Latest Posts

Mwanza Tuabudu

Mwanza Tuabudu

Worship in your Presence

HOJA: HEKIMA YA MASKINI HUDHARAULIWA
Nimelazimika kusitisha makala iliyokuwa ikiendelea (viacheni vyote vikue) kwa sababu mazingira nayo yamebadilika. Mazingira yetu yanabadilika kila siku kiasi cha kutokuendeleza makala moja kwa muda zaidi ya majuma tatu kutokana na mambo mapya yanayozidi kuibuka na kufanya makala kupoteza uzito wake. Aidha, nimelazimika kuleta mada mpya kutonakana na umuhimu na uzito wake kwa mazingira ya sasa. Mada yenyewe nimeibatiza kichwa cha habari cha “hekima ya masikini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi.”

Yaliyoandikwa katika Biblia
ni “halisi” na wala sio “hadithi”
Askofu Sylvester Gamanywa

Watu wengi wanaposoma Biblia, ati kwa kuwa ni kitabu cha karne nyingi za miaka, basi hata maandiko yake nayo yamepitwa na wakati; au pengine ni sawa na hadithi za kujitungia. Kwa utafiti na uzoefu wangu, nimesoma vitabu vingi vya zamani sana na vya kisasa; vya kidini na vya kisekula; sijaona kitabu ambacho maandiko yako hayapitwi na wakati kama Biblia. Kuanzia Agano la Kalel mpaka Agano Jipya; kila nisomapo ninazidi kushangazwa na maandiko yake jinsi yalivyo halisi, yasivyopitwa na wakati, na yanadhihirisha uhalisia wa maisha ya kizazi hiki kuliko nadharia na itikadi za vitabu vingine vyote.

Mojawapo ya kifungu cha maandiko ambacho kila ninapokisoma na kulinganisha na maisha yetu ya sasa, nakuta uhalisia wake ni halisi pengine na hakuna ubishi dhidi yake. Maandiko haya ni kama yalivyoandikwa na mwandishi maarufu wa kitabu cha Mhubiri, ambacho kimejaa hekima iliyothibitishwa na mwandishi kwa uzoefu wake binafsi:

"Ndipo niliposema, Bora hekima kuliko nguvu; walakini hekima ya maskini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi". (Mhubiri 9:16)

Japokuwa maandiko haya yameandikwa vizazi vingi vilivyopita; ukweli wake uko halisi kwa kizazi hiki pengine hata kuliko vizazi vilivyopita. Mfalme Sulemani alikuwa akisimulia kisa cha mji mmoja uliokuwa umewekewa mikakati ya kutekwa na kuharibiwa; na mfalme wa mji ule pamona na wenye hekima wa mji hawakuwa na ufumbuzi wa kuunusuru na janga hilo tarajiwa. Ndipo akatokea “mtu maskini” mmoja ambaye alitoa ushauri wake, ukafanyiwa kazi, na kweli na mji ukanusurika kuvamiwa.

Sasa kilichomshangaza Sulemani ni baada ya matokeo makubwa ya ushauri wa maskini; hakuna aliyetaka kumkumbuka masikini aliyeunusuru mji. Ndipo Mwandishi akaweka mithali yake akisema; “bora hekima kuliko nguvu”; hapa akimaanisha kwamba “matumizi ya hekima” ni bora zaidi kuliko “matumizi ya nguvu”! Huu ni ukweli halisi hata kwa mazingira yetu ya sasa pengine kuliko vizazi vilivyopita. Uzoefu wa Sulemani ulibaini kwamba, “matumizi ya nguvu” hayana matokeo mazuri ikilinganisha na “matumzi ya hekima”!

Lakini kitu cha pili kilichomshangaza Sulemani hata akalazimika kukitia kwenye kumbukumbu ya maandiko ni jinsi ambavyo; “hekima ya masikini inavyodharauliwa; na maneno yake hayasikilizwi”! Kwa msomaji makini anaweza kuhoji usahihi wa maandiko ya Sulemani kwamba, “mbona hekima ya masikini ilipokelewa, na ushauri wa maneno yake ulifanyiwa kazi hata ukaunusuru mji?

Jibu makini hapa sio kwamba hekima ya maskini haikupokelewa na ushauri wake hakuzingatiwa; hoja ya msingi hapa, ni “kutokutambulika, wala kupongezwa hadharani kwa hekima ya maskini”! Kila wazo jema linapotolewa likafanya kazi kwa manufaa ya wengi, ni haki na utu na uungwana kwake yule mwenye kutoa wazo hilo; apate heshima yake stahili na shukrani kwa mchango wake husika.

Lakini, utamaduni na mazoea ya binadamu katika jamii, tafsiri potofu kuwa “hekima ya maskini” ya mara moja haithaminiki. Wengine hutafsiri kwamba ilikuwa ni “bahati yake tu” ambayo mtu yeyote angeipata na hivyo muhusika hana haki wala uhalali wa kutambulika na kupongezwa hadharani.

Ni kutokana na uzito wa maandiko haya, ndio umenifanya nilazimike kuleta mada hii ili kwa pamoja tutafakari na kujiuliza maswali ya msingi ambayo majibu yake yaweza kutusaidia kama watanzania kupata ufumbuzi wa matatizo ya umaskini sugu wa kipato.
 
Kwanini hekima ya tajiri ndiyo huheshimiwa
na maneno yake kusikilizwa kuliko masikini?

Kabla sijaanza uchambuzi wangu katika kujibu swali la msingi, naomba kwanza tukubaliane kimtazamo; hata kama ni kwa muda tu; kwa wakati unaposoma makala hii! Tafadhali, hebu weka kando kwa muda “mawazo na mtazamo hasi” dhidi ya matajiri!

Wakati huo huo tukubaliane kwamba aina ya “tajiri” tunayemzungumuzia hapa sio yule wa “jamii ya mafisadi”, wenye kujipatia mali kwa njia za wizi na udanganyifu, pamoja na biashara zilizo haramu. Kimsingi, wenye kuupata utajiri kwa njia hizi, sio “matajiri halisi”! Hawa ni majambazi walioupata utajiri kwa njia haramu na hivyo hatuna jema la kujifunza kutoka kwao.

