Latest Posts

HATIMAYE JIMBO LA MASHARIKI KANISA MORAVIAN LAZINDULIWA RASMI CHAMAZI
Baada ya mvutano wa muda mrefu uliozua mgogoro mzito katika kanisa Moravian Dar es salaam na maeneno mengine jirani kuhusu jimbo la masharki. Hatimaye hapo jana kanisa hilo liliweza kuzindua jimbo hilo katika makao makuu yake mapya yaliyopo Chamazi jijini Dar es salaam.

Ambapo katika sherehe hizo zilihudhuriwa na mtendaji mkuu wa kanisa hilo duniani mchungaji Dkt Jorgen Boytler pamoja na wageni kutoka makanisa mbalimbali, wachungaji, maaskofu pamoja na vikundi vya kwaya kutoka sharika za kanisa hilo jijini Dar es salaam.Picha ©Asulwisye Mwalupani
HOJA MPYA: NGUVU YA MAWAZO FAIDA NA ATHARI ZAKE - ASKOFU GAMANYWA
Askofu Sylvester Gamanywa, Rais wa WAPO Mission International

Nguvu ya mawazo faida na athari zake


Leo naleta mada mpya ambayo itakuwa ikizungumuzia kwa kina habari za nguvu ya mawazo, faida na athari zake. Hii ni sehemu ya ujumbe ambao nimekuwa nikuota kwenye vipindi vya alfajiri ya saa 11.00 alfajiri katika kipindi cha WAPO Radio FM cha TUAMKE PAMOJA, na nimeombwa niuchapiche kama makala kwenye gazeti Msemakweli.

Utangulizi

Mawazo ni fikira za mambo ambayo yamo katika akilini kama kumbukumbu. Lakini tafsiri hii ni finyu sana kama tutaishia kufikiri kwamba mawazo ni kumbukumbu za mambo yaliyomo akili mwetu. Kwa asili, mawazo ndiyo chimbuko la kila jambo. Hakuna jambo linalotendeka bila wazo. Maamuzi mengi hufanywa kutokana na mawazo. Maneno na matendo yote yanayoendelea kusikika na kuonekana vyote asili yake ni “Mawazo” yaliyotokea akilini mwa binadamu.

Jambo jingine muhimu kulifahamu kwamba, mawazo yaliyoko akilini mwa binadamu yamegawanyika kwenye sehemu kuu mbili. Kuna “mawazo chanya” ambayo ni “mema na mazuri”, na pili kuna “mawazo hasi” ambayo ni “mabaya na maovu”  yenye mtazamo kinyume!

Aidha, mgawanyiko wa mawazo haya una chimbuko lake maalum. Mawazo chanya ambayo ni mema chimbuko lake ni Mungu ambaye amejitambulisha katika maandiko matakatifu ya Biblia; na mawazo hasi ambayo ni mabaya na maovu chimbuko lake ni Shetani na Ibilisi.

Ninaposema chimbuko la “mawazo chanya” ambayo ni mema asili yake ni Mungu, hii ni kwa mujibu wa Biblia jinsi alivyomtafsiri Mungu kwamba anayo mawazo anayotuwazia binadamu wake kama livyoandikwa: “Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema BWANA, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho.” (Yer.29:11)

Aidha ninaposema “mawazo hasi” ambayo ni mabaya na maovu asili yake ni Ibilisi na Shetani, hiyo nayo ni kwa mujibu wa Biblia kama Yesu alivyomtambulisha Shetani kwetu akisema: “Ninyi ni wa baba yenu, Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa mwuaji tangu mwanzo; wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe; kwa sababu yee ni mwongo na baba wa huo.” (Yh.8:44)

Unaona maneno kama haya ya “yeye ni mwuaji tangu mwanzo…” na “…asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo…” haya yote ni mambo mabaya, ambayo chimbuko lake ni “mawazo hasi” yaliyomo katika “mfumo wa mawazo” katika akili za Ibilisi.

Sasa basi, ili kukujengea mtiririko mzuri wa uelewa katika hoja hii makini, sina budi kukujulisha pia kwamba, hata mambo ya kiroho yanayohusu  imani kwa Mungu, au kutokuamini Mungu nayo pia yako katika mfumo wa mawazo! Biblia inaposema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yalisiyoonekana, maana yake “hayo mambo yatarajiwayo” yako katika “mfumo wa mawazo”. Mawazo huonekana akilini na rohoni tu. Na hakika juu ya mawazo yaliyoko moyoni nayo inategemea na akiba ya “mawazo ya Neno la Mungu” iliyoko ndani ya moyo wa mtu.

Haya, hali ya “kutokuamini” nayo iko katika mfumo wa mawazo moyoni mwa mtu. Ndiyo! Kutokuamini ni akiba ya “mawazo hasi na yaliyo kinyume neno la Mungu”! “Kutokuamini” ni “mtazamo kinyume na kufanikiwa kwa kutegemea njia za Mungu na kanuni zake”.

Kwa hiyo, “Imani kwa Mungu” na “kutokuamini” vyote viko katika mfumo wa mawazo lakini, moja liko kwenye fungu la mawazo chanya kwamba ahadi za Mungu ni kweli na ndivyo ilivyo; na “kutokuamini” ni fungu la mawazo hasi yaliyojaa mashaka na wasiwasi juu ya uaminifu wa Mungu na ahadi zake. Kupitia makala haya, tutakwenda kuchunguza ukweli kuhusu nguvu za mawazo, faida na athari zake katika maisha ya binadamu hapa duniani.
Ngome za mawazo

Sasa baada ya kupata utangulizi kuhusu tafsiri pana ya mawazo, mgawanyiko wake na chimbuko la mgawanyiko huo, ni bora sasa tuingie sehemu nzito kuhuzu mawazo ambayo yameitwa ngome katika maandiko matakatifu kama ilivyoanidkwa:

 (maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome;)  tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka, kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu; na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo; (2 KOR.10:4-5)

Hapa tumesoma maneno ya “silaha za vita”, “kuangusha ngome” na “kuangusha mawazo”. Kabla sijaingia uchambuzi wa ngome za mawazo hebu nitoe tafsiri ya msamiati wa neno “ngome”.  Ngome ni ukuta mnene uliojengwa kwa madhumuni ya kuzuia kuingia ndani, hasa maadui kuingia ndani kwa urahisi. Kabla ya kuingia ndani ya mji/nyumba ili kupigana na kuteka waliomo/vilivyomo ndani kazi ya kwanza ni "kuangusha ngome za kuta”

Haya, tuje kwenye tafsiri ya msamiati wa “ngome za mawazo” kwa mujibu wa maandiko tuliyosoma hapa juu. Kwa kifupi, maandiko yalichokuwa yana kilenga hapa ni

1.     “Falisafa za kibinadamu” zilizotungwa kwa kusudi la kupingana na elimu ya Neno la Mungu m.f nadharia ya mabadiliko inapopingana na “sayansi ya uuumbaji”

2.     “Nadharia potofu ya kidini” yaliyotungwa kupingana na kweli ya Neno la Kristo m.f hakuna kuokoka wala kuwa mtakatifu duniani, Roho na karama zake vilikwishakoma

Kwa mujibu wa maandiko tuliyosoma, tunagundua mara moja kwamba Ibilisi ndiye mwasisi na mjenzi wa “ngome za mawazo” na mikakati yake siku zote ni kutanguliza mapema “Mawazo yake hasi” katika fahamu za watu ili kuwejengea “Falsafa za kibinadamu” zilizo kinyume na elimu ya Mungu pamoja na “mafundisho potofu ya kidini”

Hapa, kusudi la Ibilisi la kuwajengea mapema watu “ngome za mawazo” ni ili ziwazuie waathirika kuipokea Injili ya Kweli na Neno la Mungu (Biblia) na kupata kuokolewa na kujazwa Roho Mtakatifu. Na ndiyo maana sababu kubwa ya watu wengi kutokuiamini Injili sahihi ya wokovu ni kwa kuwa Shetani alitanguliza kwenye akili zao hizi i) Falisafa za uongo uliohalalishwa kijamii na ii) Injili za uongo zilizohalalishwa kidini!


