Kamata Pindo la Yesu

Kamata Pindo la Yesu

Mitambo Solution

Mitambo Solution
Kopa mitambo

Monday, 28 July 2014

HOJA: UKIHESHIMIWA, HESHIMIKA

Utangulizi
Leo nimeona niwasilishe makala ambayo ni kutathimini hali halisi ya tabia na mwenendo kila mtu binafsi pamoja na jamii kwa jumla. Na kitu ambacho natamani tukifanyie tathmini kwa kila mmoja wetu ni msamiati wa neno maalum lijulikanalo kama “heshima”! Nataka tulitafakari neno heshima katika maana zake na matumizi yake na kuchunguza ni kwa kiasi gani viwango vyake vinazingatiwa katika jamii ya kizazi hiki.

Na kabla ya kuanza kulitathmini, hebu kwanza tupate tafsiri yake pamoja na matumizi yake asilia. Kwa mujibu wa tafsiri ya Kiswahili sanifu, tunapata maana ya neno “heshima” katika maelezo kama ifuatavyo: 1. Thamani ya utu, utukufu, daraja la juu; 2. Staha, adabu, nidhamu; 3. Kitu anachopewa mtu Kama alama ya kuthaminiwa kwake
Askofu Sylvester Gamanywa
Msomaji mpenzi, ukifuatilia kwa makini maana ya “heshima” kwa kupitia maneno yaliyoanishwa hapa juu, unaweza kuigawa “heshima” katika aina kuu mbili za sifa. Aina ya kwanza ni “sifa za nje” na aina ya pili ni “sifa za ndani.”

Aina ya kwanza ya heshima ya “sifa za nje” ndiyo inayosababisha wahusika kuonekana kuwa na “thamani ya utu”, au “utukufu” au kuwa katika “daraja la juu”. Mambo haya matatu ndiyo humfanya mtu “kujulikana na wengi katika jamii” (Public figure) au “kuwa maarufu” (famous). Kimsingi “kujulikana” na wengi na kuwa “maarufu” ndiko humfanya mhusika kupata “heshima ya hadhara” (reputation)
Kwa maelezo mengine, “sifa za nje” ni mambo ambayo muhusika amefanikiwa kuyafanya baada ya kujipatia elimu, ujuzi na kufikia utendaji wa viwango vya bora vinavyotambulika na mamlaka husika. Kwa kifupi, “sifa za nje” hutokana na “mafanikio ya nje” na kumfanya mtu kuheshimiwa katika jamii.
Aina ya pili ya heshima ni sehemu ya “sifa za ndani” ambayo hutokana na “staha”, “adabu” na “nidhamu” Haya mambo matatu yanahusu tabia na mwenendo wa mtu binafsi kwa jinsi anavyohusiana na watu wengine wanaomzunguka.

Hizi “sifa za ndani” ndizo zinazo muwezesha muhusika baada ya kupata mafanikio ya “kujulikana” na kuwa “maarufu” kuendelea kujistahi na kustahi wengine, kuwa na adabu na nidhamu binafsi.

Hizi ni “sifa za ndani” ambazo hujenga tabia binafsi ya uadilifu na uaminifu na kuendelea kutunza heshima ambayo ni “thamani ya utu”, “utukufu” na “daraja la juu” katika jamii

                                                               Vyanzo vya heshima


Msomaji mpenzi, kama tulivyokwisha kujifunza tafsiri ya msamiati wa neno “heshima”; tumeshuhudia kwamba yako mambo maalum ambayo ni chimbuko na vyanzo vya heshima. Mpaka mtu afikie kiwango cha “kuheshimiwa” mbele ya jamii, lazima awe amefanya mambo na kuonesha ufanisi unaozingatia viwango vya ubora. Baadhi ya mambo ambayo ni vyanzo vya mtu kuheshimiwa katika jamii ni pamoja na:
  1. Kipaji cha uongozi wenye ushawishi mkubwa katika utawala na utumishi wa umma 
  2. Kipawa cha kiroho katika utumishi wa mambo ya dini 
  3. Elimu ya juu na ujuzi wa kitaaluma 
  4. Hekima na uwezo wa kumiliki mali na utajiri 
  5. Vipaji maalum vya sanaa na michezo

Japokuwa yanaweza kuwepo vyanzo vingine zaidi katika kumfanya mtu “kuheshimiwa” mbele za jamii, lakini mambo haya matano niliyoyataja yamebeba uzito wa juu na uchambuzi wangu utalenga haya.