Maana yangu hasa hapa nataka tufute kasumba ya kudhani kila mwenye kumiliki utajiri ni fisadi. Tukubali na kutambua kwamba wako “matajiri halisi na halali” walioupata utajiri kwa kazi ya mikono na matunda ya akili zao. Hawa ndio Biblia inawaongelea na ndio mfano ambao nataka tuwe nao wakati tukisoma mada hii.

Baada ya angalizo, sasa naomba uchambuzi wangu uanze na sababu zinazochangia “hekima ya tajiri kuheshimiwa na maneno yake kusikilizwa kuliko masikini”! Yaani nimeona tuanza na kinyume cha swali la msingi la sababu za “kudharauliwa kwa hekima ya maskini.” Maana kama “Hekima ya maskini hudharauliwa” kuna upande wa pili unaodhihirisha kwamba “hekima ya tajiri ndiyo inayoheshimiwa”!

Uchunguzi niliofanya kwa haraka, nimebaini kama sababu kuu tatu ambazo Hekima ya Tajiri huheshimiwa. Ya kwanza ni “chimbuko la utajiri halisi”; pili ni “mipango makini ya uzalishaji” na tatu ni “miiko ya kutunza utajiri unapatikana”

   1. Chimbuko la utajiri halisi ni mawazo

Hakuna utajiri unaopatikana kwa miujiza. Utajiri hupatikana kuanzia kwenye mawazo ya kiuchumi na uzalishaji. Japokuwa kila mtu anaweza kuwa na mawazo ya kiuchumi akilini, lakini si kila mtu mwenye uwezo wa kuyachuja na kuyapanga na kuyaamini kwamba yataleta matokeo kama yakitekelezwa.

Ndiyo maana tunao mabingwa wengi wa kusema habari za uchumi na uzalishaji lakini maisha yao yanategemea misaada yaw engine; wakati baadhi ya watu wasio na ujuzi wa kifalisafa wanaweza kuwaza na kutekeleza mawazo yao na yanawapatia uchumi endelevu.

Utajiri huzaliwa katika mawazo makini yaliyochujwa na kufanyiwa utafiti kabla ya kuyafanyia utekelezaji.

Angalizo: Ingawa kila tajiri humiliki mali; lakini sio kila mwenye kumiliki mali nyingi ni tajiri. Kwanini? Kwa sababu kuna wengi wanaomiliki mali kwa njia za wizi na udanganyifu; na wengine kwa njia haramu kama bandi na dawa za kulevya! Hawa wanaweza kuonekana wanamiliki mali nyingi, lakini ukweli halisi si matajiri halisi! Utajiri wao haukupatikana katika njia za asili na halali za uzalishaji mali ambazo ni fursa kwa binadamu wote. Na ndiyo, maana watu wa namna hii, huwa hawa mawazo ya maana ya kusaidia wengine kiuchumi kwa sababu hakupata mali kwa njia ya mawazo makini.

Utaniambia kwamba, hata kupata mali kwa njia haramu nayo pia ni mawazo yaliyofanyiwa kazi yakaleta matokeo! Ni kweli kwa upande wa pili, wa mawazo haramu, yaliyotumia njia haramu ili kupata mali haramu! Ndiyo maana hawa kwa msamiati sahihi ni “Matajiri haramu” na hekima yao haitabuliki katika jamii, na wakijulikana hadharani watafilisiwa kwa sababu si “matajiri halali”


   2.  Utajiri hupatikana kwa mipango makini

 Japokuwa asili ya utajiri ni mawazo, lakini mawazo pekee hayawezi kuleta utajiri mpaka yatengenezewe michanganuo makini ya miradi ya uzalishaji ambayo huwa ndio miongozo ya kuzalisha mali na kumiliki utajiri.

Kwa hiyo, mipango makini ni hatua ya kuyatafsiri mawazo kuja kwenye uwezekano wa kutekelezeka kwa vitendo. Na hapa ndipo ufundi wa hekima ya tajiri unapoanzia kumpatia heshima. Ana mipango ambayo ameibuni kutokana na mawazo na kuitekeleza na ikaleta matokeo halisi ya umilikaji mali.

Unaweza kusema kwamba, matajiri wengi wanatekeleza mipango yao kwa sababu ya kupata mikopo kutoka kwenye taasisi za fedha, vinginevyo mipango yao isingelitekelezeka. Huo ni ukweli nusu. Nusu ya ukweli iliyosalia ni kwamba, tasisi za fedha hazitoi fedha kwa kila michanganuo unaowasilishwa kwao mpaka wamethibitisha kwamba mpango husika utazalisha na kurudisha mkopo. Ni muhimu kuzingatia ukweli huu.


    3. Utajiri hudumu kwa nidhamu ya vipambele vya matumizi
Sasa tumefikia kipengele muhimu sana hapa, ambacho humpa tajiri heshima na fursa ya kusikilizwa. Nidhamu ya matumizi ya fedha na mali zake. Kuna watu wengi sana ambao hufanikiwa katika hatua mbili za mwanzoni, lakini hukwama kuingia katika orodha ya matajiri kwa sababu ya kukosa hekima ya matumizi ya fedha na mali walizozalisha kwa juhudi nyingi!
Nimebaini aina mbili za matajiri. Kuna “matajiri wa msimu” na “matajiri wa muda mrefu”. Tofauti kati yao ni nidhamu ya vipaumbele katika matumizi ya fedha na mali zao. “Matajiri wa msimu” hufanikiwa kuzalisha na kupata faida, lakini kwa sababu ya maisha ya anasa na kutoweka akiba na kupanga vipaumbele makini; hujikuta faida waliyozalisha haidumu kwa muda mrefu; na hivyo hujikuta wakianza upya mikaka ya uzalishaji.