Itaendelea toleo lijalo
SOMO: UBATIZO NI HAKI YAKO (Sehemu ya mwisho) - MCHUNGAJI MADUMLA


                              Mchungaji Gasper Madumla katika moja ya mahubiri yake.

Kusoma sehemu ya kwanza ya somo hili BONYEZA HAPA

Bwana Yesu asifiwe,

Ubatizo ni silaha ya kuvunja kila aina ya vifungo vya giza. Haijarishi ni vifungo vya namna gani,lakini nakuambia ikiwa utabatizwa katika Roho na kweli,ni lazima vifungo vikuachie. Sikia; Wapo watu waliokuwa wakiteswa na nguvu za giza sana,lakini walipoakata shauri,wakabatizwa katika ubatizo wa Yesu,walipokea uponyaji saa ile ile.

Hivyo,usidharau ubatizo ulio sahihi,ni dawa kwako na pia ni haki yako.

Shetani ujaribu sana kuwafunga watu wa Mungu wasibatizwe katika ubatizo aliobatizwa Yesu,yaani ubatizo wa maji mengi na wenye kusimamiwa na nguvu za Roho mtakatifu.Ngojanikupe mfano kidogo kabla sijaendelea;Mtu mmoja aliokoka,kisha akaadhimia abatizwe,alipotaka kubatizwa gafla ndugu zake pamoja na mama yake mzazi akamzuia na kumuambia kwamba ” …vyoote ufanye katika imani yako ya kikristo,lakini sio kubatizwa…” Hivyo mtu huyu alikuwa na ukinzani mkubwa sana kutoka kwa ndugu zake,ilikuwa ni kama vita kwake. Na walichokuwa wakikizuia si kingine bali ni ubatizo maana walijua akibatizwa tu basi wamemkosa katika mabaya yao waliyoyapanga.Lakini mtu huyu akafanikiwa kubatizwa,na tagu siku hiyo hakutembea tena katika vifungo vya magonjwa.Umeonaa? Ndio maana ninakuambia ubatizo ni silaha!

Shetani uelekeza mashambulizi yake katika ubatizo tena hujaribu kuwavuruga hata baadhi ya wachungaji kwa habari ya ubatizo,kiasi kwamba wachungaji wasione umuhimu sana ya kubatiza waamini wao katika Roho na kweli,na hatimae hujikuta wakiwabatiza kwa kuwanyunyuzia maji,au wakiwabatiza katika maji mengi pasipo kuwepo kwa mafundisho ya kina kuhusu ubatizo.Hii ni hatari katika kanisa la leo!

Ubatizo huja baada ya kuamini neno la Mungu,tazama Simoni yule aliyekuwa mchawi. Biblia inasema;

” Na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana na Filipo; akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka.‘‘ Matendo 8:13Mch. Gasper akikabidhi vyeti kwa wabatizwa,akiwa ameambatana na wachungaji Mch.Juliana kushoto kwake,pamoja na wachungaji viongozi kanisa la Beroya bible fellowship church.

Oooh kumbe!

Maana yake;Ili mtu aamini kweli (Neno) ni lazima neno la Mungu lihubiriwe na kufundishwa kiundani.Kwa lugha nyingine ni kwamba ikiwa patakuwa hakuna neno kamilifu la Mungu basi mtu hawezi kuamini impasavyo,na mtu huyo anakuwa hana vigezo vya kubatizwa ingawa ni haki yake. Simoni alipobatizwa,alipokea nguvu ya muambatano ndiposa akashikamana na Filipo ingawa yeye mwenyewe Simoni alikuwa mpenda pesa aliyepitiliza sababu alitaka auziwe karama ya Mungu kwa pesa. Macho ya Simoni yalifumbuka mara baada ya ubatizo maana alianza kuona ishara na miujiza mikubwa ikitendeka yamkini hakuwai kuona kama ailivyoona baada ya ubatizo,kwa sababu ubatizo ulimfumbua macho yake apate kuona uweza wa BWANA jinsi ulivyo mkuu.

Na ndivyo jinsi ilivyo hata sasa,kama ukiipokea haki yako ya ubatizo basi ujue BWANA atakufungua macho yako na kuanza kuona nguvu ya Mungu kwa namna yake tofauti kabisa na vile ulivyokuwa ukioona hapo awali kabla ya ubatizo.Zipo aina mbili za ubatizo kwa mujibu wa biblia;

* Ubatizo wa toba,(Ubatizo wa Yohana),Ubatizo wa maji mengi.

*Ubatizo katika Roho mtakatifu ( Ubatizo huu huja mara baada ya ubatizo wa toba)

Imeandikwa;

” Akawauliza, Basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, Kwa ubatizo wa Yohana.
Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani, Yesu.
Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu.
Na Paulo, alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao; wakaanza kunena kwa lugha, na kutabiri.
Na jumla yao walipata wanaume kumi na wawili.
Akaingia ndani ya sinagogi, akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi mitatu, akihojiana na watu, na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. ” Matendo 19:3-8

Kaitika andiko hilo,biblia imeweka wazi juu ya aina mbili za ubatizo yaani ubatizo wa toba,na ubatizo katika Roho mtakatifu. Biblia inasema;Watu wale baada ya kubatizwa katika ubatizo wa Yohana,Paulo akawaambia watu wale wamuamini Yesu Kristo kiboko ya wote kisha ” waliposikia haya ”wakabatizwa katika Roho yaani katika jina la Bwana. Neno ” waliposikia haya”maanake walihubiriwa ndio maana waliweza kusikia,maanake walifundishwa neno ili waamini kisha wabatizwe katika Roho. Paulo akawabatiza katika Roho kwa kuwawekea mikono kisha Roho mwenyewe akawa kazini kumuhudumia kila mmoja wao,wakanena kwa lugha na kutabiri. Kipawa cha ujazo wa Roho mtakatifu ni ahadi yako,lakini kwanza pokea haki yako ya ubatizo!

Sikia;

Hata mitume,hawakuruhusiwa watoke kufanya kazi ya BWANA pasipo kupokea haki yao ya kubatizwa katika Roho. Biblia inasema;

” Hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu;
ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. ” Matendo 1:4-5

Mitume walipobatizwa tu katika Roho,ndipo tunaona wakiwa tayari kwa kazi ya Bwana kwamba watoke Yerusaremu.