Tunao watu waitwao “waheshimiwa” kutokana na juhudi katika kujipatia elimu na ujuzi wakafanikiwa kupanda madaraja ya kitaaluma na hivyo wakajulikana na kuwa maarufu na hivyo “wakaheshimiwa” na jamii.

RAIS KENYATTA NA RUTO WA KENYA WAHUDHURIA IBADA NA KUOMBEWA

Picha mbalimbali zikimuonyesha Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta pamoja na msaidizi wake William Ruto waliposhiriki ibada jana jumapili katika kanisa la Redeemed Gospel lililopo Huruma jijini Nairobi ambako licha ya kushiriki ibada pia viongozi hao walifanyiwa maombi juu ya ulinzi wa Mungu katika uongozi wao, maombi ambayo yaliongozwa na askofu Arthur Kitonga wa kanisa hilo kabla ya viongozi hao walielekea katika kazi zao za chama huko Mathare baada ya kumalizika kwa ibada.

Hii si mara ya kwanza kwa viongozi hao kwenda kuabudu kanisani, kwani wamekuwa na kawaida hii kushiriki pamoja kabla ya kuchaguliwa kwao na hata baada ya kuchaguliwa jambo ambalo limekuwa likipongezwa na wananchi wengi wa taifa hilo kwakuwa viongozi wao wamechagua fungu jema la kumkimbilia na kumtegemea Mungu.

Askofu Kitonga akizungumza na Rais Kenyatta ibadani.
Mmoja kati ya waimbaji akiimba karibu kabisa na Rais Kenyatta ambaye anaonekana mwenye furaha.
Rais Uhuru Kenyatta akizungumza na waumini ibadani hapo.
Baadhi ya viongozi na waumini waliohudhuria ibada hiyo.
Askofu Kitonga akifanya maombi kwa viongozi hao.
Maombi yakiendelea juu ya viongozi wa taifa la Kenya.©Rais Uhuru Kenyatta

'Heri Taifa ambalo Bwana ni Mungu wao…. Zaburi 33: 12'

JOSEPHAT MWINGIRA: JINSI NILIVYOTOKEWA NA BWANA YESU NA KUONYESHWA MAMBO MBALIMBALI

Mtumishi wa Mungu na kiongozi wa huduma ya Efatha Ministries nchini Mtume na Nabii Josephat Mwingira.

BWANA YESU asifiwe.
Ufuatao ni ushuhuda wa mtumishi wa MUNGU Mtume na Nabii Josephat Mwingira Mbeba maono wa huduma ya Efatha.
Ushuhuda huu pia upo katika kitabu ambacho Mtumishi wa MUNGU Josephat Mwingira amekiandika kinaitwa WITO WANGU.

karibu.

Nakumbuka siku moja, nikiwa Mererani huko Arusha, BWANA YESU alinitokea chumbani. kwakuwa nilikuwa mzinzi na mlevi niliyebobea, ndiyo kwanza nilikuwa nimetokea kwenye starehe zangu, tayari nikiwa na dada mmoja kahaba. YEYE akaniambia anataka niache hayo maovu kisha nimtumikie YEYE. Kama nilivyoeleza hapo juu, mimi nilikuwa katika mazingira ambayo hayakuwa mazuri sana kwa sababu nilikuwa katika hali ya ulevi na mshiriki wa mambo mengi ya dunia.
Yule dada alipoona hali hiyo akakimbia, nikabaki (Josephat) peke yangu. BWANA YESU akasema, “Mimi ninakutaka wewe uache maovu yote na unitumikie.”. baadaye wakati alipotaka kuondoka, ikanibidi nimshike miguu na kumng’ang’ania, nikamwambia, “usiniache!” akashuka chini na kunishika bega la mkono wa kulia akasema “nitakuwa na wewe “ Halafu akatoweka.


Baada ya hapo yakawa yananitokea maono Fulani Fulani ya kutumwa. Mara BWANA YESU alinituma nikawaombee watu Fulani Fulani waokoke au wapone kutokana na magonjwa yao wakati mimi nilikuwa bado sijui kuokoka kilikuwa kitu gani. Lakini nikawa Napata neema ya kwenda kuwaombea na wagonjwa wakawa wanapona. Wakati mwingine BWANA YESU akawa ananitokea katika ndoto au anatuma malaika ambao walikuwa wananielekeza watu wa kwenda kuwaombea uponyaji kutokana na matatizo yao.

