Latest Posts

Mwanza Tuabudu

Mwanza Tuabudu
SHETANI KURUDISHA ALICHOIBA KWAKO NI WEWE KUPIGANA URUDISHE MATEKA WAKO

Ukiona Mtu ni mgonjwa ujuwe ni Mtu aliye ibiwa afya yake,ukiona Mtu ni masikini ujuwe ni Mtu aliye ibiwa mafanikio yake,ukiona Mtu anamateso ujuwe ni Mtu aliye ibiwa uhuru wake,
Isaya 42:22 inasema...
Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa;wote wamenaswa katika mashimo,wamefichwa katika magereza,wamekuwa mawindo,Wala hapana aokoaye,wamekuwa mateka Wala hapana asemaye,rudisha.

Mpaka umepigana vita vinginevyo uwezi kumiliki na kulinda ulichonacho,labda umeibiwa afya yako na shetani akakupa ugonjwa,au biashara au kazi au ndoa au watoto au elimu au Mali zako,ndugu kutawala au kumiliki na kurudisha ulichoibiwa ni kupigana kurudisha,
Ibrahimu ndugu yake alitekwa alichofanya ibrahimu ni kwenda kupigana ili arudishe,

Mwanzo 14:15-16 inasema...
Akajipanga apigane nao usiku,yeye na watumwa wake,akawapiga,akawafukuza mpaka hoba,ulioko upande wakushoto Wa Dameski,
Naye akarudisha Mali zote,akamrudisha na Lutu nduguye na Mali zake,na wanawake pia na watu,
Kama ndugu unataka kurudisha afya yako ni mpaka umepanga vita ufanye vita na adui aliye kuibia,umasikini matatizo yataondoka kwa kupigana kuikataa hiyo hali.

Ayubu 20:15 inasema .....
Amemeza Mali,naye stay atapokea tena,
Inawezekanaje atapike Kama ujampiga na kumtapisha?
Kile ambacho una ni kile shetani amemeza ndugu si wakati Wa kulalamika kusema eti magonjwa yapo kwa sababu ya hali ya hewa au dunia imebadilika au ni vyakula tunavyokula,wewe usidanganyike umeibiwa,siyo kwa sababu ulizaliwa kwenye familia masikini we acha hiyo baba yako hakujuwa kudai walichoibiwa,ni wakati wako kupigana na walioibia ukoo wenu,
Biblia inasema hivi…

Isaya 14:17
Aliye ufanya ulimwengu ukiwa,akapindua miji yake;
Asiyewafungua wafungwa wake waende Kwao?
Ndugu nimejaribu kukuonyesha ili uelewe kuwa chochote unachetesekea Leo ni kile alichochukua shetani umeona hapo hawana chi wafungwa zake waende kwa hiyo kutoka kwenye ufungwa uwe Wa magonjwa au umasikini au utasa na mengineyo hiko haki yako ni Yesu alipokuja msalabani akafa ili wewe uwekwe huru na kila kitu chako,Yoh 10:10 Mimi nalikuja ili muwe na Uzima kisha muwe nao tele,Yesu anasema,

Katika Jina la Yesu pokea Nguvu ya kukuwezesha kupigana vita na ushinde katika Jina la Yesu ameni.
Tutaendelea na ili somo mpaka kimeeleweka kwako katika Jina la Yesu.
Ubarikiwe.


Ujumbe kutoka kea King Sam.

Kama unataka niwasiliane na wewe kwenye simu namba yangu hii hapa +447903180067
Namba ya whatsapp hii +447977225185
Ubarikiwe na Yesu
ANGALIA WAIMBAJI WA KANISA LA UFUFUO NA UZIMA JAPAN WAKIIMBA MKOANI TANGA
Angalia baadhi ya picha za kundi la kusifu na kuabudu kutoka kanisa la Ufufuo na Uzima nchini Japan ambao wapo mkoani Tanga katika mkutano wa injili ulioandaliwa na tawi la kanisa hilo mkoani Tanga wakiongozana na mchungaji kiongozi wa kanisa hilo duniani Josephat Gwajima ambaye siku ya jumanne alifundisha somo lenye kichwa kisemacho 'Madhabahu ya kushindwa' ambalo unaweza kulisoma chini ya picha zifuatazo.


NA MCH. KIONGOZI: JOSEPHAT GWAJIMA
SOMO: MADHABAHU YA KUSHINDWA

Utangulizi
Madhabahu - sehemu aliyoiandaa mtu kwa ajili ya kutolea kafara zamani watu waliotolewa kafara ili waweza kushinda vita
2Wafalme 3:20-27......[ mstali 20:27]
Mtu anapo kushinda ujue ametowa kafara kwenye Madhabahu
Matendo 7:43.......[mstali 43] '' Nanyi mlichukua hema ya Moleki Na nyota za Mungu wenu Refani, Sanamu mlizozifanya ili kuziabudu: Nami nitawafahamisha mwende mbali kupita Babeli.
Kitu gani kinachofanya kazi kwenye Madhabahu ni Damu.