Hili ni fundisho kwako wewe mtumishi wa Mungu,kwamba hutakiwi kuanza huduma kabla ya kupata haki yako ya ubatizo wa toba,na ubatizo katika Roho sawa sawa na mitume wa kwanza jinsi walivyopokea ubatizo huu. Tazama nguvu ya Mungu iliyopo katika kanisa la kwanza,ilikuwa si ya kawaida sababu mitume walitembea katika mpangilio sahihi wa kihuduma sawa sawa na wito wao.

Ni furaha yangu siku ya leo,kwako wewe mpendwa usomaye fundisho hili; kwamba upokee haki yako hii ya ubatizo wa maji mengi ule wa toba wenye kuzika magonjwa yako yote na kufufuka na Yesu,pia ubatizwe katika Roho ili karama yako ichochewe tarayi kwa kutumika katika Roho na kweli.Basi waweza nipigia sasa kwa namba yangu hii; 0655-11 11 49.

UBARIKIWE

MWISHO.
TUNACHAGUA KUFUTWA MACHOZI PAMOJA NA EDNA KUJA

Tunatumai kwamba u buheri wa afya mdau wa GK. Kwa Jumapili ya wiki hii tunachagua kufutwa machozi pamoja na Edna Kuja, ambaye anazindua DVD yake kwenye ukumbi wa Hoteli ya Blue Pearl (Ubungo Plaza).

Inawezekana umetulia tu na ukadhani kwamba mambo yanajipeleka yenyewe, lah! BWANA Yesu ndiye mpelekaji wa mambo yote, anatuondolea aibu, amechukua mizigo ya dhambi zetu, na kutuhuisha kwa upya.

Tuungane na Edna Kuja kwenye chaguo la leo, na pia kwa mkazi wa Dar es Salaam tukutane ukumbini kuanzia saa saba na nusu mchana ambapo waimbaji zaidi ya 25 watakuwepo kuimba, baadhi yao ni kama vile Jessica BM, Lilian Kimola, Angel Benard, Lilian Mariki, David Banali, ALFA Melody SDA, Gazuko Jr, Ukombozi Msasani Choir, Ambwene Mwasongwe, Miriam Mauki, Furaha Isaya, Michael Komba (Arusha), Joshua Silomba, MC Mkolosai, Ester Shedafa, Betty Lucas (Mwanza), Loveness Mwaikaja (Singida), na wengineo wengi, ili mradi sifa na utukufu ni kwa BWANA Yesu.
AMENIFUTA MACHOZI YAKE EDNA KUJA KUZINDULIWA KESHO


Yakiwa yamebakia masaa machache kuelekea uzinduzi wa DVD ya Edna Kuja, hatimaye imefahamika kuwa maandalizi yote yako sawa sawa.

GK imemtafuta Edna ambaye ameelezea kwa kinaubaga namna ambayo mambo yatakuwa.


GK: Hii ni albam yako ya ngapi?

Edna: Ni albam ya pilli inaitwa pumziko la moyo

GK: Albam ina nyimbo ngapi?

Edna: Ina nyimbo sita

GK: kunatofauti gani kati ya albam yako ya kwanza na hii?

Edna: Duhhh tofauti zipo nyingi mpaka ujumbe

GK: Edna Kuja ni mtu wa namna gani? Kusifu zaidi ama kuabudu zaidi?

Edna: Zamani nlikuwa mtu wa kusifu zaidi na vile napenda kucheza ila sasa sijui ni kukua huku najiona nimekuwa wa kuabudu zaidi.

GK: Kwa nini mtu aache shughuli zake aje kujishughulisha kwenye tukio lako.Nini cha ziada?

Edna: Mungu atafuta machozi ya wengi na kubadilisha historia ya maisha yetu.

GK: Amen!

Edna : Oooh Yesu

SOMO: KAFARA YA DAMU - MCHUNGAJI DKT JOSEPHAT GWAJIMAASKOFU MKUU - DKT. JOSEPHAT GWAJIMA
SOMO: KAFARA YA DAMU


Neno Kafara limeandikwa mara 19 na neno damu limeandikwa zaidi ya mara 350 kwenye Biblia.


“Nikauambia moyo wangu, Haya, nitakujaribu kwa njia ya furaha basi ujifurahishe kwa anasa. Na tazama, hayo nayo yakawa ubatili.”Mhubiri2:1

Katika maisha kuna watu wanaotoa kafara ya damu, inaweza kuwa ya mtu au ya mnyama yeyote yule. Kwa jina jingineinaitwa sadaka kwa mashetani/ miungu.

“Sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu; nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani.”1wakorintho 10:20

Mashetani wanaweza kupewa sadaka na wakapokea, duniani watu wanatoa kafara kwa ajili ya mambo fulanifulani.
Kwenye historia kuna mambo ya kafara yalifanyika.

“Nawe usitoe kizazi chako cho chote na kuwapisha kwa Moleki, wala usilinajisi jina la Mungu wako; mimi ndimi Bwana.”Mambo ya walawi 18:21

Miungu ya moleki ni kama ya baali na ashtoresh na huyu mungu ametoka kanaani kabla ya wayahudi hawajaingia katika nchi hiyo. Wakanaani walikuwa wanatoa kafara ya watoto waokwa kuchomwa moto, mungu moleki alikuwa anakwenda kutolewa kafara na mtu anayetaka kufanyikiwa.

“Tena uwaambie wana wa Israeli, Mtu awaye yote miongoni mwa wana wa Israeli, au miongoni mwa wageni waketio katika Israeli, atakayetoa katika kizazi chake na kumpa Moleki, sharti atauawa; wenyeji wa nchi watampiga kwa mawe.Tena kama wenyeji wa nchi wakimfumbia macho mtu huyo kwa njia yo yote, hapo atoapo katika kizazi chake na kumpa Moleki, wasimwue; ndipo mimi nitamkazia uso wangu mtu huyo, na jamaa zake, nami nitamkatilia mbali, na hao wote wamwandamao katika uzinifu, ili kufanya uzinifu pamoja na Moleki, watengwe mbali na watu wao.”Walawi20:2-5

Mungu anawapa sharia wana wa Israeli ili wasifanye hivyo na mtu atakayeonekana amepokea sadaka ya amaleki au kutoa sadaka mimi sitamkubali na kumkatilia mbali.

“Kwa kuwa Sulemani akamfuata Ashtorethi, mungu mke wa Wasidoni na Milkomu, chukizo la Waamoni. Sulemani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala hakumfuata Bwana kwa utimilifu, kama Daudi baba yake. Sulemani akamjengea Kemoshi, chukizo la Wamoabi, mahali pa juu, katika mlima uliokabili Yerusalemu, na Moleki, chukizo la wana wa Amoni. Na kadhalika ndivyo alivyowafanyia wake zake wa nchi za kigeni, waliofukiza uvumba, wakawatolea miungu yao dhabihu. Basi Bwana akamghadhibikia Sulemani kwa sababu moyo wake umegeuka, naye amemwacha Bwana, Mungu wa Israeli, aliyemtokea mara mbili,akamwamuru katika habari ya jambo lilo hilo asifuate miungu mingine; lakini yeye hakuyashika aliyoyaamuru Bwana.” 1Wafalme11:7

Kemoshi alikuwa ni mungu naye na suleimani alikuwa anamtolea sadaka, wakati huo mtu alikuwa anamtoa mtoto wake kafara ili mambo yake yafanyikiwe yaende vizuri.

