya moyo wako hivyo kwa kuamini ndani ya mioyo yetu na kwa kukiri kwa midomo yetu linakuwa sawasawa na tunavyoamini. Kama unataka furaha ni hivyohivyo. Tunatakiwa tuwe wajawazito wa imani na kuzaa imani kwa vinywa vyetu kwamba nimebarikiwa kwa jina la Yesu, nimefanikiwa kwa jina la Yesu, nimepona kwa jina la Yesu.

Yesu alizungumza katika mji mmoja unaitwa Bethania na kila siku alitembea kwenda Israeli kuhubiri injili na kufundisha na jioni anarudi bethania kulala na siku moja aliuona mti na Biblia inasema haukuwa msimu wa mti kuwa na matunda na Yesu hakuona tunda kwenye mti ule na akaulaani kuanzia siku ile usizae tena na akaenda zake na kesho yake asubuhi akapita na wanafunzi wake wakamwambia ule mti umekauka na Yesu akasema Ukiamini na kusema kwa imani inakuwa vile utakacho kisema.

Mtu anaweza kujisikia kama anaimani lakini ni mtupu unaweza kusema kuhusu kukombolewa lakini kama hupandi neno ndani ya moyo wako huwezi kuwa mjamzito wa imani na kuzaa na Biblia inasema imani hiyo ni imani iliyo kufa. Biblia inasema usimsahau Mungu akuponyaye magonjwa yako yote na kukusamehe makosa yako yote, unatakiwa useme kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimeponywa. Biblia inasema ukiwa na imani ndani yako chochote utakachokisema utakipata sawa sawa na imani yako kama usemavyo.

Inawezekana unasema mimi ninaamini lakini siwezi kukisema ninachokiamini sababu kama kisipotokea nitachekwa na watu wengi kwenye imani wanasema wanaamini lakini kusema ni vigumu. Unalisikia neno unalipanda ndani ya moyo wako alafu unalisema. Kama unataka ulinzi unasema mabaya hayatanipata mimi wala tauni haitakaribia hemani mwangu, hakuna uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli unalisoma mara nyingi na unaanza kulitamka. Kwenye ufalme wa Mungu thamani yake ni Imani na kwenye kupanda mbegu ya imani ndani yetu kuna muda wa kusubiri ikue kama unavyo panda mbegu ya mmea na ikachukua muda fulani kukua. Mungu aliumba kwa kusema na unatakiwa uwe mtu wa kusema sema na itakuwa vile vile uaminivyo kwa jina la Yesu.

Imeandikwa mabaya hayatanipata mimi wala tauni haitasogelea hemani mwangu kwa jina la Yesu sita kufa bali nitaishi imeandikwa hakuna uganga juu ya ya Israeli wala uchawi juu ya Yakobo "tamka maombi ya imani huku ukiamini na itakuwa vile vile unavyosema kwa jina la Yesu kristo

KWA TAARIFA YAKO: KUTOKA UVUTA BANGI HADI INJILI KWA UIMBAJI (2)
Haya msomaji wetu wa Gospel Kitaa karibu kwenye kipengele chetu maalum cha "KWA TAARIFA YAKO", ambacho kinakujia kila siku za alhamisi ndani ya GK kikiwa na lengo la kukupatia habari ambayo iliwahi kutokea lakini yawezekana huijui, ama yawezekana pia unaijua lakini GK ikawa imesahau au kuna sehemu haina usahihi - utapata fursa ya kusahihisha kwa kuandika maoni yako chini kabisa kwenye habari husika. Karibu. 
Sechaba ©Sechaba Pali/fb
Wiki iliyopita tuliona namna gani Sechaba alivyofika na kuanza kuimba na hatimaye kujipatia fursa ya kwenda kuimba nchini Uingereza pamoja na Joyous (bofya hapa kusoma). Hayo KWA TAARIFA YAKO yalitokea ndani ya siku tatu tu, yaani tokea kuimba kwake kwa majaribio hadi kufika Uingereza. Kwake yeye, ilikuwa ni jambo rahisi sana, kiasi kwamba yale ambayo alihisi ni kumridhisha baba yake kipindi akimlazimisha kupiga kinanda na kuiimbia kwaya kanisani kwao, ndicho kilichomtoa.