Kufikia hapo nikawa, hata nikienda kunywa pombe, nilikuwa naitapika yote. Hamu ya pombe ikaisha na nikaichukia moja kwa moja. Na baada ya hapo, nikawa nasukumwa kuomba kila wakati ndani ya nafsi yangu japo nilikuwa sijui hata kufungua Biblia, ukiachilia mbali kwamba nilikuwa sina Biblia. Kwa asili, mimi nilikuwa Mkatoliki – nilizaliwa huko, nikabatizwa huko na nikakulia kwenye mazingira ya Kikatoliki ambako waumini wake hawana kawaida ya kusoma Biblia. lakini nilipokwenda Arusha, nikajikuta naabudu na walutheri kwa sababu marafiki zangu wote niliokuwa nasali nao wakati huo, walikuwa walutherani.

Wakati huo nilikuwa nakijua kitabu kimoja tu kiitwacho “NYIMBO ZA KIKRISTO” na nilikuwa naujua zaidi wimbo mmoja tu katika kitabu hicho unaitwa “NJOONI KWA MPONYA” ….
Nilikuwa naupenda sana ule wimbo lakini sikujua ni kwa nini nilikuwa naupenda. Lakini baada ya maono haya, niliendelea hatua kwa hatua na namshukuru sana MUNGU kwamba leo ninaelewa vizuri kwa nini nilikuwa naimba
“NJOONI KWA MPONYA’.
Baada ya hapo nikawa nawiwa kwenda porini mara kwa mara. Siku moja, nikiwa naomba, nikasikia sauti inaniambia, “Nenda, kajitenge, ukakae porini kwa muda wa siku saba!” Nikaenda porini kuomba kama nilivyoelekezwa. Nilikaa huko siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, na ilipofika alfajiri kuaamkia siku ya nne, nikasikia sauti zinaimba;
“Ee, MUNGU wetu; tunakuabudu!” itikio, “Tunakuabudu.”
“Ee, MUNGU wetu; ndiwe BABA yetu!” itikio, “ndiwe BABA yetu’.
“Ee, MUNGU wetu; ndiwe MUUMBA wetu!”
Itikio, “Ndiwe MUUMBA ….wetu.”
Kiitikio, “Ndiwe MUNGU wetu”.
“Ndiwe MUNGU wetu”.
“Ndiwe MUNGU wetu”.
“Ndiwe MUNGU wetu”.

SAFARI YA KWANZA YA MWINGIRA MBINGUNI.


Nilipofungua macho, nikaona mwanga mkali sana na katika mwanga ule niliwaona Malaika wengi sana, nikawa sioni mwisho wao. Basi nikasikia sauti inaita kutoka juu ikiwaamuru wale Malaika, ikisema “Njooni, mleteni huku”. Nikainua macho yangu juu, nikaona ngazi inatelemka mpaka pale chini nilipo. Akaja Malaika mmoja akanichukua. Wakati tunapanda nikaona kitu cha ajabu sana! Maana, kila nilipokuwa napanda na wale Malaika walikuwa wanapanda pamoja nami! Malaika walikuwa wengi sana. Nikaona mwanga mkali sana kule juu. Nikaanza kuogopa kwenda huko, nikawa nataka kurudi nyuma. Lakini nilipoangalia chini nikakuta, kumbe kila tulipopanda ngazi ya juu, zile ngazi za chini zilikuwa zinaondoka. Kwa hiyo nikabaini kuwa nisingeweza tena kurudi chini. Nikawa naendelea tu na safari pamoja na kwamba nilikuwa naogopa. Kwani nisingeliweza tena kurudi nyuma vinginevyo ningelidondoka na kuvunjika vunjika. Ikanibidi niendelee na safari. Nikapanda mpaka nikafika kule juu.
Malaika mmoja akaningoza, tukaenda mpaka tukafika kwenye lango. Tukaingia katika lile lango na kupelekwa moja kwa moja alikokuwako BWANA YESU. Nikaona watu wengi sana wako kule; siyo Malaika, ila ni watu wa kabila mbalimbali- waafrika na Wazungu. Sikuongea nao ila katika hali ya kuangalia angalia, nikawatambua Ibrahim, Musa na Eliya. Kulikuwa na hali ya kumwelewa kila niliyemwona kwamba ni Fulani na huyu ni Fulani. Kasha akanipeleka mpaka kwa BWANA YESU.