“Matajiri wa muda mrefu” wana hekima ya “kutunza faida” au kuweka vipaumbele vya kuifanya “faida izalishe faida”nyingine! Wana nidhamu katika matumizi ya faida kwa mambo ya anasa au kwa mambo yasiyo na tija!

Ni kutokana na ukweli huu, ndiyo maana hekima ya tajiri huheshimiwa na maneno yake kusikilizwa katika jamii.

Majumuisho ya sababu za hekima ya tajiri kuheshimiwa
Tajiri anaheshimiwa na kusikilizwa kwa kuwa hekima yake imethibitika kwa vitendo. Tumeona hatua ambazo tajiri huzipitia na mchakato mzima mpaka kutambulika kuwa ni tajiri wa kuheshimika katika jamii.

Kwa hiyo, hekima ya tajiri inaheshimiwa kwa sababu ya uzoefu wake katika kuwaza, kupanga na kutekeleza mawazo yakaleta matokeo.

Jambo jingine la kuzingatia pia ni ukweli kwamba tajiri akitoa mawazo, hasa kama yanatakiwa kugharimiwa, mawazo yake yatakubaliwa upesi kwa misingi kwamba ataombwa achangie gharama za utekelezaji wa mawazo yake. Kwa hiyo, tajiri anaheshimiwa na kusikilizwa kwa sababu akitoa mawazo anao uwezo wa kugharimia mwenyewe.

Itaendelea wiki ijayo
WORSHIP IN YOUR PRESENCE NDANI YA CCC UPANGA SEPTEMBA 5
Kati ya mambo ambayo unatakiwa kujipanga kwayo ni tamasha la kusifu na kuabudu, lililopewa jina la Worship in your Presence, litakalofanyika tarehe 5 Oktoba kwenye ukumbi wa kanisa la CCC Upanga, ambapo jiji la Dar es Salaam na vitongoji vyake litashuhudia kundi la waimbaji mahiri wakimsifu na kumuabudu Mungu siku hiyo, ambapo waimbaji kama Glorious Worship Team, Emmanuel Mbasha na Flora Mbasha watakuwepo, ukiachilia mbali ambao wametajwa na kuwekwa picha zao kwenye chapisho la tamasha na huku pia wengine wakiendelea kuweka ratiba zao sawia ili wasikose tukio hili muhimu, GK imefahamishwa.

Tofauti na matamasha mengine ya kawaida, kuna vitu ambavyo kwa hakika vimekaa sawa kwa mujibu wa waandaaji wa tamasha hilo, ambalo linategemewa kuvunja rekodi kadhaa, ikiwemo

1. Kutoa tuzo kwenye tamasha; ambapo muimbaji nguli wa nyimbo za injili, John Lisu anatarajiwa kupewa tuzo ya heshimakwa mchango wake kwenye tasnia ya muziki wa injili nchini.

2. Kutakuwa na red carpet, ambapo watu wanaingia na kupiga picha pamoja na waimbaji mashuhuri kabla na baada ya tamasha.

3. Usafiri Dar es Salaam, (UDA) watasafirisha watu kutoka maeneo mbalimbali ya jiji na kuwafikisha, ambapo magari hayo yatakuwa na machapisho kuhusu tamasha hilo. Na kisha baada ya hapo mabasi yatakuwa tayari kurejesha watu makwao kuanzia saa tatu kamili usiku, ambapo yatakuwa yameanza kufika maeneo ya kanisa.

Pamoja na waimbaji wengi kuonyesha nia ya kushiriki tamasha hilo, mwenyekiti wa baraza la makanisa ya Kipentekoste nchini Tanzania (CPCT), kwa mkoa wa Dar es Salaam, Askofu Bruno Mwakibolwa atakuwepo kutoa Neno la utangulizi kabla ili kushusha uwepo wa Mungu mahala hapo kwenye tukio zima.


Endelea kufuatilia GK, nasi tutakufahamisha taarifa za maendeleo ya tukio hili kama ambavyo litakuwa likitufikia - na kwa kadri ya waimbaji zaidi watakavyokuwa wakithibitisha ushiriki wao kwenye tukio hili la kihistoria, kabla ya kluhamia jiji la Arusha mnamo Novemba.
ISIS WATUMIA 'VIDEO GAME' NA AHADI YA WANAWAKE KWA VIJANA WAJIUNGE
Baadhi ya wanakikundi wa ISIS wakifurahia mmabaki ya ndege ya kivita ya Syria ambayo ilianguka ©Reuters/Stringer
Kundi la kigaidi lenye mrengo wa kutawala dini ya kiislamu na hatimaye kuwa na dola kubwa duniani, ISIS (Islamic State of Iraq & Syria) wameanza kampeni mpya ya kuwahamasisha vijana kujiunga na kundi hilo, kwa kutumia michezo ya video, ama kwa jina maarufu la Video Games.

Kundi hilo limefikia hatu ahiyo ikiwa ni siku kadhaa zimepita tokea kupatikana kwa barua yaoambayo walikuwa wakiisambaza kwa vijana kuwapa hamasa ya kujiunga na kundi hilo ili kufanya mashambulizi kwa 'wabaya' wao, kwa ahadi ya kulipwa fadhila ya wanawake mabikira 72, kipindi ambapo wawapo akhera, baada ya kupigana vita vitakatifu, na kwamba kila atakayefia kwenye uwanja wa via, ataitwa shujaa mtakatifu.

Kundi hili ambalo halina huruma kwa mtu ambaye yuko kinyume nao, awe mkristo ama muislamu mwenzao, kwa sasa limeanza kuwekeza kwenye michezo ambayo vijana wengi wa kiume hucheza, wakitumia ama computer au Playstation, na katika michezo hiyo, una mmoja maarufu uitwao Grand Theft Auto.