Mtu anapotaka kuku haribia maisha yako huchinja mnyama ili damu imwagike
Walawi 17:10-14......[mstali 10-14] '' Kisha mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli, au miongoni mwa hao wageni wakaao kati yao, atakayekula damu ya aina yo yote, nitakuja uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake. 11. Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu; nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya Madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajiliya nafsi zenu; kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisha kwa sababu ya nafsi.12. kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, Hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa kula damu, wala mgeni aketiye kati yenu asile damu. 13. Mtu ye yote aliye wa wana wa Israeli, au wa hao wageni wakaao kati yenu, ambaye huliwa, katika kuwinda kwake; atamwaga damu yake, na kuifunika mchanga. 14. kwa maana kuliko huo uhai wa mnyama, hiyo damu yake ni moja na uhai wake; kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, msile damu ya mnyama wa aina yo yote; kwa kuwa uhai wa wanyama wote ni katika hiyo damu yake;atakayeila awaye yote atakatiliwa mbali
Mwanzo 9:4.........[mstali 4] '' Bali nyama pamoja na uhai, yaani.damu yake, msile .
Damu inapa nguvu madhabahu kwauhaii sababu damu ni uhai
Damu ina sauti
damu inaweza kusikika
Mwanzo 4:10.......[mstali 10] ''Akasema umefanya nini ? sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katiks ardhi.
Madhabahu inauwezo wa kuharibu maisha ya mtu
Damu ya Yeu inauwezo wa kuzungumza mema.
Ili uibomoe Madhabahuya kushindwa ni lazima uibomoe kwa jina la Yesu . AMEN
MAKOSA YAKO YA JANA NDIO MAFANIKIO YAKO YA LEO
Hakuna mtu ambaye ameishi kwenye sayari hii katika siku zote za uhai wake bila kukosea kwenye jambo lolote. Mafanikio yote tunayoyaona leo yametokana na makosa mengi ambayo watu waliyafanya siku za nyuma. Yaani, kwa maana nyingine hatuwezi kujua tumepatia juu ya jambo fulani bila kujua kutokupatia kuna sura gani. Ili shilingi ijulikane ni shilingi lazima iwe na pande mbili. Hakuna shilingi ambayo siku zote ina upande mmoja tu, ndivyo pia maisha yalivyo.
Faraja Naftal Mndeme

Ukisoma Historia za watu mbalimbali maarufu na mashuhuri utakuja kukuta hapo mwanzo walikosea sana juu ya kile walichokuwa wanakifanya, na baada ya kugundua kwamba wamekosea ndipo hujaribu kufanya marekebisho kwanza kuleta muonekano bora juu ya jambo waliloliamini kuwa ni sahihi.

1. Makosa Uliyoyafanya Wewe Binafsi.
Kukosea ni sehemu ya maisha lakini sio maisha yote, Unapogundua umekosea unanyanyuka na kuendelea mbele. Makosa yako binafsi ni moja ya walimu wazuri waliokufundisha, ndio maana leo upo hivyo ulivyo. Hauwezi kuishi zaidi ya makosa ambayo uliyoyaona kwako binafsi.

Kama uliwahi kufukuzwa kazi kwa sababu umekosea kufanya jambo fulani kwa uangalifu, siku unapopata kazi mpya unajitahidi sana kile kilichokufukuzisha kazi usikirudie tena. Iwapo Kuna wakati huwa tunatumia hela zote bila kujali siku unapopatwa na dharura inayohitaji fedha ya muhimu sana, na wewe fedha zote ulitumia vibaya inakufundisha kwamba siku ukipata fedha nyingi lazima kuna kutunza kiasi fulani cha fedha - ili hata iwapo dharura itatokea tena usiaibike. 

Usiogope kukosea maana makosa yako ya leo ndio yanakusaidia kutengeneza maisha yako ya kesho. Iwapo tusingejua maisha ya dhambi yakoje  na matokeo yake hapa ulimwenguni tusingejua hata Mungu anafananaje kwenye maisha yetu ya kila siku.

Mwanzuoni mmoja aliibuka na kusema kwamba kama haukuwahi kukosea juu jambo lolote basi tambua kwmba haukuwahi kujaribu kitu kipya kwenye maisha yako.


2. Makosa ya Watu Wengine.
Wahenga walisema ukiona mwenzio ananyolewa nywele basi wewe weka maji Kichwa. Unapofanikiwa kumuona Mtu anakata mti na panga butu halafu akashindwa kumaliza kazi kwa wakati, basi wewe kesho ukitaka kukata mti utajifunza kulinoa panga hilo. Hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kuishi na kufanya kila kitu na kujifunza kwa makosa ya kwake binafsi. Tunawahitaji wengine ili kuweza kujifunza. Makosa ya mtu mwingine leo ndio Mafanikio yako ya kesho.

Ukiona mtu amefilisika na matumizi mabaya yake ya fedha na kushindwa kuendesha miradi aliyoianzisha - siku zote utatumia makosa ya mtu yule kama sehemu ya rejeo ili kutoweza kufanya makosa aliyoyafanya hadi kupelekea matokeo mabaya. Mara nyingi watu waliojifunza kusikiliza na kuangalia makosa ya wengine juu ya jambo fulani kwa umakini, wamekuwa na mafanikio zaidi kwenye jambo husika kuliko hata yule ambaye amewahi kukosea. Tunawahitaji wengine ili kuweza kuendelea mbele.