Nakutana na BWANA YESU na MUNGU BABA

Nilipomwona tu, nikamtambua nikasema, “Ahaa… BWANA wangu!!” Akatabasamu, na mimi nikatabasamu. Ndipo akanikumbatia na kusema kitu Fulani ambacho, wakati huo, sikukifahamu maana yake. Nikawa namwangalia sana BWANA YESU kwa kuwa alikuwa anang’aa sana.

Kisha akaniita kwa jina langu akasema, “Josephat, twende huku.” Akimaanisha twende kwa BABA. Kabla hatujaanza safari hiyo, Yule Malaika aliyekuja kunichukua kule duniani, alisema, “Eee Josepahat, mtu upendwaye sana, umekusudiwa mema “BWANA YESU akanichukua, tuaanza safari ya kuelekea juu. Hata tulipofika kule juu, akanikumbatia tena na kusema, “Josephat, nilikutafuta sana ili nifanye yale ambayo niliyakusudia kabla hujazaliwa.” Kisha akanichukua na kunipeleka kwenye kiti cha Enzi, cha MUNGU BABA. Tukafika pale, lakini wakati tunakikaribia kiti hicho, sikuweza kukitazama maana kilikuea na ‘Utukufu wa ajabu’. Ndipo nikaangukia miguuni pake.

Nikawaona Makerubi na Maserafi- watu wenye macho yanayoona mbele, na nyuma, na pembeni. Pia wana asili ya mabawa. Huwezi kujificha kwao. Katikati ya hao Malaika ndipo amekaa MUNGU BABA ambaye anaonekana mfano wa mtu. Siyo mtu kama tulivyo sisi, lakini anaonekana kuwa tunafanana naye kabisa. Huwezi ukamuona uso (sura) yake na mavazi yake kwa sababu ya ; ‘Utukufu Mkuu’ unaomfunika. Yaani, mavazi yake yanaonekana kama ya dhahabu lakini si dhahabu, kama ya fedha lakini si fedha hayaelezeki!.

Kiti kile cha Enzi, ni kikubwa na kizuri ajabu. Nikaangalia, nikawaona Malaika wengi wakikizunguka pembeni. Lakini Makerubi walibaki pale pale. Nikawa naona Kiti cha Enzi kama kinacheza cheza hivi: nikasogea pale, lakini sikuweza kumwangalia BABA MUNGU usoni. Nikadondoka chini, miguuni pake. Basi wakaongea wenyewe kwa wenyewe, nikawasikia wakiwasiliana kati ya BABA MUNGU na YESU. BWANA YESU akamwambia BABA yake “Tumempata Yule tuliyekuwa tunamtafuta, atakayesimama kwa ajili yetu duniani na kwa ajili ya jamii ya watu walioko duniani, kwa kuwa ndiye atakayesimama kwa ajili ya KUSUDI”. Wakaendelea kuongea mimi nikiwa nimeishiwa nguvu kabisa, lakini nikawa nasikia yote waliyokuwa wanazungumza.

Moyo uliotayari kufa kwa ajili ya BWANA

Baadaye, alinigusa tena, naye akaniinua. Ama kweli, ule ‘Utukufu’ ulinimaliza kabisa! BWANA YESU akaniambia, “Twende”.
Wakati tunatembea tukielekea tulikokuwa tunakwenda, akaanza kuongea na mimi na kunieleza kwamba wengi aliotaka kuwatumia, walionyesha hali kama ya utayari, lakini walitumia uwepo wake kwa kusudi la Ki-binadamu. Kwa hiyo akasema, “Walitumia uwepo wa Ki-ungu kwa kusudi la Binadamu”. Halafu akasema, “Lakini wewe,” Yaani mimi Josephat “Umekusudiwa mema. Na tumeuangalia moyo wako na utakwenda kufanya yale yale tuliyokusudia. Tunaona moyo wako uko tayari kufa kwa ajili ya BWANA” mimi nikamuuliza niko tayari kufa kwa ajili yako?” YEYE akajibu, “MiMi ndiye asili ya hayo yote”. Sasa tukatoka pale tukiwa tunatembea kwenye njia nzuri sana, ya mfano wa dhahabu inayong’aa vizuri, yaani unaiona kama almasi lakini siyo almasi, dhahabu lakini siyo dhahabu. Yaani ni kuzuri sana. Ningeshauri kila mtu afike huko. Kama ingelikuwa inawezekana, hakika ningelichukua hata kanisa lote nilipeleke huko likaone uzuri ulioko huko. 