“Naye akainajisi Tofethi, iliyomo katika bonde la wana wa Hinomu, ili mtu asipitishe mwana wake au binti yake motoni kwa Moleki.”2wafalme23:10

(Neno Mwana linamaanisha mwanaume na binti linamaanisha wa kike)

“Nanyi mlichukua hema ya Moleki, Na nyota za mungu wenu Refani, Sanamu mlizozifanya ili kuziabudu; Nami nitawafahamisha mwende mbali kupita Babeli.”Matendo 7:43

Kwenye agano jipya kulikuwa na amoleki aliyekuwa anatokewa sadaka na watu.

(Mafundisho ya Yesu kristo na Biblia kama hayafundishwi na maisha ya watu yanakuwa hayana maana yeyote kwenye maisha.)

“nao wamemjengea Baali mahali pake palipo juu, ili kuwachoma moto wana wao, wawe sadaka za kuteketezwa kwa Baali; tendo nisiloliamuru mimi, wala kulinena, wala halikuingia moyoni mwangu; “Yeremia 19:5

Tunaona Mungu wa Yezabeli alikuwa anaitwa baali na wanauhusihano wa karibu.

“Nao wamepajenga mahali palipoinuka pa Tofethi, palipo katika bonde la mwana wa Hinomu, ili kuwateketeza wana wao na binti zao motoni; jambo ambalo mimi sikuliagiza, wala halikuingia moyoni mwangu.”Yeremia 7:31

Mungu kwenye jambo hili halitaki sababu alimwambia Ibrahimu kwa wakati ule walikuwa wanatoa kondoo kabla ya kuja Yesu ili kufanyika ishara lakini sisi leo hatutoi kafara ya kondoo tena sababu Yesu alifanyika kafara kwaajili yetu, Mungu alimjaribu Ibrahimu kama anamtii.

“Tena naliwapa amri zisizokuwa njema, na hukumu ambazo hawakuweza kuishi kwazo;nami nikawatia unajisi kwa matoleo yao wenyewe, kwa kuwa walipitisha motoni wote waliofungua tumbo; ili kuwafanya kuwa ukiwa, wakapate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana.”Ezekieli: 20:25

“Akasema, Wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume, basi mwueni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke, na aishi.”Kutoka1:16

Sadaka hizi zilikuwepo tangu zamani mpaka watu wa Mungu wakajiingiza ndani yake na kuzifanya.
KWANINI WATU WANATOA KAFARA YA DAMU

“ Ahabu mwana wa Omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia.Ikawa, kama ingalikuwa neno dogo tu kuyaendea makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati, akamwoa Yezebeli binti Ethbaali, mfalme wa Wasidoni, akaenda akamtumikia Baali, akamsujudia.Akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali, aliyoijenga huko Samaria.Ahabu akaifanya Ashera; Ahabu akazidi kumghadhibisha Bwana, Mungu wa Israeli, kuliko wafalme wote wa Israeli waliomtangulia.Katika siku zake, Hieli Mbetheli akajenga Yeriko; akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu; sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni.” 1
wafalme16:30-34

Wakati Yezabeli anatoa sadaka za wanadamu na mambo mbali mbali akatokea iyeli mbetheli ambaye akaamua kuujenga Yeriko upya (ule ukuta ulioangushwa na wana wa Israeli na Joshua akawalaani ambao walijaribu kuujenga mji ule tena)
Joshua 6

Joshua alisema mtu akianza kuujenga mji huu atafiwa na mwanawe wa kiume, na akiendelea atafiwa tena, nchi inapotoa kafara kuna mambo ya kishetani yanawezeshwa kutendeka ndani ya nchi.

(Kwa damu ya Yesu ninazizuia kafara ya damu juu ya nchi ya Tanzania kwa jina la Yesu)
(ninaamuru mtu aliyetoa kafara ili kufanikisha jambo lake naamuru apate udhaifu kwa jina la Yesu)

Huyo mtu akaamua kumtoa kafara mwanaye ili afanyikishe msingi wa jambo alilolianza,

Akatoa na damu ikamwagika katika damu, na alipoanza kujenga ukuta akamtoa mwanawe segugu ili afanikiwe kupata damu ya kafara ili inene kuukamilisha ujenzi wake.

Kuna mtu anakwenda kanisani lakini tatizo lake haliishi kumbe kuna mahali damu imemwagwa inanena ubaki palepalena tatizo lako.
Mtu anayetaka kuliondoa kanisa hili la agano jipya hatafanikiwa kwa jina la Yesu, sisi ni wakristo wa Agano jipya tuisiokufa ‘kijingakijinga’ sababu tuna maarifa, tunaangalia udhahifu wa Petro, Yohana tunajifunza kutokana na udhahifu wao, kanisa la kwanza lilikuwa halina andiko linalosema “nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo” utukufu wa mwisho wa kanisa la mwisho utakuwa mkubwa kuliko kanisa la kwanza, hii ni saaa ya Ufufuo na Uzima Duniani ndio maana Biblia inasema
“nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui” maneo haya Petro hakuyaona yalikuwa kwenye moyo wa yakobo, na kanisa hili halitasimamishwa na Binadamu wala mtu yeyote, sisi ni kanisa litakaloona ujio wa Yesu kristo.

“Imeandikwa Nitaijaza dunia na maarifa ya utufu wangu kama vile maji yanavyoijaza Bahari” maana yake Mungu anataka kuijaza dunia kwa maarifa haya tunayojifunza.
Kuna mahali ukipagusa nchi nzima inatikisika sababu umegusa kafara yake.
KAFARA YA DAMU

Kutoa sadaka ya binadamu ilikuwa ni mila ya wamoabu na ilikuwa mtu akitoa sadaka mambo yake yanafanikiwa. Mfalme alipoona anashindwa kupigana na waisraelialimchukua mwanaye akamchoma moto na wana wa Israeli ambao walikuwa wanakaribia kufanikiwa wakapatwa na uzito wakarudi nyuma na kushindwa.

Huyu mfalme alitoa sadaka kwaajili ya wayahudi na mashetani waliingia kwenye damu ile na kuanza kupiga kelele ndipo wayahudi wakaanza kurudi nyuma.

Kwenye maisha yetu mtu unaweza ukawa unakaribia kupata kazi nzuri na kufanikiwa au unakaribia kupenya kwenye jambo fulani. Inawezekana ile bidii uliyokuwa nayo hapo mwanzo kwenye jambo fulani haipo tena na umeanza kurudi nyuma. Lakini unajishangaa unaanza kurudi nyuma kumbe kuna mtu ametoa sadaka ya kafara ya damu mahali ili usifike unapotaka kufika.