Mwisho wa siku tunaendelea kusema, epuka kuishi kwenye makosa yaliyopita lakini yatumie makosa kama mwalimu wako. Yaliopita si ndwele lakini tugange yajayo. Usiogope kukosea, jaribu kufanya vitu vipya, kukosea ni sehemu ya maisha. Maisha ni safari ambayo haina mjuzi bali wote tu wanafunzi kwenye kila jambo. Ishi ndoto zako, jaribu kutafuta fursa mpya za maisha na jaribu kuzitumia bila woga kwa sababu Makosa yako ya Jana ndio Mafanikio yako ya Leo.

God Bless Y'All
+255719742779
 +255719742779

CASFETA UDSM INAKUKARIBISHA UPYA KWENYE USHIRIKA

Christ Abassadors Student Fellowship Tanzania, ama kwa ufupi CASFETA ni jina ambalo karibu kila mwanafunzi nchini analifahamu. Ushirika huu wa wanafunzi wa Kikristo una matawi maeneo mbalimbali, na hapa tumekuletea tawi la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, maarufu kama Mlimani.

Sehemu ya wanamapokezi kipindi kilichopita.
Kama unawaza mahala pa kufikia na kumuabudu Mungu kwa roho na kweli wakati vyuo vinafunguliwa, basi wenyeji wako wanakusubiri kwa shauku kubwa ili injili izidi kuenezwa. Maana kauli mbiu ni; "Going Beyond Borders and Reaching Others"

Karibu CASFETA UDSM tujumuike kwa pamoja kuujenga mwili wa Kristo ewe mwanachuo.


Ratiba ya wiki ilivyo


NYARAKA MUHIMU KUHUSU MCHAKATO WA KATIBA
Mwenyekiti wa BUnge Maalum la Katiba, Mhe. Samuel Sitta
Kati ya mambo ambayo mwananchi hatakiwi kupitwa nayo, ni kuhusu mchakato unaoendelea wa kutapa Katiba Mpya, nawe kama mfuatiliaji wa vyombo vya habari na mdau wa maendeleo la taifa lako, ni muhimu kufahamu angalau machache kuhusu mchakato huu, ikiwemo nyarka ambaco zimetolewa katika hatua mbalimbali za mchakato huo.

GK imekuletea nyaraka mbalimbali kuanzia zile zilizofanyiwa utafiti na kuchapwa na Tume ya Mabadiliko ya katiba, hadi Katiba za sasa za nchi wanachama zinazounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani Tanganyika na Zanzibar.
Iwapo kuna nyaraka ya ziada ambayo ungependa kuipata, basi usisite kutufahamisha. lakini hapo chini pia tumekuwekea tovuti muhimu ambazo unaweza kutembelea na kupata taarifa muhimu na rasmi.

Tovuti muhimu;

KANISA LAGAWA LAKI NANE KWA KILA MUUMINI WAKE
Picha ya kanisa pamoja na mchungaji kiongozi Laura Truax ©gma.yahoo
Kanisa moja huko Chicago nchini Marekani lijulikanalo kama LaSalle Street Church limegawa kiasi cha dola 500 sawa na takribani shilingi laki nane za Kitanzania kwa kila muumini wa kanisa hilo ambao jumla yao ni 320 na kuwataka wazitumie watakavyo ila waombe ili kujua wazitumieje kwa hali itakayompa Mungu utukufu.
Sehemu ya mtaa wa kanisa hilo inavyoonekana
Mchungaji kiongozi wa kanisa hilo Laura Truax amesema wakati wa kutoa pesa hizo alikuwa anaogopa namna ambavyo waumini wangepokea taarifa hizo lakini alijikuta baadhi ya waumini walianza kulia hali iliyofanya naye aanze kutokwa na jasho kwasababu haingii akilini kwa kanisa kutoa pesa kwa waumini wake, hali iliyomfanya ahofie mapokeo ya waumini - kwamba ni upumbavu kwa kanisa kutoa kiasi cha dola laki moja na sitini elfu (160,000) kwa waumini wake 320. Pamoja na hofu hiyo, mchungaji huyo akasema mahala pale ni penye imani.

Mchungaji Truax amesema pesa hizo wamewapa kwa matumizi mazuri lakini hatashangaa kwa watu kutumia kulipa kodi za nyumba kwakuwa katika kanisa lake kuna waumini wenye hali nzuri kiuchumi (matajiri) na maskini ambao kipato chao ni kidogo sana hali inayowafanya kutokuwa na makazi, yaani 'homeless'.

Kanisa hilo kwa kusaidiana na makanisa mengine matatu yaliyopo Chicago waliwekeza kwenye mambo ya ujenzi wa nyumba za kisasa (real estate deal) miaka ya 1970s na nyumba hizo kuuzwa mwezi june mwaka huu na kanisa hilo kupata mgawo wake wa dola za kimarekani milioni 1 na laki sita, ambapo matumizi ya pesa zilizobaki baada ya kuwagawia waumini wake kanisa hilo itaamuliwa.