Sunday, 27 July 2014

LEO TUMECHAGUA KUSIFU NA KUABUDU PAMOJA NA MISE ANAEL

Misericordias Anael Mushi
Chaguo la GK wiki hii linatoka kwa Misericordia Anael Mushi, ambay kutumia 'saxophone' kumuabudu kumrudishia sifa na utukufu Mungu. Hapa tunakupa picha za sauti (video) mbili ambazo amehudumu akiwa Dar es Salaam kwenye tamasha la pasaka sanjari na Upendo Kilahiro, na kwa Arusha akiwa Zion City Church sanjari na Arusha Mass Choir.

Ukmaliza kumtazama tena na tena ujiulize kwamba unatumiaje kipaji chako, ujuzi wako, kipawa chako na hata vitu vilivyokuzunguka kumutmikia Mungu.
Kwa video ya pili. tunaambatanisha na picha mnato za siku hiyo kwa ambaye hukuwepo ili basi ufaidike na kilichojiri.

SOMO: DAKTARI HUTIBU, YESU HUPONYA.

Mtumishi Gasper Madumla.

" Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari wakampisha katika matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu.Mara hiyo akasimama mbele yao, akajitwika kile alichokilalia, akaenda zake nyumbani kwake, huku akimtukuza Mungu. "Luka 5:19 &25

Haleluya...
Bwana Yesu asifiwe...

Kama ulikuwa hufahamu hili kwamba,KAZI YA DAKTARI NI KUTOA TIBA,BALI KAZI YA MUNGU NI KUPONYA,basi leo ufahamu hilo.

Yeye mwenye kutibu hutegemea kuwezeshwa ili atibu.
Bali aponyaye hategemei kuwezeshwa na yeyote yule maana ndani yake kuna UWEZA.
Mungu ni mwenye UWEZA wala si mwenye UWEZO, nasema ni mwenye UWEZA Yeye hategemei kuwezeshwa na yeyote yule.

Yule anayetibu kapewa UWEZO wa kutibu,kama vile mtu aliyepewa mbegu apande,lakini mwenye kuikuza ile mbegu ni Mungu ambaye ndiye mwenye maisha ya mbegu hiyo. Aliyepewa mbegu ni mwenye uwezo,bali Yeye aikuzaye ni mwenye uweza.

Aponyaye ana UWEZA wa kuponya.
Daktari hutumia tiba za kawaida kabisa ambazo hazina uponyaji ingawa tiba hizo zina uwezo wa kutibu tu,Mungu huponya.

Leo nataka nikutangazie kwamba yupo mmoja aponyaye naye ndiye Bwana Yesu Kristo wa Nazareti,Yeye ni zaidi ya madaktari wote.
Ok,
Sikia;
Ipo tofauti kubwa kati ya kuponya na kutibu. Nguvu ya kuponya ipo ndani ya jina la Yesu pekee, bali nguvu ya kutibu ipo mahali popote,maana imeandikwa;

" Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. " Matendo 4:12

Kwa jina la Yesu tunaponywa.
Matibabu hutolewa na madaktari pamoja na wale wote watalaamu wa tiba,BALI UPONYAJI UTOLEWA NA MUNGU MWENYEWE.

Andiko hilo hapo juu,linatufundisha sahihi kabisa ya kwamba uponyaji wetu upo kwa Yesu Kristo. Hao Watu waliomchukua huyo mgonjwa ( Luka 5:17-20) hawakumpeleka kwa madaktari wa kawaida sababu walijua siri moja kwamba madaktari huwawezi kumponya yule aliyepooza bali kama wangempeleka kwa madaktari wangelimtibu kawaida tu,ndiposa wakamsongeza kwa Yesu aponyaye bila pesa yoyote.

Biblia inasema Yesu alipoiona imani yao, alimwambia," Ee rafiki, umesamehewa dhambi zako. " Bwana Yesu hukumtizama mgonjwa bali aliitizama IMANI yao. Sio kitu cha kawaida kwamba mgonjwa aletwe mbele yako kisha usiangalie ugonjwa bali uone imani yao waliomleta.