Hali ya ukumbi wa mazoezi wakati ameanza kuimba ilibadilika ghafla, na kila mtu kujikuta akienda kushuhudia ni muimbaji gani wa kipekee namna hii - na alikuwa wapi. Ajabu ni kwamba wakakuta ni mtu yule yule waliyemdharau na kuambiwa kuwa ni mpishi tu na wala hawezi lolote kuhusu uimbaji. KWA TAARIFA YAKO, unaweza ukakatishwa tamaa na wengi sana, hata wale ambao unaona wanaheshimika kwenye jamii, lakini muhimu kwako ni kutoacha kujaribu tena na tena.

Sechaba alishangazwa na namna watu wanavyomshangaa na kububujikwa na machozi kwa uimbaji wake, ambao yeye mwenyewe aliuona ni wa kawaida tu. Na hapo KWA TAARIFA YAKO unaweza ukawa unadharau kile ulicho nacho ndani yako, lakini ni muhimu ukamuomba Mungu akufunulie ili kikue na hatimaye Mungu ajitwalie utukufu kwa kukiweka ndani yako.

Siku tatu za mabadiliko ya ghafla, zilimtoa Sechaba kwenye upishi na kuhudumia waimbaji waliokuwa wanafanya mazoezi kwenye ukumbi wa Downtown Music Warehouse, sehemu ambayo pia alikuwa akilala - hadi kuwa muimbaji anayehudumu na kundi maarudu nchini Afrika Kusini, Joyous Celebration. Passport ilipatikana ndani ya muda mfupi, na kwa mara ya kwanza akakwea ndege tena kwa ajili ya safari ya kimataifa kuelekea London, Uingereza.

Akiwa huko aliendelea kukonga mioyo ya watu kwa sauti na mfumo wa uimbaji wake, watu wakiendelea kubarikiwa kwa kazi yake mpya. Lakini pamoja na hayo, KWA TAARIFA YAKO Sechaba na bangi na sigara ilikuwa ni kama kawaida. Yeye kwake kinachoendelea, anaona ni kama anaimbaimba tu bila hata hisia zozote - na akishangaa watu wanavyoguswa kila mara anapokuwa na kipaza sauti.

Si ajabu pia hata siku hizi kusikia tetesi ama matukio kwamba fulani lazima 'apulize' ndio aweze kuweka vina na kunata na biti, na kusahau kwamba uimbaji ni injili tosha ambayo mtu anahitaji muongozo wa Roho Mtakatifu ili apate kusema na wale anaowahitaji.

Sechaba Pali ©Citizen SA
Umaarufu wa Sechaba ulizidi kukua kadri siku zinavyoenda, huku pia na matukio akiwa nayo ya kutosha mtaani - hadi siku moja TB Joshua alipomuona kwenye runinga mwaka 2010, na kuvutiwa naye moja kwa moja na kumuambia mmoja ya wasaidizi wake "yafaa sauti hii imuimbie Mungu, namhitaji huyu mtu" Ndipo hapo KWA TAARIFA YAKO ikawa mwanzo wa kufunguliwa kwa Sechaba.

Wakati anafika Nigeria (ambapo na yeye pia alikuwa akimfahamu TB Joshua kupitia mahubiri yake) aliona ni ajabu kutafutwa na mtu mkubwa namna hiyo, na hivyo hakukataa wito. KWA TAARIFA YAKO ujio wake Nigeria ulikuwa ndo mwanzo wa safari ya uponyaji wake. Lakini pamoja na kwamba siku ya ibada alijua fika kwamba maeneo hayo ni ya kanisa, mfukoni alikuwa na sigara zake kama kawaida - na akaomba kutoka nje kidogo apunge upepo, lengo likiwa ni kuweka stimu sawa.