Grand Theft Auto ni mchezo wa video (video game) ambapo mtu humchezesha mhusika kwenye runinga na kufanya kile atakacho, ikiwemo kupora magari, kushambulia watu na kuwaibia pesa na mengineyo mengi yanayofanania, ili mradi tu mtu afurahi mwenyewe kwa vitendo vyake. Na katika toleo la kigaidi ambalo wanachukulia mfano huku, imepangwa kuwa kila atakayecheza, basi mchezo huo umhamasishe kujiunga na kikundi hicho kwa ajili ya hatua zaidi kikweli kweli.

Hadi sasa kundi hilo limeshatengeneza 'trailer' ambazo zinawaonyesha waklifurahia mashambulizi ambayo wanafanya, ikiwemo kwa video ambazo zinaonyesha wadunguaji wao wakishambulia kambo pinzani kwao, na kisha kufurahia kwa kusema, 'Allahu Akbar', yaani mungu mkubwa.

Haijafamaika kitengo cha habari cha chombo hicho kitaitumiaje michezo hiyo ipendwayo na vijana ulimwenguni kote, na pia hadi sasa haijajulikana kama watakuwa na toleo lao lini, kulingana na ratiba zao za mashambulizi.

Hivi karibuni Rais Obama alinuia kufanya mashambulizi kwa kikosi hicho, lakini akiondoa wazo kwa watu kwamba atapeleka majeshi ya ardhini, na kwa upande wake taifa la Ufaransa limeungana na Marekani, lakini wao wakishambulia kwa anga na ndege zao za Rafael, kwenye taifa la Iraq, maeneo ambayo mkikundi hicho kinahisiwa kuwa.

Zaidi ya wananchi 60,000 jamii ya kikurdi walihamia Uturuki kutoka Syria ndani ya masaa 24. ©Reuters/Stringer
Hadi kufikia wikiendi hii takribani watu sabini elfu wamekimbia makazi yao nchini Syria na kukimbilia Uturuki, ambako wanaamini watakuwa salama zaidi. Na katika hatua nyingine wapiganaji wa jamii ya kikurdi kutoka Uturuki na Iraq wameungana pamoja ili kuzuia mashambulizi yatakayotokana na kundi hilo linaloogopwa kutokana na dhamira yao. Gospel Kitaa itakuletea simulizi ya askari aliyesalimika kuuawa na kikundi hicho kati ya wenzake wengi tu na kufanikiwa kutoroka.

CHAGUO LA GK: UNATOSHA - EUNICE NJERI
Habari ya Jumapili mdau wa Gospel Kitaa, tunatumai kwamba u buheri wa afya na kwamba ibada siku ya itakuwa na mguso kwako maradufu, kwa kuwa Yesu pekee anatosha na yuko kazini muda wote.
Eunice Njeri katika mojawapo ya huduma. ©fb/Eunice Njeri
Chaguo la GK kwa wiki hii linatoka Kenya, kwa Eunice Njeri, anasema Unatosha. Eunice ni meuimbaji ambaye nyimbo zake zinagusa wengi na wanapokuwa kwenye majaribu. Huku wengine wakikiri kwamba kama ni kumtukuza Mungu, basi nyimbo za Eunice zitakuwezesha. Karibu utue mzigo wa dhambi kwa Yesu, maana anatosha.

WANAJESHI WAKIRI HAKUNA KAMA JEHOVAH
Sehemu ya umati wa wanajeshi hao ukiendelea na sifa. ©The Church Guide screengrab
Huku mtaani, inafahamika kwamba wanajeshi hawana mzaha, ni wakakamavu muda wote, na wako na sura ya kazi popote pale utakapowakuta, (hata kama wanatembea tu). Ili mradi ukiona uniform ipo basi pengine unajisemea, "ngoja nikae mbali".

Hakuna kama Jehova... ©The Church Guide screengrab
Kwa wale waliosoma shule za jeshi pia wanajua, ya kwamba amri ndo zinafanya kazi, unatekeleza jambo kwanza kisha maelezo baadae. Maana hata kama hujapitia shule hizo, yawezekana umeona kwenye maadhimisho ya mbalimbali ya taifa hili la Tanzania, pale ambapo matofali yanavunjwa kwa wepesi kama mihogo.

Lakini kwa video ambayo GK imekutana nayo kwenye mtandao inahamasisha kwa kweli, maana wanajeshi ndani ya sare zao wakilitukuza jina la Mungu. Days of Elijah ndio wimbo ambao wanajeshi hawa wanarejea kumtukuza Mungu.


"There's no god like Jehovah, theres no god like Jehovah… Behold he comes…" ni sehemu ya kipande cha wimbo huo maarufu ambao umeshaimbwa na waimbaji mbalimbali ikiwemo pia kutafsiriwa kwa lugha mbalimbali ikiwemo Kiswahili, ukiimbwa, "Hakuna kama Jehovah, hakuna kama Jehovah..."

Kwa mujibu wa mwanamama, Merrie Pardee Baldwin ambaye aliweka video hii hewani kwa mara ya kwanza anaeleza kwamba anatamani taifa lao liombee vikosi hivyo ambavyo viko kwenye shughuli ya kulinda amani ya taifa na dunia kwa ujumla, huku hofu kubwa ikiwa ni kuhusu kikundi cha kigaidi cha ISIS ambacho kinatatiza.

Faith Warriors, ama Mashujaa wa Imani kwa lugha ya Kiswahili, ndio ratiba amayo iliwafanya wanajeshi hao takribani 500 wakusanyike na kuimba kwa umoja wao, huku pia muda mwingine wakiweka vionjo vya kijeshi-jeshi na kupunga mikono hewani wakisema "Ooh Rah", kila baada ya kipande cha 'lift your voice'.

Video hiyo si tu kwamba inapendeza kwa kinachoendelea, bali pia imeibua hisia kwa watu kadhaa, wengine wakijieleza kwamba walishindwa kuzuia machozi yao pale walipoona wanajeshi hao wanalisifu jina la Yesu, licha ya kwamba huenda miongoni mwao wengine walikuwa wanafatisha tu.

Basi wacha Neno la Mungu liendelee kutimia, maana kila mtu atakubali tu, iwe kimoyomoyo ama waziwazi, itabaki hivyo, kwamba hakuna Mungu kama Jehova!