Christian Post imeandika

SOMO: SABABU ZA KUUGUA - ASKOFU KAKOBE
Askofu mkuu Zachary Kakobe.
Bwana ametupa neema tena siku hii ya leo, kuendelea kujifunza Kitabu cha YOHANA katika Biblia zetu. Leo, tutatafakari kwa makini YOHANA 8:48-59, na YOHANA 9:1-5. Kichwa cha somo letu la leo, “SABABU ZA KUUGUA“, ni moja tu kati ya vipengele vingi vya somo letu. Tutaligawa somo letu la leo katika vipengele saba:-

(1)KUVUNJIWA HESHIMA KWA MTUMISHI WA MUNGU (8:48-50);

(2)JINSI YA KUKWEPA MAUTI YA MILELE (8:51);

(3)YESU, MKUU KULIKO IBRAHIMU NA MANABII (8:52-58);

(4)KUJIFICHA KWA YESU (8:59);

(5)MTU KIPOFU TANGU KUZALIWA (9:1-3);

(6)SABABU ZA KUUGUA (9:3);

(7)KUZIFANYA KAZI ZA MUNGU MAADAMU NI MCHANA (9:4-5).(1) KUVUNJIWA HESHIMA KWA MTUMISHI WA MUNGU (8:48-50)

Bwana wetu Yesu Kristo, hapa walimwita MSAMARIA, tena ANA PEPO. Wasamaria walikuwa ni maadui wakubwa wa Wayahudi na walikuwa hawachangamani kabisa (YOHANA 4:9). Wasamaria walihesabiwa kuwa ni WAASI (HOSEA 13:16), na Msamaria yeyote alipoonekana hekaluni Yerusalemu, walimpiga kwa “kipigo cha waasi“, na kumtoa nje ya hekalu. Wasamaria walikuwa washirikina sana na uchawi ulikuwa jadi yao (MATENDO 8:9-11). Hivyo basi, Mafarisayo na Waandishi, walipomwita Yesu, Msamaria; walikuwa na maana kwamba yeye ni adui wa taifa lao na dini yao, tena ni mchawi anayestahili kupigwa “kipigo cha waasi“, na kutolewa kati yao! Ilikuwa heri mtu alipoitwa MGALILAYA ambalo lilikuwa jina la kuwabeza watu walio dhaifu, wanyonge, wasio na kitu! (YOHANA 7:52; MARKO 14:70; LUKA 23:6). Mpaka leo, Wayahudi wanawaita Wakristo “CUTHAEI“, kwa kuwabeza. Jina “CUTHAEI“, lina maana ya WASAMARIA! Yesu hakuitwa tu Msamaria bali pia walimwita “ana pepo“ kwa maana kwamba ni mwendawazimu, na hivyo hakuna haja ya kuyasikiliza maneno yake (YOHANA 10:20). Mafarisayo hawa, pia walisema Yesu anatoa pepo kwa nguvu za mkuu wa pepo yaani shetani, hivyo walimwona ni Mtumishi wa Shetani na siyo Mtumishi wa Mungu! (MATHAYO 9:32-34). Ni muhimu kwetu kujifunza kwamba shetani atatumia watu wa namna zote hata Mafarisayo na Waandishi, yaani viongozi wa dini kuvunja heshima ya Watumishi wa Mungu wanaoihubiri kweli, ili watu wasiwasikilize. Paulo Mtume, aliitwa ana wazimu alipoisema kweli, (MATENDO 26:24-25). Hata manabii wa zamani pia waliitwa wana wazimu (2 WAFALME 9:1-11). Kanisa la Kwanza, kwa sababu lilihubiri kweli, LILINENWA VIBAYA KILA MAHALI(MATENDO 28:22). Hatupaswi kuona ajabu, Mtumwa si mkubwa kuliko Bwana wake. Yaliyompata Yesu, yatawapata Watumwa wake waaminifu leo (YOHANA 15:20-21). Tukidumu katika kweli lazima dhehebu letu litanenwa vibaya kila mahali, hizi ni kazi za kwaida za shetani nyakati zote! Yesu alisema, “Mimi sina pepo, lakini mimi namheshimu Baba yangu, na ninyi mwanivunjia heshima yangu“. Hapa hakujibu lolote juu ya yeye kuitwa Msamaria maana yeye ni MSAMARIA MWEMA! Pamoja na Yesu kuvunjiwa heshima hivyo, hakuitafuta heshima hiyo kwa nguvu kati yao! Heshima au utukufu wa kuutafuta mwenyewe, si utukufu (YOHANA 8:54; MITHALI 25:27). Yesu alimwachia Baba kutafuta utukufu wa kumpa, kati yao, na kuwahukumu yeye mwenyewe. Tunapovunjiwa heshima, tusijisumbue kuitafuta heshima hiyo kwa watu, kwa nguvu zetu. Tumwachie Mungu wetu kazihiyo, yeye huifanya vizuri sana kwa wakati wake, tunapodumu kuwa waaminifu kuitenda kazi yake. Vivyo hivyo ni muhimu kutambua kwamba wale wote wanaowaita Manabii wa Mungu kwamba ni wapumbavu, wana wazimu, wana pepo n.k; watapatilizwa au kuhukumiwa kwa maovu yao hayo (HOSEA 9:7).