Pamoja na kwamba siku hiyo alikuwa akitegemea uponyaji, lakini hakuwa tayari kuacha kuvuta. Wakati anavuta sigara yake, mhubiri mmoja wa pale alimuona na kuanza kumuhubiria KWA TAARIFA YAKO jambo hili lilimkera sana Sechaba kiasi kwamba alilazimika kuwasha sigara mbili kwa pamoja akizivuta ili kupunguza hasira ambazo aliona kama zinataka kumpeleka pabaya. Ukorofi ulikuwa desturi kwake. Lakini hatimaye kutokana na muhubiri huyo kutokata tamaa, hatimaye Sechaba alimuabia kwamba kama vipi akae na boksi lake la sigara hadi ibada itakapoisha ili arejeshewe, wakaafikiana.

Maafikiano hayo ni kama vile Sechaba alijikoroga, kwani ndani kilichokuwa kinamsubiri ni kufunguliwa. Wakati TB Joshua anapita kuombea watu, Sechaba naye alipitiwa na kuombewa, jambo ambalo KWA TAARIFA YAKO anasema kuwa hajawahi kukutana nalo katu. Sechaba alikuja kukiri ukorofi aliokuwa nawo na kisha kusema kwamba zamani alikuwa mwanamuziki wa nyimbo za injili, lakini sasa ni muabudu. Kwani alikuwa akifungua fungua mdomo na kutoa sauti, lakini sasa anamubudu Mungu.

KWA TAARIFA YAKO Kufunguliwa kwa Sechaba kumeleta hatua mpya kwenye maisha yake, japo hadi sasa kuna changamoto anakabiliana nazo, ikiwemo kesi ya kubaka mwaka 2012 (licha ya kusema kwamba walikubaliana akijua kwamba ana umri wa miaka 17) msichana mwenye umri chini ya miaka 18. Maeneo mengi, roho ya uzinzi imekuwa ikisumbua waimbaji, ikiwemo habari zisizo rasmi kuhusu walimu wa kwaya. Cha muhimu zaidi ni kujiweka karibu na Mungu na kuzidi kumuomba muongozo wake kila mara.

Msichana huyo alipata ujauzito na kujifungua mtoto, ambapo kesi hiyo imetolewa hukumu ya miaka 5 jela kwa Sechaba, huku wakili wake akiweka pingamizi na kuomba mahakama ifikirie upya kwani Sechaba amebadilika tayari na anamlelea mtoto huyo. Pamoja na hilo KWA TAARIFA YAKO Sechaba ana watoto 9 waliopatika kwa nyakati tofauti kwenye mahusiano ambayo amewahi kuwa nayo, ambapo mahakama iliamuru kuwa awalelee watoto wote, na kwamba hatakiwi kufanya kazi maeneo ambayo yana watoto kwani tayari jina lake liko miongoni mwa wabakaji.

Hiyo ndio KWA TAARIFA YAKO wiki. Tuandikie maoni yako kuhusu habari hii, vinginevyo tukutane wiki ijayo.


IMPARTATION NIGHT IN ARUSHA THIS FRIDAY
Whatsoever that you do - can be better in different ways. Be it you are a singer, writer, speaker (as in public speaking), or anything else - and probably you might just be on your way to realizing your dreams. Then this Friday (31st October 2014), you have an opportunity to wind up the month by being imparted from the best (Only if you will be in Arusha).

The planned overnight session from 8PM will witness youth, varsity and college students changing postitively as they are given a walkthrough on life, hosted at Arusha Technical College. So, if you ever thought that you were a loser, it is high time you are to be proven wrong. Different experienced speakers will be there to uplift you in a numerous ways, leave alone praising and worshipping our God, Jesus Christ. See you there.BREAKING NEWS: RAIS WA ZAMBIA AFARIKI DUNIA
Hayati Michael Sata ©Lusaka Times
Habari za kusikitisha ambazo zimethibitishwa na Katibu wa baraza la mawaziri, Dkt. Roland Msiska, zinaeleza kwamba Rais wa Zambia, Michael Sata, amefariki dunia akiwa kwenye matibabu kwenye hospitali ya King Edward VII, jijini London, Uingereza alikoenda tarehe 20 Oktoba kwa ajili ya matibabu.