Damu ina sauti, damu inazungumza
“Akasema, Umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi.” Mwanzo4:10

Huyu ni kaini amemuua ndugu yake habili na wako wawili na ile damu, kaini aliulizwa na Mungu akajifanya hajui chochote yeye siye mlinzi wa ndugu yake, Mungu akamwambia damu ya ndugu yako inanililia, kumbe damu inapomwwagika mahali sauti yake inasikika.

(mtu asiyekuwa na Yesu ana mganga wake wa kienyeji)
“Basi sasa, umelaaniwa wewe katika ardhi, iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako” Mwanzo4:11

Ajali inapotokea damu inamwagika chini na kwenda kwenye moyo wa nchi (kuzimu) na kumezwa huko.

“Bali nyama pamoja na uhai, yaani, damu yake, msile.” Mwanzo9:4
Damu ni uhai wa mtu, sio wote walio hai wanaweza kufanya mambo fulanifulani unaweza kumkuta mtu hasikii, hawezi kuzungumza, haoni, hawezi kusimama, ana kifafa maana yake uhai wake hauwezi kumpatia kupata mambo hayo.

“Kwa maana kuliko huo uhai wa mnyama, hiyo damu yake ni moja na uhai wake; kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, Msile damu ya mnyama wa aina yo yote; kwa kuwa uhai wa wanyama wote ni katika hiyo damu yake; atakayeila awaye yote atakatiliwa mbali.” Mambo ya Walawi 17:14

Uhai wote uko katika hiyo damu, mtu yuko hai na ananusa, anaona, anazungumza, anasema, anagusa sababu uhai uko kwenye damu ndio maana uhai wa damu ya kaini uliweza kuzungumza.

“Na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa, inenayo mema kuliko ile ya Habili.” Waebrania12:24

Tumepata damu mbili moja inaneena mema, aokoke, afanikiwe, asafiri, awe na afya nzuri, aolewe, azae, na kuna damu nyingine inanena mabaya, afe, achanganikiwe, asiolewe, augue, apatwe ukoma, kuna damu inanena mabaya.

Damu ya mtu ina lita tano hadi nne nahii damu ya Yesu inaweza kuosha dunia nzima lakini sio ile damu yenye seli bali ni ile sauti ya damu ya Yesu ndiyo inayonena, inakwenda hadi nyikani, bungeni, inakwenda mahala popote inasema waokolewe, wafunguke, wawe huru, wapone, washinde, wawe jasiri. Wale wanaotaka kupona Damu ya Yesu inasema kwa kupigwa kwangu mmeponywa, wale wa kutokuzaa inasema hatakuwepo aliye tasa wala wa kuharibu mimba. Damu ya Yesu inasema mema kwenye ulimwengu wa roho.

Ukristo nguvu zake ni kwenye Damu ya Yesu. Watu wengine maarufu wakiwemo mabudha na wafalme na mitume walikufa na damu zao Yesu alikufa na damu yake inanena mema naukristo umejengwa kwenye damu ya Yesu, kama ukitaka kupona ni ndani ya damu ya Yesu, Taifa lililolaaniwa linakombolewa na damu ya Yesu. (amua kutamka damu ya Yesu kila siku utashangaa utakavyo ngara na kustawi).

Kuna damu inenayo mabaya inayotolewa na mtu kutokana na wivu na anaamua kwenda kwa mganga wa kienyeji mchawi ili akatoe damu, ile damu inanuiziwa inene mabaya kwamba fulani afe, asizae, asifaulu, damu haiwezi kunyamaza sababu ni uhai inazungumza na kuna ama ni ndigu yako ameamua kufanya hivyo.
“Lakini angalieni huu uwezo wenu usije ukawakwaza wale walio dhaifu. Kwa maana, mtu akikuona wewe uliye na ujuzi, umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu, je! Dhamiri yake mtu huyo, kwa kuwa yu dhaifu, haitathibitika hata yeye naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu?” 1korintho8:9

Damu ya Yesu inanena ili uwe tajiri lakini mtu anaweza kumwaga damu ili familia fulani anayoionea wivu jinsi walivyo inazungumza wawe maskini, wasifanikiwe, na watu wengi hawana maarifa wanakuwa wanashukuri Mungu tatizo limewapata walipokuwa wameshapata fedha, wengine wanatoa Damu ili ulaaniwe ukianzia mahali fulani mpaka ukifika mahali fulani, mfano taifa linaweza kuwa limelaaniwa na ardhi imefungua kinywa chake na imepokea damu, unakuta mtu amelaaniwa alale asiulize maswali.
Unaweza kuona watu wanakufa kwa ajali kumbe kuna mtu au watu mahali wametoa kafara ili kufanikisha jambo fulani kwenye Taifa, Sisi tunanyunyiza damu ya mwanakondoo kwenye barabara zote za Tanzania kwa damu ya Yesu.

“Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe; usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako; nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tazama, wote walioona hasirajuu yako watatahayarika na kufadhaika; watu washindanao nawe watakuwa si kitu, na kuangamia.Utawatafuta wala hutawaona wale wapiganao nawe; watakuwa si kitu; watakuwa kama kitu kisichokuwa, wale waliofanya vita juu yako. Kwa maana mimi, Bwana, Mungu wako, nitakushika mkono wako wa kuume, nikikuambia, Usiogope; mimi nitakusaidia.” Isaya41:10

Unaweza kuwa unatatizo na unaliona lakawaida mfano unachukiwa na watu, unapata vitu baadaye unapoteza, ukilala unaota ndoto mbaya, unaugua magonjwa mara kwa mara, kumbe kuna mtu nyumbani kwako ametoa kafara ya damu ili hayo yakupate, Mfano mungu moleki alikuwa anawekewa mtoto kwenye mikono yake ili ateketee kwa moto na mtoto alipokuwa akilia kwa moto uliokuwa unamchoma ile kelele yake ilikuwa inamaanisha kuimarisha tatizo lililokusudiwa litokee inaitwa kafara ya kuimarisha ngome iliyobomolewa ili iimarike.

Sisi wakristo yuliookolewa hatuna mahafali ya vita vya kiroho tunapigana mpaka dakika ya mwisho Yesu atakapokuja ndio maana Paulo alisema ‘Imani nimeilinda vita nimepigana ninaona ninanyunyizwa’.

Kafara nyingine zinatokea kwa kuchomwa moto, mfano mwizi anapochomwa ile ni kafara na anapolia kwenye ulimwengu wa Rohoni kuna mashetani wanaichukua ile sauti yake na kuimarisha ngome za kafara iliyokusudiwa.

KUIMARISHA NGOME MAANA YAKE NINI?

Ile sauti ya laana walioitengeneza hapo walipotoa kafara inapokuwa imekoma wanachukua damu na kuiimarisha ngome ya tatizo waliolijenga kwaajili yako.

Unapokuwa mwanafunzi wa Yesu ukisema kwa jina la Yesu ninainyamazisha sauti yeyote inayozungumza mabaya juu ya uso wangu, kazi yangu, ndoa yangu ninainyamazisha kwa jina la Yesu. Wakristo wengi wamefundishwa hawana mamlaka.

“Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge, na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru.” Luka 10:19

“Akawaita wale Thenashara, akaanza kuwatuma wawili wawili, akawapa amri juu ya pepo wachafu“ Marko6:7

Sio lazima uwe kanisani hata ukiwa kwenye gari, bungeni, mahakamani, shuleni, unasema “kwa jina la Yesu baba mdogo, jirani, unapoona kwa mfano Bibi, rafiki au mtu yeyote unayekwenda kwa mganga wa kienyeji nakufunga kwa damu ya Yesu” hapo unaposema kule aliko anapatwa na uzito wa kwenda kwa mganga wa kienyeji na anaposhindwa kwenda uwewe unafanikiwa.

Kwenye ulimwengu wa Roho kuna mtu amenuiza kwa kafara na kila jambo linalotokea limefanikishwa na mtu mahali limefanikishwa kwenye ulimwengu wa roho uwe wa kupata na kupoteza, uwe mtu wa kuibiwa, kukataliwa, kupingwa kumbe ni kafara iliyotolewa mahali

“ Nanyi mkiomba lo lote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lo lote kwa jina langu, nitalifanya.”
Yohana14:13

Kila mtu anamjua anayemtaabisha na kama unamjua unasema ewe shangazi sekigawa nakufunga kwa jina la Yesu uache kwenda kwa mganga wa kienyeji kutoa kafara, lazima ujifunze wewe mwenyewe kuamuru kuwanyamazisha kwa damu ya mwanakondoo, mafundisho mazuri sio yale ya kukariri sala achana nayo na ujifunze kupigana vita na kutumia mamlaka ya Damu ya mwanakondoo.

“Maana Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake; tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo.” Waebrani 4:12

Inawezekana mtu anayekuloga anaweza kuwa karibu na wewe na wachawi wanakuloga huku wanakusaidia ili andiko litimie adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake, yule mtu wa nyumbani anakwenda kumwaga damu anakuwa ananuizia damui mfano anapofanya biashara ife asifanikiwe, aibiwe, augue, akataliwe, asipate kazi, afeli, achukiwe na mashetani wakisikia ile damu ikinena wanaenda kuungana nayo na maneno yalionuiziwa.

Kuna watu wanakula vizuri wana maisha mazuri lakini hawana Amani wana hofu ya kifo kumbe kuna damu imenuiziwa mahali ili hayo yawatokee, mashetani yanakula damu, udi, ubani na yanakuwa yametumwa kumwendea mtu yamtie hofu, unakuta mtu anafedha sana na hawasaidii ndugu zake kumbe zile fedha zimetokea kwao, ukisema kwa jina la Yesu ninamfunga yule mjomba anayekwenda kwa mganga wa kienyeji na ukisha mfunga utaanza kuona unafanikiwa na kuna mashetani mengine yametumwa kunuizia uso ukunjamane wakati ni kijana, (kwa damu ya Yesu ninanyamazisha damu iliyonuiziwa juu yangu).

Kuna mtu mahali iwe ni serikalini, makanisani, jeshini, polisi ambaye kazi yake ni kunuizia damu ili watu wasifanikiwe. Unatakiwa ujue unamamlaka ya kunyamazisha damu yeyote iliyonuiziwa juu ya familia yako, kazi yako, biashara yako, elimu yako.

Kila anayemwamini Yesu ni mwanafunzi wa Yesu, Ufufuo na Uzima ni tofauti sio lazima ukaombewe na mchungaji unasimama mwenyewe kwa mamlaka ya jina la Yesu.

“ Mkiniomba neno lo lote kwa jina langu, nitalifanya.” Yohana14:14

“ Ombeni, nanyi mtapewa; tafuteni, nanyi mtaona; bisheni, nanyi mtafunguliwa” Mathayo7:7

“ Niite, nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa, magumu usiyoyajua.” Yeremia33:3

Kuna damu nyingine inamwagwa ule umahiri wako wa kutenda kazi unashuka, unakuta ofisini kuna mtu anakuona unatumwa sana na yeye anaona ukiondoka wewe yeye atapata nafasi hiyo na anaamua kwenda kwa mganga kutoa damu ili wewe unapokuwa umetumwa au kupata promosheni ufanya makosa na kuumwa kichwa au kupatwa uvivu kumbe ni ile kafara inafanya kazi.

Mungu amemuumba mwanadamu kwa mfano wake awe muumbaji mwenza sababu Mungu aliumba kwa kusema na ikawa na wewe ukiwa mfano wa Mungu unatakiwa useme nakataa kuchumbiwa na kuachwa, nakataa magonjwa, nakataa kukataliwa, nakataa kufeli, nakataa mafarakano kwenye ndoa yangu kwa damu ya Yesu.

Tumeona uhai wa kitu umo ndani ya damu, na tunaposema damu ya Yesu tunauleta uhai wa Yesu.

KWA DAMU YA YESU NINAMFUNGA MTU YEYOTE ALIYEMWAGA DAMU KWAAJILI YANGU ILI MIMI NIHARIBIKIWE NINAMFUNGA KWA DAMU YA YESU, NINA MFLYEKA KWA JINA LA YESU, NINAMPONDA KWA DAMU YA YESU.

Unamkuta mumeo akiwa nyumbani humpendi akitoka unampenda kumbe umenuiziwa ndoa ile isambaratike, kila kinachotendeka kwenye ulimwengu wa mwili kimeanzia kwenye ulimwengu wa rohoni, Rohoni pakiwa pazuri mwilini panakuwa pazuri na Rohoni pakiwa pabaya mwilini panakuwa pabaya pia.

Mahala ambapo panafanyiwa kafara ya damu panaitwa madhabahu ya damu, ya wachawi, Ni vizuri kukataa jina lako lisitajwe kwenye kikao cha wachawi unasema “ninaamuru jina langu lisitajwe tena kwenye madhabahu za wachawi kwa jina la Yesu”.Unapoomba nyamazisha laana na damu hizo zinenazo mabaya juu yako na familia yako kwa mamlaka ya jina la Yesu na damu ya Mwanakondoo Yesu kristo na kubomoa madhabahu hizo.
KWA TAARIFA YAKO: VITUKO VYA IMANI YA WACHEZAJI MPIRA WANAPOKUWA UWANJANI
Haya msomaji wetu wa Gospel Kitaa karibu katika kipengele chetu maalumu ''KWA TAARIFA YAKO'' ambacho kinakujia kila siku za alhamisi ndani ya GK kikiwa na lengo la kukupatia habari ambayo iliwahi kutukia lakini yawezekana huijui pia yawezekana ilitukia ukawa unaijua lakini GK ikawa imesahau mahali au kuna sehemu haina usahihi utapata fursa ya kusahihisha kwa kuweka comment yako chini kabisa kwenye habari husika. Karibu

Mganga na kanga wake. ©Biyokulule
Kwenye tasnia ya mpira wa miguu, kuna mengi huwa yanaendelea na pia kuwa maarufu miongoni mwa mashabiki. Mojawapo ni lile linaloitwa "kusafisha nyota", ambapo baadhi ya wachezaji wa soka na huenda kwa waganga wa kienyeji, ili ama kujihaikishia nafasi vikosi, vya taifa hata vilabu vyao. Ni tambia mbaya sana, lakini huonekana kama jambo la kawaida zama hizi.