(2) JINSI YA KUKWEPA MAUTI YA MILELE (8:51)

Jinsi pekee ya kukwepa mauti ya milele, ni KULISHIKA NENO la Mungu. Kulishika Neno ni tofauti na kulisikia. Kulishika Neno maana yake KULITENDA NENO (YAKOBO 1:22). Mtu anayelitenda neno la Mungu, hataopna mauti milele. Maana yake nini maneno haya? Je, mtu akiokoka na kudumu kulitenda Neno la Mungu, hatakufa kabisa? Jibu ni kwamba, watu waliookoka, WANAKUFA kama watu wengine (WARUMI 8:36; 2 WAKORINTHO 4:11; 2 WAFALME 13:14; 2 TIMOTHEO 4:6). Kinachosemwa hapa na Yesu, ni kwamba mtu anayelitenda Neno hataona MAUTI YA MILELE au MAUTI YA PILI yaani hatatupwa katika ziwa la moto (UFUNUO 20:6; 21:8). Kufa kwa mtu anayelitenda Neno ni kupita katika mlango wa uzima na kwenda kukaa pamoja na Bwana Yesu (2 WAKORINTHO 5:6,8).(3) YESU, MKUU KULIKO IBRAHIMU NA MANABII (8:52-58)

Ibrahimu alikufa, manabii wote walikufa, na makaburi yao yako hata leo. Yesu aliye mkuu kuliko hao, Yeye alikufa na kufufuka siku ya tatu kama alivyosema. Kaburi lake, liko wazi hivi leo (MATENDO 2:29-36; LUKA 24:3). Yesu Kristo alikuwako tangu zamani za kale, tangu milele, kabla ya Ibrahimu, kabla ya vitu vyote (MIKA 5:2; WAKOLOSAI 1:17). YESU NI MUNGU(1 YOHANA 5:20; TITO 2:13), hivyo hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wala mwisho wa siku zake (WAEBRANIA 7:3). Yesu hakuanza kuwapo alipozaliwa na Mariamu. Katika MST. 54, Yesu anasema “Anitukuzaye ni Baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu“. Watu hawa WALINENA TU kuwa ni Mungu wao, lakini ukweli hawakumjua Mungu (1 YOHANA 2:3-5).(4) KUJIFICHA KWA YESU (8:59)

“Wakaokota mawe ili wamtupie“. Waliokota mawe haya ili wamtupie, kwa sababu alionekana kwao kwamba ANAKUFURU, kwa kusema kabla Ibrahimu hajakuwako, yeye alikuwako, na kwamba Ibrahimu alishangilia kuiona siku ya kuwako Yesu duniani. Kwa kuwaza hivyo, waliichukua sheria ya MAMBO YA WALAWI 24:16 mikononi mwao. Yesu alijificha, akatoka hekaluni. Hapa tunajifunza juambo la msingi. Hatupaswi kuwaacha watu watuonee wakati tuna uwezo wa kujificha au kukimbia, kwa visingizio vya kukubali kuteswa kwa ajili ya Kristo. Uzima wetu ni wa thamani sana kwa ajili ya Injili. Mume ambaye hajaokoka anapotupiga na kutaka kutuua, hatuna budi kujificha na kutoka nje!(5) MTU KIPOFU TANGU KUZALIWA (9:1-3)

Baada ya Yesu kuvunjiwa heshima kiasi hicho, hakuacha kutenda kazi ya Mungu au kubadili msimamo wake! Aliendelea kuitenda kazi ya Mungu kwa msimamo wake uleule! Hii ndiyo siri ya kutumiwa sana na Mungu! Vilevile wanafunzi wake hawakumwacha na kuona aibu kuambatana na Mchungaji wao, aliyenenwa vibaya na kuitwa ANA PEPO! Ssisi nasi tunapaswa kufuata mfano wa wanafunzi hawa. Kamwe tusione aibu kuambatana popote na Mchungaji anayesemwa vibaya kila mahali, na kuambiwa ana pepo au yeye ni pepo, wakati tuna hakika kwamba anafundisha kweli. Hapa Yesu anakutana na mtu kipofu tangu kuzaliwa na kutufundisha kwamba sisi sote ni vipofu tangu kuzaliwa kwetu kutokana na dhambi zetu. Kipofu hutembea gizani na kuanguka shimoni pasipo kupenda. Ndivyo alivyo mwenye dhambi yeyote. Mtu akikataa kwamba yeye siyo kipofu hawezi kusamehewa dhambvi zake (YOHANA 9:39-41; ZABURI 51:5; WARUMI 3:23; 1 YOHANA 1:8-10).(6) SABABU ZA KUUGUA (9:3)