Christian Post imeandika.
NILIMUAMINI MUNGU TU, NA AKANITENDEA - MERIAM IBRAHIM
Meriam Ibrahim akiwa studio za Fox News kwenye mahojiano na Kelly (hayupo pichani) ©Fox News
Meriam Ibrahim (mwanamke aliyehukumiwa kifo kwa ajili ya kubadili dini) ameweka kumbukumbu na kubadili vichwa vya habari duniani kwa namna nyingi kutokana na hukumu iliyokuwa inamkabili, akituhumiwa kubadili dini kutoka uislamu kwenda ukristo. 

Mama huyo wa watoto wawili ambaye kwa sasa anaishi nchini Marekani, amehojiwa hivi karibuni na kituo cha runinga cha Fox News, na hapa Gospel Kitaa inakuletea kilichojiri kwa ufupi baada ya kufuatilia mahojiano hayo.

"Kipindi ambacho niko jela, nilipewa siku tatu za kubadili dini na kuwa muislamu, huku pia nikitembelewa na wanazuoni wa Kiislamu wakinukuu Quran ili niwe upande wao na kuwa huru, yaani kwamba niachane na ukristo."

Meriam anasema kwamba imani ndio maisha, na kama mtu hana imani, ina maana basi ni mfu, ndio maana yeye alishikilia imani yake hadi mwisho, akilazimika kujifungua mtoto huku akiwa amefungwa minyororo miguuni (soma hapa). hayo yote hayakumzuia kushikilia msimamo wake wa kumfuata BWANA Yesu.

"Sikuwa na makosa, sikuwa nimemkosea mtu yeyote, kosa pekee nililofanya ni kuishi vile nitakavyo, inanisikitisha kuishi nje ya nchi yangu kwa matatizo, Sudan ni nyumbani kwangu, kuna ndugu na jamaa zangu, marafiki wangu wako huko." Anaeleza Meriam kuhusu kifungo na hukumu iliyokuwa inamkabili.

"Kama wewe ni mkristo, na ukabadili dini kuwa muislamu, huwezi tena kurejea kwenye dini ya ukristo maana utahukumiwa kifo, na haya yanawatokea wanawake wengi huko Sudan, ila wanashindwa kijitangaza kuhofia usalama wao." anaongeza tena Meriam kuhusu wanawake nchini humo.

Pamoja na mateso ambayo wakristo wanakutana nayo nchini humo, pia wanawake wa jamii ya kikristo wanaoishi kwenye maisha magumu, hutakiwa kubadili dini ili serikali iweze kuwapa msaada utakaowainua kiuchumi, vinginevyo hubaki na mateso yao.

Meriam ambaye anaeleza kuwa watoto wake kwa sasa wana furaha kuwa na familia yao, wanazidi kumtegemea Mungu kwenye maisha yao, kwani amewatoa kwenye hali ya hatari, na kwamba zaidi wanahitaji maombi yako mpenzi msomaji.

Lakini katika yote, Meriam anatukumbusha kwamba imani hutuvusha kwenye hali yoyote tuliyo nayo, na nukuu yake inajieleza;

"Hali ilikuwa ngumu, lakini nilikuwa na hakika kwamba Mungu atasimama nami. Na siku nilipoachiwa huru, nilicheka, nililia, nilikuwa mtu mwenye furaha sana pale ambapo niliachiwa huru." (bofya hapa kusoma)

Kama mwanamama huyu alisimama kidete kwa imani yake akiamini itakuwa hivyo licha ya mateso ya kila aina aliyopata jela na hata kwenye jamii inayomzunguka, na akashinda. Je wewe, imani yako imesimamia wapi?

Charisma News imeandika
NENO LA MUNGU NI YESU - KING SAM


Yohana 1:1 Biblia inasema,
Hapo mwanzo kulikuwako Neno,naye Neno alikuwako kwa Mungu,naye Neno alikuwa Mungu,
Ndugu yangu nachoomba kwa Mungu kwa ajili yako ni wewe ulijuwe ili Neno na kulipokea maana ni Uzima Wa roho na afya ya mwili kwake yeye alipataye na kuliweka,

Kuna watu katika agano la kale walijuwa ili Neno na kulitumia kuliko watu Wa sasa hivi ambao kweli lilikuja likakaa Kwetu Kama Peter anavyosema kuliko watu Wa zamani walitabiri tu kwa habari ya Neno ili, lakini wakalishika na kulitumia na Likaleta matokeo Kwao;
Mbingu na nchi zilifanyika kwa Neno la Mungu,
Zaburi 33:6 kwa Neno la Mungu mbingu Zilifanyika,

Uponyaji wetu upo kwenye Neno yaani Yesu
Zaburi 107:20 Hulituma Neno lake,huwapo,huwatoa katika mangamizo yao.inamaanisha Neno lilikwesha tumwa mpaka likaenda msalabani ni wewe kuliamini tu,Kama Yule mwanamke alikuwa anatokwa damu,
Zaburi 119:89 Ee Bwana Neno lako lasimama imara mbinguni hata milele.inamaanisha Yesu akasema nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi nami nakwenda kuwandalia mahali nilipo nanyi muwepo,
Zaburi 147:15-18
Huipeleka Amri yake juu ya nchi, Neno lake lapiga mbio sana.
Ndugu yangu unaitaji kupokea Neno la Mungu ambalo ni Yesu,unapolipoke linakuwa Uzima wako na Ulinzi wako,Yesu alishatumwa Kwetu ni sisi tu kumwamini na pale tu unapoamini anaanza kufanya kazi ndani yako,alimwambia filipo hivi
Yohana 14:9-12
Yesu anasema mimi ndani yababa na baba ndani yangu,
Soma Yohana 6: yote utaona anavyo jieleza Yesu,anasema baba zenu walikula mana jangwani wakafa,lakini anilaye mimi hatakufa Bali ataishi,ili Neno unalolisoma ni Neno la Mungu maana yake ni Yesu ukiliamini utaishi,