Michael Sata ambaye amekuwa madarakani mwezi Septemba 2011, ameripotiwa kufariki dunia Oktoba 28 2014, ambapo hivi karibuni kulikuwa na uvumi nchini kwake ya kwamba yuko hoi kwa magonjwa, kiasi cha kushindwa kuonekana hadharani tangu aliporejea kutoka kwenye mkutano mkuu wa nchi wanachama za Umoja wa Mataifa (UN), nchini Marekani.

Michael Sata amefariki akiwa na umri wa miaka 77, na kuacha mjane, Christine Kaseba na watoto zaidi ya 15. Makamu wa Rais Guy Scott anakaimu nafasi kwa sasa.

Makamu wa Rais, ambaye kwa sasa atashikilia kiti cha urais, Guy Scott ©Zambia Daily Nation

KILA MAJI YANA MKONDO WAKE
Faraja Naftal Mndeme
Wahenga walisema, ubora wa kitu hautegemeani na mlinganyo wa kitu kimoja na kingine. Muda mwingi tumeshindwa kufikia malengo yetu na kukata tamaa baada ya kujilinganisha na wengine huku tukijiona sisi ni dhaifu. Ndani kila mtu kuna upekee ambao mwingine hana - ndio maana kwenye maisha kuna furaha ya kufurahia maisha. Fikiria iwapo wote tungekuwa tunawaza na kufanya vitu kwa matazamo mmoja, maisha yangekuwa yanaboa na tungekuwa hatuna tofauti na maroboti maana ladha ya maisha isingekuwepo. Jamii yetu na kizazi chetu tumekuwa na watu feki zaidi kuliko watu halisia kama zilivyo bidhaa. Hatuwezi Kufaanana kwa kila jambo inagawa kuna vitu hatuwezi kupishana sana. Maisha yasiyo na uhalisia ni kama kujaribu kuiga 'finger print' (alama ya kidole) ya mtu mwingine ili hali tunajua utapatia lakini hauwezi kufanana kwa kila kitu. Kwanini uwe nakala ya mtu mwingine wakati wewe pekee ni nakala yako binafsi tosha? Kwanini Usitamani wengine wawe nakala yako badala ya wewe kuwa nakala ya mtu mwingine?

Ujenzi wa maisha yenye kuthubutu na kufanya kile ambacho ni halisi huanza ndani mwa mtu. Hakuna kitu ambacho kinatokea hewani mithili ya mwanga wa jua kila asubuhi. Ujenzi wa tabia ya mtu ya ndani ndio mwanzo wa kila jambo maishani. Hakuna mtu anayepaswa kukutengenezea ndoto maishani mwako, bali wewe ndio unapaswa kujenga ndoto yako maishani mwako. Watu wengine wa nje wanapaswa kukusaidia kukuongoza na kukupa hekima ya namna ya kufikia ndoto zako na si kukujengea ndoto zao ambazo zitakuwa zinaisha ndani yako huku ndoto yako halisi ukiwa umeifukia. Ndoto yako maishani ndio furaha yako. Ukivaa kiatu cha kuazima ipo siku utakirudisha tu, ni bora uvae cha kwako ambacho utakuwa nacho huru na utafurahia daima.

Watu wengine sio kipimo halisi cha ndoto zako kwa sababu mwenye picha halisi ya ndoto zako ni wewe, si mtu mwingine yeyote. Unapojaribu kujilinganisha na wengine ni kujaribu kuishi ndoto zao. Maisha halisi ya mtu ni mtu mwenyewe. Wakati unaanza kufikiria kichwani mwako hakuna mtu ambaye alikuwa kichwani mwako. Ubora wa ndoto na Uhalisia wa ndoto unao wewe kichwani na sio mtu mwingine. Ukifuata watu wengine watasaidia kukukatisha tamaa kwa sababu kuna sehemu fulani ya maisha yao walishindwa au wao ndio mwisho wa ndoto zao. Vipimo vya ndoto zao ndipo zilipoishia hapo. T.B.S huweka kiwango cha chini cha bidhaa kuwa na ubora fulani lakini haimaaniishi kwamba hauwezi kutengeneza bidhaa ambayo ina ubora zaidi ya viwango walivyoweka.