Wako watu wengine waliookoka ambao wakiona wake zao, waume zao au wapendwa wengine wanaugua, huwaambia kwamba wanaugua kwa sababu wametenda dhambi. Huku ni kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu na kumtenda dhambi Kristo (1 WAKORINTHO 8:11-12). Hatupaswi kuhukumu hivyo. Ziko sababu nyingi zinazoweza kumfanya mtu awe mgonjwa:-
Dhambi (ZABURI 38:3-4; YEREMIA 30:12-14; YOHANA 5:14);
Ili Mungu ajipatie utukufu kwa kumponya kwa muujiza (YOHANA 11:1-4);
Ili kazi za Mungu zidhihirishwe ndani ya mtu huyo (YOHANA 9:3);
Kutokana na KUONEWA na Ibilisi (MATENDO 10:38);
Kumpa Ibilisi nafasi kwa kushindwa kumpinga na kumkemea (WAEFESO 4:27; YAKOBO 4:7);
Upungufu wa Imani (MATHAYO 17:18-20; MARKO 6:5-6).

Ikiwa hatujatenda dhambi yoyote, hatupaswi kudanganywa na Ibilisi kwamba ugonjwa uliotupata umetupata sababu ya dhambi. Zakaria na Elisabeti walikuwa tasa, lakini walikuwa wenye haki mbele za Mungu bila lawama yoyote (LUKA 1:5-7). Tukimruhusu Shetani atudanganye hivyo, mioyo yetu hutuhukumu bure na kutukosesha ujasiri kwa Mungu, na hivyo maombi yetu huwa hayapati majibu (1 YOHANA 3:21-22).(7) KUZIFANYA KAZI ZA MUNGU MAADAMU NI MCHANA (9:4-5)

Giza linakuja, na wakati wa kulala utafika. Kama baba zetu walivyolala, sisi nasi tutalala au kwa maneno mengine, tutakufa. Siku ya kufa hatuijui. Tufanye kazi ya Mungu kana kwambaKESHO HAIKO. Hii ndiyo siri ya kufanikiwa.…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ni sifa ipi ya kutuwezesha kuingia mbinguni? Ni utakatifu (WAEBRANIA 12:14). Ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge (UFUNUO WA YOHANA 21:27). Kinyonge ni kipi? Ni yule anayetenda dhambi. Huyu ni mtu asiyefaa, ni mnyonge! Je, wewe ni mtakatifu? Jibu ni la! Maisha yako yamejaa dhambi, pamoja na kusema una dini; hivyo wewe pia ni mnyonge, hufai kuingia mbinguni. Ukitubu leo dhambi zako zote kwa kumaanisha kuziacha, na kuifuata njia ya Yesu Kristo, ndipo utakapopata rehema ya kuingia mbinguni (MITHALI 28:13; YOHANA 14:6). Je, uko tayari kutubu sasa ili upate rehema hii? Najua uko tayari. Basi fuatisha sala hii ya toba kwa dhati kutoka moyoni; “Mungu Baba asante kwa ujumbe huu. Hakika mimi ni mnyonge, mwenye dhambi. Sistahili kuingia mbinguni. Natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha. Kuanzia leo nataka niifuate njia ya Yesu Kristo. Bwana Yesu niwezeshe. Asante kwa kunisikia katika Jina la Yesu. Amen”. Mpendwa msomaji umekubaliwa kuingia mbinguni. Ili uzidi kudumu katika utakatifu mpaka siku ya kuiaga dunia hii, hakikisha unahudhuria mafundisho katika Kanisa linalohubiri wokovu. MUNGU AKUBARIKI !!!
SARAH SHILLA NA YAHWE LIVE RECORDING KATIKA PICHA
Sarah akiwa amezama kwenye kumuabudu Mungu.
Mwisho wa wiki kumekuwa na matukio mbalimbali jijini Dar es Salaam, ambapo Mungu amerudishiwa sifa na utukufu kupitia uimbaji. Na kati ya matukio hayo, lipo la live recording ambayo imefanywa naye mwanadada Sarah Shilla Ndosi kwenye ukumbi wa kanisa la Victory Christian Center Tabernacle (VCCT)

Tukio hilo la aina yake lilijiri kuanzia mida ya saa kumi jioni hadi saa mbili usiku, likishuhudia albamu ya YAHWE ikirekodiwa kwa ustadi mkubwa, huku pia ikiambatana na usakaji wa vipaji kwa waliohudhuria siku hiyo, zawadi kabambe zikitolewa.

Albamu hiyo ya Yahwe yenye nyimbo kumi inatarajiwa kuzinduliwa mwishoni wa mwezi Disemba ama mapema Januari, huku ikiwa imejaa zaidi nyimbo za kuabudu. Kama ulikosa tukio hilo, basi kaa chonjo kwa ajili ya uzinduzi.

Zifuatazo ni baadhi ya picha za tukio hilo la mwanadada Sarah Shilla, ambaye pamoja na uinjilisti, pia ni fashion model.

Sarah pamoja na washindi wa shindano la vipaji vya kuimba. Mshindi wa kwanza amepewa fursa ya kurekodi wimbo, wa pili akipelekwa shule ya muziki, na wa tatu akipata fursa ya kuimba popote pale ambapo Paul Clement, Sarah Shilla Ndosi ama Bomby Johnson watakuwa wakihudumu.