Neno linasema hivi kwakipigwa kwake Yesu sisi tuliponywa, nani si Yesu,ni Yesu kwa hiyo Yesu alipigwa kwa ajili yako ili wewe uwe mzima,amini Neno la Mungu na unapoliamini linafanyika ualisi kwako katika Jina la Yesu,Mungu akupe Uwezo Wa kuliamini Neno lake na. Kulipokea katika Jina la Yesu.
Amen ubarikiwe.
PAPA FRANCIS HATARINI DHIDI YA SHAMBULIZI LA KIGAIDI
Papa Francis akiwa kwenye gari lake, Pope mobile huku akisalimiana na umati uliojitokeza kumsalimu, kwenye picha ya mapema mwezi Aprili 2014. ©Tony Gentile/Reuters
Wakati dunia ikiwa inashangazwa na kundi jipya la kigaidi la ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), linalotekeleza mauaji yake kwenye mataifa mbalimbali hasahasa Iraq na Syria,likidai kutawala dini ya Kiislamu duninani kote, taarifa mpya zinaeleza kuwa kuna hofu ya kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, kushambuliwa.

Papa ambaye yuko kwenye mkakati wa kufanya ziara kwenye taifa la Albania mnamo wiki ijayo, anatarajiwa kuwa na wakati mgumu kwenye taifa hilo linalotambulika kama la Kiislamu, ambapo huenda kundi la ISIS likawepo.

Ziara hioy ambayo itachukua siku moja, imeelezwa na msemaji mkuu wa Vatican, Mtumishi Federico Lombardi kuwa, licha ya kwamba matukio yanayoendelea duniani ni ya kustua, hakuna haja ya kuwa na hofu kuhusu usalama wa Papa, na kwamba hawaoni haja ya kuchukua hatua zaidi za kumsafirisha Papa kwenye gari linalozuia risasi, badala ya gari lake la siku zote ambalo liko wazi.

Kwa upande wake, balozi wa taifa la Iraq huko Roma, amesema kuwa licha ya kwamba kundi la ISIS linaweza kudharauliwa, lakini lengo lake pia ni kummaliza Papa, ambaye ana ushawishi mkubwa duniani.

"Sote tunatambua kwamba kundi hili linalengo gani, lakini isiwe chanzo cha kuacha kufikiri kwamba wanaweza kumshambulia Papa." Balozi Habeeb Al Sadr amenukukliwa na gazeti la kila siku la II Mattino.

Wakati balozi akieleza hivyo, mnsemaji wa Vaticna alibaki kusisitiza kwamba hakuna haja ya kuwa na wasiwasi, kwani hakuna tishio lolote ambalo limetolewa hadi sasa.

Papa Francis anatembelea Albania kutazamia kuanza upya kwa uwepo Wakristo kwenye taifa hilo, ambapo katika miaka ya nyuma, waamini wa dini hio waliuawa. Pamoja na hayo Papa ataeleza kuhusu umoja, ambapo Wakatoliki, Wa-orthodox na Waislamu walikuwa wakifanya kazi pamoja kulijenga taifa lao.

Papa John Paul II ndio kiongozi mkuu wa kwanza wa Kanisa Katoliki kutembelea Albania mwaka 1993, amb apo imeelezwauwa ujio wa Papa Francis, utahuisha ukatoliki nchini humo, ikiwemo kwa kuwasimika maaskofu wapya wanne.

Charisma imeandika
ASKOFU ATANGAZA MABADILIKO YA KUSHIRIKI CHAKULA CHA BWANA KUJILINDA NA EBOLA
Askofu Alfred Adawale Martins.©lagosarcdiocese
Makanisa Katoliki pamoja na Anglikana nchini Nigeria yameshauriwa kuacha tabia ya wachungaji wa makanisa hayo kuwashirikisha chakula cha Bwana ama ekaristi takatifu waumini wao kwakuchovya mkate na kuwawekea mdomoni ama kwakuruhusu waumini kutumia kikombe kimoja kwani ni hatari kupata ugonjwa wa ebola.


Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mtandao wa Christian today umesema askofu wa kanisa Katoliki jijini Lagos Alfred Adewale Martins kupitia waraka wake aliousambaza kwa makanisa ya Katoliki mwezi August mwaka huu ametaka wachungaji kuacha kushirikisha meza ya Bwana kwa namna ilivyozoeleka na badala yake kuwapa mikate waumini wao mikononi ili kujilinda na ebola.


Aidha askofu Martins pia amewataka waumini kuacha tabia ya kushikana mikono wakati wa kutakiana amani kwa kipindi hiki chenye tishio la ugonjwa huo ambao umesambaa sana nchini Liberia. Lakini wataendelea na kawaida ya kuwawekea mikate midomoni waumini wao pindi ugonjwa huo utakapokwisha. Aidha askofu huyo amesema tamko hilo ni kwa dayosisi ya Lagos pekee huku dayosisi nyingine za kanisa hilo haijafahamika kama nazo zimechukua ama zitafuata wanachofanya wenzao wa Lagos kwakuwa makanisa mengi bado yamekuwa yakiendelea na taratibu zao za kawaida licha ya tishio kubwa la ugonjwa wa ebola nchini humo.

KWA TAARIFA YAKO: MWIMBAJI WA INJILI NCHINI ASIYETAJWA MIDOMONI KWA UBAYA
Haya msomaji wetu wa Gospel Kitaa karibu katika kipengele chetu maalumu ''KWA TAARIFA YAKO'' ambacho kinakujia kila siku za alhamisi ndani ya GK kikiwa na lengo la kukupatia habari ambayo iliwahi kutukia lakini yawezekana huijui pia yawezekana ilitukia ukawa unaijua lakini GK ikawa imesahau mahali au kuna sehemu haina usahihi utapata fursa ya kusahihisha kwa kuweka maoni yako chini kabisa kwenye habari husika. Karibu.