Mafanikio yako kwenye maisha hayategemei kuna wengine wamefanikiwa kiasi gani. Picha halisi ya mafanikio unayoyataka unayo wewe ndani yako na sio kwa mtu mwingine. Unaweza kuona mtu mwingine amefanikiwa maishani lakini ukilinganisha na ndoto ulizokuwa nazo na kipimo cha kiwango chako inawezekana yupo chini ya kiwango cha kipimo cha mafanikio yako. Wewe binafsi ndio kipimo halisi ya kile unachopaswa kukifikia. Iwapo una uwezo wa kupata maksi 100 kwenye mtihani na ukapata 90 bado wewe umeshindwa kufikia mafanikio sababu uwezo wa kupata 100 uliokuwa nao na kipimo cha mafanikio yako wewe ndio unacho, ijapo hizo 90 ni nyingi kuwashinda watu wote darasani lakini bado utakuwa umeshindwa uwezo na kipimo chako. Sio unashindana na mtu gani bali unawezo kiasi gani.

Mara Nyingi inakuwa kichekesho kwenye maisha ya familia yenye malezi ya watoto. Mara nyingi jamii na familia zetu zimetumia jamii kama kipimo cha malezi na tabia za watoto wao. Ulezi wa mtoto hautegemei mtoto mwingine analelewa vipi. Mzazi ndiye mwenye picha halisi mtoto wake anapaswa awe namna gani na sio mtu mwingine. Wakati wewe unaona mtoto wako ni bora ukimpeleka kwenye familia nyingine aishi, kuna makosa ambayo ataonekana nayo kwa sababu vipimo ni vya aina mbili tofauti, lakini akirudi nyumbani utamuona ni bora na mwenye kukupa furaha. Jamii hawezi kukuamulia uzuri wa mtoto na ubaya wake. Mzazi ndiye mwenye kujua uzuri na ubaya wa mtoto. Mwenye kutoa guidelines za malezi ni baba na mama na si jamii. Jamii wao huona matokeo ya kazi iliyofanywa na wazazi. Iwapo mtoto wako unaona ana uwezo wa kufanya vizuri zaidi kuliko wengine na akafanya chini ya kiwango, hata kama atakuwa amewazidi watoto wengine bado atakuwa ameshindwa.

Mwisho wa siku napenda kusema, kila maji yana mkondo wake. Unapojaribu kuwa mwingine, mwisho wa siku hautafikia mafanikio yako ya Kimaisha, bali utaishia kufikia mafaniko ya wengine ambayo hayatakupa furaha ya kweli. Kumbuka maji hayajitahidi kulowesha na wala moto haujitahidi kuunguza na mvua haijitahidi kunyesha, bali ikinyesha ndipo uwezo wake. Ishi wewe mwenyewe halisi ufurahie maisha yako mwenyewe.

God Bless Y’All
+255719742559

TANZANIA YAKATAA RASMI NDOA ZA JINSIA MOJA KWENYE AGENDA ZA MAENDELEO YA MILENIA
Mwakilishi wa Shirika la Umoja wa Mataifa, Wanawake, Anna Collins akitoa hotuba yake wakati akifungua warsha ya siku moja kuhusu Malengo ya Milenia kwa washiriki mbalimbali na kwa kiasi ngani Tanzania imeweza kufikia malengo hayo.iliofanyika Makao Makuu ya Taasisi ya Uchumi na Utafiti wa Kijamii nchini (ESRF) Oktoba 27, 2014 jijini Dar es Salaam.