Umenielewa hapo?
Yaani Bwana Yesu hakuuona ugonjwa bali aliiona imani yao.
Bwana Yesu, siku zote huiangalia imani wala si udhaifu uliokuwa nao.
sababu Mungu hufanya kazi yake katika misingi ya imani. Ukimuomba Baba wa mbinguni basi sharti uwe na imani maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza(,Waebrania 11:6).

Lipo Jambo moja la ziada tujifunzalo siku ya leo kupitia fundisho hili,nalo ni hili;

Saturday, 26 July 2014

PICHA NA TAARIFA KAMILI ZA AJALI ALIYOPATA BAHATI BUKUKU

Gari waliyokuwemo Bukuku na wenzake.
Bahati Bukuku akiwa kwenye hospitali ya Wilaya ya Kongwa.
Usiku wa kuamkia leo, muimbaji nyota wa nyimbo za injili, Bahati Bukuku pamoja na wasaidizi wake, walipata ajali akiwa njiani kuelea Kahama kwenye huduma. GK ilikuripotia taarifa za awali, na hapa tunakuletea pcha kamili na taarifa rasmi ya jeshi la polisi mkoani Dodoma.

Juhudi za kumhamishia Bahati Bukuku kuelekea Muhimbili kama ilivyopangwa awali zimeshindikana, kutokana na kushindwa kugeuka wala kuinuka - akiwa amelazwa. Tayari ndugu na marafiki walishafika kutoka Dar es Salaam, na watu kadhaa wa Dodoma na viunga vyake walipita kuwajulia hali na kuwafariji.

Taarifa ya Jeshi la Polisi, Dodoma.

Gari lenye namba IT 7945 Toyota Nadia likiendeshwa na EDSON MWAKABUNGU (31) mkazi wa Tabata Dar es Salaam liliacha njia na kugonga gema na kusababisha majeraha kwa watu watatu baada ya kugongwa na gari jingine linalosadikiwa kuwa Fuso.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Dodoma Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi David Misime SACP amesema ajali hiyo imetokea tarehe 26.07.2014 saa tisa alfajiri katika barabara kuu ya Morogoro – Dodoma eneo la Ranch ya NARCO Wilaya ya Kongwa.

Waliojeruhiwa ni EDSON MWAKABUNGU ambae analalamika maumivu sehemu za vidole vya miguu yote, BAHATI BUKUKU (40) ambae ni mwimbaji wa nyimbo za injili na mkazi wa Tabata – Dar es Salaam ambaye analalamika maumivu sehemu mbalimbali za mwili wake.

Mwingine ni FRANK CHRISTOPHER (20) mwimbaji pia wa nyimbo za injili mkazi wa Tabata Dar es Salaam ambapo kapata michubuko usoni na mkono wa kulia.

Wote wamelazwa katika Hospitali ya Wilaya ya Kongwa kwa matibabu na hali zao zinaendelea vizuri ambapo Kamanda Misime amesema walikuwa wanatokea Dar es Salaam ambapo dereva alikuwa anelekea DRC – Kongo, BAHATI d/o BUKUKU na FRANK s/o CHRISTOPHER walikuwa wanakwenda Kahama kwenye tamasha la Injili.

Uchunguzi wa ajali hii unaendelea ikiwa ni pamoja na kutafuta gari lililowagonga.
______________________________________________________________________________________

Frank amesafishwa kichwa na anaendelea vema. Muujiza wake ni kwamba nguo aliyokuwa amevaa ilichanwa na vioo, lakini yeye mwenyewe hajachubuka kutokana na vioo hivyo.

JUMAPILI NI SIKU YA KUFURAHI NA FURAHA PALE URAFIKI SOCIAL HALL

Kuanzia saa nane mchana, muda ambao wengi watakuwa wamemaliza ibada ama ndo wanamalizia, ndio ratiba ya uzinduzi wa album ya Furaha Isaya itakuwa ikianza kwenye ukumbi wa Urafiki Social Hall, Urafiki.

Furaha Isaya atakuwa anakuletea album iitwayo, "Nitasema ndiyo kwa Bwana", ambao waimbaji kadhaa watakuwa wakimsindikiza kwenye shughuli hiyo, ambayo unaweza kumtia moyo wa kutokea siku hiyo kwa mchango wako wa shilingi elfu mbili tu.

Baada ya ibada kanisani kwako, utakuwa wapi? Sisi tutakuwepo Urafiki Social hall, tukifurahi na Furaha katika BWANA.