KWA TAARIFA YAKO mdau wa GK kwa leo ni kuhusu mwimbaji wa siku nyingi nchini ambaye
alianza kutamba hususani jijini Dar es salaam kupitia kipindi maarufu cha muziki na nyimbo za dini cha radio Tumaini miaka ya 90s, akitamba na album yake ya kwanza iliyofahamika kwa jina la Nini? huyu si mwingine bali ni Jennifer Mgendi ambaye ni mke wa mtu pia ni mwigizaji na muandaaji wa filamu zenye kuelemisha jamii.

KWA TAARIFA YAKO licha ya kwamba mwanadada huyu kuwa wa kwanza kati ya waimbaji walioanza kutoa nyimbo zao binafsi miaka hiyo ya 90s na mpaka sasa bado akingali akimsifu Mungu wake, pia ni mmoja kati ya waimbaji ambao historia ya maisha yake imefanyika baraka kwa watu wengi kutokana na kutoandamwa na kashfa ama habari za kumsulubisha Kristo kwa mara ya pili msalabani. 

KWA TAARIFA YAKO Jennifer amekuwa akipendwa sana licha ya kwamba hana umaarufu kama waimbaji wengine ambao wanafahamika zaidi ndani na nje ya nchi lakini bado anakamata sifa za kutokuwepo tetesi za watu kuambiana iwe kwa suala la kutoza pesa kubwa akialikwa kwenye huduma ama tetesi nyingine ambazo zimekuwa zikiwakumbuka waimbaji wengine ziwe za kweli ama uongo lakini tetesi ambayo nimewahi kuisikia kutoka kwa mwimbaji huyu inadaiwa kwamba alikuwa kichwa darasani mpaka anamaliza elimu yake ya sekondari na chuo sifa hiyo ikingali ikiambatana naye.

KWA TAARIFA YAKO Jennifer ameelezea historia yake "Nilizaliwa tarehe 02 May, 1972 hospitali ya Ocean Road, Dar es Salaam, mama yangu akiwa Mwendapelu Nalaila na baba akiwa Fanuel Mgendi. Ninao ndugu watatu tuliozaliwa kwa baba ambao ni Mao Mgendi, Mlenge Mgendi na Noel Mgendi. Nimepata elimu yangu katika shule na vyuo mbalimbali kama shule ya msingi Mgulani,Shule ya sekondari Kisutu,Chuo cha Ualimu Korogwe, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Pia nilifanya kazi katika taasisi mbalimbali zikiwemo Shule ya Sekondari Handeni, Shule ya Sekondari Tambaza, Shule ya Sekondari Benjamin Mkapa, Chuo Kikuu cha afya Muhimbili. Kuanzia 2007 niliacha kazi za kuajiriwa na kijiajiri katika kazi za sanaa na Muziki wa Injili". Mtembelee kwenye tovuti yake kwa kubonyeza HAPAKWA TAARIFA YAKO mwimbaji huyu ambaye GK inaweza kuthubutu kwamba anaurafiki wa karibu na Bahati Bukuku kutokana na kushirikishana kwenye baadhi ya kazi za uimbaji na pia kusaidiana katika huduma huwa anatulia kwa kipindi kirefu kabla ya kutoa album mpya kwa kustukiza na kuwakumbusha watu kwamba mtumishi Jennifer Mgendi bado yupo katika kumsifu Mungu. GK inazidi kumuombea mwana mama huyu katika huduma yake, Mungu azidi kumwinua kutoka utukufu hadi utukufu.Hiyo ni KWA TAARIFA YAKO vinginevyo tukutane wiki ijayo...
UKIPOTEZA MUDA, UNAPOTEZA MALENGO
Nikiwa nimeamka siku ya tarehe 1/1/1994, mama aliniambia "Hata sisi tuliwahi kuwa kama wewe ulivyo." Wakati maneno hayo yanasemwa sikuelewa yana maana gani, maana sikuwahi kufafanuliwa ila niliona siku zikienda na zikisogea mbele. Mara nikajikuta namaliza level moja ya elimu huku nikienda nyingine na mara elimu ya juu. Naam, muda unaenda na muda haurudi. Kufanya malengo yoyote bila kuwa na mipaka ya muda bado hauwezi kufikia lengo. Hakuna lengo lisilokwenda na muda.

Faraja Naftal Mndeme
Jamii yetu ya Kitanzania imelelewa kuishi kwamba kesho ipo tu, lakini cha kushangaza hatufikirii kama hiyo kesho sio yetu maana hakuna kilicho na uhakika wa kuiona kesho hiyo.

Baada ya kusoma kidogo... Zamani, shule za msingi tulikuwa tunafundishwa kumeza nyakati mbali mbali za sentensi kwa kingereza yaani tenses, kwa mara ya kwanza nilisikia kitu kinaitwa future tense mwaka 1996, niliimeza baada ya miaka michache kupita kuna siku nikajiuliza ivi kuna future tense au ni future time na hiyo future time or future tense zinatoka wapi... Ingawa sikuwa na uelewa mpana, baada ya kufwatilia nilikuja kupata ufumbuzi kwamba hakuna future tme wala future tense... Wewe Binafsi ndio future time na future tense... Fikiria Kama wewe ukiwa haupo je kuna kuwa na future tense au future time??

Dunia ya kwanza, yaani naamanisha nchi zilizoendelea, muda kwao ni muhimu wanafanya kila liwezekanalo kuweza kuokoa muda ili kuweza kufikia malengo wanayojiwekea, Kuanzia kwenye usafiri na utendaji wao wa shughuli za kila siku. Kuna wakati unajiuliza kama unakaa kwenye foleni ya gari masaa matatu na unapokwenda ukitumia mguu hayazidi hata masaa mawili kwanini usichague kutembea??? Kizazi chetu kina excuse nyingi... Utasikia, "Jua kali", je wazazi wetu hawakuliona jua? Au Sisi ndio ngozi zetu zina ukakasi kuliko wao? Swali la kujiuliza hilo. Maisha yetu hapa duniani yamefungwa kwenye muda, yaani unapochezea muda ndio unachezea maisha yako pia.

