SOMO: JANGWA HALITANIZUIA - MCHUNGAJI KILIMASOMO: JANGWA HALITANIZUIA
Mchungaji John Kilima

Kutoka 14:3…Nae Farao akasema katika habari za wana wa Israeli wametatanishwa katikati ile jangwa imewazuia wasitoke…….
- Kuna jambo laweza kumpata mtu.lakini hata kama likimpata, jibu lipo mahali hapa penye madhabahu halisi ya Mungu YEHOVA.
- Luka 9:11…
- Mungu anakutana na watu wenye haja ya kuponywa/wanaohitaji kuhudumiwa,Mungu ni Mungu wa ahadi hivyo anavyoahidi jambo ni lazima alitimize.
-Mungu anaweza kukuvusha mapema ila amekuacha ili ajitwalie utukufu,Mungu huwa anajifanya kama siye ili ajitwalie utukufu.
-Jangwa na kukataliwa,kukosa fedha kusemwa vibaya na kuteswa Mungu hurusu si kwa lengo la kukuangamiza bali likufikishe katika hatima yako ,Mungu huwa anaruhu Mashetani kutengeneza Jangwa katika Maisha yako ili ukitoka uwe kama dhahabu safi.Mungu huwa anaonekana katika Jangwa,magonjwa n.k, Mungu alimtokea Musa akiwa Jangwani haikuwa nyumbani kwa Yethro wala kwa Mfalme,Ukitaka Mungu akutumikie huna budi kupita jangwani bila kukwepa.
- Kama hukupita Jangwani ukikutana na mlima hutovuka,lile Jangwa lililotengenezwa ukivuka ndilo litakalokufikisha kwenye hatma yako.
- Kusudi la Mungu kukupitisha /kukuweka Jangwani ni ili uwe vizuri maana hata kama ulikuwa huombi ila ukiwa Jangwani lazima utaomba tu,Pia utajua thamani ya wokovu ulio nao ,hivyo huwezi kuchezea wokovu.
- Kwa nini tunavaa siraha –Ili kuweza kushindana wakati wa uwovu Ukiwa na ndoto Mungu anakuwa na mpango na wewe mfano Yusuph.
Mwanzo 28:15..Na tazama mimi nipo pamoja nawe nitakurinda kila uendako name ntakuleta tenna mpaka nchi hii kwa maana sitakuachaa hata nitakapo kufanyia hayo niliyokuambia.
- Wakati Mwingine si kama tunaelewa tunakoenda bali tunamuamini Mungu,kama Musa alivyokuwa akifuatwa na Faroa na Majeshi yake, mbele Bahari, na Pembeni mlima akawaambia wana wa Israel wasiogope,Bwana atawapigania nao watanyamaza kimya japo Moyoni aliwaza mbona Bwana amemruhusu Farao awafuate?,Mungu akamwambia Musa awaambie wana wa Israel waendelee mbele.

-Kila mtu ana Farao wa Maisha yake ila cha msingi hatupaswi kuogopa maana hawawezi kutudhuru,kwa sababu uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo.
-Ili ushinde kesho lazima ushindane ufanye vita leo
Yohana 1:19-25….Na huu ndio ushuhuda wake Yohana, wayahudi walipotumwa kwakemakuhani walawi kutoka yerusalemu illi wamuulize wewe u nani?....23..Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani inyoosheni njia ya Bwana kama vile alivyonena nabii Isaya.
- Mtu aliyepita katika Jangwa akitamka kitu kinakua,Yohana alisema Yeye ni sauti ya mtu aliaye nyikani,inamaana amepita jangwani hivyo yeye ni mzoefu wa jangwa,
-Lengo la Jangwa ni kukutengeneza na sio kukuangamiza mtu aweza kugeuka na kuwa jangwa(mtesi)
Jangwa haliwezi kumzuia mtu aliyetumwa na Bwana.
Torati 8:1..Amri hii ninayokuamuru leo hii mtaishika kuitenda mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ile amabayo Bwana aliwaapia Baba zenu nanyi mtaimiliki..2..Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliokuongoza miaka hii arobaini katika Jangwa ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo.
- Mungu huwa anaruhusu jangwa lije kwako ili aone je! utaendelea kumpenda kuzishika amri na sheria za Mungu?
Hata kama tatizo ulilonao ni kubwa namna gani cha kukumbuka ni kwamba Mungu ndie mkubwa kuliko tatizo Lako.
Maombolezo 3:33…Maana Moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha.
- Alivyokupeleka Jangwani si kwa lengo la kukutesa laa ni kwa lengo la kukujenga,kiimani juu ya kumuamini yeye.
- Waamuzi 4:1
- Kutoka 15:1-20…
- Unapopita katika jangwa si wakati wa kulalamika bali ni wakati wa kuomba na kusonga mbele kwa Jina la YESU.
UKIRI
- Kila jangwa lililoachiliwa juu ya maisha yangu haliwezi kunizuia,Jangwa la mikosi,kuachwa,umaskini nakutangazia hutanizuia kwa jina la Yesu

- Kuna magonjwa mengine hutokea wala si kwa sababu Mungu ameiruhusu,ila ni kwa sababu umefungua Mlango,Imeandikwa wala usimpe Ibilisi nafasi,Majangwa haya huwa yanang’ang’ania sana,Maadamu umekuja nyumbani mwa Bwana Kila jangwa lazima ling’oke sababu tumepewa mamlaka/uwezo wa kung’oa kila kisichopandwa na Mungu.

INFORMATION AND MEDIA MINISTRY
UFUFUO NA UZIMA TANGA
Share on Google Plus

About Ambwene Mwamwaja

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.