Pamoja na uwepo wa watu wa namna hiyo, hapo ndipo bado utagundua kwamba wale wanamtegemea Mungu bado pia wao kwenye kila sekta. Hapa KWA TAARIFA YAKO anayezungumziwa ni kiungo wa klabu ya Everton ya nchini Uingereza, Steven Pienaar. Muafrika Kusini huyu anafahamika na wenzake kikosini kwa kuwa na tabia ya kuomba Mungu kila mara wanapotaka kuingia uwanjani, jambo ambalo humtofautisha na wale wazee wa ndumba.

Steven Pienaar ©Reuters
Sanjari nayo, jambo ambalo Pienaar hupendelea kufanya ni kusikiliza nyimbo za injili, pindi ambapo wanakuwa safarini na hakuna kinachoweza kufanyika kuachilia mbali story za hapa na pale pamoja na wenzie.

KWA TAARIFA YAKO jambo hili limekuwa la kipekee kwa kuwa kuna wachezaji wengine barani Ulaya ambao huwa wanavaa soksi nje ndani ama hata kwa kugeuza bukta zao za ndani kutokana na maelekezo ambayo wamepewa na "wataalamu" wao. Mmoja ya watu ni John Terry, ambaye amekuwa nahodha wa timu ya taifa ya Uingereza na Chelsea the Blues, ambaye yeye hakai siti nyingine zaidi ya ileile kwenye basi la klabu, hawezi kupaki gari mahala popote zaidi ya eneo moja tu, hufunga kamba za viatu kwa vifundo vitatu, na pia imani nyingine nyingi tu za kushangaza.

kipa Iker Cassilas ©Marca
Iker Cassilas, golikipa wa muda mrefu wa Real Madrid yeye huvaa soksi nje ndani tokea msimu wa mwaka 2008/09 kabla ya kuacha zoezi hilo mwaka 2012 mara baada ya kocha Mourinho kumtupa benchi, jambo ambalo halikuwa hi kutokea kwa kipindi cha miaka 10.

Nje ndani ©Getty images
Gonzalo Higuain ambaye anachezea klabu ya Napoli kwa sasa, yeye huwa na tabia ya kukanyaga dimba kwa mguu wa kushoto kwanza na kisha kupiga hatua tatu kabla ya kugusa chini ni na kiuchora ishara ya msalaba.

Paul Ince kipindi akiwa Manchester United, alikuwa mara zote ni mtu wa mwisho kuingia uwanjani, lakini pia KWA TAARIFA YAKO daima alikuwa akivaa jezi yake pale anakaribia kabisa kuiacha korido inayounganisha vyumba vya kubadilishia nguo na dimba.


Paolo Di Canio yeye mara zote bila hata kusahau, alikuwa akivaa kwanza kiatu cha mguu wa kushoto kisha kufuatia na cha upande wa kulia, hakuna siku alibadili tokea aanze kufanya hivyo.

Pelé ©Myhero
Imani za namna hii ziko nyingi kwenye michezo duniani, ambapo KWA TAARIFA YAKO gwiji wa soka duniani, Edson Arantes do Nascimento Pelé kuifuatilia jezi aliyogawa kwa mshabiki, mara baada ya kuona kiwango chake kimepungua mno. Alichokifanya Pelé  ni kumuagiza rafiki yake wa karibu afuatilie ile jezi iliekea wapi, ambapo mara baada ya kurudishiwa, gwiji huyo alirejea kakika kiwango chake cha kawaida. KWA TAARIFA YAKO jambo ambalo hakujua ni kwamba rafiki yake huyo alimtafutia tu jezi nyingine mpya na kumuambia kuwa ndo ile aliyoigawa.

KWA TAARIFA YAKO hayo ndiyo machache kati ya mengi yanayojiri viwanjani. Vinginevyo tukutane wiki ijayo.
SOMO: FAIDA ZA KUTEMBEA KATIKA BARAKA ZA AGANO NA MUNGU (3 & 4) - MWALIMU MWAKASEGE
Mwalimu Christopher Mwakasege

Kama hukusoma sehemu ya kwanza na yapili ya somo hili wiki iliyopita basi BONYEZA HAPA kabla hujaendelea na sehemu ya 3 na 4. Barikiwa

SEMINA YA MWL MWAKASEGE DODOMA

SOMO: FAIDA ZA KUTEMBEA KATIKA BARAKA ZA AGANO NA MUNGU.

Neno kuu: Eph 1:3


DAY THREE.
Utangulizi: Jambo ambalo Yesu alitaka tulikumbuke tunaposhiriki chakula cha Bwana ni agano jipya, pia faida ya baraka ndani ya agano hilo. Ebr 8:6
•Ndani ya ahadi kuna baraka za Bwana, baraka ni matokeo ya agano.
•Baraka zilizopo ndani ya agano ndizo zinazofanya ukristo uwe mtamu kuliko kitu chochote.
•Baraka zingekuwa zinafanana( nje na ndani) ya agano kusingekuwa na maana/ umuhimu wa agano.

MISINGI MINNE MIKUBWA YA BARAKA ZA AGANO.

1.Mungu kujijulisha au kujitambulisha kwa mwanadamu ya kuwa yeye ni Mungu na kuwa hakuna kama yeye. Ayubu 22:21-25, Yoh 10:10, 17:1-3,6. 2Pet 3:18

Mjue sana Mungu uwe na amani.

•Huwezi kumtumikia Mungu vizuri na kufanikiwa bila kumjua yeye.

2. Kurudisha mahusiano yaliyokuwepo kati ya Mungu na mwanadamu kabla dhambi haijaingia na tutengeneza uhusiano mpya. Eph 2:10-13,21-22

•Mungu anarudisha mahusiano yaliyopotea. Anatutengeneza tuwe maskani yake katika roho.


3. Kurudisha mfumo wa ufalme wa mbinguni hapa ulimwenguni ili uwe ndio mfumo wa maisha ya mwanadamu. Math 6:33, 4:17

•Tubu maana yake ni kubadilisha mtazamo wako wa kifikra. Lazima ujue mfumo wa ufalme wa Mungu. Math 6:9-10

•Mapenzi ya Mungu hutimizwa ndani ya ufalme wa Mungu kama haupo ni vigumu kutimiza mapenzi ya Mungu.


4. Ushiriki na uwajibikaji wa mhusika katika agano husika. Ebr 8:9-10

•Hakuna agano bila wahusika.

•Unapoingia katika agano ingia na nyumba yako. Kumb 28:1-14.

•Huwezi kukaa katika agano na kuwajibika katika nafasi yako na baraka za Mungu zikakupita.

•Ndani ya agano wewe mwenyewe ni baraka.


DAY FOUR.


Utangulizi: Gal 3:13-14 Tumebarikiwa kwa baraka zote.

•Zote maana yake zaweza hesabika/ zimehesabika.

•Swali: wewe umebarikiwa na baraka ngapi? Una baraka ngapi za Ibrahim ambazo zimekufikia? Luk 22:19-20, Ebr 8:6

•Huwezi kutenganisha baraka za Bwana na agano lake. Mwa 17:18-21, Luk 22:14-15.

•Agano: ni uamuzi unaolenga kujenga mahusiano ya kudumu baina ya pande zisizopungua mbili.


MAAGANO 7 MAKUBWA AMBAYO MUNGU ALIFUNGA NA MTU.