Unapochezea muda unachezea maisha yako pia.
Ni ngumu kumshauri mtu aliyezoea kuishi kwenye maisha yasiyozingatia muda, ukimwambia utasikia, "No hurry in Africa". Mtu huyu akikwama juu ya jambo fulani ukimwambia jambo hili ulipaswa ufanye miaka mitano iliyopita ananza kutoa macho. Sasa unabaki unajiuliza huyu vipi. Tangu tunakuwa kuna watu hawaendi mbele wala hawarudi nyuma yaani wapo wapo. Ukimwambia na ukimshauri utasikia sisi tumeliona jua kabla yako. Kumbuka Kila unachofanya hapa duniani kina mwisho wake. Kama kilikuwa kina mwanzo basi mwisho upo.

Unapochezea muda, hata rasilimali nazo zinapotea pia.
Fikiria mfano wewe ndio mchezaji mpira, Mwili wako ndio rasilimali moja wapo ya kutumia ili kukuwezesha kufikia malengo fulani kwenye maisha yako. Kumbuka kadri unavyokuwa mtu mzima rasilimali hiyo inazeeka na mwishowe kuchakaa na kutokuweza kutumika tena na kama itatumika sio katika kiwango husika kwenye maisha yako. Fikiria wewe ni mwimbaji sauti yako ndio rasilimali yako, je unafikiri unavyoweza kuimba leo na ndani ya miaka 30 ijayo utaweza kuimba hivyo hivyooo??? Anayekupotezea muda, anakipotezea malengo.

Mwisho wa siku nashaangaa yaani mtu kazunguka huko katafuta cha kufanya kakosa anakuja kwako anakuambia twende mahali fulani. Ukifika kule mahali utasikia twende mahali kwingine, mwisho unaimaliza siku nzima umechoka huku umetumia muda wako kuzurura barabarani bila kufanya kitu cha maana. Unapoona kuna vitu vinaweza poteza muda wako, kataa kuvilea. Badilisha mfumo wa maisha. Kumbuka hakuna wakati ujao, wakati ujao ni sasa na wakati ujao ni wewe. Usifikirie ya kesho wakati ya leo haujayamaliza.

Maisha yetu yamefungwa katika muda, baada ya muda fulani unapaswa uwe umefanya jambo fulani. Zingatia Muda wako kwenye kila jambo maana muda ni wewe na wewe ni muda.

Anayepoteza Muda, Anapoteza Malengo
God Bless Y'All
 +255719742779
  UJUMBE: KUTIWA NGUVU IMANI YAKO KWA KUTOANGALIA TATIZO BALI KUMWANGALIA YESU

Ujumbe kutoka kwa mtumishi King Sam

Unaweza kuwa kwenye tatizo lakini usiangalie hilo tatizo bali mwangalie YESU amesemaje katika hilo tatizo.

Tutaangalia watu ambao waliangalia Mungu alichosema wakapokea sehemu Yao Kama wewe unavyo weza kupokea sehemu yako Kama tu utaangalia Yesu pale msalabani alikuja kufanya nini kwa ajili yako,ukiangalia tatizo linakumeza,lakini katika Jina la Yesu upate Neema ya kuweza kumwalia Yesu na kumuamini ili uhesabiwe haki kwa kile ulichokiangalia na kukiamini kupitia Yesu.

Ibrahimu alihesabiwa haki kwa kuangalia ahadi za Mungu juu yake na kuamini kwamba Mungu anaweza kufanya kile alichoahidi,

Warumi 4:19-22
Biblia inasema Ibrahimu alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa na akiwa amekwisha kupata umri Wa miaka Mia,na hali ya kufa ya tumbo la Sarah,hakujali hivyo vitu Bali aliangalia ahadi ya Mungu kwa hiyo akatiwa nguvu katika imani kwa kuona Mungu alichosema,

Watu wengi tumekuwa tunashindwa kwa sababu hatuangalii ahadi ya Mungu Kwetu bali tunaishia kufikiria tatizo lililo tusonga mwisho tatizo linatumeza,katika Jina la Yesu kristo naomba upate Uwezo Wa kuangalia kile Yesu alichosema ili upokee kiwe chako katika Jina la Yesu,


Hesabu 21:8-9 Wana Wa Israel waliumwa na nyoka Mungu akamwambia Musa ajifanyie nyoka Wa Shaba na kuiweka juu na kila aliye umwa aitazamapo ataishi.

Ndugu yangu unaweza ukawa umeumwa na tatizo lolote labda ni Ugonjwa au ndoa au biashara au kazi au mke hana mtoto au matatizo mengine,Yesu anajibu lako pale msalabani inua macho yako umtazame, usitazame ilo tatizo Wala huyo nyoka aliye kuuma Bali mtazame Yesu,wale wana Wa Israel waliotazama nyoka Chini walikufa lakini wale waliyo tazama nyoka Wa Shaba juu waliishi,unaweza kuishi tu pale utakapomtazama Yesu,usitazame Dakitari amesema nini Wala wanadamu wanasema nini Bali tazama Yesu anajibu lako,tatizo lipo lakini usiishie kulifikiri Bali nyanyua macho yako utazame ahadi ya Mungu,Ibrahimu hakuishia kufikiria alivyo kuwa Wala mke wake alivyokua Bali aliangalia ahadi ya Mungu na kuamini Mungu anaweza akahesabiwa haki kwa hivyo,hata wewe unaweza kuhesabiwa haki ya kuwa mzima kuwa mwenye watoto kuwa mwenye biashara kuwa mwenye mafanikio kwa njia tu ya kutazama Mungu amesemaje na ukaamini Mungu anaweza kufanya,usitazame madakitari wamesemaje juu yako Wala usitazame dunia inasemaje kwa uchumi ndugu zangu tumtazame Mungu na ahadi zake juu yetu na kumuamini anaweza kufanya alichoahidi katika Jina la Yesu sema amen.

(Yesu anasema mimi nalikuja ili muwe na Uzima kisha muwe nao tele)