Na Mwandishi wetu
Serikali ya Tanzania imekataa rasmi kutambua ndoa za jinsia moja (ushoga) kama moja ya agenda za maendeleo katika malengo ya milenia 2015 mpaka 2030 katika mkutano wa Umoja wa Mataifa.
Akizungumza jijini Dar es Salaam kwenye mkutano wa majadiliano ya malengo ya milenia yanayotazamiwa kumalizika mwakani na kuanza malengo mapya, Mkurugenzi wa Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa, Balozi Celestine Mushy amesema serikali ya Tanzania imekataa kutambua ushoga kama moja ya agenda za maendeleo.
“Tunatambua haki za binadamu, usawa wa kijinsia kati ya wanaume na wanawake na hata katiba yetu pendekezwa imetoa haki za sawa kati ya wanaume na wanawake lakini katika swala la kutambua ndoa za jinsia moja hilo tumekataa,” amesema Balozi Mushy
Amesema kwamba tumewaambia nchi zilizoendelea na wahisani wa maendeleo katika Umoja wa Mataifa kwamba swala la ndoa za jinsia moja (ushoga) si agenda ya watanzania na si agenda ya maendeleo.
Balozi Mushy aliongeza kwamba serikali ya Tanzania imeweka msimamo huo zaidi hivi karibuni na Rais Jakaya Kikwete aliagiza hivyo kwa maofisa wa Wizara ya Mambo ya Nje pamoja na Waziri husika kukataa shinikizo la kukubali swala ushoga kama agenda za maendeleo.
Amesema kwamba watanzania wanataka maswala yanayowagusa kama vile maji, elimu, huduma bora za afya, miundombinu ya umeme, ajira, umaskini na kuondoa umaskini wa kipato.
Balozi Mushy alifafanua zaidi kwamba mambo ya ushoga na ndoa za jinsia yanakwenda kinyume na maadili ya watanzania, maisha, historia, utamaduni, mila na desturi za mtanzania sinakataza maswala ya ushoga.
Amesema kwamba serikali inatambua kwamba sheria ya mwenendo wa makosa ya kujamiiana yaliwekwa na mkoloni mwingereza kabla ya uhuru na serikali ya Tanganyika imerithi kutoka kwenye serikali ya mwingereza.
“Watanzania na Afrika kwa ujumla inataka malengo ya millennia na haki za binadamu zizifike mahali kuwadharirisha watu kutoka bara hili kwa kuruhusu mambo yanayokwenda kinyume na historia yao, mila na desturi za mwafrika,”aliongeza.
Kwa upande wake, Mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dkt Osward Mashindano amesema kwamba malengo ya milenia kwa kiasi kikubwa yamefikiwa na Tanzania hasa katika upande wa elimu na kupunguza vifo vya wakinamama na watoto wakati wa kujifungua.
“leo tumekutana hapa kuzungumza ni kwa kiasi ngani nchi yetu ya Tanzania imefikia malengo ya milenia na changamoto ni zipi katika malengo mapya ambayo ni 17 badala ya 8 ya awali,” aliongeza
Dkt Mashindano alifafanua kwamba ni lazima sasa serikali kutazama katika Nyanja za ubora katika huduma hizi muhimu kwa jamii baada ya kufikia lengo la kuandikisha watoto wenye umri wa kwenda shule kwa asilimia 85.
Aliongeza kwamba Tanzania na dunia kwa ujumla wameona ni muhimu kuweka agenda ya ubora katika kila agenda za malengo ya milenia kwa nchi zote ambao ni wanachama wa Umoja wa Mataifa.
Dkt Tausi Kida, Mkurugenzi wa Programu wa Taasisi ya Uchumi na Utafiti wa Kijamii, amesema kwamba malengo haya ya milenia ni lazima yaguse maisha ya watu katika ngazi ya chini ili matokeo chanya yaweze kuonekana kwenye jamii.
Amesema kwamba ni lazima nchi zilizoendelea ziweke mkazo katika kuhakikisha kwamba nchini zinazoendelea zinajengewa uwezo wa kutafuta fedha za kutimiza malengo ya milenia.