KUTOKA MAKANISANI: MKESHA WA KUSIFU NA KUABUDU BCIC
Mwendesha Shughuli, MC King Chavala
Wiki hii kutoka makanisani tuko BCIC Mbezi Beach, ambako kumekuwepo mkesha mkubwa wa kusifu na kuabudu, ukihusisha pia maombi ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Ibada hiyo ambayo iliongozwa na Askofu Sylvester Gamanywa, ilikuwa na jumuiko la vijana kutoka kila kona ya jiji la Dar es Salaam, ambao pamoja na mengineyo mengi, walionyesha ujuzi wao kwenye sanaa.

Zifuatazo ni picha za matukio kama yalivyokuwa usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi, tarehe 28 Septemba 2014.
Rika zote zilikuwepo
Timu ya kusifu na kuabudu inayoshirikisha vijana kutoka vyuoni
Twende namna hii
'Nasi tumeweza pia kwenda namna hiyo' ni kama vile vijana hawa wanasema hivyo
Kila mtu kivyake vyake, ilimradi shangwe

Enhe... Askofu Sylvester Gamanywa na MC King Chavala
Pamoja na kiupepo cha usiku, jasho lilitoka watu hapa
Wasaa wa NENO
Ameeeeen
MaombiHakuna wa kupinga kwamba Yesu ni BWANA.Iwapo una tukio ambalo limejiri kanisani kwako, basi usisite kututumia picha na maelezo kwenye barua pepe yetu, gospelkitaa@post.com

Tukutane wiki ijayo, ambayo itakuwa mwezi Oktoba.

HOJA: HEKIMA YA MASKINI HUDHARAULIWA (2)
Katika toleo lililopita tulianza makala mpya ya “Hekima ya masikini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi. Humo tulichambua vipengele viwili tu ambavyo ni: “Yaliyoandikwa katika Biblia ni halisi na wala sio hadithi”; na “Kwanini hekima ya tajiri ndiyo huheshimiwa na maneno yake kusikilizwa kuliko masikini?” (soma hapa sehemu ya kwanza) Leo tunaendelea na uchambuzi wetu wa kutafuta kujuz ni kwanini hekima ya maskini hudharauliwa:

Hekima ya maskini yenyewe sio maskini
Askofu Sylvester Gamanywa

Kama nilivyotangulia kudokeza kwenye makala iliyotangulia ni kwamba, sio kweli kwamba “hekima ya maskini haina uwezo wa kuokoa na kunusuru majanga na hatari za kijamii. Kama nilivyosema kwamba chimbuko la utajiri ni mawazo, maskini naye pia anayo mawazo mengine muhimu ya kuifaa jamii.

Masikini alichopungukiwa ni “mawazo ya ubunifu wa kupata utajiri”; lakini sio kwamba kila wazo la maskini nalo ni maskini! Napenda tusome maandiko ya msingi katika makala kisha tuyapitie kwa makini ili kuona tatizo la hekima ya maskini liko wapi:

“Palikuwa na mji mdogo, na watu ndani yake walikuwa wachache; akaja mfalme mkuu juu yake, akauhusuru, akajenga ngome kubwa ili kuupiga. Basi, kulionekana humo mtu maskini mwenye hekima, naye kwa hekima yake akauokoa mji ule lakini hata hivyo hapakuwa na mtu ye yote aliyemkumbuka yule mtu maskini. Ndipo niliposema, Bora hekima kuliko nguvu; walakini hekima ya maskini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi.” (MHU. 9:14-16)

Bila shaka umesoma maneno haya yasemayo: “kulikonekana humo mtu masikini mwenye hekima”; kisha imeandikwa “naye kwa hekima yake akauokoa mji ule….”; na maneno yaliyofuatia yameandikwa: “…lakini hata hivyo hapakuwa na mtu ye yote aliyemkumbuka Yule mtu maskini.”

Kumbe, wakati ule wa shida ambayo ilikuwa imewashinda hata matajiri wa mji ule; ndipo hekima maskini ilionekana na ikahitajika kuokoa mji. Ni baada ya hekima kutimiza wajibu yake; ndipo chanzo cha hekima hakikutambuliwa wala kupata heshima yake. Na kisingizio ni kwa sababu “hekima iliyoukomboa mji ilitokana na mtu maskini.”! Lakini “hekima ya maskini” yenye haikuwa “maskini katika kuunusuru mji usiharibiwe.”

Hali kadhalika, hata hivi sasa katika jamii, sio kwamba wenye mawazo yenye kusaidia maendeleo yanayoka kwa matajiri peke yao. Mawazo mengi yenye kuendeleza nchi hutoka kwa maskini walio wengi. Tatizo la msingi ni kwamba “wazo jema” likiisha kufika kwenye mikono ya tajiri, huporwa na kuchukua jina la tajiri ambaye ndiye mwenye uwezo wa kulifanyia kazi likaleta matokeo! Na hii ndiyo inatupeleka kwenye kipengele kingine kinachofuata:

Maskini ni soko la matajiri

Pengine haya yaweza kuonekana kuwa ni maneno magumu kwa msomaji. Lakini ndio ukweli wa mambo yenyewe.