1.Agano la Nuhu. Mwa 6:18

2.Agano la Ibrahim. Mwa 15:18

3. Agano la Sinai ( Musa). Kut 19:5-6, Yer 34:12-13.

4. Agano la Daudi. Yer 33:20-21.

5. Agano la Lawi ( agano la chumvi). Hes 18:19, 2Nya 13:5

6. Agano la Yerusalem. Eze 16:1-62

7. Agano jipya ( Agano la Yeremia). Yer 31:31.


VIPENGELE MUHIMU KATIKA AGANO

1. Agano.

•Ni uamuzi wa Mungu kufanya agano na wanadamu ili kufanya mahusiano mapya na wanadamu.

•Agano linamfanya Mungu kumkubali mwanadamu

•Dhambi inafanya mwanadamu kutengana na Mungu.

2. Thabiti. Mwa 6:18

3. Kuthibitisha agano. Mwa 9:8-11

4. Ishara ya agano. Mwa 9:12.

5. Afanyalo. Mwa 9:12

6. Nitalikumbuka agano/ kukumbuka agano. Mwa 9:14-16.

7. Nililoliweka. Mwa 9:17.

8. Kiapo. Ebr 6:13-20


VIPENGELE MUHIMU VYA KUTUNZA MAHUSIANO YAKO NA MUNGU

1. Kiapo

Maana yake ni kifungo cha nafsi ya yule aliyeapa kufanya alichosema ayafanya.

Amu 2:1, Eze 16:8, Zab 89:35, Hes 30:1-2

2. Kuthibitisha.

Somo litaendelea…..

MAMBO MACHACHE YANAYOATHIRI AKILI YAKO
Na Faraja Naftal Mndeme,
GK Contributor.©Clker

1. HISIA/MISISIMUKO (EMOTIONS).

Hisia/Misismuko zilizopo kwenye mwili wa binadamu ni aina ya kemikali amabazo zinazalishwa kwenye mwil kwa sababu mbali mbalii.Kimekali zinapoamshwa ndipo hisia/misisimuko huamka.Akili ndio yenye uwezo wa kuamua Hisia zimaake au hapana.Hisia/Misismuko za mwili zinapaswa kuwapo kwa kiwango fulani na zinapaswa kuwa zinatawaliwa na akili yako ili kuweza kuzielekeza kitu kipaswacho kufanya.Hisia/Misisimuko ni Kama Mto wa Maji, Na Akili ni Mithili ya Mkondo wa Maji.Maji yasipowekewa Mkondo basi husambaa bila sababu za msingi na matokeo yake hupelekea kuleta madhara mbali mbali kwa jamii.Hali kadhaliki akili ambayo hutawaliwa na kuendeshwa na misisimuko?Hisia ambayo haijadhibitiwa hupelekea akili kuweza kufanya kazi kwa kiwango cha chini.Hali ya Misisimuko/Hisia ambazo hazidhibitiwa kwa usahihi huwa na adhari kwa muhusika .Mfano Hasira zisizokuwa na Msingi,Chuki,Huzuni.Ni Muhimu kuangalia namna uvyodili na misisimuko kwenye akilia yako.Hakikisha hauwi Mtumwa Misisimuko/Hisia bali Wewe unakuwa kiongozi mwema wa misisimuko/hisia zako.


2. MSONGO WA MAWAZO( STRESS).

Akili ya mwanadamu ni moja ya sehemu muhimu kwenye maisha kwenye kufanya maamuzi mbalimbali kwenye kila jambo linalomuhusi yeye binafsi.Msongo wa Mawazo ni mlindikano wa vitu mbali mbali kwenye akili yako.Kuna wakati akili inakuwa na mambo mbalimbali.Kwa Muda wa Siku Moja  ubongo huwaza mawazo mawazo 65000-90000 lakini mawazo yanafanyiwa kazi na akili ni machache sana.Akili inapokuwa na mlundikano wa mambo mengi kwa wakati mmoja inashindwa kuchuja na kufanya kazi kwa usahihi.Msongo wa Mawazo hufanya akili kuchanganyikiwa na kushindwa nini cha kufanya kwa wakati mmoja matokeo yake kuna kuwa na mambo mengi ambayo huyawezi kufanywa kwa ufanisi.Ni Muhimu kuhakikisha unapunguza  Msongo wa Mawazo.Mlundikano wa Mawazo lazima uwe na kiasi na unapozidi lazima athari za moja kwa moja kwa muhusika huonekana,yawezeka ikawa ni afya lakini athari kubwa zaidi huanza kwenye akili na pindi akili inaposhindwa kufanya kazi kwa ufasa matokeo ya maamuzi huwa ya mabaya nay a kusuasua


3. HABARI UNAZOSOMA KILA SIKU(INFORMATIONS).

Mara nyingi tunasikia msemo Habari ni Nguvu,Mtu anapokuwa na habari za kutosha maana yake ndipo anakuwa n nguvu za kutosha.Hali Kadhali akili,Habari unazosoma kila siku kwenye maisha yako zinawezakuathiri akili zako na namna ya utendaji wako.Unapotumia muda mrefu kusoma habari zisizokuwa na msingi na maana ni kama kuweka Mbegu ya magugu kwenye shamba,Unapoweka magugu kwenye shamba maana yake magugu hayo yatasababibisha mimie ya maana kufa na kubakiwa na magugu.Fikiri iwapo mtu tangu anazaliwa anapendikiziwa magugu ya Chuki kwenye Akili yake, Je Unafikiri  itakuwaje? Habari njema na nzuri nai afya kwa akili yako na itakusaidia kuweza kuboresha utendaji wako wa kila siku na kuongeza ufanisi kwenye mambo kadha wa kadha.Hakikisha hausomi,hausikilizi,Hautazami,Hauandiki habari zisizokuwa na amsingi mara zote maana kufanya vivyo haumuathiri mtu mwingine unajiathiri wewe mwnenyewe.Madhara yanaweza yasionekane sasa lakini kuna wakati yatajionyesha tu.


4. KUMBUKUMBU MBAYA ZILIZOPITA (PAST BAD EXPERIENCES).

Akili iliyojuruhiwa ni zaidi ya ugonjwa wa kawaida,Kumbu za majeraha yaliopitia yalipelekea kuathiri utendaji wako wa kili siku usipojifunza kuyadhibiti mara nyingi huwa na athari kwa sehemu kubwa kwenye akili yako.Kumbu Kumbu mbaya husababishwa kuzalishwa kwa  misisimuko/hisia(emotions)  katika kiwango cha juu  matokeo yake hisia hizo zilizo zidi akili hushindwa kuzidhibiti na hupelekea kuathiri akili zako na utendaji wako.Kumbu kumbu mbaya ni mithili ya mtu aliyefungwa kitambaa kwenye macho alafu anaambiwa vuka barabara yenye magari yaendayo kasi.Ni nguvu kuvuka haraka maana itaepelekea yeye kupata ajali ambayo itamepelekea mauti.Hakikisha akili yako haijawi na kumbukumbu mbaya zilizopita maana zinaathiri kwa sehemu kubwa utendaji wako wa akili.
___
E-mail:naki1419@gmail.com
+255788454585
God Bless Y’All