Kama nilivyokwisha kusema hapo awali kwamba, yaliyoandikwa katika Biblia yamejaa ukweli mtupu usio na mipaka ya miaka na vizazi. Mojawapo ya ukweli ni kama ilivyoandikwa hapa:“Tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye.” (Mit 22:7)

Hapa tunasoma waziwazi kwamba, tajiri humtawala maskini kwa kumfanya soko la miradi yake, na pia kumfanya mtumwa kwa mikopo ambayo riba yake ni kubwa kiasi ambacho fedha iliyokopwa humrudia tajiri na kumfanya mkopaji kubaki masikini siku zote. Ndiyo maana ya maskini kuwa soko la tajiri.

Ukweli huu wa kimaandiko unaweza kuthibitishwa kisayansi na utafiti uliofanywa na taasisi kubwa ya kimataifa ya Oxfam pale ilipobanisha kwamba; nusu ya utajiri wa ulimwengu mzima unamilikiwa na matajiri wachache sana ambao ni sawa na 1% ya idadi ya watu wote ulimwenguni! Hawa ndio wenye kumiliki taasisi kubwa za kifedha ulimwenguni na ndio wenye kujihusisha na kutoa mikopo na misaada kwa nchi maskini duniani.

Ushiriki wa baadhi ya matajiri
katika kudidimiza uchumi wa maskini

Japokuwa kwa sehemu kubwa ufukara wa maskini unatokana na sababu nyingi ikiwemo na uvivu wa maskini wenyewe; Biblia imetupa nuru ya kufahamu kwamba katika mazingira mengine, uchumi wa maskini wanaojitahidi kujikwamua huharibiwa kwa makusudi na matajiri:“Chakula kingi chapatikana kwa ukulima wa maskini; Bali viko viharibiwavyo kwa sababu ya dhuluma.” (MIT. 13:23)

Unaona? Chakula kingi chapatikana kwa ukulima wa maskini; lakini kuna vyakula vingi vinavyoharibiwa kwa makusudi; kushushwa bei yake, kunyimwa fursa ya kufikia masoko yenye bei nzuri; ili mradi madalali wa kitaifa na kimataifa wadhibiti mapato ya mauzo yasiwafikie wakulima maskini.

Kwa lugha nyingine, unaposikia kwamba mazao ya wakulima walioko vijijini yanakosa masoko; sio kwamba masoko yenyewe hayapo; bali kuna hujuma zinazofanywa kwa makusudi dhidi ya mazao hayo; ili kuzuia mapato mazuri yasifike mikononi mwa maskini wa vijijini wakajikwamua kiuchumi! Hujuma hizi zinafanyika kiufundi sana kwa visingizio vya mazao ya maskini kutokufikia “viwango vya ubora wa mazao”; pamoja na “urasimu wa vibali vya usafirishaji mazao” kwenye kwenye masoko husika.

Itaendelea wiki ijayo.
ANGEL BERNARD AFUNGA KAZI WORD ALIVE CENTER, PICHA 10 ZA AWALI
"Anajua sana, Yupo vizuri sana, Huyu ni level nyingine, I love you" hayo nibaadhi ya maneno ambayo GK imefanikiwa kuyasikia kutoka kwa watu ambao wameudhuria uzinduzi wa albam ya kwakwe Angel Bernard iitwayo A NEW DAY ambapo yeye mwenyewe alikuwa akiinua mkono juu na kuonyesha kido juu akimaanisha si yeye bali ni MUNGU.. Si ajabu hapo kuna mtu alijisemea moyoni, "Yaani binti yangu ni lazima nimpe jina la Angel".

Mchungaji Deo Lubala akikata utepe kuashiria kuzindua rasmi kazi ya Angel
Katika uzinduzi huo ambao umefanyika Word Alive Center Sinza Mori ulienda sambamba na kutambulishwa na kuuza video ya wimbo wa NEED YOU TO REIGN ambayo video hiyo ya wimbo mmoja imegharimu sh milioni tano na na kutengenezwa Jijini Nairobi, Kenya.


 Kwa sasa tazama picha kumi za awali katika uzinduzi huo picha zaidi zitakujia.Angel Akiimba huku akiwa amejaa tabasamu


Voice of Triumph, kutoka Arusha

Bomby Johnson akimtukuza Mungu
Watu wakichezakwa Yesu
Mwandesha shughuli Fred Msungu
Mchungaji Deo Lubala wa Word Alive Center, Sinza Mori
Na mara baada ya tukio hilo, Angel alidhihirisha kuwa mtu mwenye hisia mchanganyiko, akishindwa la kufanya, aruke, alie, acheke, aombe, aimbe na mengine mengi. Kiufupi, akawashukuru wote waliofika kumsapoti.

https://www.facebook.com/angel.bernard.98
Hizo ni picha kumi za mwanzo kukupa ladha ya kile kilichofanyika katika uzinduzi wa albam ya kwakwe Angel Bernard. Endelea kuwa karibui na GK picha zaidi zinakujia.